Informatii utile pentru eliberare pasapoarte Municipiul Bucuresti

Începand cu 06.07.2016 taxa de paşaport simplu electronic şi taxa pentru paşaport simplu temporar se vor achita astfel:
- prin virament, prin mijloace de plata online şi prin mandat poştal către Instituţia Prefectului Municipiului Bucureşti în contul: RO93TREZ705502602X009836; cod fiscal 4267125
- in numerar:
• la casieria Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti din Piaţa Presei Libere nr. 1, corpul B, sector 1
• la casieriile Trezoreriei Sector 5 de la adresele:
         - Bd. Naţiunilor Unite, nr. 6-8, sector 5;

         - Calea 13 Septembrie, nr. 226, bl. V54, sector 5;

         - Plaza România, et. 2, Bd. Timișoara nr. 26, sector 6
• la casieriile Trezoreriei județului Ilfov: Șos. Pipera nr. 49, sector 2.
Documentele prin care se va face certificarea plaţii:
- ordin de plată în cazurile în care plata s-a efectuat prin virament, în original;
- chitanţa generată de aplicaţia informatică prin care s-a realizat plata online;
- factura aferenta mandatului poştal, in original;
- chitanţa emisă de trezorerie, în original;
- chitanţa emisă de casieria Instituţiei Prefectului Municipiului Bucureşti, în
original.
Pe documentul prin care se face dovada plății vor fi înscrise următoarele informații:
BENEFICIAR: INSTITU
ȚIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
BANCA BENEFICIARULUI: TREZORERIA SECTOR 5
CUI/CNP 4267125
DETALII DE PLATĂ: NUME, PRENUME, CNP TITULAR PA
ȘAPORT, TIP PAȘAPORT SOLICITAT( PAȘAPORT SIMPLU ELRCTRONIC MINORI SUB 12 ANI/PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC PERSOANE CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 12 ANI/PAȘAPORT SIMPLU TEMPORAR, INDIFERENT DE VÂRSTA SOLICITANTULUI)

TARIFE
În conformitate cu Legea 1/2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, începând cu data de 1 februarie 2017 NOILE TAXE pe care le vor achita cetățenii pentru eliberarea pașapoartelor românești (în cazul cererilor depuse în țară) vor fi următoarele:
Pentru pașaportul simplu electronic
(cu valabilitate 5 ani, eliberat persoanelor peste 12 ani): 258 lei
Pentru pașaportul simplu electronic
(cu valabilitate 3 ani, eliberat persoanelor sub 12 ani ): 234 lei
Pentru pașaportul simplu temporar:
(cu valabilitate 1 an): 96 lei
PENTRU ELIBERARE DE ADEVERINŢĂ: 0 lei
PRECIZĂM CĂ ÎN CAZUL ÎN CARE CONTRAVALOAREA DOCUMENTELOR MENŢIONATE ANTERIOR ESTE ACHITATĂ ÎNAINTE DE 01 FEBRUARIE 2017 ŞI SOLICITAREA (CEREREA DE ELIBERARE) ESTE ÎNREGISTRATĂ DUPĂ ACEASTĂ DATĂ, NU SE VA PROCEDA LA RESTITUIREA DIFERENŢEI DE PREŢ, PAŞAPOARTELE FIIND ELIBERATE LA PREŢUL ACHITAT.
În prezent plata taxelor menţionate mai sus se efectuează printr-o singură operaţiune de plată (Internet Banking, virament bancar, mandat poştal sau în numerar)

Taxa de pașaport (electronic sau temporar) se restituie în situația în care serviciul nu a fost prestat.
Titularul va adresa o cerere de restituire a sumei achitate, însoțită de dovada achitării taxei de pașaport în original, conducerii Instituției Prefectului Municipiului București la Registratura din strada Piața Presei Libere nr. 1, corpul B, sector 1.
Suma poate fi restituită în numerar la casieria Instituției Prefectului Municipiului București de la aceeași adresă sau prin virament în contul indicat de solicitant.
Modelul cererii de restituire a taxei de pașaport poate fi descarcat aici.
Programul casieriei instituţiei
LUNI: 09:00 - 11:00; 14:00 - 16:00
MARŢI: 09:00 - 11:00; 16:30 - 18:30
MIERCURI: 09:00 - 11:00
JOI: 09:00 - 11:00
VINERI: 09:00 - 11:00