Concept de circulatie feroviara in Viitor(China)

-Eliminarea din circulatie a trenurilor cu rang de personal

-Imbunatatirea infrastructurii

-Introducerea peroanelor la nivelul plafoanelor materialului rulant

-Marirea numarului de trenuri TGV

-Eliminarea timpului de stationare in gari

-Introducerea pe plafonul Tgv-ului a unor module care vor prelua pasagerii ce se imbarca in aceste module in statiile intermediare din parcurs

-Cuplarea decuplarea acestor module se face din mers fara stationarea trenurilor in garile intermediare.

P.S.:Sper ca am reusit sa va stirnesc curiozitatea ce ne rezerva viitorul in privinta circulatiei feroviare......:)

NOMENCLATORUL DE ŢĂRI la CFR

NOMENCLATORUL DE ŢĂRI

Număr Nume ţară Cod
rând
1 Albania AL
2 Austria AT
3 Belarus BY
4 Belgia BE
5 Bosnia-Herţegovina BA
6 Bulgaria BG
7 Cipru CY
8 Croaţia HR
9 Danemarca DK
10 Elveţia CH
11 Estonia EE
12 Federaţia Rusă RU
13 Finlanda FI
14 Franţa FR
15 Germania DE
16 Grecia GR
17 Irlanda IE
18 Islanda IS
19 Italia IT
20 Letonia LV
21 Liechtenstein LI
22 Lituania LT
23 Luxembourg LU
24 Malta MT
25 Norvegia NO
26 Olanda NL
27 Polonia PL
28 Portugalia PT
29 Regatul Unit UK
30 Republica Cehă CZ
31 Republica Macedonia MK
32 Republica Moldova MD
33 România RO
34 Serbia şi Muntenegru CS
35 Slovacia SK
36 Slovenia SI
37 Spania ES
38 Suedia SE
39 Turcia TR
40 Ucraina UA
41 Ungaria HU
42 Alte ţări XX

Concepte şi definiţii utilizate in transportul pe calea ferata

1. Întreprindere feroviară înseamnă orice întreprindere cu statut public sau privat care furnizează servicii pentru transportul mărfurilor şi/sau a călătorilor pe calea ferată întreprinderile a căror singură activitate constă în furnizarea de servicii de transport de pasagerii cu metroul şi tramvaiul sunt excluse.
2. Cale ferată este calea de comunicaţie pe şine destinată exclusiv pentru uzul vehiculelor de cale ferată.
3. Vehicul de cale este echipamentul mobil rulând exclusiv pe calea ferată: se disting vehicule motoare (vehicule de tracţiune) sau vehicule remorcate (vagoane de pasageri, remorci, furgoane şi vagoane de marfă).
4. Transportul bunurilor (mărfurilor) pe calea ferată înseamnă mişcarea mărfurilor folosind vehiculele de cale ferată între locul de la care se face încărcarea şi locul la care se face descărcarea
5. Transportul pasagerilor pe calea ferată înseamnă mişcarea pasagerilor folosind vehiculele de cale ferată între locul de îmbarcare şi locul de debarcare. Transportul pasagerilor cu metroul, tramvaiul sau tramvaiul uşor este exclus scopului cercetării.
6. Transport naţional înseamnă transport pe calea ferată între două locuri (un loc de
încărcare/îmbarcare şi un loc de descărcare/debarcare) localizate în aceeaşi ţară.
7. Transportul internaţional înseamnă transportul pe calea ferată dintr-un loc (de
încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) situat într-o ţară şi un alt loc (de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din altă ţară.
8. Tranzit înseamnă transportul pe calea ferată în cadrul unei ţări între două locuri (un loc de încărcare/îmbarcare sau descărcare/debarcare) din afara ţării respective. Operaţiunile de transport care implică încărcarea/îmbarcarea sau descărcarea/debarcarea de mărfuri şi pasageri la frontiera ţării raportoare pe/de pe alt mod de transport care nu este considerat tranzit.
9. Călătorul/pasagerul pe calea ferată este orice persoană, excluzând membrii personalului de însoţire şi control, care fac o călătorie cu trenul.
10. Numărul de pasageri înseamnă numărul de călătorii efectuate de pasageri pe calea ferată unde fiecare călătorie este definită ca o mişcare de la locul de îmbarcare la locul de debarcare cu sau fără transferuri de la un vehicul de cale ferată la altul.
11. Pasageri-km înseamnă unitatea de măsură reprezentând transportul unui pasager pe calea ferată pe o distanţă de un kilometru. Este luată în calcul numai distanţa pe teritoriul naţional în cadrul ţării.
12. Greutate este cantitatea de mărfuri (în tone). Greutatea care trebuie considerată include greutatea bunurilor transportate, greutatea ambalajelor, tara containerelor, paleţilor, ca şi vehiculele transportate pe calea ferată în decursul operaţiunilor de transport combinate.
13. Tone-km înseamnă unitatea de măsură a bunurilor/mărfurilor transportate şi reprezintă transportul unei singure tone (1000 kg) de mărfuri pe calea ferată pe o distanţă de un kilometru. Este luată in calcul numai distanţa pe teritoriul naţional.
14. Tren înseamnă unul sau mai multe vehicule de cale ferată tractat de una sau mai multe locomotive rulând sub un număr dat sau cu o anumită destinaţie între un punct fixat iniţial la un punct fixat de destinaţie. O locomotivă care călătoreşte singură nu este considerată un tren.
15. Tren-km înseamnă unitatea de măsură reprezentând mişcarea trenului pe distanţa de un kilometru. Distanţa de folosit este distanţa efectiv parcursă sau distanţa standard pe reţeaua de transport între punctele de origine şi destinaţie. Este luată în calcul numai distanţa pe teritoriul nacional al statului raportor.
16. Transport cu tren complet înseamnă orice transport care cuprinde unul sau mai multe vagoane de marfă transportate în acelaşi timp, de acelaşi expeditor către aceeaşi staţie şi înaintate/expediate fără nici o schimbare în componenţa trenului, la acelaşi destinatar şi la aceeaşi gară de destinaţie.
17. Transport cu vagoane complete înseamnă orice transport de mărfuri pentru care este necesară folosirea exclusivă a vagonului chiar dacă se utilizează sau nu întreaga capacitate de încărcare.
18. TEU înseamnă o unitate de măsură statistică standard fixată de către ISO pentru containere de 20 picioare lungime (6,10 m). Standardul ISO arată că un container de 40 picioare este egal cu 2TEU, containerul sub 20 picioare corespunde cu 0,75 TEU , între 20 şi 40 picioare cu 1,5 TEU şi
peste 40 picioare cu 2,25 TEU.
19. Mărfuri transportate exprimă în tone greutatea mărfurilor transportate cu mijloace de transport pe calea ferată. În transportul pe calea ferată se cuprind mărfurile încărcate în vagoane şi expediate pe reţeaua de cale ferată indiferent de destinaţie, precum şi mărfurile încărcate în vagoane intrate prin staţii de frontieră. Sunt excluse transporturile necomerciale, bagajele şi autovehiculele care însoţesc pasagerii ca şi corespondenţa poştală.
Cantitatea marfurilor transportate se înregistreaza în momentul expedierii. O expediţie se considera efectuată când s-a terminat încărcarea mijlocului de transport şi s-au încheiat actele de transport sau de predare a mărfii transportatorului. Transbordarea mărfurilor cauzată de apariţia unor defecţiuni tehnice ale mijloacelor de transport sau încărcării lor necorespunzătoare, precum şi schimbării ecartamentului căii ferate nu se consideră o expediţie. La stabilirea greutăţii mărfurilor transportate se iau în calcul şi greutăţile ambalajelor, paleţilor sau containerelor folosite pentru transport, precum şi vehiculele rutiere pentru transport de mărfuri transportate pe calea ferată.
20. Parcursul tarifar al mărfurilor se calculează prin însumarea rezultatelor înmulţirii cantităţii mărfurilor transportate cu distanţele parcurse pentru transportul mărfurilor, de la locul de expediţie până la locul de destinaţie pentru transportul naţional. Pentru transportul internaţional şi de tranzit se ia în calcul numai distanţa parcursă pe reţeaua de cale ferată de pe teritoriul României. Parcursul tarifar al mărfurilor se calculează pe ruta dintre locul de încărcare şi locul de descărcare în funcţie de distanţa înscrisă pe documentul de transport al mărfii. Parcursul mărfurilor se înregistrează în perioada calendaristică în care a avut loc expediţia.
21. Traficul cu vagoane complete reprezintă expediţiile de mărfuri, inclusiv grupări de expediţii cu amănuntul, pentru care folosirea exclusivă a vagonului este taxată la capacitatea vagonului chiar dacă se utilizează parţial capacitatea lui.
22. Timpul mediu de rulaj al vagoanelor de marfă exprimă durata medie a unui ciclu de transport complet al vagoanelor de marfă în limitele reţelei, respectiv timpul mediu între două încărcări succesive.
23. Încărcătura medie statică a vagoanelor de marfă exprimă volumul mediu - în tone - ce revine pe o osie încărcată a vagonului de marfă.
24. Greutatea medie brută a trenurilor de marfă se determină ca raport între parcursul de exploatare brut şi numărul de tren-km. Nu se includ trenurile de manevră, de coletărie, de serviciu şi parcursul locomotivelor izolate.
25. Parcursul de exploatare brut al mărfurilor se calculează prin însumarea rezultată din înmulţirea greutăţii brute a trenurilor cu distanţa parcursă de acestea şi se grupează pe feluri de remorcare (diesel, electric); criteriul de grupare este felul locomotivei din capul trenului.
26. Parcursul de exploatare net al mărfurilor - pentru trenurile de marfă - se calculează prin însumarea rezultatelor înmulţirii greutăţii mărfurilor încărcate cu distanţa parcursă de trenuri pe calea ferată, pe teritoriul României.
27. Parcursul trenurilor cuprinde totalitatea distanţelor parcurse de trenurile de marfă şi serviciu (egale cu parcursul locomotivelor din capul trenurilor).
28. Parcursul locomotivelor cuprinde totalitatea distanţelor parcurse de locomotivele din capul trenurilor de marfă.
29. În parcursul mediu zilnic al locomotivelor folosite pentru transportul mărfurilor nu se cuprinde parcursul utilizat pentru manevrarea vagoanelor, iar în cazul locomotivelor care sunt utilizate în acelaşi timp pentru transportul mărfurilor şi al pasagerilor, se va evalua proporţia duratei totale de serviciu consacrată tracţiunii trenurilor de marfă.
30. Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de marfă se calculează prin raportarea parcursului vagoanelor de marfă la numărul de vagoane - zile din parcul de lucru.
31. Viteza medie comercială a trenurilor de marfă exprimă distanţa parcursă în medie, într-o oră de circulaţie şi se calculează ca raport între parcursul total al trenurilor şi timpul de circulaţie între staţiile cap de linie.
La trenurile de marfă nu se includ trenurile de manevră, de coletărie, de serviciu şi trenurile constituite din locomotive izolate. În timpul de circulaţie se include timpul de deplasare propriu - zis şi timpul de oprire în staţiile intermediare.
32. Mărfuri transportate în containere reprezintă greutatea mărfurilor încărcate, inclusiv greutatea containerelor şi exclusiv greutatea transcontainerelor. În cazul transporturilor combinate (cale ferată - auto, cale ferată - maritim etc.), raportarea se face de fiecare operator transport care a participat la efectuarea prestaţiei.
33. Parcursul mediu zilnic al vagoanelor de pasageri se calculează prin raportarea parcursului vagoanelor de pasageri la numărul de vagoane-zile din parcul de lucru.
34. Viteza medie comercială a trenurilor de pasageri exprimă distanţa parcursă în medie, întro oră de circulaţie şi se calculează ca raport între parcursul total al trenurilor şi timpul de circulaţie între staţiile cap de linie. La trenurile de pasageri nu se includ trenurile speciale şi mixte. În timpul de circulaţie se includ timpul de deplasare propriu-zis şi timpii de oprire în staţiile intermediare.
35. Locul de îmbarcare locul în care pasagerul pe calea ferată s-a urcat în mijlocul de transport feroviar pentru a fi transportat cu acesta.
36. Locul de debarcare locul în care pasagerul pe calea ferată a părăsit (a coborât din) mijlocul
de transport feroviar, după ce a călătorit cu el.
37. Locuri-km oferite reprezintă suma produselor dintre locurile existente în vagoane, pe scaune şi în picioare, cu distanţa în km pe care o parcurge fiecare tren efectiv.
38. Accident feroviar înseamnă orice accident care implică cel puţin un tren în mişcare pe calea ferată, rezultând cel puţin o persoană ucisă sau grav rănită, sau provoacă pagube importante. Sunt excluse accidentele survenite în ateliere, antrepozite şi depouri.
39. Accident cu rănire gravă înseamnă orice accident care implică cel puţin un tren în mişcare pe calea ferată rezultând cel puţin o persoană ucisă sau grav rănită. Sunt excluse accidentele survenite în ateliere, antrepozite şi depouri.
40. Persoană omorâtă înseamnă orice persoană omorâtă într-un accident feroviar imediat sau în decurs de 30 zile de la producerea accidentului, excluzând sinuciderile.
41. Persoană grav rănită înseamnă orice persoană rănită care a fost internată în spital mai mult de 24 ore ca rezultat al unui accident feroviar, excluzând încercările de sinucidere.
42. Accident implicând transportul de mărfuri periculoase, înseamnă orice accident sau incident produs ca urmare a transportului de mărfuri periculoase.
43. Sinucidere înseamnă un act făcut de persoana însăşi având ca rezultat moartea, act
îndosariat şi clarificat de autoritatea naţională de competentă.
44. Încercare de suicid înseamnă un act şi anume o rănire făcută de persoana însăşi rezultând o rănire gravă, dar nu moartea, act îndosariat şi clarificat de autoritatea naţională de competentă.

Mersul trenurilor pe magistrala 800(Mangalia-Constanta-Bucuresti Nord)
Mersul trenurilor pe magistrala 800(Bucuresti Nord- Constanta-Mangalia)
Celia (Soapte)

Acest videoclip il dedic unei prietene dragi care stiu ca-i place aceasta melodie....:)

Florin Chilian(Chiar Daca)

"Tu iubire, esti totul pentru mine, fara tine nu pot exista, parca as fi imaterial si sufletul meu ar fi plecat de mult, dar cand sunt cu tine inima imi reda trupul si sufletul, viata.........."

Florin Chilian( Lumi Albe)

Florin Chilian 10

Bulgaria (Balcik) Palatul Reginei Maria si gradinile


Cel mai important obiectiv turistic, cu conotatii istorice si culturale mai recente este Castelul Reginei Maria a Romaniei. Construit ca resedinta de vara, acesta este renumit mai ales datorita gradinii impresionante de 35 de hectare; a doua de gen, ca frumusete si numar de specii de plante din Europa: peste 3000.Parcul a fost realizat dupa modelul faimosului labirint cretan. De altfel, fiecare piatra ce a fost folosita la construirea Bisericii a fost adusa din Creta.

Gradina Botanica din Balcik


Balcik - un mic orasel romantic
Istoria orasului Balcik este legata de Regina Maria a Romaniei.
In perioada 1913 - 1940, Balcikul a facut parte din teritoriul Romaniei.
Vechea casa de vacanta a Reginei, de pe malul marii, este un mic loc de pelerinaj pentru toti turistii romani aflati pe malul marii.
Gradina Botanica este, de asemenea, opera Reginei si este cea mai diversificata gradina botanica a Bulgariei.


Bulgaria (Albena) Complex Althea

Florin Chilian( Chiar daca)

Romania(Baile Herculane)

Statiunea Baile-Herculane este integrata în Parcul National Valea Cernei-Domogled, si are o pozitie deosebit de pitoreasca. Asezarea ei atractiva pe fascinanta vale a Cernei, la o altidudine de 160 m, pe aceiasi paralela cu Nisa si Venetia, îi confera un climat agreabil, cu influente mediteraneene .Statiunea Baile-Herculane are un patrimoniu istoric de exceptie, memoria vie a 1855 de ani de existenta (153 – 2008) neîntrerupta a statiunii. Din timpul romanilor au ramas numeroase vestigii : apeducte, bai, statui, monede, tabule votive ridicate ca semne de multumire aduse zeilor pentru vindecare.
Compozitia resurselor balneare :
* Ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, usor sulfuroase cu o mineralizare intre 0.5-2.6 g/l si o temperatura între 38.5-53.5 °C;
* ape minerale termale clorurosodice, bicarbonatate, calcice ;
* ape minerale termale clorurosodice, bromurate, iodate si sulfuroase cu o temperatura ce atinge 62 °C ;
* O caracteristica a apelor minerale este ca ele contin hidrogen sulfurat în mare concentratie.