CFR Călători S.A., parte integrantă a sistemului feroviar European


Acţiuni în vedera liberalizării: Implementarea legislaţiei feroviare a U.E.


CFR Călători este operatorul naţional de transport feroviar de călători :
-independent, creat în 1998, prin divizarea fostei Societăţi Naţionale a Căilor Ferate (Directiva CE 91/440/CE reactualizată prin 2001/12/CE);
-Contract de licenţă pe 5 ani furnizat de Autoritatea Feroviară Română (Directiva CE 95/18 reactualizată prin 2001/13);
-Certificat anual de siguranţă eliberat de organul naţional independent de siguranţă feroviară (obligatoriu din mai 2006)
-Contract anual de acces pe infrastructura publică cu CFR SA – managerul de infrastructură (Directiva CE2001/14)
-Contract de servicii publice valabil 4 ani cu Ministerul Transporturilor – revizuit anual conform alocaţiilor bugetare (Regulamentul CE 1191/69)


-Activitatea principală: furnizarea de servicii de transport feroviar de călători pe întraga infrastructură publică din România.
-1585 trenuri operate zilnic,
-10.088 km reţea feroviară
-1050 staţii
-93.2 millioane călători transportaţi
-8049.2 millioane călători km

-Personal: 17 080 salariaţi

Principalele obiective ale CFR Călători

Creşterea Calităţii Serviciilor Oferite călătorilor
- prin modernizarea -
-Materialului Rulant;
-Sistemului de emitere a legitimaţiilor de călătorie.
Provocările Dezvoltării: creşterea calităţii serviciilor oferite călătorilor şi modernizarea parcului de material rulant


Modernizarea a 65 Locomotive Diesel

Achiziţia a 120 rame electrice Săgeata Albastră( tip DESIRO )


Modernizarea a 24 locomotive electrice

Achiziţionarea de vagoane de călători nou construite tip Corrail
Modernizarea a peste 150 vagoane


Extinderea sistemului electronic de emitere a legitimaţiilor de călătorie şi de rezervare a locurilor

•Uşor de folosit
• EFICIENT, operaţional 24 / 24 ore,
7 / 7 zile.
• RAPID
•FLEXIBIL în utilizare

Acest proiect se desfăşoară în cooperare cu Managerul de Infrastructură şi va permite accesul operatorilor şi distribuitorilor privaţi la sistemul de vânzare a legitimaţiilor de călătorie şi rezervare locuri.Proiecte ale CFR Calatori şi IFI finanţare - BIRD

-“Supravegherea cerinţelor pieţii pentru Transportul Feroviar de Călători” – cu accent pe necesităţile Serviciului Public şi capacităţii CFR Calatori .
-Rezultate aşteptate: fundamentarea contractului de servicii publice în transportul feroviar de călători
Pachetul 3 feroviar al UE care a fost adoptat la data de 25 septembrie 2007 de catre Parlamentul European (cele 3 acorduri de conciliere).
-Vor intra in vigoare:
1. Regulamentul privind drepturile si obligatiile calatorilor:
la 2 ani dupa adoptare;
2. Directiva privind liberalizarea serviciilor internationale de calatori : 18 luni de la publicarea in Jurnalul Oficial al UE;
3. Directiva privind certificarea mecanicilor de locomotiva:
la 2 ani dupa publicarea in Jurnalul Oficial al UE;

Niciun comentariu: