Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale

1. Gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale,
componenta a managementului de mediu in spitale


1.1 Introducere
1.1.1 Definirea managementului de mediu
Managementul de mediu este o parte componenta a sistemului global de management intr-un spital sau altor unitati de ingrijire medicala, necesar pentru a asigura protectia sanatatii umane si a mediului impotriva oricaror riscuri create de functionarea unitatilor respective.
Sistemul de management de mediu contribuie la ameliorarea calitatii mediului.

1.1.2 Avantajele instituirii unui sistem de management de mediu sunt:

a) limitarea incidentelor si accidentelor ce implica responsabilitatea personalului, managerului si a unitatii medicale, ca persoana juridica;
b) economisirea materialelor ,si a energiei;
c) simplificarea demersurilor de obtinere a autorizatiilor de functionare,de mediu si sanitare;
d) ameliorarea relatiilor cu autoritatea locala si cu comunitatea.

1.1.3 Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impactului asociat
Aspectele de mediu sunt problemele de mediu ale unei activitati care se refera la elementele activitatii sau serviciului care pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra mediului si sanatatii.
Exemple: deversarea apelor uzate, depozitarea deseurilor solide, emisiile rezultate din arderea deseurilor, producerea de zgomot etc. In cursul evaluarii eventualului impact asupra mediului si sanatatii produs de unitatile de ingrijire medicala trebuie sa se gaseasca raspuns la urmatoarele intrebari:
a) Care sunt problemele de mediu generate de unitatile de ingrijire medicala?
b) Activitatile desfasurate au un impact negativ asupra mediului si sanatatii?
c) Care este impactul potential asupra mediului si sanatatii datorat disfunctionalitatii unei activitati medicale?
d) Care este probabilitatea, gravitatea si frecventa problemelor de mediu rezultate in urma impactului asupra mediului?
e) Impactele semnificative asupra mediului au o raspandire locala,regionala sau globala?

1.2 Gestionarea deseurilor- componenta a managementului de mediu in spitale
1.2.1 Sistemul de gestionare a deseurilor periculoase rezultate din activitatea de ingrijire medicala face parte din sistemul de management de mediu si se refera la totalitatea procedurilor de eliminare a deseurilor
Sistemul de gestiune a deseurilor trebuie sa fie precizat si adaptat fiecarei unitati de ingrijire medicala si farmaceutica si presupune parcurgerea urmatoarelor etape:
a) prevenirea producerii deseurilor;
b) colectarea separata pe categorii a deseurilor in ambalaje specifice;
c) depozitarea intermediarea pana la preluarea lor;
d) transportul spre instalatia de neutralizare finala;
e) neutralizarea finala.
Este important de subliniat ca unitatile de ingrijire medicala, publice sau private, unitatile de producere, depozitare si pastrare a medicamentelor sunt responsabile de eliminarea deseurilor rezultate din activitatea lor.
Introducerea unui sistem corect de intlepartare si neutralizare a deseurilor periculoase este necesara pentru prevenirea oricarui risc de contaminare a mediului spitalicesc si a mediului inconjurator, precum si a riscurilor de accidente de munca. Ne referim deci, la colectarea si circuitul deseurilor in unitatea medicala, precum si la conditiile de transport si tratament in afara unitatii.

1.2.2. Strategia de introducere a unui sistem de eliminare a deseurilor periculoase se bazeaza pe doua principii esentiale: coerenta si punerea de acord a tuturor celor implicati
a) Coerenta
- strategia trebuie sa fie conforma cu reglementarile in vigoare: legi cadru si acte normative tehnice;
- strategia trebuie sa asigure coerenta intregului sistem, intre diferitele etape ale acestuia;
- strategia trebuie sa asigure concordanta procedurilor alese cu constrangerile de ordin fianciar, economic si de resurse umane ale unitatii de ingrijire medicala..
b) Punerea de acord a tuturor celor implicati
Toti cei care intervin in sistemul de eliminare a deseurilor trebuie sa inteleaga si sa accepte procedurile alese in scopul conformarii la normele in vigoare. Ne referim la managerii unitatii de ingrijire medicala, la producatorii de deseuri, la personalul tehnic, la prestatorii de servicii de transport si neutralizare finala a deseurilor periculoase.

1.2.3 Gestiunea interna a deseurilor

Pentru gestionarea interna a deseurilor este necesar sa se desemneze o persoana responsabila cu problema deseurilor, care va colabora direct cu Sectia de Prevenire si Control al Infectiilor Nosocomiale si cu toti factorii componenti ai sistemului de eliminare a deseurilor.
Pentru organizarea sistemului de gestionare a deseurilor intr-o unitate existenta se impune un studiu prealabil al productiei si al fluxurilor (tipuri, cantitati produse, locuri de producere etc.), adica un audit de mediu cu componenta de efect asupra sanatatii.
Pentru unitatile noi, aflate in faza de proiectare si constructie, in studiul de impact pe mediu cu componenta de impact asupra sanatatii, se vor trata si problemele legate de gestionarea deseurilor.
Se vor elabora proceduri scrise ca parte integranta in regulamentul de functionare a unitatilor sanitare, care sa cuprinda:
- separarea si colectarea la sursa;
- ambalarea si conditionarea;
- depozitarea intermediara;
- persoanele responsabile pe fiecare operatiune si sectie, cabinet dupa caz;
- modul de inregistrare a datelor.
Proceduri specifice pot fi elaborate pentru sectii cu particularitati speciale:ATI, sali de operatii etc.
Se va organiza sistemul de formare profesionala - educatie si formare continua - in domeniul gestionarii deseurilor periculoase.

1.2.4 Abordarea economica a problemei deseurilor
Scaderea cantitatilor produse: va trebui gasit un raport convenabil intre costul si beneficiile legate de utilizarea materialelor de unica folosinta.Jumatate din costul total al eliminarii deseurilor de spital revine colectarii interne si ambalarii. Se recomanda sa se evite acceptarea unei solutii tehnice de indepartare foarte scumpe care ar face sa nu mai ramana fonduri disponibile pentru gestionarea interna (saci, containere, cheltuieli de depozitare intermediara etc.).

2. Definitii si clasificari
2.1 Definiiii
Deseurile din activitatile de ingrijire sunt cele rezultate din activitatile de diagnostic, monitorizare, tratament medical si chirurgical, prevenire si reducere a handicapului la om si animale si din activitatile de cercetare si invatamant in domeniul sanatatii umane si animale.Deseurile de spital sunt toate deseurile provenite din activitatea spitalului.

2.2 Clasificsri
Clasificarea pe categorii a deseurilor se face pe criterii practice, dupa cum urmeaza:
a) Deseurile nepericuloase (fara risc) sunt asimilabile deseurilor menajere si se colecteza si indeparteaza ca si acestea. Ele se compun din deseurile serviciilor de ingrijire medicala, tehnico-medicale, administrative, de cazare, de la blocurile alimentare si de la oficiile de distributie a hranei.
Exemple:
- bonete si masti de unica folosinta;
- ambalaje ale materialelor sterile;
- flacoane de perfuzie care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice;
- ipsos necontaminat cu lichide biologice;
- hartie;
- resturi alimentare (cu exceptia celor provenite din sectiile de boli contagioase);
- saci si alte ambalaje din material plastic;
- recipienti din sticla care nu au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice.
Sticla sparta nu se va colecta in saci de plastic, deoarece exista pericolul accidentarii personalului care face transportul deseurilor. b) Deseurile periculoase (cu risc) se pot clasifica, la randul lor, pe criterii practice in:
- parti anatomice si deseuri anatomo-patologice;
- deseuri infectioase;
- deseuri intepatoare-taietoare;
- deseuri chimice si farmaceutice;
- deseuri radioactive.
(1) Deseurile anatomo-patologice si parti anatomice includ: fetusi, placente, parti anatomicesi material biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie si obstetrica, parti obtinute din laboratoarele de autopsii, cadavre de animale rezultate in urma desfasurarii activitatilor de cercetare si experimen-tare etc.
(2) Deseurile infectioase sunt compuse din sangele, precum si totalitatea materialelor care au venit in contact cu sangele sau cu alte lichide biologice, deseurile din sectiile de hemodializa, instrumentarul si materialele sanitare
de unica folosinta dupa utilizarea for in practica medicala. Conform Precautiunilor Universale din Anexa 5 din Ordinul Ministrului Sanatatii 984/23.06.1994, „sangele, alte fluide biologice si tesuturile tuturor pacientilor sunt considerate infectate cu HIV si HVB si alti agenti microbieni cu cale de transmisie parenterala".Acelea si alte obiecte folosite in practica medicala sunt considerate contaminate dupa utilizare".
(3) Deseurile chimice si farmaceutice pot fi toxice, corozive si inflamabile. Ele includ citotoxicele, reactivii folositi in laborator, medicamentele nefolosite de pacienti, medicamentele, serurile si vaccinurile cu termen de valabilitate depasit, deseurile rezultate in serviciile tehnice si de intretinere.
Medicamentele utilizate necorespunzator sau cele expirate vor fi colectate si depozitate astfel incat sa nu se permita refolosirea lor. Ele trebuie colectate corespunzator si returnate centrului farmaceutic care le-a furnizat si care este autorizat sa le neutralizeze, sau trimise in filiera de tratare a deseurilor periculoase a unitatii respective.


Niciun comentariu: