Norme Uniforme de Transport(NUT) partea II

CAPITOLUL 3

Dispozitii comune pentru transportul calatorilor si al bagajelor

 

ARTICOLUL 31

Indeplinirea formalitatilor administrative

 

Calatorul trebuie sa se conformeze normelor vamale, fiscale, de politie si ale autoritatilor administrative atat in ceea ce priveste persoana sa, cat si pentru bagajele sale de mana si inregistrate, respectiv pentru animalele si pasarile pe care le ia cu el. El trebuie sa asiste la controlul bagajelor sale, in afara exceptiilor prevazute in legi si in alte acte normative. Calea ferata nu este raspunzatoare fata de calator de prejudiciul rezultat din faptul ca acesta nu tine seama de aceste obligatii.

 

ARTICOLUL 32

Informarea calatorilor. Mersul trenurilor

 

32.1. Calea ferata trebuie sa afiseze la loc vizibil, in statii, mersul trenurilor si tarifele pentru calatori.

1 32.2. In statiile cu trafic de calatori important trebuie sa existe ghiseu de informatii, panouri de informatii care afiseaza compunerea trenurilor suplimentare, principalele legaturi intre trenuri si alte informatii utile calatorului.

32.3. Trenurile care circula cu ordin special, care se pun si se retrag din circulatie in conditiile stabilite de calea ferata, se afiseaza in spatiul rezervat mersului trenurilor.

 

NUT 1 la art. 32.2

Informarea calatorilor despre posibilitatea de orientare in statie, despre trenul care ii intereseaza, precum si despre alte conditii de calatorie se face cu ajutorul indicatoarelor, tablourilor de sosire si de plecare a trenurilor, avizelor scrise, anunturilor prin statia de amplificare sau verbal. In incinta statiilor si a agentiilor de voiaj trebuie sa fie afisate tablouri cu mersul trenurilor.

Informatiile care se dau prin statia de amplificare trebuie sa fie formulate din timp si transmise clar, la momentul potrivit, iar pentru trenurile internationale, informatiile se vor face si in una sau in mai multe limbi de circulatie internationala.

Informatiile verbale se dau de catre seful de statie sau de inlocuitorul sau si de catre agentii caii ferate, iar in statiile cu trafic intens si de catre salariati anume insarcinati cu informarea calatorilor.

In statiile cu trafic intens de calatori functioneaza birouri de informatii, incadrate cu salariati avand o pregatire corespunzatoare, care, pe langa informarea calatorilor, aplica si vize pe legitimatiile de calatorie.

Activitatea birourilor de informatii trebuie astfel organizata incat calatorii sa poata obtine informatii precise si in timpul cel mai scurt posibil. In acest scop, biroul de informatii trebuie sa posede tot materialul informativ necesar, cu toate corecturile la zi (mersul trenurilor, indicatoare kilometrice, tarife, harti si alte mijloace de informare necesare) si sa cunoasca activitatea statiei in legatura cu traficul de calatori.

Inainte de plecarea trenurilor de calatori din statiile de indrumare, precum si din statiile cu opriri mai mari de 5 minute calatorii sunt avizati prin statia de amplificare sau verbal asupra orelor de plecare a fiecarui tren.

In acelasi mod se face avizarea si pentru trenurile care sosesc, indicandu-se numarul trenului, directia de circulatie, precum si linia de sosire. In cadrul avizarii la sosirea sau la plecarea trenurilor, calatorii vor fi informati si despre compunerea, amplasarea vagoanelor si despre numerotarea vagoanelor. In restul statiilor, anuntarea plecarii trenului se face prin conductorii de bilete cu invitatia "Poftiti in vagoane!".

 

ARTICOLUL 33

Restituiri de tarife

 

1 33.1. Tariful de transport se restituie in totalitate sau partial, atunci cand:

33.1.1. legitimatia de calatorie nu a fost utilizata sau a fost utilizata partial;

33.1.2. datorita lipsei de loc, legitimatia a fost utilizata intr-o clasa sau intr-un tren de categorie inferioara celei mentionate pe legitimatie;

33.1.3. bagajele inregistrate au fost retrase la statia de primire sau eliberate intr-o statie din parcurs, in cazul in care calatorul are dreptul la restituirea tarifelor de calatorie.

2 33.2. In situatia prevazuta la art. 33.1.1 restituirea tarifului platit poate fi ceruta sub rezerva scaderilor prevazute in normele uniforme. In cazul legitimatiilor de calatorie neutilizate sau utilizate partial din motive cauzate de moarte, boala, accidentarea calatorului, retinerea de catre autoritati si de alte situatii similare, acestea trebuie dovedite de calator cu acte.

3-7 33.3 Restituirea totala sau partiala a tarifului se face in conformitate cu reglementarile in vigoare aduse la cunostinta publicului calator.

33.4. In cazurile prevazute la art. 33.1.1 si 33.1.2 este necesara viza de neutilizare in conditiile stabilite prin Normele uniforme.

33.5. Limitele maxime privind restituirile se stabilesc sub forma de suma pe kilogram masa, pe colet sau pe alte unitati cantitative si se prevad in tarife.

 

NUT 1 la art. 33.1

Tariful legitimatiilor de calatorie emise de statii pentru trenurile FRRL se poate restitui la cererea verbala a calatorului, indiferent de motive, cu conditia ca acesta sa prezinte legitimatia de calatorie sefului statiei emitente in termen de maximum o ora de la plecarea trenului pentru care a fost eliberata.

Legitimatiile eliberate de agentiile de voiaj pentru trenurile FRRL se pot prezenta pentru restituire sefului agentiei de voiaj respective, in termen de maximum doua ore de la plecarea trenului. Legitimatiile emise pentru trenurile care pleaca dupa ora de inchidere a agentiilor de voiaj trebuie prezentate, in termen de o ora de la plecarea trenului, sefului de gara, pentru a fi vizate de neutilizare, apoi sefului agentiei de voiaj, pentru aprobarea restituirii a doua zi, in termen de doua ore de la deschiderea agentiei.

 

NUT 2 la art. 33.2

Tariful legitimatiilor de calatorie emise pentru trenurile CRRL se poate restitui astfel:

2.1. Daca restituirea se cere cel putin cu 24 de ore inainte de plecarea trenului pentru care s-au eliberat, in cadrul programului de lucru al unitatii emitente, tarifele de transport se restituie integral, inclusiv tariful tichetului de rezervare sau al suplimentului pentru tren intercity sau intercity expres; comisionul stabilit de tarif nu se restituie.

2.2. Daca restituirea se cere sub termenul prevazut mai sus, se va restitui doar 50% din tariful de transport, dar numai in cazul in care s-a putut anula in diagrama rezervarea facuta; comisionul stabilit de tarif nu se restituie.

2.3. Aceste tarife se mai restituie si in cazurile in care trenul pentru care s-a emis legitimatia de calatorie nu mai circula, precum si atunci cand, din vina caii ferate, calatorul a pierdut legatura cu trenul pentru care isi rezervase loc.

2.4. Dupa plecarea trenului nu se mai efectueaza nici o restituire.

 

NUT 3 la art. 33.3

Pentru locurile rezervate la trenurile FRRL, tariful tichetelor se poate restitui daca s-a anuntat din timp renuntarea si s-a putut anula rezervarea facuta.

Legitimatiile de calatorie, al caror tarif nu se poate restitui de statii din orice motive, trebuie prezentate sefului de statie pentru aplicarea vizei de neutilizare, pentru parcursul total sau partial, in cel mult o ora dupa plecarea trenului pentru care au fost valabile. In acest caz, restituirea se efectueaza de catre unitatea emitenta sau de catre organele ierarhice superioare de care apartine unitatea emitenta, dupa caz.

 

NUT 4 la art. 33.3

La legitimatiile de calatorie in trafic international viza de neutilizare poate fi data pentru parcursul total sau partial, dupa caz.

 

NUT 5 la art. 33.3

Dupa expirarea acestor termene, restituirea se poate solicita numai pe baza de cerere scrisa, la care se anexeaza legitimatia vizata de neutilizare si un act oficial, din care sa rezulte ca persoana respectiva a fost in imposibilitate de a se prezenta la timp din cauza de boala, accident, a fost retinuta de autoritati sau din alte asemenea cauze.

Cererea se prezinta in termen de 3 zile de la plecarea trenului respectiv si se rezolva de seful statiei sau al agentiei de voiaj. Cererile prezentate dupa expirarea acestui termen se rezolva de catre organele ierarhice superioare ale subunitatilor mentionate mai sus, restituirea facandu-se pe cale de ordonantare, dupa ce s-a stabilit temeinicia motivului cererii de restituire.

Suplimentul pentru tren accelerat si suplimentul pentru tren rapid si expres, precum si biletul diferenta de clasa urmeaza regimul legitimatiei pe care o insoteste.

Suplimentul pentru trenul intercity sau intercity expres este valabil numai pentru trenul pentru care a fost emis.

Comisionul incasat de agentiile de voiaj, de regula, nu se restituie. In anumite cazuri conducerea caii ferate poate aproba restituirea acestuia.

Tariful biletelor de calatorie, al diferentelor de clasa si al suplimentelor corespunzatoare categoriei trenului se restituie partial, in cazurile de intreruperi de circulatie, suprimari de trenuri, pierdere a legaturilor, imbolnavire in parcurs, insa numai pentru portiunea de distanta neparcursa. Restituirea se face in statia unde s-a intrerupt calatoria sau in statia de pornire la care s-a inapoiat calatorul, in baza vizei de neutilizare partiala, inscrisa pe legitimatia de calatorie de catre seful statiei de intrerupere.

Legitimatiile de calatorie emise pe baza de cecuri sau de alte instrumente de plata se restituie numai prin formatiile de calatori ale organelor ierarhice superioare statiilor si agentiilor de voiaj, pe cale de ordonantare, in contul agentului economic care le-a cumparat, numai daca sunt prevazute cu viza de neutilizare partiala pusa pe legitimatiile respective de seful statiei de intrerupere.

 

NUT 6 la art. 33.3

6.1. Tariful suplimentul de pat se restituie in urmatoarele cazuri:

6.1.1. cand vagonul de dormit pentru care a fost emis suplimentul de pat nu mai circula pe intreaga distanta;

6.1.2. cand calatorul s-a imbolnavit, a suferit un accident sau a fost retinut de autoritati.

In aceste doua cazuri, restituirea se face integral, retinandu-se comisionul pe baza cererii scrise a calatorului, la care se anexeaza suplimentul de pat si un act oficial, din care sa rezulte ca a fost in unul din cazurile enumerate la pct. 6.1.2.;

6.1.3. cand calatorul renunta la calatorie;

6.1.4. cand calatorul amana plecarea si cere preschimbarea suplimentului de pat pentru alta zi.

6.2. In ultimele doua cazuri, tariful suplimentului de pat se restituie in urmatoarele conditii:

6.2.1. daca suplimentul se prezinta cu cel putin 48 de ore inainte de plecarea trenului, se restituie tariful incasat, retinand-se comisionul;

6.2.2. daca suplimentul de pat se prezinta mai tarziu, insa cel mai tarziu cu doua ore inainte de plecarea trenului, se restituie numai 50% din tariful incasat, retinandu-se comisionul.

Dupa expedierea diagramei de la agentia de voiaj sau de la statie, nu se poate restitui tariful incasat.

Daca locul platit nu se ocupa in interval de o ora de la plecarea trenului din statia de primire sau din statia din parcurs indicata pe suplimentul de pat, locul se considera liber.

6.3. Orice cerere de restituire a suplimentelor de pat, pentru cazuri neprevazute mai sus, va fi rezolvata de catre organele ierarhice superioare statiei, numai cu avizul societatii comerciale prestatoare de servicii privind vagoanele de dormit si vagoanele-restaurant, care urma sa efectueze prestatia.

6.4. Restituirea suplimentului de cuseta se efectueaza in aceleasi conditii ca si pentru suplimentul de pat, emis la vagon de dormit.

 

NUT 7 la art. 33

In cazul in care calatorul solicita retragerea bagajelor la statia de primire, dupa ce tarifele de transport au fost achitate, se poate efectua restituirea acestor tarife, retinandu-se un procent de 10% din tariful de transport.

Restituirea se face, daca:

7.1. aceasta se cere cu cel putin o ora inainte de plecarea trenului;

7.2. calatorul prezinta legitimatia de calatorie vizata de neutilizare.

 

CAPITOLUL 4

Raspunderea caii ferate in caz de moarte sau de ranire a calatorilor

 

ARTICOLUL 34

Baza raspunderii

 

1 34.1. Calea ferata raspunde de paguba care rezulta din moartea, ranirea sau orice alta vatamare a integritatii fizice sau mintale a unui calator, provocata printr-un accident in legatura cu exploatarea feroviara, produs in timpul in care calatorul se afla in vehicule, intra sau iese din acestea.

34.2. Calea ferata este, de asemenea, raspunzatoare de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala sau din avarierea obiectelor pe care calatorul, victima a unui astfel de accident, le avea fie asupra sa, fie cu el ca bagaje de mana, inclusiv animale si pasari.

34.3. Calea ferata este scutita de aceasta raspundere:

34.3.1. daca accidentul a fost provocat de imprejurari straine de exploatare, pe care calea ferata, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni;

34.3.2. total sau partial, in masura in care accidentul se datoreaza vinii calatorului sau ca urmare a unei comportari a acestuia, care nu este conforma cu comportarea normala a calatorilor;

34.3.3. daca accidentul se datoreaza comportamentului unui tert pe care calea ferata, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu il putea evita si ale carui consecinte nu le putea inlatura.

34.4. Regulamentul nu inlatura raspunderea pe care o poate avea calea ferata pentru cazurile neprevazute la art. 34.1.

 

NUT 1 la art. 34.1

Cei indreptatiti sa primeasca despagubiri se pot adresa organelor ierarhice superioare statiei pe raza careia s-a produs accidentul, pentru a li se intocmi "Raportul de accident". Cuantumul despagubirilor pentru obiectele personale avute asupra lor se stabileste pe baza de bonuri, chitante, facturi sau alte acte doveditoare..In baza formularului loRaport de accident" - completat si semnat de declarant si de agentii caii ferate, precum si a actelor doveditoare, din care sa rezulte valoarea cheltuielilor efectuate de cel accidentat, calea ferata acorda despagubirile solicitate.

In cazul in care nu se pot prezenta acte doveditoare se procedeaza potrivit art. 39 RT.

 

ARTICOLUL 35

Daune-interese in caz de moarte

 

1 35.1. In caz de moarte a calatorului, daunele-interese cuprind:

35.1.1. cheltuielile necesare ca urmare a decesului, in special cele pentru transportul cadavrului, pentru inmormantare sau pentru incinerare;

35.1.2. daca moartea nu s-a produs imediat, daunele-interese prevazute la art. 36.

35.2. Daca, in urma mortii calatorului, raman lipsite de sustinator persoane fata de care calatorul avea sau ar fi avut in viitor obligatia de intretinere in virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primeasca o indemnizatie pentru aceasta pierdere.

35.3. Actiunea in daune-interese a persoanelor pe care calatorul le intretinea, fara a fi obligat prin lege, se exercita in conditiile legii.

 

NUT 1 la art. 35.1

Daca accidentul care a cauzat moartea s-a produs din vina caii ferate, aceasta este obligata sa intocmeasca, in baza declaratiilor celui indreptatit, formularul loRaport de accident". In acest raport se vor inscrie, in mod obligatoriu, elementele care au cauzat decesul, daca acesta a survenit inainte, imediat ori ulterior accidentului.

 

ARTICOLUL 36

Daune-interese in caz de ranire

 

36.1. In caz de ranire sau orice vatamare a integritatii fizice sau mintale a calatorului, daunele-interese cuprind:

36.1.1. cheltuielile necesare, in special cele pentru tratament si pentru transport;

36.1.2. repararea prejudiciului cauzat fie de incapacitatea de munca totala sau partiala, fie de sporirea trebuintelor.

 

ARTICOLUL 37

Repararea altor prejudicii

 

1 Calea ferata trebuie sa plateasca daune-interese si pentru alte prejudicii decat cele prevazute la art. 35 si 36, in special pentru prejudiciile morale si fizice (pretium doloris), precum si prejudiciul estetic, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civila.

 

NUT 1 la art. 37

Orice alt prejudiciu de natura morala sau fizica pe care cel indreptatit il solicita in plus se acorda numai in baza unei hotarari judecatoresti.

 

ARTICOLUL 38

Forma si limitarea daunelor-interese in caz de moarte si de ranire

 

38.1. Daunele-interese prevazute la art. 35.2 trebuie acordate sub forma de suma globala.

38.2. Alocarea unei rente in cazul prevazut la art. 35.2 se poate acorda, la cerere, numai in conditiile legale.

1 38.3. Totalul daunelor-interese care urmeaza a fi acordate potrivit art. 38.1 se stabileste in conformitate cu prevederile legale. In aplicarea regulamentului, se fixeaza pentru fiecare calator o limita maxima, in suma globala sau sub forma de renta anuala, corespunzatoare acestei sume globale, prin tarif.

 

NUT 1 la art. 38.3

Aceasta suma poate fi acordata, potrivit legislatiei in vigoare, fie ca o suma globala, fie sub forma unei rente, la cererea celui indreptatit sau din initiativa caii ferate.

 

ARTICOLUL 39

Limitarea daunelor-interese in caz de pierdere sau de avariere a obiectelor

 

1 Cand calea ferata raspunde, potrivit art. 34.2, ea trebuie sa repare paguba pana la concurenta sumei stabilite pentru fiecare calator prin tarife.

 

NUT 1 la art. 39

Contravaloarea daunelor in caz de pierdere sau de avariere a obiectelor pe care calatorul le-a avut asupra sa nu poate depasi cuantumul prevazut in tarif pentru un bagaj inregistrat.

 

ARTICOLUL 40

Interzicerea de a limita raspunderea

 

Dispozitiile tarifare si cele ale intelegerilor speciale, incheiate intre calea ferata si calator, care urmaresc sa scuteasca dinainte, total sau partial, calea ferata de raspunderea sa, in caz de moarte si de ranire a calatorilor, sau care au ca efect sa rastoarne sarcina probei ce revine caii ferate sau care stabilesc limite mai mici decat cele fixate la art. 38.2 si art. 39, sunt nule de drept. Totusi, aceasta nulitate nu atrage si pe aceea a contractului de transport.

 

ARTICOLUL 41

Transporturile mixte

 

41.1. Cand vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion roman, dispozitiile relative la raspunderea caii ferate, in caz de moarte si de ranire a calatorilor, sunt aplicabile pagubelor prevazute la art. 34.1, cauzate de un accident in legatura cu exploatarea feroviara, survenit in timp ce calatorul se afla in vehiculele mentionate ori in timpul in care intra sau iese din ele.

41.2. Cand, ca urmare a unei imprejurari exceptionale, calea ferata este obligata sa isi intrerupa provizoriu exploatarea si transporta calatorii sau dispune transportul acestora cu un alt mijloc de transport, ea raspunde potrivit reglementarilor aplicabile acelui mijloc de transport.

 

CAPITOLUL 5

Raspunderea caii ferate pentru bagaje

 

ARTICOLUL 42

Raspunderea colectiva a caii ferate pentru bagaje

 

42.1. Calea ferata care a primit bagaje la transport, eliberand o recipisa de bagaje, este raspunzatoare de executarea transportului pe intregul parcurs, pana la eliberare.

42.2. Calea ferata de plecare si fiecare cale ferata urmatoare, prin insusi faptul luarii in primire a bagajelor, participa la contractul de transport si isi asuma obligatiile care rezulta din acesta.

Calea ferata de destinatie poarta raspunderea, chiar daca nu a primit bagajele.

 

ARTICOLUL 43

Intinderea raspunderii caii ferate

 

43.1. Calea ferata este raspunzatoare de paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala si

din avarierea bagajelor inregistrate, survenita din momentul primirii la transport pana la eliberare, precum si de eliberarea cu intarziere.

43.2. Calea ferata nu este raspunzatoare de bagajele de mana, pasarile si animalele mici, a caror supraveghere ii incumba calatorului.

43.3. Calea ferata este scutita de raspundere atunci cand pierderea sau avarierea rezulta din riscurile speciale inerente unora sau mai multora dintre faptele de mai jos:

43.3.1. pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza o culpa a calatorului, o dispozitie a acestuia, care nu rezulta din vina caii ferate, un viciu propriu al bagajelor sau imprejurari pe care calea ferata nu le putea evita si ale caror consecinte nu le putea preveni;

43.3.2. se constata o lipsa a ambalajului sau defectuozitatea acestuia;

43.3.3. bagajele sunt de o natura speciala, nedeclarata.

43.4. Calea ferata este, de asemenea, scutita de raspundere pentru paguba rezultata din cauza

eliberarii cu intarziere a bagajului, daca probeaza ca intarzierea a fost cauzata de imprejurari pe care calea ferata nu putea sa le evite si/sau pe care n-ar fi putut sa le inlature.

 

ARTICOLUL 44

Sarcina probei

 

1 44.1. Proba ca pierderea, avarierea sau eliberarea cu intarziere a avut drept cauza una dintre

faptele prevazute la art. 43.3 cade in sarcina caii ferate.

44.2. In cazul in care calea ferata, tinand seama de imprejurarile de fapt, stabileste ca pierderea sau avarierea a putut rezulta din unul sau mai multe riscuri speciale, prevazute la art. 43.3, exista prezumtia ca paguba rezulta din aceste riscuri. Cei indreptatiti pastreaza totusi dreptul de a face dovada ca paguba, in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul din aceste riscuri.

 

NUT 1 la art. 44.1

Dovada ca paguba se datoreaza in intregime sau in parte caii ferate se face cu ocazia reclamatiei administrative, la care se anexeaza actele doveditoare.

 

ARTICOLUL 45

Prezumtia de pierdere a bagajelor inregistrate

 

45.1. Cel indreptatit poate sa considere un bagaj ca pierdut, fara a avea de facut alte dovezi,

atunci cand el nu s-a putut elibera sau nu a putut fi tinut la dispozitia sa in cele 14 zile care urmeaza dupa data la care cererea de eliberare a fost prezentata in conformitate cu art. 28.3.

45.2. Cand un bagaj inregistrat, considerat pierdut, este regasit in curs de un an de la data cererii de eliberare, calea ferata trebuie sa-l instiinteze pe cel indreptatit, daca adresa acestuia este cunoscuta sau poate fi aflata.

45.3. In termen de 30 de zile de la primirea acestei instiintari cel indreptatit poate pretinde sa i se elibereze bagajul in una dintre statiile din parcurs. In acest caz, el trebuie sa plateasca tarifele aferente transportului bagajului de la statia de expeditie pana la cea unde are loc eliberarea si sa restituie despagubirea primita, din care se vor scadea cheltuielile care au fost cuprinse in aceasta despagubire. Cu toate acestea, el isi pastreaza drepturile la despagubire, pentru eliberarea cu intarziere, prevazute pentru declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate.

45.4. In cazul in care bagajul regasit nu a fost reclamat in termenul prevazut la art. 45.3 sau cand bagajul este regasit dupa mai mult de un an de la cererea de eliberare, calea ferata dispune de acesta fie prin utilizarea in interesul propriu, fie prin valorificarea prin licitatie.

 

ARTICOLUL 46

Despagubiri in caz de pierdere

 

46.1. In caz de pierdere totala sau partiala a bagajelor, calea ferata trebuie sa plateasca, excluzand orice alte daune-interse.

46.1.1. daca valoarea pagubei este dovedita, o despagubire egala cu aceasta valoare, fara a depasi suma prevazuta in tarif, pe kilogram de masa bruta  lipsa sau pe colet;

46.1.2. daca valoarea pagubei nu este dovedita, o despagubire forfetara pe kilogram de masa bruta lipsa pe colet, prevazuta in tarif, care este in valoare de 30-50% din valoarea mentionata la art. 46.1.1.

46.2. Calea ferata restituie, in plus, tariful de transport, taxe vamale si celelalte sume platite cu ocazia transportului coletului pierdut, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 50 si a celor privind declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor.

1 46.3. Modul de despagubire se stabileste prin Normele uniforme privind transporturile.

 

 

 

NUT 1 la art. 46.3

Pentru a obtine despagubirea la care este indreptatit, solicitantul trebuie sa adreseze caii ferate o reclamatie administrativa in conditiile titlului IV.

 

ARTICOLUL 47

Despagubiri in caz de avariere

 

47.1. In caz de avariere a bagajelor, calea ferata trebuie sa plateasca, fara orice alte daune- interese, o despagubire echivalenta cu deprecierea bagajelor, sub rezerva exceptiilor prevazute la art. 52.2 si a celor privind declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor.

47.2. Despagubirea nu poate depasi:

47.2.1. suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere totala, daca totalitatea bagajelor este depreciata prin avariere;

47.2.2. suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere a partii depreciate, daca numai o parte din bagaje este depreciata prin avariere.

 

ARTICOLUL 48

Despagubiri in caz de eliberare cu intarziere

 

48.1. In caz de eliberare cu intarziere a bagajelor inregistrate, calea ferata trebuie sa plateasca, pentru perioade indivizibile de 24 de ore, calculate din momentul cererii de eliberare, insa cel mult 8 zile:

48.1.1. daca cel indreptatit dovedeste ca din aceasta cauza a rezultat o paguba, inclusiv o avariere, o despagubire egala cu cuantumul pagubei, cel mult suma stabilita pe kilogram din masa bruta a bagajelor sau pe colet, prin tarife;

48.1.2. daca cel indreptatit nu dovedeste ca din aceasta a rezultat o paguba, o despagubire stabilita pe kilogram de masa bruta sau pe colet, prin tarif, care va fi de 4 sau de 5 ori mai mica decat cea stabilita conform art. 48.1.1.

48.2. In caz de pierdere totala a bagajelor inregistrate, despagubirea prevazuta la art. 48.1 nu poate fi cumulata cu cea prevazuta la art. 46.

48.3. In caz de pierdere partiala a bagajelor inregistrate, despagubirea prevazuta la art. 48.1 se plateste pentru partea care nu s-a pierdut.

48.4. In caz de avariere a bagajelor inregistrate, care nu a rezultat din eliberarea cu intarziere, despagubirea prevazuta la art. 48.1 se cumuleaza, daca este cazul, cu cea prevazuta la art. 47.

48.5. In nici un caz, cumulul despagubirii prevazute la art. 48.1 cu cele prevazute la art. 46 si 47 nu poate sa dea loc la plata unei despagubiri superioare celei care ar fi datorata in caz de pierdere totala a bagajelor.

 

ARTICOLUL 49

Declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate

 

1 Declararea interesului eliberarii la timp a bagajelor inregistrate se stabileste prin Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 49

In cazul in care calatorul declara interesul eliberarii la timp a bagajelor inregistrate prin recipisa de bagaje, calea ferata incaseaza procentul stabilit prin tarif din suma declarata.

 

ARTICOLUL 50

Restituirea despagubirilor

 

Orice despagubire platita pe nedrept trebuie restituita. In caz de frauda, calea ferata are dreptul, pe langa restituirea sumei platite pe nedrept, la o suma egala cu cea platita fara sa fie datorata, fara prejudiciul sanctiunilor penale si contraventionale.

 

ARTICOLUL 51

Autovehicule insotite

 

51.1. In caz de intarziere la incarcare a unui autovehicul dintr-o culpa imputabila caii ferate sau la eliberarea cu intarziere a acestuia, calea ferata trebuie sa plateasca, atunci cand cel indreptatit dovedeste ca din aceasta a rezultat o paguba, o despagubire al carei cuantum nu poate depasi tariful de transport al vehiculului.

51.2. Daca cel indreptatit renunta la contractul de transport, in caz de intarziere la incarcare dintr-o culpa imputabila caii ferate, tariful de transport al vehiculului si al calatorilor este restituit celui indreptatit. In plus, acesta poate cere, cand face dovada ca din aceasta intarziere a rezultat o paguba, o despagubire al carei cuantum nu poate depasi tariful de transport al vehiculului.

51.3. In caz de pierdere a unui vehicul sau a unor parti din acesta, despagubirea care se plateste celui indreptatit pentru paguba dovedita se calculeaza dupa valoarea uzuala a vehiculului si nu poate depasi suma stabilita in tarif.

51.4. In ceea ce priveste obiectele plasate in vehicul, calea ferata nu este raspunzatoare decat de paguba cauzata din culpa sa. Despagubirea totala care se plateste nu poate depasi suma stabilita prin tarif.

51.5. Calea ferata nu raspunde de obiectele plasate in exteriorul vehiculului, decat in caz de dol.

51.6. O remorca cu sau fara incarcatura este considerata vehicul.

 

CAPITOLUL 6

Dispozitii comune privind raspunderea

 

ARTICOLUL 52

Decaderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate

 

52.1. Dispozitiile art. 38, 39, 46-48 si 51 din Regulament, care limiteaza despagubirile la o anumita suma, nu se aplica, daca s-a dovedit ca paguba a rezultat ca urmare a altor fapte pe care calea ferata le-a comis cu intentia de a provoca o astfel de paguba.

52.2. In toate cazurile cand pierderea totala sau partiala, avarierea sau intarzierea bagajelor inregistrate sau a autovehiculelor insotite are drept cauza un dol sau o neglijenta vadita, imputabila caii ferate, calatorul trebuie despagubit pentru paguba probata, pana la concurenta sumelor maxime prevazute la art. 46-48.

 

ARTICOLUL 53

Dobanzi la despagubire

 

53.1. Cand calculul despagubirii implica convertirea sumelor exprimate in unitati monetare straine, aceasta se face dupa cursul din ziua si din locul platii despagubirii.

1 53.2. Cel indreptatit poate sa ceara dobanzi pentru despagubire, calculate in procentul pe an prevazut in tarif, cu incepere din ziua reclamatiei prevazute la art. 87 sau, daca nu s-a facut reclamatia, din ziua chemarii in judecata.

53.3. Cu toate acestea, pentru despagubirile datorate potrivit art. 35 si 36, dobanzile nu curg decat din ziua in care s-au produs faptele care au servit la stabilirea cuantumului lor, daca aceasta zi este ulterioara datei reclamatiei sau chemarii in judecata.

53.4. Dobanzile nu sunt datorate in ceea ce priveste bagajele, decat daca despagubirea depaseste nivelul stabilit in tarif pentru fie- care recipisa de bagaje.

53.5. In legatura cu bagajele, daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate, intr-un termen convenabil care ii este fixat, documentele justificative necesare pentru tratarea definitiva a reclamatiei, dobanzile nu curg intre expirarea termenului fixat si prezentarea efectiva a documentelor.

 

NUT 1 la art. 53.2

Cuantumul dobanzii la sumele ce constituie despagubire va fi determinat ca medie lunara a dobanzii practicate la banca cu care opereaza calea ferata.

 

 

TITLUL III

Transportul marfurilor

 

 

CAPITOLUL 1

Contractul de transport. Generalitati

 

ARTICOLUL 54

Conditiile de acceptare la transport

 

54.1. Calea ferata efectueaza transporturile conform Regulamentului, atata timp cat:

1 54.1.1. expeditorul se conformeaza normelor Regulamentului si tarifelor;

2 54.1.2. transportul este posibil cu personalul si cu mijloacele de transport obisnuite;

54.1.3. transportul nu este impiedicat de imprejurari pe care calea ferata nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi inlaturate.

3 54.2. Calea ferata nu este obligata sa primeasca marfurile pentru a caror incarcare, transbordare sau descarcare sunt necesare mijloace speciale, in afara numai de cazurile in care statiile in care ar trebui sa se faca asemenea operatiuni dispun de aceste mijloace.

4 54.3. Calea ferata nu este obligata sa primeasca decat marfurile al caror transport se poate face fara intarziere.

5-9 54.4. In conditiile stabilite de calea ferata, statiile pot sa primeasca, provizoriu, in depozit transporturile care nu se pot expedia imediat, cu plata tarifului corespunzator. Luarea in pastrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de primire pe documentul de transport sa aiba loc numai atunci cand expedierea va fi posibila. Calea ferata raspunde de marfa pana la incheierea contractului de transport doar ca depozitar.

 

NUT 1 la art. 54.1.1

Marfurile sunt admise la transport, daca sunt indeplinite conditiile de transport pentru intreg parcursul pana la eliberare. Se va mai tine seama si de suspendarile sau de restrictiile de trafic, care pot exista la data predarii marfurilor la transport, fie pentru anumite marfuri, fie pentru anumite parcursuri, precum si de dispozitiile autoritatilor administrative (pentru animale, transporturi funerare, plante vii, produse vegetale si altele similare).

 

NUT 2 la art. 54.1.2

Calea ferata nu este obligata sa puna la dispozitie expeditorului vagoane de un anumit tonaj, lungime sau de o anumita suprafata ori vagoane de constructii speciale, cu amenajari speciale.

 

NUT 3 la art. 54.2

Expeditiile pentru care sunt necesare mijloace speciale de incarcare-descarcare se aproba de seful statiei.

 

NUT 4 la art. 54.3

Pentru marfurile derulate prin porturi, atunci cand nevoile exploatarii caii ferate o impun, incarcarea si expedierea acestora se fac pe baza acceptelor portuare comunicate de calea ferata statiilor de expeditie.

 

NUT 5 la art. 54.4

In cazul in care intarzierea expedierii transporturilor este cunoscuta si statia are organizata depozitarea marfurilor, seful statiei poate aproba primirea transporturilor in depozit, cu plata tarifelor pentru depozitare.

 

NUT 6 la art. 54.4

Informatii privind locurile si conditiile de depozitare se obtin prin statiile respective si agentiile de marfa ale caii ferate.

Cererile in vederea depozitarii marfii pe terenurile sau in magaziile statiilor se depun la acestea sau la agentiile de marfa.

 

NUT 7 la art. 54.4

Pentru vagoanele cerute la incarcare, expeditorii pot sa depoziteze marfurile ce urmeaza a fi incarcate pe terenurile statiei sau in magaziile acesteia, cu plata tarifului de depozitare.

 

NUT 8 la art. 54.4

Depozitarea marfurilor ce urmeaza a fi transportate se poate face o data cu prezentarea comenzii pentru punerea mijlocului de transport la incarcare, iar cantitatea depozitata nu poate fi mai mare decat cea prevazuta in comanda.

Expeditiile de vagoane cu marfuri care au fost depozitate pe terenurile statiei sau in magazinele acesteia nu for fi preluate la transport de catre calea ferata decat dupa curatirea terenului de resturile de marfuri.

 

NUT 9 la art. 54.4

Pentru cantitatile de marfuri depozitate pe terenul caii ferate in vederea expedierii lor, care din vina clientului nu sunt expediate, se va aplica tariful de magazinaj pentru intreaga perioada de depozitare.

 

NUT 10 la art. 54.4

Calea ferata poate sa interzica depozitarea in statii, in vederea transportului, a marfurilor periculoase sau a celor care prezinta inconveniente pentru exploatare.

Nu pot fi depozitate in statie, in vederea incarcarii, urmatoarele marfuri: vietati, materii explozibile, materii inflamabile, inclusiv produse petroliere, materii care se descompun din cauza umezelii (var, carbid si altele similare), marfuri perisabile, marfuri gretoase sau care pot produce infectii, obiecte pretioase si alte marfuri care, ca urmare a depozitarii, produc greutati caii ferate sau afecteaza mediul inconjurator, decat daca sunt create conditiile tehnice necesare si s-a organizat aceasta activitate in statia respectiva.

 

ARTICOLUL 55

Marfuri excluse de la transport

 

55.1. Sunt excluse de la transport, in conditiile prezentului regulament:

55.1.1. marfurile al caror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publica, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;

1 55.1.2. obiectele care, din cauza dimensiunilor si masei lor sau a insusirilor, nu pot fi transportate cu instalatiile sau cu mijloacele ordinare in exploatare, fie chiar numai pe o portiune din parcurs;

2, 3 55.1.3. materiile si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase.

 

NUT 1 la art. 55.1.2

Sunt excluse, de asemenea, de la transport, ca expeditii de marfuri, cele a caror masa totala este mai mica de 10 kg.

 

NUT 2 la art. 55.1.3

Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul marfurilor periculoase este prevazut in anexa nr. 1 NUT.

 

NUT 3 la art. 55.1.3

Daca, in timpul transportului, se constata ca au fost acceptate marfuri excluse de la transport, chiar sub denumirea declarata, transportul trebuie sa fie oprit. Daca este cazul, se vor cere instructiuni de la expeditor. Expeditorul este obligat sa plateasca tarifele de transport si cheltuielile survenite pana la statia unde a fost oprit transportul, inclusiv tarifele suplimentare pentru declararea inexacta a felului marfii. Pentru perioada de retinere a expeditiei se percep tarife orare de utilizare sau magazinaj, dupa caz.

 

ARTICOLUL 56

Marfuri admise la transport in anumite conditii

 

Categoriile de marfuri prezentate in continuare se primesc la transport numai daca, pe langa conditiile generale, sunt indeplinite si conditiile speciale prevazute pentru aceste marfuri, si anume:

1 56.1. materiile si obiectele admise la transport in conditiile Normelor tehnice privind transportul marfurilor periculoase;

2 56.2. marfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, in conditiile prevazute de aceste dispozitii; insotirea animalelor vii este obligatorie;

3, 4 56.3 marfurile pentru care transportul, incarcarea, descarcarea sau transbordarea prezinta greutati privind manipularea fata de mijloacele sau instalatiile caii ferate, admise la transport in conditiile tehnice si de exploatare convenite de catre calea ferata cu clientul, pentru fiecare caz in parte;

5-11 56.4. vehiculele feroviare care circula pe roti proprii sunt admise la transport numai daca se constata de catre calea ferata ca ele sunt apte sa circule pe rotile lor proprii, fapt atestat printr-o inscriptie aplicata pe vehicul sau printr-un certificat special. Locomotivele, tenderele, automotoarele trebuie sa fie insotite de un agent, care sa asigure intretinerea si ungerea vehiculului;

12 56.5. cadavrele se admit la transport numai ca expeditii de vagoane si numai pe baza autorizatiilor sanitare de transport mortuar, eliberate conform legii. Insotirea cadavrelor este obligatorie;

13-17 56.6. marfurile perisabile, animalele, pasarile, pestele viu, albinele, vagoanele cu gabaritul de incarcare depasit, vehiculele cu sarcina pe osie depasita se primesc la transport in conditiile prevazute in Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 56.1

Normele tehnice pentru transportul marfurilor periculoase sunt prevazute in anexa 1 NUT.

 

NUT 2 la art. 56.2

Pentru marfurile la care sunt stabilite conditii speciale de transport si care au fost admise la transport fara indeplinirea acestor conditii, ca urmare a declararii denumirii lor inexacte, incomplete, prescurtate sau neprecise, se aplica tarifele suplimentare pentru declararea inexacta a felului marfii. Daca, in urma acestui fapt, ar rezulta pagube pentru calea ferata, pe langa tarifele suplimentare pentru declararea inexacta a felului marfii, cei in culpa sunt obligati sa repare prejudiciile cauzate, independent de sanctiunile penale prevazute de lege.

 

NUT 3 la art. 56.3

Conditiile tehnice si de exploatare se vor conveni intre calea ferata si client, avandu-se in vedere prevederile art. 58.8 RT, pentru transportul urmatoarelor categorii de marfuri:

3.1. obiecte care depasesc gabaritul;

3.2. obiecte care depasesc lungimea constructiva a vagonului;

3.3. obiecte grele a caror masa este mai mare de 30.000 kg si care se manipuleaza cu mijloacele de mecanizare ale caii ferate;

3.4. obiecte asimetrice;

3.5. obiecte care depasesc masa bruta pe osie si metru liniar, avandu-se in vedere prescriptiile art. 58.5 si 58.8 RT.

 

NUT 4 la art. 56.3

In cazul expeditiilor la care operatiunile de incarcare-descarcare se efectueaza de calea ferata, se vor incasa tarifele de incarcare-descarcare prevazute in tarifele cailor ferate.

 

NUT 5 la art. 56.4

Sunt considerate ca vehicule feroviare care circula pe rotile lor proprii si care trebuie sa se conformeze prevederilor art. 56.4 RT:

5.1. vehiculele neinscrise in parcul unei cai ferate;

5.2. vehiculele nou-construite, cu initialele unei cai ferate;

5.3. locomotivele care nu sunt autorizate sa circule pe calea ferata.

 

NUT 6 la art. 56.4

Organele de specialitate ale caii ferate, dupa ce constata ca vehiculele indeplinesc conditiile tehnice pentru transport, emit un certificat special prin care atesta aceasta, care se anexeaza la scrisoarea de trasura, si fac inscrierea privind constatarea tehnica direct in scrisoarea de trasura

in rubrica "Mentiuni ale caii ferate".

 

NUT 7 la art. 56.4

La transportul locomotivelor si tenderelor, care circula pe rotile lor proprii, expeditorul este obligat sa asigure insotirea si ungerea vehiculelor printr-un insotitor competent.

 

NUT 8 la art. 56.4

Vehiculele feroviare care circula pe rotile lor proprii pot fi incarcate cu alte marfuri, pe baza unei aprobari inscrise in rubrica "Mentiuni ale caii ferate" din scrisoarea de trasura.

 

NUT 9 la art. 56.4

Certificatul de atestare a circulatiei vehiculelor pe rotile lor proprii, precum si mentiunile din scrisoarea de trasura vor fi semnate si stampilate de catre organele de specialitate.

 

NUT 10 la art. 56.4

Pentru constatarea indeplinirii conditiilor tehnice si pentru emiterea certificatului de atestare a circulatiei vehiculelor pe rotile lor proprii sau pentru inscriptia aplicata pe vehicul, calea ferata va aplica tariful respectiv.

 

NUT 11 la art. 56.4

Pentru transportul vehiculelor feroviare neinscrise in parcul unei cai ferate, care circula pe rotile lor proprii, se aplica tariful special corespunzator, prevazut in tariful caii ferate.

Certificatul de atestare a circulatiei vehiculelor pe roti proprii se acorda cu respectarea prevederilor art. 56.4 RT, prin agentiile de marfa.

 

NUT 12 la art. 56.5

Cadavrele se pot expedia numai ca expeditii de vagoane complete.

12.1. Cadavrul trebuie prezentat la transport in mod obligatoriu imbalsamat. Cadavrul trebuie sa fie introdus intr-un sicriu metalic sau sa fie asezat intr-un cosciug obisnuit, captusit in interior cu tabla sau carton gudronat, pe al carui fund se asterne un strat de aproximativ 5 cm alcatuit dintr-o materie absorbanta (turba, rumegus de lemn, praf de carbune si alte materiale asemanatoare), peste care se toarna o substanta antiseptica.

12.2. Scrisoarea de trasura trebuie insotita de documentele stabilite de prevederile legale referitoare la aceste expeditii, si anume:

12.2.1. autorizatia de inhumare, eliberata de autoritatile localitatii unde a avut loc decesul. Aceasta autorizatie tine loc de pasaport de cadavru (bilet de voie);

12.2.2. un permis de transport, eliberat de administratia unde cadavrul trebuie transferat.

Aceste documente se elibereaza destinatarului in momentul eliberarii cadavrului.

Transportul cadavrelor se poate face si cu trenurile de calatori (personale sau accelerate), cu aprobarea caii ferate, care se inscrie pe scrisoarea de trasura in rubrica "Mentiuni ale caii ferate".

Incarcarea si descarcarea cadavrelor se face de expeditor, respectiv destinatar.

12.3. Predarea cadavrelor la transport trebuie sa fie avizata cu cel putin 12 ore inaintea plecarii trenului cu care cadavrul urmeaza sa fie expediat. Cadavrele se transporta in vagoane acoperite. Mai multe cadavre pot forma o expeditie, daca urmeaza a se transporta de la aceeasi statie de expeditie pentru aceeasi statie de destinatie si daca au acordul organelor sanitare pentru acest mod de transport.Daca cadavrul se transporta impreuna cu carul funerar, care insa trebuie sa fie bine inchis, se poate utiliza pentru transport un vagon descoperit. Sicriele cu cadavre ambalate in furgoane mortuare inchise si cele destinate Facultatii de medicina pot fi transportate si in vagoane descoperite.

12.4. Cadavrul trebuie sa fie insotit de o persoana al carei nume se inscrie in scrisoarea de trasura. Acest insotitor poate lua loc in acelasi vagon cu cadavrul. Se admite ca pe langa acest insotitor sa mai ia loc in acelasi vagon cu cadavrul inca doua persoane.

12.5. Transportul cadavrelor este supus francarii obligatorii. Tarifele de transport pentru cadavre, precum si pentru insotitori se aplica potrivit tarifului caii ferate.

12.6. Comandarea vagoanelor pentru transportul de cadavre se face fara perceperea tarifului de urgenta.

12.7. Eliberarea cadavrelor se face in termen de doua ore dupa sosire.

12.8. Cadavrele trebuie sa fie ridicate pana la cel mult 6 ore dupa sosirea lor in statia de destinatie. Cadavrele care nu au fost ridicate in acest termen se predau autoritatilor locale.

12.9. Transportul urnelor funerare (cand contin cenusa unui cadavru), daca acestea sunt bine inchise intr-o cutie solida si etansa de lemn, se face potrivit prevederilor obisnuite pentru transportul marfurilor.

Transportul urnelor funerare este supus francarii obligatorii.

 

NUT 13 la art. 56.6

Marfurile transportate ca expeditii de vagoane, la care insotirea de catre insotitorii expeditorului este obligatorie, sunt prevazute in anexa nr. 16.1 NUT. Pentru restul mar- furilor neprevazute in tabelul din anexa nr. 16.1 NUT insotirea este facultativa.

Expeditorii expeditiilor de vagoane cu insotitori trebuie sa respecte prevederile din anexa nr. 16 NUT.

Expeditorii expeditiilor de vagoane, la care insotirea este facultativa si la care se solicita insotirea, trebuie sa faca in scrisoarea de trasura, in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", urmatoarea mentiune: "Cu insotitori".

 

NUT 14 la art. 56.6

Aprobarea de insotire a vagoanelor cu marfuri, la care insotirea este facultativa, se solicita de la statia de expeditie. Se excepteaza de la aceasta prevedere marfurile expediate ca expeditii de vagoane, prevazute in anexa nr. 16.2 NUT, la care, pentru insotirea transporturilor, nu este nece-

sara aprobarea.

 

NUT 15 la art. 56.6

Insotirea expeditiilor de coletarie nu este admisa.

 

NUT 16 la art. 56.6

La expeditiile la care insotirea este obligatorie si la cele pentru care se admite insotirea la cererea expeditorului, calea ferata este exonerata de raspunderea pentru lipsa totala sau partiala din continut si pentru avaria pe care insotitorul trebuia sa o inlature, indiferent daca insotirea s-a facut efectiv sau nu.

 

NUT 17 la art. 56.6

Tarifarea insotitorilor este prevazuta in tariful caii ferate.

 

ARTICOLUL 57

Comandarea pentru incarcare a vagoanelor apartinand caii ferate

 

57.1. Expeditiile de vagoane complete se transporta si se tarifeaza diferentiat ca:

57.1.1. vagoane izolate sau grupuri de vagoane;

57.1.2. trenuri complete de marfa comandate dintre cele prevazute in mersul trenurilor in vigoare;

57.1.3. trenuri special comandate, care circula dupa mers special, necuprinse in mersul trenurilor.

1-5 57.2. Clientul depune, la statie sau la agentia de marfa, comanda scrisa pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile inainte de inceperea incarcarii.

Calea ferata poate percepe tarife de urgenta, daca clientii solicita mijloacele de transport pentru incarcarea expeditiilor in interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.

57.3. Comanda trebuie sa contina urmatoarele: statia de destinatie a expeditiei, felul marfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data si locul unde are loc incarcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare si trenul cerut pentru expediere.

57.4. La comandarea mijloacelor de transport pentru incarcare sau cel mai tarziu la punerea lor la incarcare, clientul trebuie sa convina, in conditiile tarifului, impreuna cu calea ferata, asupra trenului cu care doreste indru- marea expeditiei sale. Ca urmare:

6, 7 57.4.1. clientul trebuie sa predea expeditia catre calea ferata in termenele convenite, pentru ca transportul sa poata pleca cu trenul la ora programata;

57.4.2. calea ferata trebuie sa garanteze indrumarea expeditiei cu trenul cerut;

57.4.3. expeditorul plateste tariful orar de utilizare pentru mijloacele de tranport care compun

expeditia pana la urmatorul tren, daca expeditia nu a plecat din vina lui cu trenul convenit;

8 57.4.4. cand expeditia nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate, aceasta nu va percepe tariful orar de utilizare. Daca din aceasta cauza se depaseste termenul contractului de transport, clientul are dreptul si la despagubirile prevazute in regulament;

9-10 57.4.5. pentru mijloacele de transport incarcate care asteapta alt tren pentru indrumare, ca urmare a faptului ca expeditorul a prezentat scrisori de trasura cu alta destinatie decat cea din comanda, expeditorul plateste tariful orar de utilizare.

11, 12 57.5. O data cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferata garantia, in lei sau in valuta, prevazuta in tarife. Aceasta se restituie dupa incheierea contractului de transport.

13 57.6. Calea ferata poate incheia cu clientii cu care are relatii stabile de afaceri conventii- cadru de incarcare-descarcare, in care se reglementeaza modul cum se comanda mijloacele de transport pentru incarcare, locul de incarcare sau descarcare, modul de primire-predare a marfurilor si a mijloacelor de transport goale sau incarcate, programarea incarcarilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor si alte conditii. In acest caz, pentru acesti clienti, nu se percepe garantie in lei sau valuta.

14 57.7. Calea ferata nu este obligata sa asigure pentru incarcare mijloace de transport de constructie speciala, daca acestea nu sunt disponibile. In acest caz, se vor oferi pentru incarcare vagoane si containere de uz general.

15 57.8. Neinceperea incarcarii in termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispozitia clientului, conform comenzii, inseamna renuntarea tacita la incarcare si da dreptul caii ferate sa faca venit garantia.

 

NUT 1 la art. 57.2

Tarifele de urgenta sunt prevazute in tariful caii ferate si pot fi diferentiate in functie de:

1.1. felul vagonului solicitat;

1.2. intervalul de timp dintre momentul depunerii comenzii si data solicitata pentru punerea vagonului la incarcare.

 

NUT 2 la art. 57.2

Tariful de urgenta se incaseaza o data cu incheierea contractului de transport.

 

NUT 3 la art. 57.2

Sunt exceptate de la perceperea tarifului de urgenta vagoanele solicitate in urmatoarele cazuri:

3.1. pentru incarcarea cu: efecte de stramutare, efecte militare, cadavre, marfuri din rezervele de stat, precum si cele cu caracter umanitar si pentru combaterea calamitatilor naturale;

3.2. pentru incarcare de catre clientul care le-a descarcat;

3.3. cele prevazute in tariful caii ferate.

Atunci cand vagoanele pentru care s-a platit tariful de urgenta au fost puse la dispozitie clientului pentru incarcare dupa expirarea termenului convenit conform art. 57.4.1 RT, se restituie tariful de urgenta.

 

NUT 4 la art. 57.2

Comanda pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport, in cazul solicitarii de containere mari, se depune la agentii care efectueaza servicii special organizate pentru transport multimodal.

 

NUT 5 la art. 57.2

In cazul in care expeditiile de marfa nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, nu se depune comanda pentru asigurarea vagonului. Transporturile se vor efectua ca expeditii de containere, coletarie sau mesagerie.

 

NUT 6 la art. 57.4.1

Termenele de predare a mijloacelor de transport de catre calea ferata se convin, tinandu-se seama de programul de manevra al statiei, o data cu depunerea comenzii pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport (anexa nr. 11.1 NUT), prin inscrierea acestora in comanda de calea ferata, in prezenta clientului.

 

NUT 7 la art. 57.4.1

Pentru mijloacele de transport particulare, stabilirea termenelor de predare a acestora catre calea ferata, precum si a trenului cerut pentru expediere se efectueaza pe baza comenzii de predare a mijloacelor de transport particulare catre calea ferata (anexa nr. 11.2 NUT).

 

NUT 8 la art. 57.4.4

Tariful orar de utilizare nu se va percepe de la data si ora de la care expeditia a fost predata la calea ferata, atunci cand nu a plecat cu trenul convenit din vina caii ferate.

 

NUT 9 la art. 57.4.5

Tariful orar de utilizare se aplica pana la ora plecarii primului tren din statie cu care se pot expedia vagoanele.

 

NUT 10 la art. 57.4.5

Pentru schimbarea statiei de destinatie fata de cea stabilita prin comanda punerii mijloacelor de transport la incarcare sau programarea incarcarilor se percepe si tariful de schimbare a statiei de destinatie, prevazut in tarif.

 

NUT 11 la art. 57.5

Garantia depusa poate fi retrasa, daca vagoanele cerute nu au fost puse la dispozitie pentru incarcare in termenii stabiliti prin comanda.

 

 

 

NUT 12 la art. 57.5

In cazul in care clientul renunta la comanda pentru incarcarea vagoanelor inainte de incheierea contractului de transport, garantia depusa se face venit al caii ferate.

 

NUT 13 la art. 57.6

Normele uniforme privind conventia-cadru de incarcare-descarcare sunt prevazute in anexa nr. 4 NUT.

 

NUT 14 la art. 57.7

In cazul in care se solicita pentru incarcare vagoane de constructie speciala, calea ferata le poate asigura, dupa caz, din parcul de vagoane propriu sau al altor cai ferate.

Expeditorul va suporta cheltuielile aferente, stabilite prin tarif.

Calea ferata poate solicita constituirea unui depozit de garantie de catre expeditor pentru acoperirea chiriilor si a tarifelor, pe masura producerii lor. La lichidarea depozitului se va asigura acoperirea cheltuielilor caii ferate, restituindu-se clientului sumele depuse in plus, respectiv incasandu-se de la acesta sumele neacoperite prin depozit.

 

NUT 15 la art. 57.8

Neinceperea incarcarii mijloacelor de transport in termenul de 6 ore de la punerea acestora la dispozitie clientilor da dreptul caii ferate de a retrage vagoanele puse la dis- pozitie.

Atunci cand calea ferata retrage vagoanele puse la dispozitie va face venit garantia.

 

CAPITOLUL 2

Incheierea si executarea contractului de transport

 

ARTICOLUL 58

Predarea la transport si incarcarea marfii

 

1-13 58.1. Expeditiile de marfa se predau caii ferate in zilele si in orele de serviciu, afisate la statii

si la agentiile comerciale. Predarea-primirea marfii la transport este stabilita in Normele uniforme privind transporturile.

58.2. Expeditorul raspunde de exactitatea si identitatea marfurilor ce se expediaza, in raport cu datele inscrise in actele de livrare si in scrisorile de trasura, precum si de integritatea marfurilor incarcate de el in mijloacele de transport.

14-17 58.3. Expeditorul si calea ferata convin cine executa incarcarea si descarcarea marfii in mijlocul de transport. In lipsa unei conventii, incarcarea si descarcarea revin transportatorului pentru mesagerie si coletarie si, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete si containere.

58.4. Cu exceptia cazului cand incarcarea se face pe calea ferata, expeditorul raspunde de toate consecintele unei incarcari defectuoase a mijloacelor de transport si trebuie sa repare prejudiciul suferit din aceasta cauza, chiar daca incarcarea s-a facut de alta persoana in numele expeditorului.

18-24 58.5. Masa maxima care poate fi incarcata in mijlocul de transport nu trebuie sa depaseasca o limita determinata de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport si ale liniilor din parcurs. Limitele de incarcare se publica prin grija caii ferate, conform art. 4.5.

25, 26 58.6. Pentru incarcarea, stivuirea, fixarea si protejarea marfurilor in mijlocul de transport se

aplica Normele tehnice de incarcare a mijloacelor de transport.

27 58.7. Incarcatura vagoanelor descoperite si a platformelor nu trebuie sa depaseasca dimensiunile gabaritului de incarcare, admise pe liniile de parcurs. Dimensiunile gabaritului de incarcare sunt prevazute in standardele de stat care se aplica si pe calea ferata.

28 58.8. Transportul marfurilor perisabile, al vietatilor, cu gabaritul de incarcare depasit, cu sarcina pe osie depasita, mesageria, transportul multimodal si in mijloace particulare se executa in mijloace speciale. Conditiile speciale si tehnologia de transport se stabilesc in Normele uniforme privind transporturile.

29 58.9. Materiile si obiectele periculoase se transporta in conditii speciale, cu respectarea

normelor tehnice internationale si interne.

30 58.10. Expeditiile transportate in conditii speciale se pot tarifa dupa tarife speciale.

31, 32 58.11. Vagoanele, containerele si rechizitele de incarcare care apartin caii ferate, care se pun la dispozitie expeditorului pentru incarcare, trebuie sa fie in buna stare, curate si corespunzatoare cu natura marfii care urmeaza a fi incarcata.

33 58.12. Expeditorul trebuie sa verifice daca mijloacele de transport si rechizitele de incar- care, apartinand caii ferate, puse la dispozitia sa, corespund transportului in bune conditii.

34 58.13. Daca expeditorul incarca mijlocul de transport sau foloseste rechizitele de incarcare fara obiectii, opereaza prezumtia ca acestea au fost corespunzatoare. Expeditorul raspunde de consecintele utilizarii unor mijloace de transport nepotrivite cu felul marfii si cu modul de prezentare a acesteia.

35-37 58.14. Calea ferata ii avizeaza pe expeditori despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru incarcare prin afisarea in statie. In conventiile-cadru de incarcare-descarcare se pot prevedea alte modalitati de avizare. Calea ferata nu este obligata in nici un caz sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii punerii mijloacelor de transport la dispozitie.

38 58.15. Expeditorii trebuie sa predea catre calea ferata mijloace de transport incarcate, cu usile, clapele sau gurile de golire inchise, partile mobile si rechizitele montate.

39-53 58.16. In conditiile prevazute in Normele uniforme, calea ferata se ingrijeste de dezinfectarea, dezinsectia, curatirea si spalarea vagoanelor care apartin caii ferate.

54-62 58.17. Transbordarea marfurilor intre vagoane de ecartament diferit sau in cazul defectarii

vagoanelor ori in orice alta imprejurare impusa de conditiile de exploatare se executa de catre calea ferata. Transbordarea marfurilor care necesita mijloace sau conditii speciale sau care prezinta un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaza se efectueaza, la cererea caii ferate, de expeditor sau de destinatar.

63 58.18. In cazul in care operatiunile de incarcare, descarcare sau transbordare a marfurilor se efectueaza de catre destinatar sau expeditor, acestia raspund pentru degradarea mijloacelor de transport, a rechizitelor sau instalatiilor caii ferate, produsa din vina lor, precum si pentru pierderea partilor mobile, ca urmare a nemontarii lor dupa incarcare, descarcare sau transbordare.

 

NUT 1 la art. 58.1

Marfurile pot fi primite la transport ca:

1.1. expeditii de vagoane;

1.2. expeditii de coletarie;

1.3. expeditii de mesagerie.

NUT 2 la art. 58.1

Se primesc la transport ca expeditii de vagoane marfurile incarcate de un singur expeditor pentru un singur destinatar.

 

NUT 3 la art. 58.1

Marfurile predate la transport avand o masa totala de la 10 la 5.000 kg, inclusiv cele pentru transportul carora nu este necesara punerea unui vagon la dispozitia exclusiva a expeditorului, se primesc ca expeditii de coletarie.

Coletele din compunerea unei expeditii de coletarie au urmatoarele limite:

3.1. masa maxima - 1.000 kg;

3.2. masa minima - 5 kg;

3.3. lungimea maxima - 8 m.

Celelalte dimensiuni ale coletelor trebuie sa permita incarcarea in vagoane acoperite.

Se excepteaza de la dispozitiile de mai sus butoaiele goale sau pline, cablurile pe bobine si marfurile care se manipuleaza prin rulare, care se primesc la transport ca expeditii de coletarie avand mase mai mari de 1.000 kg de colet.

 

NUT 4 la art. 58.1

Nu se primesc la transport ca expeditii de coletarie:

4.1. marfurile al caror transport, ca expeditie de coletarie, este interzis conform prevederilor anexei nr. 1 NUT;

4.2. cadavrele;

4.3. vietatile, cu exceptia celor mici, predate in ambalaje;

4.4. obiecte care depasesc gabaritul;

4.5. cele care depasesc 5.000 kg, cu exceptia cazurilor in care s-a reglementat alta masa maxima limitata.

 

NUT 5 la art. 58.1

Pentru marfurile prezentate la transport ca expeditii de coletarie, care se retrag de la transport, se aplica tariful pentru retragerea coletariei, prevazut in tariful caii ferate.

Prin retragere se intelege luarea inapoi din statia de expeditie a marfurilor prezentate la transport, inainte de incheierea contractului de transport.

 

NUT 6 la art. 58.1

Statiile deschise pentru traficul de marfuri, coletarie si containere sunt prevazute in indicatorul kilometric din tarifele caii ferate.

 

NUT 7 la art. 58.1

Aducerea si ridicarea marfurilor in si din statii se executa prin grija clientului.

 

NUT 8 la art. 58.1

Incarcarea-descarcarea vagoanelor cu marfuri predate la transport ca expeditii de coletarie, pe liniile industriale, se face numai dupa obtinerea aprobarii, la cererea clientului, adresata statiei.

Aprobarea se acorda clientului atunci cand expeditia intruneste, cumulativ, urmatoarele conditii:

8.1. volumul coletariei asigura formarea vagoanelor colective;

8.2. sunt spatii corespunzatoare, cantar si lucratori pentru manipularea, cantarirea si incarcarea coletelor in vagon;

8.3. sunt mijloace proprii de manevra si de remorcare a vagoanelor de la statia de cale ferata la locul de incarcare, atunci cand statia nu dispune de locomotiva de manevra;

8.4. se asigura mijloace de transport pentru deplasarea agentului feroviar de la statie pana la locul de incarcare si invers.

 

NUT 9 la art. 58.1

Expeditiile de coletarie trebuie sa fie ridicate din statiile de destinatie inauntrul termenului liber de magazinaj, prevazut in tariful caii ferate.

Termenul liber de magazinaj incepe sa curga dupa expirarea zilei in care se face avizarea, cu exceptia materiilor explozibile, pentru care termenul liber de magazinaj incepe sa curga de la ora avizarii.

Materiile explozibile care nu au fost ridicate din statie in termen de 48 de ore, calculate de la ora avizarii, vor fi predate autoritatilor competente sau se inapoiaza la statia de expeditie. Duminicile, sarbatorile legale si perioadele in care statia nu lucreaza prelungesc termenele libere de magazinaj pentru expeditiile care se transporta la domiciliul destinatarului de catre agentii organizati sa efectueze transport multimodal.

NUT 10 la art. 58.1

Daca expeditiile de coletarie nu sunt ridicate de destinatar inauntrul termenului liber de magazinaj, calea ferata este in drept sa transporte aceste marfuri la domiciliul clientului, chiar daca prin scrisoarea de trasura nu s-a cerut transportul la domiciliu. Costul transportului la domiciliul destinatarului se suporta de destinatar.

 

NUT 11 la art. 58.1

In statiile de expeditie, tariful de magazinaj la expeditiile de coletarie se percepe in urmatoarele cazuri:

11.1. la expeditiile care se predau in loturi, daca aducerea acestora nu se efectueaza pana la expirarea termenului liber de magazinaj, atunci tariful de magazinaj se percepe pentru fiecare lot in parte, acordandu-se termenul liber de magazinaj o singura data, la depunerea primului lot;

11.2. daca tariful de transport care cade in sarcina expeditorului nu se plateste pana la expirarea termenului liber de magazinaj.

 

NUT 12 la art. 58.1

Predarea-primirea expeditiilor de vagoane la si de la client se efectueaza sub semnatura si stampila, prin inscrierea numelui, prenumelui si a functiei participantilor la aceasta operatiune, cu unul dintre urmatoarele formulare:

12.1. registrele leVeghetor", prevazute in anexele nr. 12.1.1 si 12.1.2 NUT;

12.2. lista de predare-primire, prevazuta in anexa nr. 12.2 NUT;

12.3. aratarea vagoanelor, prevazuta in anexa nr. 12.3 NUT.

 

NUT 13 la art. 58.1

Marfurile transportate, care se descarca in magaziile statiei, sub soproane sau pe terenul caii ferate, beneficiaza de termen liber de magazinaj, stabilit prin tariful caii ferate.

Tariful de magazinaj se va aplica din momentul expirarii termenului liber de magazinaj si pana la eliberarea completa a magaziei, sopronului sau a terenului caii ferate si curatirea completa a acestora de intreaga cantitate de marfa depozitata.

 

NUT 14 la art. 58.3

Pentru incarcarea-descarcarea de catre calea ferata a marfurilor predate la transport ca expeditii de vagoane se percepe tariful de incarcare, respectiv descarcare, prevazut in tariful caii ferate.

Daca vagonul se incarca cu doua sau mai multe categorii de marfuri pentru care se percep tarife de incarcare-descarcare diferite si in scrisoarea de trasura este inscrisa masa fiecarei categorii de marfuri, tariful de incarcare-descarcare se calculeaza separat pentru fiecare categorie de marfuri in parte.

Daca in scrisoarea de trasura este inscrisa masa fiecarei categorii de marfuri, se aplica tariful de incarcare-descarcare cel mai mare.

 

NUT 15 la art. 58.3

In cazul in care descarcarea marfurilor din vagoane basculante se face de calea ferata numai prin bascularea vagoanelor, folosindu-se locomotiva cailor ferate, pentru timpul de utilizare a locomotivei la efectuarea descarcarii se percepe tariful de utilizare a locomotivei pentru descarcarea vagoanelor prin basculare, prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 16 la art. 58.3

Pentru operatiunile de incarcare-descarcare a expeditiilor de mesagerie si de coletarie la domiciliul clientului se percepe tariful de incarcare-descarcare corespunzator, prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 17 la art. 58.3

Incarcarea de catre calea ferata a expeditiilor de coletarie, compuse din colete avand masa mai mare de 500 kg, admise la transport pe baza de aprobari date de statia de incarcare, se efectueaza cu perceperea tarifului corespunzator, prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 18 la art. 58.5

Normele uniforme privind limitele de incarcare sunt prevazute in anexele nr. 1, 2 si 7 NUT.

 

NUT 19 la art. 58.5.

Containerele mici se primesc la transport ca expeditii de vagoane sau de coletarie. Containerele mici sunt cele cu o capacitate cuprinsa intre 1 si 3 m 3 . Reglementarile pentru transportul marfurilor in containere mici sunt prevazute in anexa nr. 9 NUT.

 

NUT 20 la art. 58.5

Expeditiile de containere mari se asimileaza expeditiilor de vagoane. Reglementarile pentru transportul marfurilor in containere mari sunt prevazute in anexa nr. 9 NUT.

 

NUT 21 la art. 58.5

Prin limita de incarcare a vagoanelor se intelege masa maxima care poate fi incarcata intr-un vagon, in functie de caracteristicile constructive ale vagonului si de masa maxima admisa pe osie si pe metru liniar de vagon pe intregul parcurs. Limita de incarcare se calculeaza potrivit prevederilor cuprinse in anexele nr. 1, 2 si 7 NUT.

 

NUT 22 la art. 58.5

Vagoanele transpuse de cale larga, in trafic local, pot fi incarcate cel mult pana la masa maxima pe osie si pe metru liniar, admisa de calea ferata.

Masa maxima pe osie, care constituie masa bruta, se determina prin raportarea masei tarei plus masa incarcaturii, care constituie masa bruta, la numarul de osii ale vagonului.

Masa maxima pe metru liniar se determina prin raportarea masei brute la lungimea vagonului.

 

NUT 23 la art. 58.5

Nu este permis ca masa neta a expeditiei plus tara vagonului, raportata la numarul de osii sau la lungimea vagonului, sa depaseasca valorile cele mai mici admise pe osie si pe metru liniar pe intregul parcurs. Masa maxima admisa pe osie si metru liniar pe reteaua cailor ferate se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 24 la art. 58.5

Depasirea limitei de incarcare se admite in conditiile prevazute in anexa nr. 7 NUT.

 

NUT 25 la art. 58.6

Normele tehnice de incarcare a mijloacelor de transport sunt prevazute in anexa nr. 2 NUT.

 

NUT 26 la art. 58.6

Pentru transporturile exceptionale se va obtine avizul de la Registrul Feroviar Roman, in conditiile prevazute in anexa nr. 7 NUT.

 

NUT 27 la art. 58.7

Gabaritele de incarcare sunt prevazute in anexa nr. 2 NUT.

 

NUT 28 la art. 58.8

Transporturile care se efectueaza cu respectarea unor reguli speciale sunt prevazute in:

28.1. anexa nr. 5 NUT - Norme uniforme pentru transportul marfurilor perisabile;

28.2. anexa nr. 6 NUT - Norme uniforme pentru transportul vietatilor;

28.3. anexa nr. 7 NUT - Norme uniforme pentru transportul marfurilor cu gabarit de incarcare depasit si/sau cu masa maxima pe osie sau metru liniar depasita;

28.4. anexa nr. 8 NUT - Norme uniforme pentru transportul de mesagerie;

28.5. anexa nr. 9 NUT - Norme uniforme pentru transportul combinat si multimodal.

 

NUT 29 la art. 58.9

Materiile si obiectele periculoase se transporta cu respectarea prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 NUT - Normele tehnice de transport al marfurilor periculoase.

 

NUT 30 la art. 58.10

Tarife speciale la expeditii care necesita conditii speciale Tarifele speciale se pot aplica conform prevederilor din tarifele cailor ferate.

30.1. Tarife speciale pentru vehicule de cale ferata care circula pe roti proprii, remorcate de un mijloc de tractiune

30.2. Tarife speciale pentru vagoane de constructie speciala.

30.3. Tarife speciale pentru vagoane incarcate cu obiecte care depasesc gabaritul si vagoane care depasesc gabaritul prin constructie

30.3.1. Obiectele care depasesc gabaritul sau limita de incarcare maxima admisa pe osie sau metru liniar, precum si cele ce depasesc gabaritul prin constructie se admit la transport numai pe baza de aprobari speciale. Aprobarea de circulatie se da dupa incarcarea vagonului si constatarea caracteristicilor incarcaturii, potrivit anexei nr. 7 NUT.

30.3.2. Pe timpul stationarii vagoanelor in asteptarea aprobarii transportului obiectelor cu gabarit depasit, se percepe tariful de stationare, nu insa pentru mai mult de 48 de ore.

Pe intreaga perioada, de la punerea la dispozitia expeditorului a vagoanelor pentru incarcare si pana la avizarea terminarii incarcarii, se percepe tariful orar de utilizare.

In cazul refuzului la transport al unor astfel de expeditii, pentru perioada de la ora avizarii expeditorului asupra neacceptarii la transport si pana la ora descarcarii sau pana la ora avizarii pentru obtinerea unei noi aprobari de transport, se percepe tariful orar de utilizare.

30.4. Tarife speciale pentru vagoane incarcate cu obiecte de lungime exceptionala

Expeditiile de marfuri pentru care, din cauza lungimii lor, este necesara utilizarea mai multor vagoane pe care se reazema cate o parte din incarcatura sau este necesara utilizarea vagoanelor de siguranta sunt expeditii de marfuri cu obiecte de lungime exceptionala.

30.5. Tarife speciale pentru vagoane particulare, definite conform Normelor uniforme pentru transporturile efectuate cu vagoane particulare, cuprinse in anexa nr. 10 NUT

30.6. Tarife speciale pentru unitati de transport multimodal, definite in anexa nr. 9 NUT

30.7. Tarife speciale pentru marfuri incarcate pe palete definite conform Normelor uniforme pentru folosirea paletelor si boxpaletelor, cuprinse in anexa nr. 18 NUT

30.8. Tarife speciale pentru vagoane acoperite cu prelate, definite conform Regulilor uniforme pentru folosirea rechizitelor, cuprinse in anexa nr. 13 NUT

30.9. Tarife speciale pentru materii explozibile

30.10. Tarife speciale pentru efecte de stramutare

30.10.1. Prin efecte de stramutare se inteleg obiectele casnice atat noi, cat si vechi, care constituie gospodaria persoanelor fizice care isi schimba domiciliul. Efectele de stramutare constituie transporturi complexe, formate din articole de uz casnic, ca de exemplu: mobila, carti, instrumente muzicale, articole de menaj, aparatura electrocasnica, lenjerie, imbracaminte, cantitati normale de provizii alimentare si combustibil, vietati, vehicule si altele similare.

30.10.2. Gospodariile individuale restranse, pentru a fi considerate efecte de stramutare, trebuie sa fie formate din cel putin doua categorii de obiecte casnice: mobila si lemne de foc, vesela si imbracaminte si altele asemanatoare.

30.10.3. Tariful special pentru transportul efectelor de stramutare se aplica atunci cand:

30.10.3.1. transportul are caracterul unei gospodarii individuale ce se muta;

30.10.3.2. marfa este declarata in scrisoarea de trasura sub denumirea generica leEfecte de stramutare";

30.10.3.3. la scrisoarea de trasura se anexeaza o lista specificativa, in care se arata continutul transportului.

30.10.4. Lista specificativa se intocmeste in 3 exemplare, se semneaza de catre expeditor si se vizeaza de statia de expediere. In lista specificativa se trece, amanuntit, continutul fiecarui colet.

30.10.5. Listele specificative nu constituie pentru clientela o dovada din partea caii ferate ca s-au primit obiectele casnice trecute in aceste liste decat daca primirea s-a facut in fapt si aceasta se certifica de calea ferata.

30.11. Tarife speciale pentru trenuri complete de marfa comandate, dintre cele prevazute in mersul trenurilor in vigoare

30.11.1. Prin tren complet de marfa se intelege expeditiile compuse din vagoane expediate de acelasi expeditor aceluiasi destinatar, formand un tren inchis, indrumat impreuna pe intregul parcurs pe o relatie prevazuta in mersul trenurilor.

30.11.2. In cazul in care aceste expeditii respecta conditiile stabilite de calea ferata prin tarife, ele beneficiaza de aplicarea tarifului special corespunzator.

30.11.3. Expeditorul trebuie sa predea intregul tren la locul si la ora stabilita prin comanda pentru incarcarea vagoanelor.

30.11.4. In cazul in care expeditorul nu preda toate vagoanele pentru formarea trenului deodata, pentru vagoanele care stationeaza, in vederea acumularii vagoanelor pentru formarea trenului complet, se percep, atunci cand este cazul, cheltuielile cu paza vagoanelor.

30.11.5. Pentru intarzierea expedierii trenului peste ora programata pentru expedierea trenului, din vina expeditorului, se percepe tarif de intarziere, prevazut in tariful caii ferate, aplicandu-se si prevederile NUT 6.2 la art. 73.1 RT.

30.11.6. Pentru grupurile de vagoane de marfa (doua sau mai multe vagoane), care compun trenurile complete si care beneficiaza de aceleasi conditii tarifare, se utilizeaza o singura scrisoare de trasura.

30.11.7. In caz de anulare a unui tren complet comandat se percepe tariful de anulare a trenului, prevazut in tarife.

30.12. Tarife speciale pentru trenuri special comandate, care circula dupa mers special, necuprinse in mersul trenurilor in vigoare

30.12.1. Trenurile special comandate, necuprinse in mersul trenurilor in vigoare, se solicita de clientii caii ferate pe baza de cerere si se pun la dispozitie acestora pe baza aprobarii caii ferate.

30.12.2. Comanda pentru solicitarea vagoanelor la incarcare pentru formarea acestor trenuri se primeste insotita atat de aprobarea cererii de intocmire a noii trase, cat si cu achitarea tarifului de intocmire a noii trase.

30.13. Tarife speciale pentru vagoane complete atasate la trenurile de coletarie sau de containere mari

Atasarea vagoanelor complete la trenurile de coletarie sau de containere mari se admite la cererea scrisa a expeditorului, facuta in rubrica "Mentiuni ale expeditorului", cu aprobarea caii ferate si cu aplicarea tarifelor corespunzatoare, prevazute in tariful cai ferate.

30.14. Tarife speciale pentru vagoane de calatori in trenuri de marfa

30.15. Tarife speciale pentru vagoane complete de marfa atasate la trenuri de calatori

Atasarea vagoanelor complete de marfa la trenurile de calatori se admite la cererea scrisa a expeditorului, cu aprobarea caii ferate si cu aplicarea tarifelor corespunzatoare prevazute in tariful caii ferate.

30.16. Tarife locale pentru transporturile in peage pe liniile caii ferate. In trafic local transportul in peage este cel efectuat cu mijloace de tractiune, vagoanele si personalul de tren apartinand clientilor, care se efectueaza cu utilizarea infrastructurii caii ferate intre doua linii industriale racordate din aceeasi statie.

Pentru transportul in peage vor fi urmatoarele tarife:

30.16.1. tarife speciale pentru trenuri-naveta;

30.16.2. tarife speciale pentru locomotive si tendere, care nu apartin unei cai ferate si care circula izolate;

30.17. tarife locale pentru supraincarcaturi.

 

NUT 31 la art. 58.11

Pentru manevrarea vagoanelor de catre calea ferata, de la linia de sosire-expediere a trenurilor la locurile stabilite pentru predarea-primirea vagoanelor si invers, se percepe tariful de manevra corespunzator, prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 32 la art. 58.11

In functie de felul prestatiei de manevra efectuate de calea ferata, tarifele de manevra se pot diferentia si aplica conform prevederilor tarifelor.

 

NUT 33 la art. 58.12

In cazul in care expeditorul, dupa verificarea mijloacelor de transport si a rechizitelor de incarcare, constata ca nu sunt indeplinite conditiile art. 58.11 RT, va comunica aceasta, in scris, sefului de statie, in termen de 3 ore de lam punerea la dispozitie a vagoanelor sau a rechizitelor de incarcare.

In cazul in care statia constata ca mijlocul de transport sau rechizitele nu corespund conditiilor art. 58.11 RT, face mentiune in acest sens in documentul de predare-primire, pe care o certifica. In acest caz, expeditorul este scutit de plata tarifelor corespunzatoare.

Statia va asigura in acest caz un alt mijloc de transport sau rechizite care sa corespunda transportului in bune conditii.

In cazul in care statia constata ca mijlocul de transport sau rechizitele corespund conditiilor art. 58.11 RT, face mentiune in acest sens in documentul de predare-primire, pe care o certifica. In acest caz, expeditorul plateste tarifele corespunzatoare.

 

NUT 34 la art. 58.13

Calea ferata este exonerata de raspundere pentru alterarea, degradarea, scurgerea sau sustragerea marfii, atunci cand acestea sunt consecinta tipului mijlocului de transport solicitat sau acceptat la transport.

 

NUT 35 la art. 58.14

In cazul in care expeditorul solicita in scris sa fie avizat despre punerea la dispozitie a vagonului pentru incarcare de catre calea ferata, statia de expeditie va efectua avizarea, cu incasarea tarifului de avizare corespunzator.

 

NUT 36 la art. 58.14

Avizarea transportului se va face potrivit Normelor uniforme privind avizarea transporturilor, cuprinse in anexa nr. 12.7 NUT.

 

NUT 37 la art. 58.14

Tariful de avizare se percepe pentru avizarea:

37.1. sosirii expeditiilor de:

37.1.1. vagoane (individuale si de grup);

37.1.2. containere mari;

37.1.3. coletarie;

37.1.4. mesagerie;

37.2. punerea la incarcare a mijlocului sau a mijloacelor de transport.

 

NUT 38 la art. 58.15

In cazul in care se incarca vagoanele rezultate din descarcari fara comanda aprobata de calea ferata, se aplicatariful de urgenta maxim, corespunzator felului vagonului reincarcat, prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 39 la art. 58.16

Dezinfectarea vagoanelor este obligatorie atat inainte de punerea la dispozitie pentru incarcare, cat si dupa efectuarea transportului de marfuri care, prin natura lor, pot infecta vagonul. Dezinfectarea acestor vagoane se executa de calea ferata, cu perceperea, din oficiu, a tarifului de dezinfectare.

 

NUT 40 la art. 58.16

Marfurile care, prin natura lor, pot infecta vagonul sunt stabilite de calea ferata, de comun acord cu organele sanitare si veterinare, si se comunica de calea ferata in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 41 la art. 58.16

Dezinsectia si curatirea vagoanelor este obligatorie dupa efectuarea transportului cu produse agricole vegetale si derivatele lor, infestate de insecte.

 

NUT 42 la art. 58.16

In cazul in care in buletinul de analiza si in scrisoarea de trasura s-a specificat ca produsele agricole care urmeaza a fi transportate nu sunt infestate, iar in statia de destinatie, dupa descarcare, se constata ca vagonul este infestat, atunci el se transmite dupa descarcare la dezin-

sectie.

Dezinsectia si curatirea vagonului se executa de calea ferata, cu perceperea, din oficiu, a tarifului de dezinsectie.

In operatiunea de dezinsectie intra si curatirea vagoanelor.

 

NUT 43 la art. 58.16

Spalarea prealabila a vagoanelor-cisterna apartinand unei cai ferate este necesara in urmatoarele cazuri:

43.1. in cazul in care vagonul-cisterna este destinat pentru incarcarea unui alt produs decat cel pentru care este afectat vagonul si este impropriu pentru transportul acestui produs;

43.2. in cazul in care vagonul-cisterna este pus la incarcare pentru acelasi produs pentru care este afectat vagonul, insa contine reziduuri sau impuritati, care il fac impropriu pentru transportul acestui produs.

 

NUT 44 la art. 58.16

Spalarea vagoanelor-cisterna, pentru incarcare la cererea beneficiarilor, se executa de calea ferata, in limita posibilitatilor, cu perceperea tarifelor de spalare, in cazul in care calea ferata nu dispune de vagoane-cisterna apte pentru transportul unui anumit produs, iar vagoanele disponibile necesita spalarea conform NUT 43.

 

NUT 45 la art. 58.16

Daca, din lipsa de vagoane-cisterna apte pentru transportul unui anumit produs, acestea se spala de beneficiaripentru a face vagonul apt pentru incarcarea produsului respectiv, tarifele de spalare prevazute in tariful caii ferate nu se percep.

Pentru perioada de la punerea la dispozitia clientului a vagoanelor-cisterna pentru spalare si pana la terminarea acestei operatii, dar nu mai mult de 24 ore, nu se percepe tariful orar de utilizare a vagonului.

 

NUT 46 la art. 58.16

In cazul in care vagoanele-cisterna, acoperite sau descoperite, apartinand caii ferate sau unei cai ferate straine, sunt utilizate pentru transportul marfurilor care murdaresc vagoanele, facandu-le improprii pentru transportul altor marfuri sau pentru transportul marfurilor pentru care ele au fost destinate initial, fara o spalare prealabila, se percepe, din oficiu, tariful de spalare.

Marfurile care murdaresc vagoanele, facandu-le improprii pentru transportul altor marfuri fara o spalare prealabila, se comunica de catre calea ferata, prin publicare in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 47 la art. 58.16

In cazul vagoanelor-cisterna la care, dupa descarcare, se constata reziduuri de marfa, acestea vor fi primite de calea ferata numai cu plata tarifului de spalare si a tarifului de transport pana la cea mai apropiata statie de spalare.

 

NUT 48 la art. 58.16

Totusi, vagoanele se pot pune la dispozitie pentru incarcare, daca un alt client din aceeasi statie accepta, prin mentiune scrisa pe documentul de predare-primire, sa curete sau sa spele vagoanele, facandu-le apte pentru incarcare. Pentru perioada de stationare a vagonului in vederea curatirii sau spalarii se percepe tariful orar de utilizare de la destinatarul care nu le-a curatat sau spalat, dar nu mai mult de 24 de ore.

 

NUT 49 la art. 58.16

Pentru parcursul efectuat fara incarcatura intre statia de descarcare si statia de spalare, dezinfectare sau dezinsectie se percepe tariful de transport, in statia de destinatie.

 

NUT 50 la art. 58.16

Tariful pentru parcursul efectuat fara incarcatura intre statia de spalare sau dezinfectare si cea de incarcare se percepe in statia de expeditie pentru fiecare vagon spalat sau dezinfectat si pus la dispozitie pentru incarcare.

 

NUT 51 la art. 58.16

Tariful pentru parcursul efectuat intre statia de descarcare si statia de spalare, dezinfectare sau dezinsectie, respectiv intre statia de spalare sau dezinfectare si statia de incarcare, se calculeaza pentru distanta kilometrica pana la cea mai apropiata statie de spalare, dezinsectie sau dezinfectare, indiferent de statia unde s-a spalat, dezinsectat sau dezinfectat efectiv vagonul respectiv.

 

NUT 52 la art. 58.16

In cazul in care reglementarile in vigoare prevad ca vagoanele-cisterna, dupa descarcare, sa fie indrumate la statia de spalare, se percepe tariful de transport pentru parcursul gol de la statia de destinatie la statia de spalare.

 

NUT 53 la art. 58.16

Se excepteaza de la dispozitiile alineatelor de mai sus vagoanele spalate, dezinsectate sau dezinfectate, destinate sau puse la dispozitie pentru incarcare chiar in statia unde s-a efectuat operatiunea respectiva.

 

NUT 54 la art. 58.17

Transbordarea marfurilor predate la transport ca expeditii de coletarie, in trafic local, precum si pentru transporturile de coletarie din import care se transbordeaza in statiile de frontiera de ecartament diferit se executa de calea ferata, fara plata tarifelor de transbordare.

 

NUT 55 la art. 58.17

Transbordarea si refacerea incarcaturii la marfurile predate la transport ca expeditii de vagoane se executa de calea ferata, cu plata tarifelor de transbordare, prevazute in tariful caii ferate.

Aceleasi tarife se percep si pentru vagoanele care se transborda in punctele de jonctiune intre liniile de ecartament diferit.

 

NUT 56 la art. 58.17

Pentru urmatoarele marfuri transbordarea, inclusiv transvazarea, si refacerea incarcaturii se executa de catre clienti:

56.1. produsele lichide in vagoane-cisterna, rezervoare, tancuri sau in vagoane acoperite sau descoperite, prevazute cu instalatii speciale pentru transportul lichidelor;

56.2. marfurile perisabile, in vagoane refrigerente sau frigorifere;

56.3. pasarile vii in vagoane etajate;

56.4. marfurile fragile, incarcate in vrac (sticlarie, olarie, portelanuri si alte produse asemanatoare);

56.5. marfurile conditional admise la transport, si anume:

56.5.1. materiile si obiectele explozibile;

56.5.2. materiile inflamabile, piesele de artificii si alte marfuri similare (se excepteaza chibriturile obisnuite, a caror transbordare se executa de calea ferata);

56.5.3. gazele comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune (se excepteaza acidul carbonic, a carui transbordare se executa de calea ferata);

56.5.4. materiile radioactive;

56.5.5. materiile corozive;

56.5.6. materiile infectioase si gretoase;

56.6. marfurile pentru a caror transbordare sunt necesare instalatii speciale de care nu dispune calea ferata;

56.7. marfurile la care insotirea este obligatorie;

56.8. efectele de stramutare;

56.9. marfurile transportate in vagoane asigurate de expeditor cu incuietori la usi.

Pentru cazurile deosebite, seful statiei va solicita sprijinul organelor locale administrative.

 

 

 

NUT 57 la art. 58.17

Transbordarea tuturor marfurilor, exclusiv a celor enumerate mai sus, in punctele de frontiera de jonctiune a liniilor de ecartament de 1.435 mm cu liniile de ecartament de 1.520 mm, se executa de calea ferata sau de alte organizatii abilitate de catre aceasta.

 

NUT 58 la art. 58.17

Daca expeditia care se transbordeaza se compune din doua sau mai multe categorii de marfuri, pentru care sunt prevazute tarife de transbordare diferite, iar din scrisoarea de trasura rezulta masa fiecarei categorii de marfuri, tarifele de transbordare se calculeaza separat pentru fiecare categorie de marfuri in parte. Daca din scrisoarea de trasura nu rezulta masa fiecarei categorii de marfuri, se aplica tariful de transbordare cel mai mare, din cele corespunzatoare marfurilor transportate impreuna.

 

NUT 59 la art. 58.17

Tarifele de transbordare nu se percep pentru transbordarea expeditiilor de vagoane care se efectueaza in bazele de sortare sau in depozitele clientilor, la care transbordarea se executa de acestia, precum si cele determinate de defectarea vagoanelor in parcurs, la care transbordarea se efectueaza de calea ferata.

In cazul in care transbordarea expeditiilor de vagoane se efectueaza ca urmare a deteriorarii vagonului sau a containerului mare din vina expeditorului, pe langa tariful de transbordare se mai percep si cheltuieli pentru remedierea defectiunilor produse vagonului sau containerelor mari.

 

NUT 60 la art. 58.17

In cazul in care transbordarea se efectueaza de catre expeditor, pentru perioada de la avizarea expeditorului pentru efectuarea transbordarii si pana la data si ora de plecare a primului tren care poate lua vagoanele se percepe tariful orar de utilizare.

 

NUT 61 la art. 58.17

Daca refacerea incarcaturii este provocata din vina expeditorului, pe timpul stationarii vagoanelor in vederea refacerii incarcaturii, se percepe tariful orar de utilizare.

 

NUT 62 la art. 58.17

Pentru refacerea incarcaturii provocate din vina expeditorului, pe langa tarifele pentru aceasta operatiune, se percep si cheltuielile caii ferate cu aceasta operatiune, necuprinse in tarif.

 

NUT 63 la art. 58.18

Expeditorii sau destinatarii sunt obligati ca, dupa terminarea operatiunilor de incarcare-descarcare, sa monteze la locul lor partile mobile ale vagonului. Pentru nemontarea partilor mobile la vagoane se percep tarifele suplimentare prevazute de tariful caii ferate.

Pentru degradarea mijloacelor de transport, a rechizitelor si instalatiilor caii ferate, precum si pentru pierderea partilor mobile, ca urmare a nemontarii lor dupa incarcare, descar- care sau transbordare de catre expeditori sau destinatari, se percep si cheltuielile pentru remedierea pagubelor create.

 

ARTICOLUL 59

Incheierea contractului de transport

 

59.1. Contractul de transport se incheie in momentul cand:

1-3 59.1.1. statia de expeditie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei, in conditiile

Regulamentului, insotita de scrisoarea de trasura, completata si semnata de catre expeditor;

59.1.2. statia de expeditie aplica stampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura.

Data imprimata de masina, de instalatia sau de dispozitivul respectiv echivaleaza cu stampila statiei.

4 59.2. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afecteaza existenta si nici valabilitatea contractului de transport, care ramane supus dispozitiilor Regulamentului.

 

NUT 1 la art. 59.1.1

Pentru expeditiile care se repredau, destinatarul depune, in timp util, cererea de repredare a expeditiei la statia de destinatie, astfel ca in termen de 3 ore din momentul avizarii sosirii expeditiei sa se obtina aprobarea caii ferate.

Vagoanele raman la dispozitia destinatarului, care va depune o noua scrisoare de trasura, pe baza aprobarii primite si a efectuarii formalitatilor de incheiere a noului contract de transport.

In noua scrisoare de trasura, la rubrica "Mentiuni ale expeditorului", destinatarul va inscrie urmatorul text: "Raspunderea, ca urmare a sigilarii vagoanelor, revine expeditorului din prezenta scrisoare de trasura".

Tariful orar de utilizare a vagoanelor se percepe incepand de la expirarea a 3 ore din momentul avizarii sosirii vagoanelor sosite si pana la ora de plecare a primului tren cu care vagoanele pot fi expediate.

De asemenea, se percepe si tariful de repredare prevazut in tarif.

 

NUT 2 la art. 59.1.1

Marfurile incarcate in mijloacele de transport inchise, sigilate de expeditor, se iau in primire de calea ferata, fara a se verifica felul marfurilor incarcate sau modul de incarcare si de fixare a acestora in vagon, verificandu-se ca sigilarea sa fie corespunzatoare.

 

NUT 3 la art. 59.1.1

Pentru marfurile incarcate in mijloace de transport descoperite se procedeaza potrivit art. 66.3 RT.

 

NUT 4 la art. 59.2

Scrisoarea de trasura, completata conform art. 60 RT, se depune la statia de expeditie:

4.1. pentru expeditiile de vagoane si de coletarie, cand se solicita utilizarea exclusiva a unui vagon, o data cu punerea vagoanelor la incarcare;

4.2. pentru containerele mari, coletarie si coletarie predata prin servicii special organizate pentru transport multimodal, cu 24 de ore lucratoare inainte de ora programata pentru expediere;

4.3. pentru expeditiile de marfuri perisabile si vietati, precum si pentru expeditii de coletarie, la care nu s-a stabilit utilizarea exclusiva a unui vagon, o data cu predarea acestora caii ferate.

 

ARTICOLUL 60

Scrisoarea de trasura

 

1 60.1. Calea ferata stabileste modelele privind scrisoarea de trasura si modul ei de completare. Scrisorile de trasura se tiparesc prin grija caii ferate sau de catre clienti, cu aprobarea caii ferate.

2 60.2. Calea ferata publica, conform art. 4.5, reglementarile referitoare la completarea scrisorii de trasura care il intereseaza pe expeditor.

60.3. Scrisoarea de trasura trebuie sa cuprinda urmatoarele mentiuni obligatorii:

60.3.1. data intocmirii;

3 60.3.2. numele si adresa expeditorului; in calitate de expeditor trebuie sa fie inscrisa o singura persoana fizica sau juridica;

60.3.3. denumirea statiilor de expeditie si de destinatie, conform nomenclatorului statiilor de cale ferata din tarif;

4 60.3.4. numele si adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;

60.3.5. numarul si seria sigiliilor aplicate;

5 60.3.6. denumirea marfii, iar pentru expeditiile de coletarie si de mesagerie, dupa caz, catimea, felul ambalajului, marca si numarul coletelor si, in plus, pentru vagoanele particulare, tara, pentru marfurile a caror incarcare incumba expeditorului;

60.3.7. enumerarea detaliata a anexelor la scrisoarea de trasura, necesare formalitatilor administrative in parcurs;

60.3.8. numarul mijlocului de transport;

60.3.9. masa bruta a marfii si alte elemente de calcul, care sa permita determinarea cantitatii de marfa a expeditiei, exprimata sub alte forme;

60.3.10. mentiunea de francare, in sensul ca tarifele de transport se platesc la expediere sau cand se depune un depozit de francare.

60.4. Nu sunt admise adaugarea altor anexe decat cele prevazute in Regulament si nici folosirea altui tip de document de transport.

60.5. Cu o singura scrisoare de trasura pot fi predate la transport:

60.5.1. obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale, a caror incarcare necesita mai mult de un vagon;

6 60.5.2. expeditiile incarcate in mai multe vagoane, daca dispozitiile speciale ale tarifelor permit

aceasta pentru intregul parcurs. In acest caz, grupul de vagoane constituie o expeditie distincta. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie sa aiba ca efect despartirea vagoanelor predate la transport cu o singura scrisoare de trasura.

60.6. Nu pot fi predate la transport cu un singur document de transport:

60.6.1. marfurile care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate in comun cu alte marfuri in acelasi vagon;

60.6.2. marfurile admise la transport in anumite conditii, cand incarcarea lor in comun cu alte marfuri este interzisa prin normele tehnice privind marfurile periculoase;

60.6.3. marfurile a caror incarcare in comun ar contraveni normelor legale in vigoare;

60.6.4. marfurile a caror incarcare este in sarcina caii ferate, pe acelasi document cu cele a caror incarcare este in sarcina expeditorului.

60.7. Pentru expeditiile care circula si pe linii cu ecartament ingust, numarul scrisorilor de tra-

sura este determinat de incarcarea vagoanelor de cale normala.

7 60.8. Modul de lucru si raspunderile in cazul utilizarii scrisorii de trasura electronice se stabilesc prin normele uniforme.

 

NUT 1 la art. 60.1

Tiparirea sau completarea scrisorii de trasura pentru traficul local, precum si a anexelor la acestea trebuie sa fie facuta in limba romana.

In traficul international CIM, tiparirea scrisorii de trasura se face in limba romana si in doua limbi de circulatie internationala, respectiv franceza si germana.

 

NUT 2 la art. 60.2

Reglementarile referitoare la modul de completare a scrisorilor de trasura si modelele acestora sunt cuprinse in

Reguli privind completarea scrisorii de trasura din anexa nr. 3 NUT.

 

NUT 3 la art. 60.3.2

Adresa expeditorului se va completa cu numarul sau de telefon, telex sau fax.

 

NUT 4 la art. 60.3.4

Adresa destinatarului se va completa cu numarul sau de telefon, telex sau fax.

La numele destinatarului nu poate fi adaugat alt nume (de exemplu, al unui expeditionar).

 

NUT 5 la art. 60.3.6

La denumirea marfurilor se inscrie:

5.1. denumirea sub care figureaza in indexul alfabetic si in nomenclatura marfurilor din tarif;

5.2. denumirea sub care figureaza in anexa nr. 1 NUT;

5.2.1. Pentru aceste marfuri, pe scrisoarea de trasura se va aplica un semn distinct, conform anexei nr. 3 NUT.

5.3. denumirea uzuala din comert pentru celelalte marfuri.

 

NUT 6 la art. 60.5.2

Cu o singura scrisoare de trasura pot fi admise la transport:

6.1. expeditia de mai multe vagoane incarcate cu aceeasi marfa, in urmatoarele cazuri:

6.1.1. transportul marfurilor indivizibile;

6.1.2. transportul marfurilor care necesita vagoane de siguranta;

6.1.3. transportul marfurilor in traficul cu transbordare, in cazul expeditiilor care se incarca in mai multe vagoane, care urmeaza a fi transbordate intr-un singur vagon de alt ecartament;

6.1.4. trenurile de marfa special comandate, trenurile-naveta si marsrutizate, precum si grupurile de vagoane, daca toate vagoanele din compunerea acestora au acelasi expeditor, acelasi destinatar, aceeasi statie de expeditie si aceeasi statie de destinatie;

6.2. expeditii cu marfuri diferite, incarcate in acelasi mijloc de transport, daca la acest mod de transport nu se opun dispozitiile legale sau nu se creeaza dificultati pentru exploatare;

6.3. expeditii cu marfuri incarcate in vagoane care au acelasi regim (particulare sau ale unei singure cai ferate);

6.4. expeditii de vagoane care indeplinesc aceleasi conditii tarifare.

 

NUT 7 la art. 60.8

Calea ferata, la introducerea scrisorii de trasura electronice, va emite o dispozitie speciala.

 

ARTICOLUL 61

Raspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trasura

 

1 61.1. Expeditorul raspunde de exactitatea indicatiilor si a declaratiilor inscrise, prin grija sa, in scrisoarea de trasura. El suporta toate consecintele rezultate din faptul ca aceste declaratii sau indicatii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise in alte rubrici decat in cele rezervate pentru fiecare din ele. Daca o rubrica este insuficienta, printr-o mentiune facuta in acea rubrica expeditorul va indica unde se gaseste in scrisoarea de trasura completarea indicatiilor sale.

2-7 61.2. Pentru expeditiile incarcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numarul coletelor nu fac dovada impotriva caii ferate, decat daca verificarea acestei mase si a numarului coletelor a fost facuta efectiv de catre calea ferata si certificata in scris pe documentul de transport.

 

NUT 1 la art. 61.1

La cererea expeditorului, calea ferata poate completa scrisoarea de trasura, cu plata tarifului de completare prevazut in tariful caii ferate. In acest caz, calea ferata este considerata ca imputernicit al expeditorului, insa ea nu poarta raspunderea pentru eventualele inexactitati in completarea scrisorii de trasura, pentru datele indicate de client.

 

NUT 2 la art. 61.2

Datele din scrisoarea de trasura trebuie sa fie scrise cu caractere care nu se pot sterge, in rubricile formularului scrisorii de trasura; nu se admit corecturi si stersaturi.

 

NUT 3 la art. 61.2

Expeditorul este obligat sa determine, prin mijloace proprii, cantitatea de marfa pe care o prezinta la transport si sa declare in scrisoarea de trasura masa expeditiei.

Masa declarata de expeditor in scrisoarea de trasura trebuie sa corespunda cu actele de livrare a marfii.

Totusi, in cazul in care expeditorul nu are mijloace de stabilire a masei marfii, iar in statia de expediere nu exista bascule-pod, expeditia se admite la transport, cantarirea marfurilor urmand a se face in statia in care conditiile de exploatare permit efectuarea acestei operatiuni, cu perceperea tarifului de cantarire, manevra si a tarifului orar de utilizare pentru perioada de efectuare a cantaririi, nu insa pentru mai mult de 12 ore.

 

NUT 4 la art. 61.2

In cazul in care determinarea prin cantarire a masei marfii se efectueaza intr-o statie din parcurs sau in statia de destinatie, tarifarea transportului se efectueaza in statia de destinatie.

 

NUT 5 la art. 61.2

Statia de expeditie, la cererea clientilor, inainte de incheierea contractului de transport, cand dispune de bascule-pod si cand conditiile de exploatare ii permit, poate efectua cantarirea marfurilor si verificarea tarei vagonului, cu perceperea tarifului de cantarire, a tarifului de verificare a tarei vagonului si a tarifului de manevra corespunzator.

Pentru perioada de la depunerea cererii de cantarire si pana la predarea vagonului cantarit catre client, se aplica tariful orar de utilizare, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

Daca in urma verificarii tarei vagoanelor se constata o diferenta in plus sau in minus mai mare de 2% fata de tara inscrisa pe vagon, nu se percep tariful de verificare a tarei vagonului, tariful de manevra si tariful orar de utilizare pentru perioada calculata ca mai sus.

 

NUT 6 la art. 61.2

Calea ferata este obligata sa cantareasca marfurile din import pe care le transbordeaza direct sau le transvazeaza in punctele de frontiera de intrare in tara, via terra, si statiile care deservesc navele feribot.

Cantarirea se face dupa efectuarea transbordarii sau a transvazarii, fara perceperea tarifului de cantarire si de manevra, insa cu perceperea tarifului orar de utilizare pentru perioada de efectuare a operatiei de cantarire, dar nu pentru mai mult de 12 ore.

 

NUT 7 la art. 61.2

Calea ferata este obligata sa cantareasca marfurile predate ca expeditii de coletarie si de mesagerie.

 

ARTICOLUL 62

Plata prestatiei de transport

 

1-9 62.1. Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor, daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata.

62.2. Atunci cand tarifele sunt in sarcina destinatarului si cand destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul ramane obligat la plata tarifelor.

4, 5 62.3. Daca cheltuielile nu pot fi stabilite exact in momentul predarii marfii la transport, calea ferata pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face dupa eliberarea marfii in statia de destinatie.

62.4. Plata catre calea ferata a tarifelor de transport se face:

62.4.1. cu ocazia incheierii contractului de transport;

6 62.4.2. o data cu eliberarea marfii;

62.4.3. prin facturarea periodica, atunci cand intre calea ferata si client exista conventie de plata centralizata a tarifelor de transport.

7, 8 62.5. In cazul intarzierii platii pretului de transport, calea ferata este in drept:

62.5.1. sa perceapa majorari de intarziere, prevazute in tarife;

9, 10 62.5.2. sa refuze sau sa opreasca transporturile pentru rau-platnici.

62.6. Amenzile vamale si ale altor autoritati administrative, stabilite in contul caii ferate, care se refera la expeditii, se incaseaza de la expeditor sau de la destinatar, dupa caz.

 

NUT 1 la art. 62.1

Pentru urmatoarele categorii de marfuri tarifele de transport nu pot face obiectul unei conventii intre calea ferata si expeditor si se platesc, in mod obligatoriu, la expediere:

1.1. materiile si obiectele incadrate la clasele 1 si 2, prevazute la art. 2.1 din anexa nr. 1 NUT;

1.2. marfurile perisabile;

1.3. categoriile de marfuri stabilite prin tarifele caii ferate.

 

NUT 2 la art. 62.1

Tarifele accesorii inregistrate in statia de expediere se incaseaza de la expeditor, iar cele inregistrate in statiile din parcurs si in statia de destinatie, de la destinatar.

 

NUT 3 la art. 62.1

Plata tarifelor de transport este obligatorie in momentul incheierii contractului de transport de catre expeditor, atunci cand prin conventii nu s-au stabilit alte termene, conform prevederilor de mai jos.

Atunci cand exista garantia incasarii creantelor, calea ferata poate incheia cu clientii conventii prin care se stabileste ca plata tarifelor care compun pretul transportului sa fie efectuata la destinatie, inainte de eliberarea transporturilor sau centralizat, la termenele de scadenta convenite.

Pentru clientii cu care exista relatii stabile de afaceri, prin conventii-cadru de incarcare-descarcare, se pot conveni termene de scadenta a platii care nu vor depasi 5 zile lucratoare, in cazul facturarii prestatiilor, iar cand plata se face la casa statiei, doua zile lucratoare. In acest caz, inmanarea duplicatului scrisorii de trasura expeditorului, respectiv a unicatului, destinatarului, se face dupa efectuarea platii.

Pentru traficul combinat, atunci cand plata se efectueaza pe baza chitantei-mandat, termenul de plata nu va depasi 5 zile lucratoare.

 

NUT 4 la art. 62.3

Reglementarile cu privire la constituirea garantiei pentru plata prestatiei de transport si decontarea cu expeditorul sunt prevazute in tariful caii ferate.

 

NUT 5 la art. 62.3

Calea ferata poate pretinde drept garantie o suma reprezentand cheltuielile de transport si tarifele orare de utilizare pentru vagoane. Procedeul de calcul al acestei garantii este prevazut in anexa nr. 11 NUT si se efectueaza potrivit tarifului caii ferate.

 

NUT 6 la art. 62.4.3

Plata tarifelor de transport se efectueaza cu instrumente de plata, stabilite de Banca Nationala a Romaniei, sau in numerar.

Inainte ca agentul caii ferate sa aplice stampila "achitat" pe scrisoarea de trasura, clientul trebuie sa plateasca contravaloarea tarifelor corespunzatoare, dupa caz, in lei sau in valuta, platite in numerar sau cu instrumente de plata legal valabile: fila cec, ordin de plata si altele similare, acceptate de calea ferata.

Calea ferata poate incheia, la cererea clientilor, conventii de plata centralizata a pretului transportului, in conditiile prevazute de NUT 3 la art. 62.1 RT. Dupa facturarea transporturilor potrivit prevederilor art. 62.4.3 RT se poate acorda un termen de plata de pana la 3 zile.

Prin conventiile de plata centralizata se poate trata plata transportului si prin compensare, care se realizeaza in conditii de reciprocitate si se efectueaza in termene de plata stabilite de catre parti. Pentru sumele ramase necompensate se vor aplica majorarile pentru intarzierea platii de la data cand clientul este dator.

 

NUT 7 la art. 62.5

Majorarile de intarziere se aplica din momentul in care trebuie efectuata plata prestatiei de transport si se stabilesc prin tariful caii ferate. Majorarile de intarziere se incaseaza o data cu celelalte tarife.

 

NUT 8 la art. 62.5

Pe langa majorarile de intarziere a platii pretului de transport pentru vagoanele neeliberate si tariful orar de utilizare, se vor incasa si cheltuielile cu paza vagoanelor, atunci cand este cazul.

 

NUT 9 la art. 62.5.2

Calea ferata este in drept sa opreasca transporturile prin restrictionarea incarcarilor marfurilor destinate pentru rau-platnici.

Calea ferata stabileste clientii rau-platnici, avandu-i in vedere pe cei care:

9.1. in mod repetat nu isi indeplinesc obligatiile de achitare a pretului prestatiei de transport;

9.2. nu efectueaza plata pretului prestatiei de transport la termenele scadente prevazute in conventii, potrivit art. 62.1 RT;

9.3. se sustrag de la achitarea unor obligatii legate de plata pretului prestatiei de transport.

Reluarea transporturilor se face numai dupa plata integrala a creantelor, daca nu s-au efectuat intelegeri de reesalonare a platii, cu garantarea platii.

Pentru perioada in care vagoanele stationeaza, ca urmare a opririi transporturilor, se aplica tariful orar de utilizare, pana la reluarea transporturilor.

 

NUT 10 la art. 62.5.2

Calea ferata poate face publica lista cuprinzand numele rau-platnicilor prin Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

ARTICOLUL 63

Declararea interesului la eliberare

 

1 63.1. Orice expeditie poate face obiectul unei declaratii a interesului la eliberare, inscrisa pe scrisoarea de trasura, percepandu-se tariful respectiv. Conditiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc in normele uniforme privind transporturile.

2 63.2. Din motive de exploatare, calea ferata poate introduce restrictii in aplicarea declararii interesului la eliberare.

 

NUT 1 la art. 63.1

Tariful pentru declararea interesului la eliberare se incaseaza la expediere, pentru intregul parcurs.

 

NUT 2 la art. 63.2

Calea ferata introduce restrictii in aplicarea interesului la eliberare prin tarif.

 

ARTICOLUL 64

Ramburse si deburse

 

64.1. Expeditorul poate incarca expeditia sa cu un ramburs pana la o valoarea egala cu valoarea marfii.

64.2. Calea ferata nu este obligata sa achite expeditorului rambursul, decat daca suma i-a fost platita de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusa la dispozitie expeditorului in termen de 30 de zile de la achitarea lui de catre destinatar.

64.3. Daca marfa a fost eliberata destinatarului fara sa se fi incasat in prealabil rambursul, calea ferata este obligata sa plateasca expeditorului valoarea pagubei, pana la maximum suma rambursului pastrandu-si dreptul de actiune impotriva destinatarului.

64.4. Debursele se efectueaza pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportata.

64.5. Transporturile incarcate cu rambursele si debursele sunt supuse perceperii unor tarife.

1 64.6. Rambursele si debursele se admit in conformitate cu prevederile Normelor uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 64.6

Calea ferata introduce restrictii in aplicarea ramburselor si deburselor prin tarif.

 

ARTICOLUL 65

Starea, ambalarea si marcarea marfii

 

1 65.1. Cand natura marfii cere ca ea sa fie ambalata, expeditorul trebuie sa o protejeze astfel incat ea sa fie ferita de pierderea totala sau partiala, precum si de avarii in timpul transportului si sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor caii ferate sau celorlalte marfuri. Expeditorul trebuie sa foloseasca ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice in vigoare.

65.2. Cand se prezinta pentru transport o marfa cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferata poate pretinde expeditorului sa isi asume raspunderea, facand mentiuni in acest sens in scrisoarea de trasura.

65.3. Ambalajul se considera ca suficient in cazul in care se apreciaza ca el protejeaza marfa, de la predarea ei la transport pana la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport si de consecintele lor.

65.4. Daca, tinand seama de dispozitiile de mai sus, se apreciaza ca ambalarea este necesara, statia de expeditie poate sa refuze expeditia chiar si atunci cand expeditorul recunoaste, sub semnatura, in scrisoarea de trasura, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.

65.5. Expeditorul este raspunzator de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitatii ambalajului, conform mentiunilor din scrisoarea de trasura, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat sa repare paguba suferita de calea ferata din aceasta cauza.

65.6. Marfurile care, prin natura lor, nu au nevoie de ambalaj, se primesc la transport neambalate. Calea ferata poate sa pretinda ca aceste marfuri neambalate sa fie prezentate la transport in unitati de manipulare mai mari (legaturi, pachete, palete, containere, o anumita masa pe colet si alte modalitati care faciliteaza operatiunile de manipulare).

65.7. La expeditiile de vagoane complete acoperite sau de containere, expeditorul trebuie sa introduca in interiorul acestora datele de identificare a expeditiei, care sa corespunda cu cele din scrisoarea de trasura.

2 65.8. La expeditiile de coletarie sau de mesagerie, expeditorul este obligat sa aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care sa nu permita confuzii si sa corespunda datelor din scrisoarea de trasura. Fiecare colet va avea inscrise, cat mai vizibil, un numar de ordine, masa neta si bruta.

2 65.9. La expeditiile de vagoane sau de containere, expeditorul este obligat sa aplice pe ambele parti ale acestora, in locurile special stabilite, etichete care sa permita identificarea transportului. Calea ferata poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

2 65.10. Daca la transportul unor marfuri sunt necesare masuri speciale de manipulare, depozitare si de precautie, in functie de natura lor, expeditorul trebuie sa aplice etichete sugestive, care sa indice modul de manipulare si de depozitare a marfurilor.

Calea ferata poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

65.11. Coletele, paletele, containerele si vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi, neindepartate, nu se primesc la transport.

3 65.12. Marfurile care se transporta in vrac in vagoane descoperite trebuie astfel insemnate sau marcate de expeditor incat sustragerea din continut sa nu fie posibila fara urme vizibile.

 

NUT 1 la art. 65.1

Materiile si obiectele periculoase trebuie sa fie ambalate in mod corespunzator, conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 1 NUT.

 

NUT 2 la art. 65.8, art. 65.9 si art. 65.10

Etichetele care se aplica expeditiilor de marfuri prezentate la transport sunt prezentate in anexelen nr. 12.5.1-12.5.5 NUT. Calea ferata poate pune la dispozitie, la cerere, contra cost, etichete tipizate.

 

NUT 3 la art. 65.12

Marfurile transportate in vrac in vagoane descoperite se marcheaza cu dungi de vopsea sau de var, cu sipci, sarma sau in alt mod asemanator.

Expeditorul va mentiona in scrisoarea de trasura modul de marcare in rubrica luMentiuni ale expeditorului".

 

ARTICOLUL 66

Aplicarea sigiliilor

 

1-3 66.1. Expeditorul trebuie sa aplice sigilii proprii la toate sistemele de inchidere-deschidere care permit accesul in interiorul vagoanelor acoperite, al containerelor, boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate si la alte dispozitive care se sigileaza, incarcate de el. Pentru expeditiile insotite nu este obligatorie sigilarea.

66.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate si aplicate incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile.

4 66.3. Calea ferata aplica sigiliile sale ori de cate ori considera ca este in interesul ei sa execute sigilarea.

5 66.4. Calea ferata stabileste modelul sigiliilor aplicate de expeditor.

66.5. Calea ferata poate sa refuze la transport expeditiile ale caror sigilii aplicate de predator, organele vamale sau de alte autoritati administrative sunt deteriorate sau defectuoase.

6 66.6. Calea ferata poate admite folosirea de catre expeditor a unor incuietori speciale.

 

NUT 1 la art 66.1

Elementele de identificare a sigiliilor aplicate de expeditor se trec in scrisoarea de trasura.

 

NUT 2 la art. 66.1

Expeditorul trebuie sa predea caii ferate mijloacele de transport numai dupa aplicarea sigiliilor proprii.

 

NUT 3 la art. 66.1

La vagoanele-cisterna se vor sigila dispozitivele de incarcare, descarcare sau de protectie a acestora, dupa caz.

 

NUT 4 la art. 66.3

Pentru vagoanele care se incarca la linia publica, calea ferata poate aplica sigilii proprii, la cererea expeditorului, cu perceperea tarifului de sigilare.

 

NUT 5 la art. 66.4

Sigiliile expeditorului, confectionate conform STAS 5891-88, Tip IV, trebuie sa contina urmatoarele elemente:

5.1. denumirea expeditorului (in caz de necesitate, prescurtata);

5.2. numarul de control (format din 5 cifre);

5.3. initialele caii ferate;

5.4. denumirea statiei de expeditie (in caz de necesitate, prescurtata).

 

NUT 6 la art. 66.6

Incuietorile speciale trebuie astfel confectionate si aplicate incat sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fara urme vizibile.

Acestea vor purta elemente de identificare similare sigiliilor, care vor fi mentionate in scrisoarea de trasura.

Folosirea incuietorilor speciale se aproba de calea ferata.

 

ARTICOLUL 67

Verificarea de catre calea ferata

 

67.1. Calea ferata are intotdeauna dreptul sa verifice daca expeditia corespunde mentiunilor facute de expeditor in scrisoarea de trasura si daca normele referitoare la transportul marfurilor admise in anumite conditii au fost respectate.

67.2. Rezultatul verificarii mentiunilor inscrise de expeditor in documentul de transport trebuie sa fie inscris in acesta.

1 67.3. In cazul in care la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la marfuri se constata urme de violare, pierderi, scurgeri, alterari, avarieri, substituiri, diluari, scaderi de masa peste tolerantele legale, se verifica continutul expeditiei. Rezultatul verificarii se consemneaza intr-un proces-verbal de constatare. La verificarea continutului expeditiei, expeditorul sau destinatarul trebuie sa fie invitat, dupa cum aceasta are loc in statia de expeditie, in parcurs sau in statia de destinatie. Daca cel invitat nu se prezinta, verificarea se face de catre agentii caii ferate in prezenta organelor de politie ori a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariati ai caii ferate.

Cheltuielile produse cu verificarea se suporta, dupa caz, de expeditor sau destinatar, in afara de cazul cand verificarea se face din vina caii ferate.

2 67.4. Cand, in urma verificarii, se constata o alta masa, altfel de marfa sau alte date care modifica pretul de transport, se recalculeaza tarifele si se stabilesc diferentele de tarif.

Masa constatata de catre calea ferata ramane determinanta pentru calcularea tarifelor de transport.

67.5. Cand, cu ocazia verificarilor, se constata pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despagubirilor.

 

NUT 1 la art. 67.3

Daca, in urma verificarii vagoanelor, se constata vina expeditorului calea ferata percepe tariful orar de utilizare pentru perioada efectuarii verificarii, insa nu pentru mai mult de 12 ore. In cazul in care, pentru efectuarea verificarii, este necesara efectuarea manevrei, cantaririi, transbordarii, refacerea incarcaturii sau indrumarea vagoanelor la o alta statie, se percep tariful de manevra, cantarire, transbordare, refacere a incarcaturii, precum si tariful de transport, conform tarifului caii ferate.

In cazul in care, dupa verificarea vagoanelor, este necesara sigilarea vagoanelor de catre calea ferata, se percepe si tariful de sigilare.

 

NUT 2 la art. 67.4

Cand, in urma verificarii, se constata o masa a marfii in plus sau in minus mai mare de 2% fata de masa declarata, se percep tariful suplimentar pentru falsa declarare a masei marfii, tariful de cantarire si de manevra sau alte tarife, atunci cand este cazul. Pentru perioada stationarii in vederea verificarii, se percepe si tariful orar de utilizare, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

 

ARTICOLUL 68

Supraincarcaturi

 

68.1. Se considera supraincarcatura cantitatea de marfa care depaseste limita de incarcare admisa in functie de caracteristicile constructive ale vagonului sau ale containerului, respectiv de sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar de vagon. Se considera, de asemenea, supraincarcatura depasirea limitei de incarcare a paletelor care apartin caii ferate sau a celor apartinand clientilor, pe care le manipuleaza calea ferata.

1, 2 68.2. Supraincarcatura constatata in statia de predare trebuie sa fie descarcata de expeditor.

3-8 68.3. Supraincarcatura constatata in parcurs se descarca de expeditorul avizat in acest sens. Supraincarcatura poate fi descarcata si de calea ferata, pe cheltuiala expeditorului. Supraincarcaturile descarcate de calea ferata se pun la dispozitie expeditorului.

9-11 68.4. Daca cel indreptatit dispune ca supraincarcatura sa fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale, la o alta statie de destinatie sau sa fie inapoiata la statia de expeditie, aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.

 

 

 

NUT 1 la art. 68.2

Daca expeditorul nu descarca supraincarcatura constatata in statia de expediere in termen de 6 ore de la ora avizarii supraincarcaturii vagonului, calea ferata este in drept sa descarce supraincarcatura cu mijloace proprii, cu perceperea tarifului de incarcare-descarcare si a tarifului orar de utilizare, aplicat din momentul avizarii supraincarcaturii vagonului, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

 

NUT 2 la art. 68.2

Daca supraincarcatura este descarcata de expeditor in statia de expediere, pe timpul retinerii vagonului supraincarcat se percepe tariful orar de utilizare de la ora avizarii supraincarcaturii catre client si pana la data si ora primului tren cu care poate fi expediat vagonul dupa descarcarea supraincarcaturii.

 

NUT 3 la art. 68.3

Pentru supraincarcaturi descarcate in statia de expediere si neridicate de expeditor dupa expirarea termenului de magazinaj se percepe tariful de magazinaj prevazut in tariful caii ferate, pentru intreaga perioada de depozitare.

 

NUT 4 la art. 68.3

Pe timpul retinerii vagonului in parcurs, in vederea descarcarii supraincarcaturii de catre expeditor, se aplica tariful orar de utilizare de la data si ora avizarii supraincarcaturii si pana la data si ora primului tren cu care poate fi expediat vagonul dupa descarcarea supraincarcaturii.

 

NUT 5 la art. 68.3

Calea ferata poate descarca supraincarcaturile constatate in parcurs, daca dispune de mijloacele necesare in statia in care a fost oprit transportul. Descarcarea cu mijloacele proprii ale caii ferate se face cu perceperea tarifului de incarcare-descarcare. Pe timpul retinerii vagonului pentru descarcarea supraincarcaturii se percepe tariful orar de utilizare, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

 

NUT 6 la art. 68.3

Supraincarcaturile constatate in raport cu sarcina admisa pe osie sau pe metru liniar de vagon se descarca numai daca transportul la destinatie al intregii cantitati de marfa nu este posibil.

In cazul in care valoarea tarifelor pentru descarcare depaseste pretul transportului in continuare al supraincarcaturii, este necesar sa se obtina acordul clientului care urmeaza sa le suporte. Daca nu se obtine o dispozitie a clientului in termen de 72 de ore, supraincarcatura se poate descarca.

 

NUT 7 la art. 68.3

Supraincarcaturile descarcate de calea ferata se pun la dispozitie expeditorului.

 

NUT 8 la art. 68.3

Pentru supraincarcaturile descarcate si depozitate in statiile din parcurs se percepe tariful de magazinaj prevazut in tariful caii ferate, pentru intreaga perioada de depozitare pana la transmiterea unei dispozitii ulterioare executabile a expeditorului. Tariful de magazinaj pentru marfurile depozitate in statiile din parcurs, precum si pentru alte operatiuni legate de supraincarcatura se percepe de la destinatar.

 

NUT 9 la art. 68.4

Daca supraincarcatura se trimite ca o incarcatura separata la o alta statie de destinatie ori se inapoiaza la statia de expeditie, expeditorul, o data cu dispozitia sa, trebuie sa depuna o noua scrisoare de trasura la statia initiala de expeditie si sa achite tarifele de transport corespunzatoare.

 

NUT 10 la art. 68.4

In cazul in care, ca urmare a dispozitiei expeditorului, supraincarcatura descarcata in parcurs se incarca de calea ferata, se percepe tariful de incarcare-descarcare, iar cand aceasta face obiectul unui vagon complet, se percepe si tariful orar de utilizare pentru perioada incarcarii, insa nu pentru mai mult de 12 ore.

 

NUT 11 la art. 68.4

In cazul in care supraincarcatura nu necesita utilizarea exclusiva a unui vagon, ea poate fi expediata ca expeditie de coletarie.

 

ARTICOLUL 69

Tarife suplimentare

 

69.1. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifica perceperea lor.

1 69.2. Calea ferata poate sa perceapa un tarif suplimentar pentru:

69.2.1. declararea incorecta, inexacta sau incompleta a materiilor si obiectelor periculoase, excluse sau admise conditionat la transport, potrivit normelor tehnice privind transportul marfurilor periculoase;

69.2.2. depasirea limitei de incarcare, cand mijlocul de transport a fost incarcat de expeditor;

69.2.3. necuratirea mijloacelor de transport dupa descarcare sau nemontarea partilor mobile ale acestora la locul lor;

69.2.4. alte cauze prevazute in tarif.

69.3. Nu se percep tarife suplimentare in cazul in care supraincarcarea a intervenit in parcurs din cauza influentelor atmosferice, daca se dovedeste ca incarcatura nu depasea limita de incarcare in momentul predarii la transport.

 

NUT 1 la art. 69.2

Tarifele suplimentare sunt prevazute in tarifele caii ferate.

 

ARTICOLUL 70

Documente pentru formalitatile administrative

 

70.1. Expeditorul trebuie sa anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autoritati, inainte de eliberarea marfii. Aceste documente trebuie sa se refere numai la marfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trasura, daca normele organelor vamale, ale autoritatilor administrative publice sau ale caii ferate nu dispun altfel.

1, 2 70.2. Daca expeditorul asista personal la indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este suficient ca aceste documente sa fie prezentate cu ocazia indeplinirii formalitatilor mentionate. In acest caz, expeditorul va inscrie in rubrica "Mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cine si unde ii indeplineste formalitatile.

3 70.3. Calea ferata nu este obligata sa verifice daca documentele prezentate sunt suficiente si exacte.

70.4. Expeditorul raspunde fata de calea ferata pentru orice pagube care rezulta din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente si pentru neefectuarea mentiunilor in scrisoarea de trasura, in afara de cazul in care calea ferata este in culpa.

70.5. Calea ferata raspunde, in caz de culpa, de consecintele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a anexelor la scrisoarea de trasura.

70.6. Expeditorul este obligat sa se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autoritati administrative privitoare la ambalaj si la acoperirea cu prelate a marfurilor.

 

NUT 1 la art. 70.2

Formalitatile vamale efectuate in cursul transportului, care se indeplinesc de calea ferata, se efectueaza cu perceperea tarifului corespunzator prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 2 la art. 70.3

Pentru formalitatile fitosanitare efectuate in statiile de frontiera se platesc tarifele prevazute in tariful caii ferate.

 

ARTICOLUL 71

Indeplinirea formalitatilor administrative

 

1-3 71.1. In cursul transportului, formalitatile cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative publice se indeplinesc de calea ferata, fara garantarea platii taxelor vamale care revin, potrivit legii, importatorului sau comisionarului in vama, dupa caz.

Calea ferata poate sa incredinteze aceasta sarcina unui mandatar.

71.2. In indeplinirea acestor formalitati, calea ferata raspunde de culpa sa sau a mandatarului sau. Eventuala despagubire nu poate niciodata sa depaseasca pe cea prevazuta in caz de pierdere a marfii.

71.3. Expeditorul, printr-o mentiune facuta in scrisoarea de trasura, sau destinatarul, in cazul in care are dreptul sa modifice contractul de transport, poate cere:

71.3.1. sa asiste personal la aceste formalitati sau sa fie reprezentat de un mandatar, cu precizarea statiei unde se vor efectua formalitatile;

71.3.2. sa indeplineasca personal aceste formalitati sau sa fie indeplinite de un mandatar, potrivit legii;

71.3.3. sa plateasca taxele vamale, alte tarife si cheltuieli, cand asista, el insusi sau mandatarul sau, la formalitati, oricand le indeplineste, in conditiile legii. Nici expeditorul, nici destinatarul care are dreptul la dispozitie, nici mandatarul lor nu poate lua in primire marfa, decat in conditiile legii.

71.4. Calea ferata hotaraste, conformandu-se normelor vamale, daca marfa trebuie transportata la biroul vamal sau daca vamuirea trebuie sa aiba loc in statie.

Cheltuielile ocazionale sunt garantate prin dreptul de gaj al caii ferate privind marfa.

71.5. Daca procedura pentru indeplinirea formalitatilor cerute de expeditor nu poate fi executata, calea ferata procedeaza in modul pe care il considera cel mai avantajos pentru interesele celui indreptatit si aduce la cunostinta expeditorului masurile luate.

71.6. Daca expeditorul a inscris in scrisoarea de trasura o mentiune de francare care include taxele vamale, calea ferata poate sa indeplineasca formalitatile vamale, la alegerea sa, fie in cursul transportului, fie la destinatie.

71.7. Destinatarul poate sa indeplineasca formalitatile vamale la statia de destinatie, daca prin scrisoarea de trasura se cere vamuirea la destinatie sau daca, in lipsa acestei cereri, marfa a sosit nevamuita.

71.8. Daca, in termenul fixat de tariful in vigoare, in statia de destinatie formalitatile vamale nu sunt indeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul expeditorului, iar scrisoarea de trasura nu a fost scoasa de la casa statiei, calea ferata considera expeditia impiedicata la eliberare, procedand conform Regulamentului.

4 71.9. Expeditiile sosite in statia de destinatie nevamuite se avizeaza catre destinatar si din acest moment stau la dispozitia lui, in conditiile art. 73, pana ce acesta obtine liberul de vama conform legii. Pentru executarea in statia de destinatie a altor formalitati administrative se procedeaza in mod similar.

71.10. Destinatarul poarta raspunderea integrala pentru neachitarea in termen a taxelor vamale.

 

NUT 1 la art. 71.1

Formalitatile vamale efectuate in cursul transportului, care se indeplinesc de calea ferata, se efectueaza cu perceperea tarifului corespunzator prevazut in tariful caii ferate.

 

NUT 2 la art. 71.1

Formalitatile vamale efectuate de calea ferata in statia de frontiera, atunci cand aceasta nu efectueaza formalitati vamale pentru tranzit intern, se indeplinesc de calea ferata cu perceperea tarifului corespunzator prevazut in tariful caii ferate. Acelasi tarif se percepe in statia de destinatie pentru operatiunile efectuate de calea ferata, operatiuni cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative in aceste statii.

 

NUT 3 la art. 71.1

Pentru formalitatile fitosanitare efectuate in statiile de frontiera se platesc tarifele prevazute in tariful caii ferate.

 

NUT 4 la art. 71.9

In avizarea destinatarului se va mentiona ca transportul este sub regim vamal, pentru ca acesta sa efectueze formalitatile vamale.

 

ARTICOLUL 72

Termenele contractului de transport

 

1, 5-11 72.1. Termenele contractului de transport pentru vagoane complete incep sa curga de la

ora 24,00 a zilei in care marfa a fost primita la transport si insumeaza:

72.1.1. termenul de expediere - 24 de ore;

2 72.1.2. termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km - cate 48 de ore;

3 72.1.3. termenul suplimentar de 24 de ore, o singura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers; liniile principale se publica in tarife;

4 72.1.4. termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.

72.2. Distantele se raporteaza la ruta tarifara.

72.3. Termenele contractului de transport se prelungesc, cu exceptia unei culpe imputabile caii ferate, cu durata stationarii necesare pentru:

72.3.1. verificarea expeditiei, din care rezulta diferente fata de mentiunile facute de expeditor in scrisoarea de trasura;

72.3.2. indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative;

72.3.3. modificarea contractului de transport;

72.3.4. tratamente speciale care trebuie acordate marfii;

72.3.5. transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de catre expeditor;

12 72.3.6. circulatia pe mare, pe cai navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, daca nu exista legatura feroviara;

72.3.7. pentru alte cazuri prevazute in Normele uniforme;

72.3.8. orice intrerupere a traficului care impiedica, in mod temporar, inceperea sau continuarea transportului (calamitati naturale, evenimente de cale ferata, incendii, greve si alte situatii exceptionale).

Cauza si durata acestor prelungiri trebuie sa fie mentionate de calea ferata in scrisoarea de trasura. Daca este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.

13 72.4. Termenul contractului de transport se suspenda sambata, duminica si in zilele de sarbatori legale, atunci cand calea ferata nu lucreaza in aceste zile, daca a facut public acest fapt.

72.5. Cand termenul contractului de transport trebuie sa ia sfarsit dupa ora de terminare a programului de lucru al statiei de destinatie, expirarea acestui termen se amana pana la trecerea a doua ore de la ora cand se reincepe programul statiei.

14 72.6. In cadrul termenului contractului de transport, expeditia trebuie sa soseasca in statia de destintie si sa fie avizata destinatarului.

Pentru expeditiile care nu pot ajunge in statia de destinatie, deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, durata de executare a contractului de transport se incheie o data cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi in parcurs. In acest caz mijloacele de transport stau la dispozitia clientului in conditiile art. 73.

72.7. Calea ferata poate stabili si alte termene ale contractului de transport prin normele uni- forme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 72.1

Termenul contractului de transport incepe sa curga de la ora 24,00 a zilei in care marfa a fost primita la transport, cu exceptia marfurilor perisabile si a vietatilor, pentru care acest termen incepe sa curga de la ora convenita intre expeditor si calea ferata asupra trenului cu care se doreste indrumarea expeditiei.

 

NUT 2 la art. 72.1.1

Termenul de expediere se acorda o singura data pentru operatiunile necesare transportului in statiile de expeditie si de eliberare.

 

NUT 3 la art. 72.1.2

Termenul de transport se calculeaza la distanta tarifara dintre statia de expeditie si statia de eliberare.

Calculul termenului de transport se face raportandu-se distanta tarifara la fractiunea indivizibila a termenului de transport, rezultatul rotunjindu-se la cifra intreaga superioara, cifra care se inmulteste cu termenul de transport pentru fractiunea indivizibila.

 

NUT 4 la art. 72.1.3

Termenul suplimentar de transport se acorda o singura data pentru o expeditie, pentru transporturile care:

4.1. circula pe linie secundara sau ingusta; lista liniilor secundare este prezentata in Indicatorul kilometric;

4.2. circula de pe linii principale pe linii secundare sau inguste si invers; lista liniilor principale este prezentata in Indicatorul kilometric;

4.3. se expediaza sau sunt destinate pentru statiile ce deservesc complexul Bucuresti; lista statiilor ce deservesc complexul Bucuresti este prezentata in Indicatorul kilometric.

 

NUT 5 la art. 72.1

Termenele contractului de transport se calculeaza prin insumarea termenelor de expediere, de transport si suplimentar.

 

NUT 6 la art. 72.1

Termenele contractului de transport se stabilesc pentru expeditiile de:

6.1. vagoane;

6.2. vagoane cu marfuri perisabile;

6.3. coletarie;

6.4. mesagerie.

 

NUT 7 la art. 72.1

Termenul contractului de transport pentru expeditii de vagoane este prevazut la art. 72.1 RT. Acest termen nu se aplica pentru expeditiile exceptionale prevazute in tarif, care circula conform prevederilor anexelor nr. 1 si 2 NUT.

 

NUT 8 la art. 72.1.

Termenul contractului de transport pentru expeditii de vagoane cu marfuri perisabile si vietati insumeaza:

8.1. termenul de expediere - 4 ore;

8.2. termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 300 km - 24 ore;

8.3. termenul suplimentar - 10 ore.

 

NUT 9 la art. 72.1

Marfurile perisabile sunt cuprinse in anexa nr. 5 NUT.

 

NUT 10 la art. 72.1

Termenul contractului de transport pentru expeditii de coletarie este cel prevazut pentru expeditii de vagoane complete prezentat la art. 72.1 RT.

 

NUT 11 la art 72.1

Termenul contractului de transport pentru expeditii de mesagerie insumeaza:

11.1. termenul de expediere - 24 de ore;

11.2. termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km - 24 de ore.

 

NUT 12 la art. 72.3.6

Duratele prelungirii termenului contractului de transport, in cazul utilizarii rutelor cu folosirea liniei de feribot, sunt prevazute in tarifele corespunzatoare.

 

NUT 13 la art 72.4

Calea ferata face cunoscute publicului statiile si sectiile de circulatie unde nu se lucreaza sambetele, duminicile si in zilele de sarbatori legale, prin afisare la avizierele statiei si prin publicarea in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 14 la art. 72.6

Termenul contractului de transport ese respectat, daca inainte de expirarea lui:

14.1. sosirea marfii este avizata si este tinuta la dispozitia destinatarului;

14.2. marfa este tinuta la dispozitia destinatarului;

14.3. marfa este pusa la dispozitia destinatarului.

 

ARTICOLUL 73

Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului

 

1-21 73.1. Pe durata in care mijloacele de transport si

rechizitele stau la dispozitia clientului pentru

incarcare, descarcare, transbordare, aranjarea incarcaturii, impiedicarea la transport, impiedicarea la eliberare, executarea dispozitiei ulterioare, executarea operatiunilor administrative, vamuire se percep tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport.

Pe durata in care calea ferata nu lucreaza, in conditiile prevazute la art. 72.4 sau din cauza accidentelor ori a catastrofelor de cale ferata, precum si din motive de forta majora, calea ferata nu percepe tarife orare de utilizare.

73.2. Pentru mijloacele de transport si rechizitele de incarcare apartinand caii ferate straine se percep tarife orare de utilizare, in concordanta cu chiriile platite in traficul international.

73.3. Pe perioada in care statia de cale ferata nu are program de lucru, se intrerupe perceperea tarifului orar de utilizare pentru vagoanele puse la dispozitie pentru incarcare, descarcare, transbordare la clientii deserviti de statia respectiva.

22, 23 73.4. Tarifele orare de utilizare se platesc de expeditor sau de destinatar, dupa cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

24 73.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitie clientilor, in vederea calcularii tarifului orar de utilizare a mijloacelor de transport, se tine de calea ferata.

 

NUT 1 la art. 73.1

Tariful orar de utilizare se aplica pentru vagoanele care apartin unei cai ferate: romanesti sau straine.

 

NUT 2 la art. 73.1

Pentru vagoanele care nu apartin unei cai ferate, precum si pentru vagoanele inchiriate de la o cale ferata si care stationeaza pe liniile unei cai ferate, se percepe tariful de stationare stabilit in tarifele caii ferate pe liniile careia stationeaza.

 

NUT 3 la art. 73.1

Tariful de stationare pentru vagoanele care nu apartin unei cai ferate si pentru vagoanele inchiriate de la o cale ferata si care stationeaza pe liniile unei cai ferate se aplica in conditiile stabilite prin tarife.

 

NUT 4 la art. 73.1

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la incarcare-descarcare se aplica incepand cu ora punerii vagoanelor la dispozitia expeditorului sau destinatarului la linia publica,.rampe, cheiuri, magazii de marfuri ale caii ferate, terenuri ale caii ferate sau portuare inchiriate, antestatii, magazii proprii ale clientilor, porti de acces, depozitele vamale ale caii ferate sau ale clientilor, depozitele de marfuri ale clientilor, guri de incarcare-descarcare ale produselor lichide, antrepozite publice, liniile statiei si in alte locuri similare.

Niciun comentariu: