Norme Uniforme de Transport(N.U.T.) partea III

NUT 5 la art. 73.1

Ora punerii vagoanelor la dispozitia clientului reprezinta:

5.1. ora programata pentru punerea vagoanelor la incarcare-descarcare la fronturile publice din statie, in conditiile respectarii acestui program sau dupa expirarea a 3 ore de la punerea efectiva a vagoanelor la fronturi, cand programul nu este respectat;

5.2. momentul plecarii din statie a vagoanelor cu convoiul de manevra, atunci cand manevra este efectuata de calea ferata, pentru alte fronturi de incarcare-descarcare decat cele publice din statie;

5.3. momentul expirarii a 3 ore de la ora de avizare, cand manevra este efectuata de client sau cand fronturile acestuia sunt blocate din vina lui.

 

NUT 6 la art. 73.1

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la incarcare, in conditiile in care calea ferata a respectat data si ora pentru punerea vagoanelor la dispozitia clientului, se aplica pana la:

6.1. momentul expirarii termenului de predare a vagoanelor caii ferate, daca predarea in fapt a acestora a fost facuta inainte de expirarea acestor termene, convenite conform art. 57.4.1;

6.2. ora de plecare a urmatorului tren cu care vagoanele pot fi expediate, in cazul in care au fost predate statiei dupa expirarea termenului de predare convenit.

 

NUT 7 la art. 73.1

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la incarcare, in conditiile in care calea ferata nu a respectat data si ora pentru punerea vagoanelor la dispozitia clientului, se aplica pana la predarea vagonului caii ferate.

 

NUT 8 la art. 73.1

Tarifele orare de utilizare a vagoanelor la descarcare se aplica pana la:

8.1. momentul aducerii vagoanelor in statie. In cazul in care timpul scurs intre momentul avizarii descarcarii vagonului si cel de aducere a vagoanelor in statie depaseste durata procesului tehnologic corespunzator, tariful orar de utilizare care se aplica dupa momentul avizat al descarcarii vagonului va fi durata acestui proces tehnologic, atunci cand manevra este efectuata de calea ferata;

8.2. momentul predarii-primirii vagonului gol catre calea ferata, atunci cand manevra este efectuata de client.

Pentru perioadele in care manevra este intrerupta din vina caii ferate nu se aplica tariful orar de utilizare;

8.3. momentul avizarii descarcarii vagoanelor in cazul in care acestea au fost solicitate in timp util pentru reincarcare (operatiune dubla);

8.4. momentul avizarii terminarii descarcarii vagoanelor la linia publica.

 

NUT 9 la art. 73.1

Pentru Portul Constanta si pentru alte porturi stabilite prin tarife, tariful orar de utilizare se aplica pentru perioada care incepe sa curga dupa 3 ore de la avizarea vagoanelor pentru incarcare-descarcare si pana in momentul predarii acestora caii ferate pentru expediere (dupa incarcare-descarcare), perioada redusa cu timpul tehnologic de manevrare a vagoanelor de catre calea ferata.

 

NUT 10 la art. 73.1

Timpul tehnologic de manevrare a vagoanelor de catre calea ferata se stabileste de calea ferata pentru fiecare operator portuar in parte si se inscrie in conventiile-cadru de incarcare-descarcare care se incheie cu acestia.

 

NUT 11 la art. 73.1

Prin conventia-cadru de incarcare-descarcare se pot acorda tarife orare de utilizare reduse, potrivit tarifelor caii ferate.

 

NUT 12 la art. 73.1

Pentru perioada de stationare a vagoanelor destinate sau sosite cu navele feribot in statiile care le deservesc se percepe tariful orar de utilizare atunci cand stationarea se produce din motive imputabile clientului.

 

NUT 13 la art. 73.1

Pentru expeditiile de vagoane sosite din import, la care vamuirea marfii se efectueaza in statia de frontiera, tariful orar de utilizare se aplica din momentul expirarii a 3 ore de la ora de avizare asupra sosirii vagonului in statia de frontiera.

In avizare se comunica termenul pana la care trebuie indeplinite formalitatile administrative necesare, astfel incat vagoanele sa poata fi expediate cu primul tren din grafic.

Termenul comunicat nu poate fi insa mai mic de 6 ore de la ora avizarii.

Tariful orar de utilizare se aplica pana la ora predarii vagonului caii ferate, cu toate formalitatile indeplinite, atunci cand predarea se face inainte de expirarea termenului acordat de calea ferata pentru indeplinirea formalitatilor administrative.

Atunci cand predarea vagonului se face dupa expirarea termenului acordat de calea ferata pentru indeplinirea formalitatilor administrative, tariful orar de utilizare se aplica pana la ora de plecare a primului tren cu care pot fi expediate vagoanele.

 

NUT 14 la art. 73.1

Vagoanele care se incarca-descarca in linie curenta trebuie sa se incarce-descarce in cel mult:

14.1. 30 de minute, pentru vagoanele izolate care se indruma cu trenuri in circulatie;

14.2. 3 ore, pentru grupurile de vagoane care se indruma in curse speciale.

 

NUT 15 la art. 73.1

Daca circulatia permite, calea ferata poate acorda timpi mai mari de incarcare-descarcare in linie curenta, cu aplicarea tarifelor orare de utilizare majorate, conform tarifului caii ferate.

 

NUT 16 la art. 73.1

Pentru timpul de asteptare a vagoanelor in statie, in vederea indrumarii lor in linie curenta, pentru timpii de ducere si de aducere a vagoanelor la si de la punctele de incarcare-descarcare situate in linie curenta, precum si pentru intreaga perioada de stationare a vagoanelor in linie curenta se percepe tariful orar de utilizare.

 

NUT 17 la art. 73.1

In cazul in care operatiunea de incarcare-descarcare nu se termina pana la expirarea timpilor maximi de incarcare-descarcare acordati, vagoanele vor fi retrase din linia curenta pe liniile statiei, vagoanele ramanand la dispozitia clientului, cu aplicarea tarifului orar de utilizare.

 

NUT 18 la art. 73.1

Regimul containerelor mari, aflate la dispozitia clientului, precum si modul de aplicare a tarifului orar de utilizare sunt prevazute in anexa nr. 9 NUT.

 

NUT 19 la art. 73.1

Regimul paletelor si al rechizitelor aflate la dispozitia clientului, precum si modul de aplicare a tarifului orar de utilizare sunt prevazute in anexele nr. 13 si 18 NUT.

 

NUT 20 la art. 73.1

Aplicarea tarifelor orare de utilizare nu se intrerupe din cauza ca organele vamale sau administrative nu lucreaza.

 

NUT 21 la art. 73.1

La vagoanele utilizate in interesul caii ferate nu se aplica tariful orar de utilizare. Pentru stationarea acestor vagoane se aplica instructiunile caii ferate.

 

NUT 22 la art. 73.4

Tarifele orare de utilizare se platesc in ziua in care mijloacele de transport si rechizitele au fost predate caii ferate, respectiv pentru vagoanele primite la transport, in ziua expedierii vagoanelor cu trenul de grafic pana la care se calculeaza acest tarif, cel mai tarziu in urmatoarea zi lucratoare, daca nu s-au stabilit alte termene de plata in conventiile-cadru de incarcare-descarcare sau in conventiile de plata centralizata.

 

NUT 23 la art. 73.4

Tarifele orare de utilizare calculate in parcurs se platesc de destinatar.

 

NUT 24 la art. 73.5

Evidenta de calcul al tarifului orar de utilizare este prevazuta in anexa nr. 14 NUT.

 

ARTICOLUL 74

Eliberarea marfii la destinatie

 

1 74.1. Calea ferata il avizeaza pe destinatar despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare, prin afisare in statia de destinatie. Clientii care au conventie-cadru de incarcare-descarcare cu calea ferata stabilesc in aceste conventii modul de avizare a sosirii expeditiilor. Calea ferata nu este obligata in nici un caz sa obtina de la clienti o confirmare a avizarii transporturilor.

2 74.2. Calea ferata este obligata sa remita destinatarului un exemplar al scrisorii de trasura si sa elibereze marfa in statia de destinatie, contra semnaturii de primire. Eliberarea marfii este conditionata de respectarea conditiilor convenite pentru plata creantelor.

74.3. Sunt asimilate eliberarii marfii, cand sunt efectuate conform normelor in vigoare la statii de destinatie:

74.3.1. predarea marfii autoritatilor vamale sau fiscale, in antrepozitele lor, cand acestea nu se afla sub paza caii ferate;

74.3.2. antrepozitarea la calea ferata a marfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori intr-un antrepozit public.

74.4. Conventiile incheiate cu destinatarul stabilesc obligatia caii ferate sa predea marfa destinatarului in alta parte decat in statia de destinatie, pe o linie industriala, intr-un depozit sau in alte locuri similare.

3 74.5. Dupa sosirea marfii in statia de destinatie, destinatarul poate cere caii ferate sa ii remita scrisoarea de trasura si sa ii elibereze marfa.

4, 5 74.6. Destinatarul trebuie sa descarce complet mijloacele de transport, sa le curete de orice resturi care provin de la marfa descarcata, sa indeparteze sigiliile si etichetele vechi, sa inchida usile si clapele, sa monteze partile mobile ale vagoanelor inainte de a le preda caii ferate. Calea ferata poate face ea aceste operatiuni, pe cheltuiala destinatarului, in conditiile prevazute in normele uniforme.

74.7. Daca este constatata pierderea marfii sau daca marfa nu a sosit la expirarea termenului contractului de transport, destinatarul poate sa isi valorifice in nume propriu, fata de calea ferata, drepturile care ii revin din contractul de transport, cu conditia sa execute, in prealabil, obligatiile care ii sunt impuse prin contractul de transport.

74.8. Daca o parte din marfurile mentionate in scrisoarea de trasura lipseste la eliberare, totalul sumelor care rezulta din scrisoarea de trasura trebuie sa fie platit. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru marfurile neeliberate.

6, 7 74.9. Calea ferata are asupra marfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creantelor care i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzista atata timp cat marfa se afla in posesia caii ferate sau a unei terte persoane care o detine in numele ei.

 

NUT 1 la art. 74.1

Avizarea destinatarului despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descarcare se face in conditiile prevazute de NUT 35, 36 si 37 la art. 58.14 RT.

 

NUT 2 la art. 74.2

Calea ferata poate conveni cu clientii caii ferate, de la caz la caz, atunci cand se intarzie plata pretului transportului, ca expeditiile sa fie totusi eliberate, daca exista garantia incasarii ulterioare a pretului transportului si a primei trepte a majorarilor de intarziere, cu conditia garantarii platilor cu marfurile din expeditiile care vor sosi pe adresa clientului, care vor putea fi valorificate dupa expirarea termenelor de plata convenite.

Termenul de plata convenit nu va depasi 30 de zile calendaristice.

In perioada termenului de plata se aplica prima treapta de majorare a intarzierii platii, fara sa se mai perceapa urmatoarele trepte de majorare.

In cazul in care, pana la data la care s-a incheiat conventia, expeditiile sunt grevate de majorari progresive, acestea se vor percepe, deoarece conventia nu are efecte retroactive in raport cu data incheierii ei.

Nerespectarea termenelor de plata convenite anuleaza facilitatile de plata care s-au stabilit prin conventii si se aplica majorarile pentru intarzierea platilor, calculate din momentul incheierii contractului de transport, al eliberarii, respectiv al platii tarifelor orare de utilizare, dupa caz, prevazute in tarife.

Prevederile de mai sus vor face obiectul unei conventii.

Calea ferata nu va incheia conventii sau acte aditionale cu clientii care nu lichideaza datoriile in termenele de plata convenite.

 

NUT 3 la art. 74.5

La cererea clientilor, in statia de destinatie, dupa ridicarea scrisorii de trasura de la casa statiei, atunci cand aceasta.dispune de bascule-pod si cand conditiile de exploatare ii permit, calea ferata poate efectua cantarirea marfurilor si verificarea tarei vagonului, cu perceperea tarifului de cantarire, a tarifului de verificare a tarei vagonului si a tarifului de manevra corespunzator. Pentru perioada de la depunerea cererii de cantarire si pana la predarea vagonului cantarit, clientului i se aplica tariful orar de utilizare, insa nu pentru mai mult de 12 ore. Daca, in urma verificarii tarei vagoanelor, se constata o diferenta in plus sau in minus mai mare de 2% fata de tara inscrisa pe vagon, nu se percep tariful de verificare a tarei vagonului, tariful de manevra si tariful orar de utilizare pentru perioada calculata mai sus.

 

 

 

NUT 4 la art. 74.6

Dupa descarcarea marfurilor, destinatarul este obligat sa efectueze curatirea vagoanelor.

Calea ferata poate primi vagoanele necuratate in statiile in care ea efectueaza curatirea vagoanelor, cu perceperea tarifului de curatire. Statiile in care calea ferata efectueaza curatirea vagoanelor si tariful de curatire se publica in tariful caii ferate.

Pana la curatirea completa de catre destinatar in statiile in care calea ferata nu efectueaza curatirea vagoanelor, acestea vor fi supuse tarifului orar de utilizare.

 

NUT 5 la art. 74.6

Calea ferata poate primi vagoanele goale cu partile mobile nemontate in statiile in care ea efectueaza aceasta operatiune, cu perceperea tarifului de montare a partilor mobile ale vagonului, prevazut in tariful caii ferate. Statiile in care calea ferata efectueaza montarea partilor mobile ale vagonului si tariful de montare a partilor mobile ale vagonului se publica in tariful caii ferate.

Pana la montarea partilor mobile ale vagoanelor de catre client in statiile in care calea ferata nu efectueaza aceasta operatiune, vagoanele vor fi supuse tarifului orar de utilizare.

 

NUT 6 la art. 74.9

Marfurile care nu au putut fi eliberate in termen de 120 de ore, calculate de la ora avizarii punerii lor la dispozitie expeditorului sau destinatarului, sunt considerate marfuri in suferinta. Marfurile in suferinta pot fi descarcate de calea ferata in magazii sau pe rampe, in functie de natura marfii, cu perceperea tarifelor de descarcare, de magazinaj si tarifului orar de utilizare.

Tariful de magazinaj se percepe pentru intreaga perioada de depozitare a marfii.

Tariful orar de utilizare se calculeaza de la ora avizarii punerii vagoanelor la dispozitie pana la descarcarea marfii, maximum 144 de ore, iar, in continuare, se aplica tariful de stationare prevazut in tariful caii ferate pentru marfurile care nu se descarca din vagon, sau tariful de depozitare corespunzator prevazut in tariful caii ferate pentru marfurile care s-au depozitat, dupa caz.

 

NUT 7 la art. 74.9

Dupa trecerea a 6 ore de la ora avizarii, calea ferata poate descarca, atunci cand destinatarul nu se prezinta pentru descarcare, urmatoarele marfuri: vietati, materii si obiecte explozibile, materii inflamabile, inclusiv produse petroliere, materii care se descompun din cauza umezelii (var, carbid etc.), marfuri perisabile, marfuri gretoase sau care pot produce infectii, vehicule, obiecte pretioase, cu perceperea tarifelor de magazinaj sporit si, atunci cand este cazul, cu perceperea tarifelor de descarcare, de manevra, pentru asigurarea pazei si intretinerii acestor marfuri, precum si alte cheltuieli.

 

ARTICOLUL 75

Constatarea pierderii sau a avarierii marfii

 

75.1. Cand o pierdere partiala sau o avariere este descoperita sau presupusa de calea ferata sau cand ea este invocata de cel indreptatit, trebuie sa se intocmeasca fara intarziere si, daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces-verbal prin care se constata starea marfii, masa sa si, pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia si momentul cand s-a produs.

O copie de pe acest proces-verbal trebuie sa fie inmanata, gratuit, celui indreptatit.

1-4 75.2. Cand cel indreptatit nu accepta constatarile din procesul-verbal, el poate cere ca starea si masa marfii, precum si cauza si valoarea pagubei sa fie constatate de un expert sau de un specialist autorizat, numit de parti, ori de un expert desemnat pe cale judiciara.

75.4. Cel indeptatit poate, fara sa faca nici o dovada, sa considere marfa ca pierduta, cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu i-a fost pusa la dispozitie in cele

30 de zile care urmeaza termenului contractului de transport.

75.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cerceteaza de calea ferata, rezultatul investigatiilor comunicandu-se celor interesati.

Pentru urmarirea transporturilor, la cererea beneficiarilor, calea ferata percepe tarife.

75.5. Cel in drept, primind plata despagubirii pentru marfa pierduta, poate sa ceara sa fie avizat imediat in cazul in care marfa este gasita, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data primirii despagubirii.

75.6. In termen de 30 de zile de la primirea avizului de gasire a marfii, cel in drept poate sa ceara ca marfa sa ii fie eliberata, fara cheltuieli, fie in statia de expeditie, fie in statia de destinatie prevazuta in scrisoarea de trasura, in schimbul restituirii despagubirii pe care a primit-o si sub rezerva acordarii tuturor drepturilor la indemnizarile pentru intarziere, pevazute de tarife.

75.7. Cand termenele de mai sus nu sunt respectate, calea ferata poate dispune de marfa, fie prin utilizarea in interes propriu, fie prin valorificare prin licitatie.

75.8. Sumele obtinute din valorificarea transporturilor se fac venit al caii ferate.

 

NUT 1 la art. 75.2

Ministerul Transporturilor, prin Autoritatea Feroviara Romana - AFER, in temeiul unui examen de autorizare, atesta calitatea persoanei de a face constatarile prevazute la art. 75.2 RT.

 

NUT 2 la art. 75.2

Candidatii la examenul de autorizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

2.1. sa fie autorizati in functia de sef de statie sau operator sau sa fie absolventi ai invatamantului superior, specialitatea transporturi;

2.2. sa aiba o vechime in specialitate de minimum 5 ani;

2.3. sa nu fi fost condamnati de instantele de judecata la pedepse privative de libertate pentru fapte penale legate de activitati economico-financiare, respectiv sustrageri de bunuri.

 

NUT 3 la art. 75.2

Pentru participarea la examenul de autorizare se plateste tariful stabilit de Autoritatea Feroviara Romana - AFER, care se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 4 la art. 75.2

Specialistii autorizati nu au dreptul sa fie angajatii unuia dintre agentii economici pentru care este numit de catre expeditor, destinatar sau calea ferata, sa efectueze constatarea, respectiv expertiza in conditiile legii.

 

ARTICOLUL 76

Rectificarea incasarilor

 

76.1. In caz de aplicare gresita a unui tarif sau de greseala de calcul la incasarea tarifelor, ceea ce nu s-a incasat trebuie platit si ceea ce s-a incasat in plus trebuie restituit.

76.2. Suma neincasata se plateste caii ferate de catre expeditor sau destinatar, potrivit mentiunii de francare din scrisoarea de trasura.

1, 2 76.3. Pentru sumele datorate in temeiul prezentului articol curge o dobanda stabilita prin tarife, din ziua punerii in intarziere pentru plata sau din ziua reclamatiei ori, daca nu a avut loc nici punerea in intarziere, nici reclamatia, din ziua chemarii in judecata.

Sumele incasate in minus din vina salariatilor caii ferate se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fara dobanda.

Daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate documentele justificative necesare pentru tratarea definitiva a reclamatiei, intr-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobanzile nu curg de la expirarea termenului fixat si pana la prezentarea efectiva a documentelor.

 

NUT 1 la art. 76.3

Dobanzile aplicate din ziua punerii in intarziere pot fi diferentiate, iar penalitatile pot fi progresive, potrivit tarifului caii ferate.

 

NUT 2 la art. 76.3

Termenele pentru depunerea documentelor se comunica reclamantului de catre calea ferata. In cazul nerespectarii termenelor stabilite, reclamantul nu are dreptul la dobanzi sau la penalitati pana la depunerea documentelor.

 

CAPITOLUL 3

Modificarea contractului de transport

 

ARTICOLUL 77

Modificarea contractului de transport de catre expeditor

 

77.1. Expeditorul poate sa modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicand:

77.1.1. retragerea marfii la statia de expeditie;

77.1.2. oprirea marfii in parcurs;

77.1.3. amanarea eliberarii marfii;

77.1.4. eliberarea marfii unei alte persoane decat destinatarului inscris in scrisoarea de trasura;

77.1.5. eliberarea marfii la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura;

77.1.6. inapoierea marfii la statia de expeditie.

77.2. Calea ferata poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului cu urmatoarele:

77.2.1. stabilirea unui ramburs;

77.2.2. majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs;

77.2.3. preluarea in sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate in sarcina sa.

77.3. In nici un caz dispozitiile nu trebuie sa aiba ca efect divizarea expeditiei.

1 77.4. Aceste dispozitii trebuie sa fie date printr-o declaratie in forma prevazuta de calea ferata. Declaratia trebuie reprodusa si semnata de expeditor pe duplicatul scrisorii de trasura care trebuie prezentat caii ferate.

Orice dispozitie data intr-o alta forma decat cea prevazuta este nula.

77.5. Cand calea ferata da curs dispozitiilor expeditorului fara sa ceara prezentarea duplicatului, ea este raspunzatoare fata de clienti pentru paguba care ar rezulta din aceasta cauza. Eventuala despagubire nu trebuie sa depaseasca despagubirea prevazuta in caz de pierdere a marfii.

77.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar daca este in posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge in cazul in care expeditia a fost eliberata destinatarului.

 

NUT 1 la art. 77.4

Declaratia se inscrie in formularul loDispozitii ulterioare ale expeditorului", prevazut in anexa nr. 15.1 NUT.

 

ARTICOLUL 78

Modificarea contractului de transport de catre destinatar

 

78.1. Cand expeditorul nu a luat in sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferata de destinatie si nu a facut in scrisoarea de trasura mentiunea ledestinatar neautorizat sa dea dispozitii ulterioare", destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, sa modifice contractul de transport, indicand:

78.1.1. oprirea marfii in parcurs;

78.1.2. amanarea eliberarii marfii;

78.1.3. eliberarea marfii pe calea ferata de destinatie unei alte persoane decat destinatarului inscris in scrisoarea de trasura;

78.1.4. eliberarea marfii pe calea ferata de destinatie la o alta statie decat statia de destinatie inscrisa in scrisoarea de trasura, cu exceptia unor dispozitii contrare tarifelor;

78.1.5. modul de indeplinire a formalitatilor vamale sau ale altor autoritati administrative publice.

Dispozitiile destinatarului nu sunt executorii decat dupa intrarea expeditiei pe reteaua caii ferate de destinatie.

78.2. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge in cazul in care:

78.2.1. a ridicat scrisoarea de trasura;

78.2.2. a acceptat marfa;

78.2.3. si-a valorificat drepturile in conformitate cu art. 81;.78.2.4. a indicat o persoana si aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau si-a valorificat dreptul in conformitate cu art. 74.

78.3. Daca destinatarul a dispus ca marfa sa fie eliberata unei persoane, aceasta nu este autorizata sa modifice contractul de transport.

78.4. In cazul in care transportul circula numai pe reteaua unei cai ferate, dispozitiile prezentului articol nu se aplica.

In acest caz, dreptul de a dispune asupra expeditiei poate apartine destinatarului, din momentul incheierii contractului de transport, daca pe scrisoarea de trasura este facuta o mentiune in acest sens de catre expeditor.

Dispozitiile date de destinatar sunt similare cu cele pe care le poate da expeditorul.

 

ARTICOLUL 79

Executarea dispozitiilor ulterioare

 

79.1. Calea ferata nu poate refuza executarea dispozitiilor ulterioare, date de expeditor sau de destinatar, si nici intarzia executarea lor, in afara de cazurile in care:

79.1.1. executarea nu mai este posibila in momentul in care dispozitiile sosesc la statia care trebuie sa le execute;

79.1.2. executarea este de natura sa perturbe serviciul normal al exploatarii;

79.1.3. executarea este contrara actelor normative in vigoare;

79.1.4. valoarea marfii, cand este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acopera, dupa aprecierea caii ferate, toate tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua sa destinatie, numai daca aceste tarife nu se platesc sau plata lor nu se garanteaza imediat.

79.2. Cel care a dat dispozitii este instiintat, cat mai curand posibil, despre piedicile care se opun executarii lor. Cand calea ferata nu este in masura sa prevada aceste modificari, cel care a dat dispozitiile suporta toate consecintele care rezulta din inceperea executarii lor.

79.3. Tarifele si cheltuielile care apar ca urmare a executarii unei dispozitii, cu exceptia celor care rezulta din vina caii ferate, trebuie sa fie platite de expeditor sau de destinatar, in conformitate cu mentiunea de francare.

79.4. Calea ferata este raspunzatoare, in cazul in care este vinovata, de consecintele neexecutarii sau executarii inexacte a unei dispozitii.

Cu toate acestea, eventuala despagubire nu trebuie sa fie niciodata mai mare decat cea prevazuta in caz de pierdere a marfii.

79.5. Tarifele de transport se calculeaza pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executarii dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele in vigoare pe fiecare din aceste parcursuri, in ziua platii.

Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii si altor cheltuieli, precum si cursurilor de convertire.

 

ARTICOLUL 80

Impiedicarea la transport

 

80.1. Constituie impiedicare la transport faptul ca inceperea sau continuarea transportului este impiedicata sau nu mai este posibila pe itinerarul prevazut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale (inundatii, inzapeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbarile in serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemanatoare, din cauza carora transportul se opreste in parcurs), sechestrarea marfii, lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

80.2. In caz de impiedicare la transport, calea ferata hotaraste daca este preferabil sa transporte marfa, modificand, din oficiu, itinerarul sau, daca este indicat, in interesul expeditorului sa ii ceara instructiuni, comunicandu-i informatiile utile de care dispune.

80.3. In afara de cazul cand calea ferata este in culpa, ea poate sa perceapa tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv si poate dispune de termenele contractului de transport corespunzatoare acestui itinerar.

80.4. In cazul in care continuarea transportului nu este posibila, calea ferata cere instructiuni

de la expeditor.

80.5. Daca instructiunile expeditorului modifica destinatarul sau statia de destinatie ori sunt date statiei unde se gaseste marfa, expeditorul trebuie sa le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura si sa prezinte acest duplicat caii ferate.

80.6. Cand calea ferata da curs instructiunilor expeditorului fara a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este raspunzatoare pentru paguba care rezulta din aceasta cauza. Eventuala despagubire nu trebuie sa depaseasca niciodata pe cea prevazuta pentru pierderea marfii.

80.7. Daca expeditorul, instiintat de impiedicare la transport, nu da in termen de 72 de ore instructiuni executabile, calea ferata procedeaza potrivit normelor privind impiedicarea la eliberare. Suma obtinuta din vanzarea marfii, dupa scaderea tarifelor care greveaza marfa, trebuie sa fie tinuta la dispozitia expeditorului; daca suma obtinuta este mai mica decat aceste tarife, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta.

80.8. Cand impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor expeditorului, marfa este indrumata la destinatia sa, fara a astepta instructiunile, expeditorul fiind instiintat despre aceasta in cel mai scurt timp posibil.

80.9. Cand impiedicarea la transport intervine dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile articolelor anterioare se aplica in mod corespunzator.

80.10. In afara de cazul in care calea ferata este vinovata, ea poate, in caz de impiedicare la transport, sa perceapa tariful orar de utilizare a mijlocului de transport.

 

ARTICOLUL 81

Impiedicarea la eliberare

 

81.1. Se considera impiedicare la eliberare, daca: destinatarul refuza primirea expeditiei sau nu poate fi gasit sau nu ridica scrisoarea de trasura in termenul prevazut de normele in vigoare de la statia de destinatie ori expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze (sechestre, hotarari judecatoresti, marfa grevata de un ramburs neadmis in traficul respectiv si alte situatii similare).

81.2. In caz de impiedicare la eliberarea marfii, calea ferata trebuie sa-l instiinteze pe expeditor fara intarziere, pentru a-i cere instructiuni.

81.3. Cand impiedicarea la eliberare inceteaza inainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se elibereaza destinatarului. Expeditorul trebuie sa fie instiintat despre aceasta fara intarziere.

81.4. In cazul in care destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul sa dea instructiuni, chiar daca nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura.

81.5. Expeditorul poate, de asemenea, sa ceara, printr-o mentiune in scrisoarea de trasura, ca marfa sa ii fie inapoiata din oficiu, daca apare o impiedicare la eliberare. In afara de acest caz, este necesar consimtamantul sau scris.

1 81.6. Daca marfa a fost valorificata prin vanzare, atunci suma obtinuta dupa scaderea tarifelor de transport care greveaza marfa trebuie sa fie tinuta la dispozitia expeditorului. Daca suma este mai mica decat aceste tarife, expeditorul trebuie sa plateasca diferenta.

81.7. Daca impiedicarea la eliberare apare dupa ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferata trebuie sa instiinteze despre impiedicare acest destinatar.

81.8. In nici un caz marfa nu se va inapoia expeditorului fara consimtamantul sau scris.

 

NUT 1 la art. 81.6

La dispozitia expeditorului se va tine suma obtinuta dupa valorificarea prin vanzare, dupa scaderea tuturor tarifelor si cheltuielilor datorate caii ferate.

 

CAPITOLUL 4

Raspunderea caii ferate

 

ARTICOLUL 82

Responsabilitati

 

1 82.1. Calea ferata care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura este raspunzatoare

de executarea transportului si de integritatea marfii pe intreg parcursul, pana la eliberare.

82.2. Cand calea ferata a cantarit marfurile, ea raspunde de cantitatea constatata pe cantarul sau.

82.3. In cazul in care s-a incasat tariful de cantarire de catre calea ferata, aceasta raspunde de cantitatea inscrisa de ea in scrisoarea de trasura, indiferent de faptul ca a efectuat sau nu cantarirea. In situatia in care nu a inscris masa constatata, calea ferata raspunde de masa inscrisa de expeditor.

2 82.4. Calea ferata va putea face dovada ca, in realitate, a primit mai putin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinatie corespunde cu masa neta ori cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trasura.

82.5. Pentru restul expeditiilor in vagoane complete, precum si pentru cele in containere, boxpalete si alte unitati de incarcatura, sigilate, calea ferata nu raspunde pentru lipsurile cantitative, pana la proba contrara, daca mijlocul de transport inchis a ajuns la destinatie fara urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate in mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.

 

NUT 1 la art. 82.1

Pentru depasirea termenului contractului de transport calea ferata este raspunzatoare de pagubele care apar ca urmare a pierderii totale sau partiale a marfii, ca urmare a lipsei din masa marfii, avarierii, alterarii sau diminuarii calitatii marfii din alte cauze, din momentul primirii marfii la transport pana la eliberarea ei in statia de destinatie.

Acceptarea marfurilor fara rezerve de catre calea ferata nu conduce la pierderea dreptului acesteia de a dovedi ca prejudiciile sunt urmarea unor vicii proprii ale marfurilor.

 

NUT 2 la art. 82.4

Calea ferata poate dovedi ca diferentele cantitative nu provin din culpa sa, ci din cea a expeditorului, dintr-un viciu propriu al marfii (deteriorare interioara, uscare, scurgere etc.) sau dintr-un caz de forta majora.

 

ARTICOLUL 83

Intinderea raspunderii

 

83.1. Calea ferata este raspunzatoare pentru paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala si din avarierea marfii, survenita din momentul primirii la transport si pana la eliberare, precum si pentru paguba care rezulta din depasirea termenului contractului de transport.

83.2. Sarcina probei ca avarierea marfii s-a produs in timpul transportului si din vina carausului revine celui care reclama.

83.3. In cazul in care, insa, coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare ori semnele de pe marfurile transportate intr-un mijloc de transport deschis poarta, de asemenea, urme de violare, se presupune - pana la proba contrara - ca marfurile au fost avariate din vina caii ferate.

1 83.4. Calea ferata este scutita de raspundereaprevazuta la art. 83.1, daca:

83.4.1. pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a celui indreptatit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vina a caii ferate, un viciu propriu al marfii (deteriorare anterioara, pierdere de masa sau de calitate si altele similare) sau imprejurari pe care calea ferata nu le putea evita si ale caror urmari nu le putea inlatura;

83.4.2. se constata diferenta intre cantarul folosit la primirea produselor spre transport si cel folosit la eliberarea acestora catre destinatar, atunci cand lipsa nu este reala sau se datoreaza expeditorului.

2 83.5. Calea ferata este scutita de raspunderea prevazuta la art. 83.1 si in cazul in care pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport este provocata de riscuri speciale inerente, care se datoreaza:

83.5.1. cauzelor naturale inerente transportului in vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura;

83.5.2. lipsei sau defectuozitatii ambalajului pentru marfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masa sau avarii, daca nu sunt ambalate ori sunt prost ambalate;

83.5.3. operatiunilor de incarcare, efectuate de expeditor, sau de descarcare, executate de destinatar;

83.5.4. incarcarii defectuoase, in cazul cand aceasta incarcare a fost efectuata de expeditor;

83.5.5. indeplinirii de catre expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de catre alt mandatar a formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative;

83.5.6. naturii anumitor marfuri expuse, din cauze inerente acestei naturi, la pierderea totala sau partiala si la avariere, indeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioara si spontana, uscare, imprastiere, scaderea naturala a masei etc.;

83.5.7. denumirii neregulate, inexacte sau incomplete a obiectelor excluse de la transport sau admise in anumite conditii ori nerespectarii de catre expeditor a masurilor de prevedere prescrise pentru obiectele admise in anumite conditii;

83.5.8. transportului care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura, trebuie sa fie efectuate cu insotitor daca pierderea sau avarierea rezulta dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa il evite;

83.5.9. transportului de animale vii sau de pasari vii.

83.6. Calea ferata are aceeasi raspundere ca pentru vehicule deschise fara prelata si atunci cand se transporta in astfel de vehicule marfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transporta in vehicule deschise.

3, 4 83.7. Dovada ca pierderea, scaderea in masa, avarierea se datoreaza cauzelor prevazute la art. 83.4 cade in sarcina caii ferate.

5 83.8. Atunci cand calea ferata, tinand seama de imprejurarile de fapt, stabileste ca pierderea sau avarierea ar putea rezulta din unul sau mai multe dintre riscurile speciale prevazute la art. 83.5, exista prezumtia ca paguba rezulta din aceste riscuri. Cel indreptatit pastreaza totusi dreptul de a face dovada ca paguba, in intregime sau in parte, nu a avut drept cauza unul dintre aceste riscuri.

Aceasta prezumtie nu este aplicabila daca exista o lipsa cantitativa mare sau o pierdere de colet.

6 83.9. In cazul marfurilor care, datorita naturii lor, sufera in mod obisnuit o pierdere de masa in timpul transportului, calea ferata nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depaseste tolerantele prevazute mai jos:

83.9.1. 2% din masa pentru marfurile lichide sau predate la transport in stare umeda;

83.9.2. 1% din masa pentru marfurile uscate.

83.10. Limitarea raspunderii prevazute la art. 83.9 nu poate fi invocata daca se face dovada, dupa imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezulta din cauzele care justifica toleranta.

83.11. In cazul in care se transporta mai multe colete cu o singura scrisoare de trasura, pierderea din masa in timpul transportului se calculeaza pentru fiecare colet, daca masa acestuia, la predare, s-a indicat separat in scrisoarea de trasura sau poate fi constatata in alt mod.

83.12. In caz de pierdere totala a marfii, la calcularea despagubirii nu se face nici o scadere pentru pierderea din masa in timpul transportului.

 

NUT 1 la art. 83.4

Calea ferata este scutita de raspundere, cu conditia ca mijlocul de transport si expeditia sa fie eliberate, fara urme de violare, sustragere, scurgere si alte cauze similare.

 

NUT 2 la art. 83.5

Calea ferata este exonerata de raspundere pentru avarieri sau sustrageri de marfa, daca acestea sunt consecinta tipului de vagon solicitat sau acceptat la transport de expeditor, atunci cand expeditorul isi asuma aceasta responsabilitate, facand mentiunea in acest sens in rubrica "Mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura.

 

NUT 3 la art. 83.7

Calea ferata trebuie sa intocmeasca fara intarziere si, daca este posibil, in prezenta celui indreptatit, un proces-verbal de constatare conform prevederilor cuprinse in anexa nr. 17 NUT, cand o pierdere partiala sau o avariere este descoperita sau presupusa de calea ferata sau cand ea este invocata de cel indreptatit.

 

NUT 4 la art. 83.7

Calea ferata are obligatia ca in procesul-verbal de constatare, incheiat conform prevederilor cuprinse in Anexa nr. 17 NUT, sa detalieze cauzele care au condus la producerea pagubei, prin completarea tuturor rubricilor prevazute in actul constatator, in vederea stabilirii raspunderii.

 

NUT 5 la art. 83.8

Cand cel indreptatit nu accepta concluziile din procesul-verbal de constatare, el poate cere ca starea si masa marfii, precum si cauza si valoarea pagubei sa fie constatate de un expert numit de parti sau pe cale judiciara, conform legislatiei in vigoare.

 

NUT 6 la art. 83.9

Calea ferata este exonerata de raspundere, in limitele tolerantelor prevazute la art. 83.9 RT, numai in conditiile in care mijlocul de transport se elibereaza destinatarului, cu sigiliile intacte la toate sistemele de asigurare.

 

ARTICOLUL 84

Prezumtia in caz de repredare si prezumtia de pierdere a marfii

 

1 84.1. Cand un transport predat in conformitate cu Regulamentul a facut obiectul unei repredari

supuse acelorasi reguli si cand o pierdere partiala sau o avariere este constatata dupa aceasta repredare, exista prezumtia ca ea s-a produs in cursul executarii ultimului contract de transport, daca transportul a ramas in paza caii ferate si a fost repredat in aceeasi stare in care a sosit la statia de repredare.

Aceasta prezumtie este, de asemenea, aplicabila cand contractul de transport anterior repredarii nu era supus Regulamentului, daca acesta ar fi fost aplicabil, in cazul cand transportul s-ar fi efectuat direct intre prima statie de expeditie si ultima statie de destinatie.

Aceasta prezumtie este aplicabila si atunci cand contractul de transport anterior reexpedierii era supus unei alte conventii si daca aceasta conventie contine aceeasi prezumtie in favoarea transportului marfurilor.

84.2. Cel indreptatit poate, fara a avea de facut alte dovezi, sa considere marfa ca pierduta, cand ea nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost tinuta la dispozitia sa, in cele 30 de zile care urmeaza dupa implinirea termenelor contractului de transport.

84.3. Cel indreptatit, primind plata despagubirii pentru marfa pierduta, poate cere, in scris, sa fie instiintat fara intarziere, in cazul cand marfa este gasita in decurs de un an de la plata despagubirii. Despre aceasta cerere calea ferata elibereaza o dovada scrisa.

84.4. In termen de 30 de zile de la primirea instiintarii, cel indreptatit poate pretinde sa ii fie eliberata marfa pierduta la una din statiile din parcurs. In acest caz, el trebuie sa plateasca tarifele aferente transportului de la statia de expeditie si pana la statia unde are loc eliberarea si sa restituie despagubirea primita, din care se vor scadea tarifele care au fost cuprinse in aceasta despagubire. Cu toate acestea, el pastreaza drepturile sale la despagubire, pentru depasirea termenelor contractului de transport prevazute la art. 85.

84.5. In lipsa fie a cererii prevazute la art. 84.3, fie a instructiunilor date in termenul prevazut la art. 84.4 sau daca marfa este regasita dupa mai mult de un an de la data despagubirii, calea ferata va dispune de marfa, fie prin utilizarea in interes propriu, fie prin valorificare prin licitatie.

 

NUT 1 la art. 84.1

Calea ferata este obligata sa verifice daca expeditia in cauza a indeplinit una dintre urmatoarele conditii:

1.1. marfa sa nu fi iesit de sub paza caii ferate;

1.2. expeditia nu trebuie sa fi suferit nici o modificare in alcatuirea sa (micsorare, inlocuire sau adaugare etc.), sa fi suferit o paguba (pierderi partiale sau indepartarea marfii devenita inutilizabila in timpul transportului) ori sa se fi constatat diferente de masa care sa angajeze ulterior raspunderea caii ferate;

1.3. pentru transportul in vagoane complete, expeditia nu trebuie sa fi suferit nici o transbordare din partea expeditorilor sau a destinatarilor succesivi, in momentul incheierii unui nou contract, numai daca nu este vorba de o transbordare impusa de conditiile speciale de exploatare.

 

ARTICOLUL 85

Despagubiri

 

1 85.1. Calea ferata este obligata sa plateasca despagubiri pentru pierderea totala sau partiala, avarierea marfii sau pentru depasirea termenului contractului de transport. Cand se incaseaza tarife necuvenite, calea ferata este obligata sa le restituie. Calea ferata isi asuma aceste obligatii in conditiile prevazute in cap. 4 al Regulamentului.

2 85.2. In caz de pierdere totala sau partiala a marfii, calea ferata trebuie sa plateasca, excluzand alte daune-interese, o despagubire calculata dupa factura, dupa pretul curent al marfii si, in lipsa si a uneia si a celuilalt, dupa pretul marfurilor de aceeasi natura si calitate, la locul si data la care marfa a fost primita la transport. Despagubirea nu poate depasi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa stabilita prin tarif. In afara de aceasta, calea ferata trebuie sa restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume platite de client cu ocazia transportului mar- fii pierdute.

85.3. De asemenea, calea ferata trebuie sa plateasca o despagubire echivalenta cu avarierea marfii, fara alte daune-interese. Suma se calculeaza aplicandu-se la valoarea marfii, stabilita potrivit art. 85.2, procentul de avariere constatat.

Despagubirea nu poate depasi:

85.3.1. daca marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere totala;

85.3.2. daca numai o parte din marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns in caz de pierdere a partii avariate.

Calea ferata trebuie sa restituie, in plus, in proportia determinata de procentul de avariere, tarifele prevazute la art. 85.2.

3,4 85.4. In caz de depasire a termenului contractului de transport, calea ferata este obligata sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fara ca suma totala sa poata depasi jumatate din tariful de transport.

Daca se face dovada ca a rezultat un prejudiciu din cauza intarzierii, se va plati pentru acesta o despagubire ce nu poate depasi tariful de transport.

Despagubirile pentru depasirea termenului contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie platite in caz de pierdere totala sau partiala a marfurilor.

In caz de pierdere partiala, ele se vor plati, daca este cazul, numai pentru marfa nepierduta.

Despagubirile pentru depasirea termenului contractului de transport, in caz de avariere, se cumuleaza, daca este cazul, cu despagubirea prevazuta la art. 85.3.

Numai depasirea termenului de transport total da dreptul la despagubire.

Calea ferata poate sa prevada, in Normele uniforme sau in conventii speciale, alte modalitati de despagubire pentru depasirea termenului contractului de transport.

5 85.5. Calea ferata este supusa decaderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevazute la art. 75, 85 si 87, daca s-a dovedit ca prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de calea ferata, cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.

85.6. In caz de declarare a interesului la eliberare, in afara de despagubirile prevazute in acest articol, se poate cere o despagubire pentru paguba suplimentara dovedita pana la concurenta sumei declarate.

85.7. Cel in drept poate cere dobanzi la despagubire, calculate la nivelul stabilit prin tarif, incepand cu ziua inregistrarii reclamatiei administrative prevazute la art. 87.

Daca cel indreptatit nu prezinta caii ferate, intr-un termen convenabil care ii este fixat, documentele jusitificative necesare pentru lichidarea definitiva a reclamatiei, dobanzile nu curg intre expirarea termenului fixat si prezentarea efectiva a documentelor.

 

NUT 1 la art. 85.1

Calea ferata va acorda despagubire pentru paguba reala si dovedita pentru o expeditie care a facut obiectul unui contract de transport.

 

NUT 2 la art. 85.2

La reclamatia administrativa trebuie sa se anexeze, in cazul pierderii totale sau partiale a marfii, urmatoarele acte:

2.1. exemplarul original al scrisorii de trasura;

2.2. procesul-verbal de constatare, in cazul pierderii partiale a marfii;

2.3. factura sau orice alt act, prin care e posibila determinarea valorii marfii;

2.4. orice acte justificative care dovedesc temeinicia reclamatiei.

 

NUT 3 la art. 85.4

Atunci cand se face dovada de catre cel indreptatit ca a rezultat o paguba la marfa transportata din cauza intarzierii transportului, calea ferata va plati o despagubire potrivit art. 85.3 RT.

 

NUT 4 la art. 85.4

In nici un caz, cumulul despagubirilor prevazute la art. 85.3 RT si la art. 85.4 RT nu poate sa dea loc la plata unei despagubiri superioare celei care s-ar datora in cazul de pierdere totala a marfii.

 

NUT 5 la art. 85.5.

Calea ferata va acorda celui indreptatit despagubirea pentru paguba dovedita pana la cel mult dublul sumelor prevazute a se acorda potrivit art. 85.2 si 85.3 RT.

 

 

 

ARTICOLUL 86

Raspunderea in traficul cale ferata-naval

 

86.1. In cazul transporturilor de cale ferata-naval, carora li se aplica Regulamentul, ca urmare a prevederilor art. 1.3, la cauzele de exonerare enuntate la art. 86.3 se adauga cele prevazute la art. 83.

86.2. Transportatorul nu poate sa se prevaleze de dispozitia de mai sus, decat daca face proba ca pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul incarcarii marfii la bordul navei si pana la descarcarea ei de pe nava.

86.3. Cauzele de exonerare a raspunderii sunt urmatoarele:

86.3.1. actiunile, neglijenta sau omisiunea capitanului, pilotului sau a prepusilor transportatorului in navigatia sau in administratia vasului;

86.3.2. imposibilitatea navei de a naviga, cu conditia ca transportatorul sa faca dovada ca aceasta stare nu este imputabila unei lipse de grija normala din partea sa, de a pune nava in stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzatoare sau de a amenaja si pune in buna stare toate partile vasului unde este incarcata marfa, in asa fel ca ele sa fie apte pentru primirea, transportul si pastrarea marfii;

86.3.3. incendiul, cu conditia ca transportatorul sa faca dovada ca acesta nu a fost cauzat prin fapta sau din vina sa, a capitanului, echipajului, pilotului ori a prepusilor sai;

86.3.4. pericolele, primejdiile sau accidentele pe mare ori pe alte ape navigabile;

86.3.5. salvarea sau incercarea de salvare de vieti ori de bunuri pe mare;

86.3.6. incarcarea marfii pe puntea navei, cu consimtamantul, in scris, al expeditorului in

scrisoarea de trasura si cu conditia ca marfa sa nu se afle incarcata in vagon.

86.4. Cauzele de exonerare mentionate mai sus nu suprima si nici nu micsoreaza cu nimic obligatiile generale ale transportatorului si indeosebi obligatia sa de a manifesta o grija normala pentru a pune nava in stare de navigatie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzatoare ori pentru a amenaja si pune in buna stare toate partile vasului unde este incarcata marfa, in asa fel ca ele sa fie apte pentru primirea, transportul si pastrarea marfii.

86.5. Cand carausul invoca unele dintre cauzele de exonerare mentionate mai sus, el ramane totusi raspunzator, daca cel indreptatit face dovada ca pierderea, avarierea marfii sau depasirea termenului contractului de transport se datoreaza altor culpe ale transportatorului, capitanului, echipajului, pilotului sau ale prepusilor sai, decat cele prevazute in Regulament.

86.6. Cand un acelasi parcurs naval este deservit de mai multi transportatori, regimul de raspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie sa fie acelasi pentru toti transportatorii.

In cazul in care transportatorii au fost inscrisi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevazut la alineatul de mai sus trebuie sa faca, in prealabil, obiectul unei intelegeri.

 

TITLUL IV

Reclamatii administrative. Actiuni. Prescriptii

 

ARTICOLUL 87

Reclamatii administrative

 

87.1. In toate cazurile in care se aplica Regulamentul, orice actiune privind raspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitata impotriva caii ferate decat in conditiile si in limitele acestor reglementari.

87.2. Aceleasi reglementari se aplica si pentru orice actiune exercitata impotriva agentilor si altor persoane pentru care calea ferata raspunde potrivit art. 3.

87.3. Reclamatiile administrative, rezultate din contractul de transport, sunt obligatorii si trebuie adresate in scris caii ferate in termen de 3 luni de la datele prevazute la art. 92.4, 92.5 si 93.3, in afara cazurilor prevazute la art. 92.1, 92.3 si 93.2.

87.4. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona calea ferata,

 art. 88.

87.5. In cazul restituirilor sau al despagubirilor privind expeditiile de calatori sau bagaje, cel indreptatit anexeaza la reclamatie legitimatiile de calatorie sau recipisele de bagaje si alte documente in legatura cu prejudiciul, fie in original, fie in copii, acestea din urma legalizate. In caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda in original caii ferate, la lichidarea drepturilor, inainte de efectuarea platilor.

87.6. In cazul expeditiilor de marfa, pentru despagubiri privind pierderea sau avarierea, cand reclamatia este facuta de expeditor, el trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Cand reclamatia este facuta de destinatar, el trebuie sa prezinte unicatul scrisorii de trasura.

87.7. Reclamantul este obligat sa depuna, o data cu reclamatia, exemplarul corespunzator din scrisoarea de trasura si celelalte acte doveditoare, pe care le considera necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, in original sau in copii legalizate.

Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumparare.

87.8. In momentul solutionarii reclamatiei, calea ferata va cere sa i se prezinte, in original, unicatul scrisorii de trasura sau, dupa caz, duplicatul, pentru a mentiona pe ele modul cum s-a lichidat reclamatia.

87.9. Reclamatiile trebuie sa fie motivate.

87.10. In cazul restituirilor privind expeditiile de marfa, cel indreptatit trebuie sa anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trasura, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei si, in special, justificarea si devizul cheltuielilor.

Cel indreptatit trebuie sa anexeze la cererea sa de despagubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei si de a proba valoarea marfii, in special cu factura de cumparare.

87.11. Reclamatiile privind expeditiile de marfa, prezentate de alte persoane decat cel indreptatit conform art. 88, nu sunt luate in considerare decat daca sunt insotite de o declaratie, pe o fila separata, prin care cel indreptatit consimte ca suma de plata sa fie varsata reclamantului. Aceasta declaratie de la cel indreptatit, a carui semnatura trebuie sa fie legalizata daca se cere de calea ferata, trebuie sa fie intocmita in conformitate cu dispozitiile legale.

 

ARTICOLUL 88

Persoanele care pot exercita dreptul de actiune impotriva caii ferate

 

1.2 88.1. Actiunea judiciara contra caii ferate, care se naste din contractul de transport, apartine

persoanei care poseda legitimatia de calatorie sau recipisa de bagaje ori scrisoarea de trasura, dupa caz, sau care, in lipsa acestora, dovedeste dreptul sau in alt mod.

88.2. In caz de ranire, actiunea apartine persoanei ranite, iar in caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.

88.3. Actiunea de restituire a unei sume platite in virtutea contractului de transport nu apartine decat celui care a efectuat aceasta plata.

88.4. Actiunea relativa la rambursele prevazute de regulament apartine numai expeditorului.

88.5. Celelalte actiuni contra caii ferate care deriva din contractul de transport apartin:

88.5.1. expeditorului, atata timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport;

88.5.2. destinatarului, din momentul in care, fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca si-a valorificat drepturile care ii apartin.

88.6. Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de tra-

sura. In lipsa duplicatului, el nu poate actiona calea ferata decat daca destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau daca face dovada ca destinatarul a refuzat marfa.

88.7. Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie sa prezinte scrisoarea de trasura, daca aceasta i-a fost predata.

 

NUT 1 la art. 88.1

Expeditorul sau destinatarul are dreptul de actiune judiciara contra caii ferate pana in momentul cand:

1.1. a retras scrisoarea de trasura;

1.2. a acceptat marfa;

1.3. si-a valorificat dreptul care ii apartine in temeiul art. 74 RT.

 

NUT 2 la art. 88.1

Dreptul de actiune contra caii ferate de o alta persoana decat cea indreptatita va fi luat in considerare numai daca aceasta poseda o declaratie de la cel indreptatit, a carui semnatura sa fie legalizata in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

 

ARTICOLUL 89

Calea ferata care poate fi actionata

 

89.1. Actiunea judiciara pentru restituirea unei sume platite in temeiul contractului de transport poate fi exercitata impotriva caii ferate care a incasat aceasta suma sau impotriva aceleia in folosul careia ea a fost incasata.

89.2. Actiunea judiciara referitoare la ramburs nu poate fi exercitata decat impotriva caii ferate de predare.

89.3. Celelalte actiuni judiciare care izvorasc din contractul de transport pot fi exercitate impotriva caii ferate de expeditie, impotriva caii ferate de destinatie sau impotriva aceleia pe parcursul careia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii.

Calea ferata de destinatie poate fi actionata in judecata, chiar daca nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura.

89.4. Daca reclamantul are de ales intre mai multe cai ferate, dreptul sau de optiune se stinge de indata ce actiunea a fost intentata impotriva uneia dintre aceste cai ferate.

89.5. Actiunea judiciara poate fi exercitata impotriva unei alte cai ferate in cazurile mentionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, 89.5. Actiunea judiciara poate fi exercitata impotriva unei alte cai ferate in cazurile mentionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, cand ea este formulata in instanta, pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie, in legatura cu acelasi contract de transport.

 

ARTICOLUL 90

Stingerea actiunii izvorate din raspunderea caii ferate, in caz de moarte si de ranire a calatorilor

 

90.1. Orice actiune a celui indreptatit, intemeiata pe raspunderea caii ferate, in caz de moarte si de ranire a calatorilor, este stinsa, daca el nu semnaleaza, in scris, accidentul survenit calatorului, in termen de 6 luni de la cunoasterea pagubei.

90.2. Totusi, actiunea nu se stinge, daca:

90.2.1. accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu intarziere, ca urmare a unor imprejurari care nu sunt imputabile celui indreptatit;

90.2.2. cel indreptatit dovedeste ca accidentul a avut drept cauza o culpa a caii ferate.

 

ARTICOLUL 91

Stingerea dreptului la actiune impotriva caii ferate

 

91.1. Acceptarea bagajelor sau a marfii de catre cel indreptatit stinge orice drept la actiunea izvorata din contractul de transport impotriva cailor ferate, in caz de pierdere partiala, de avariere a marfii sau de depasire a termenului contractului de transport, respectiv eliberarea cu intarziere.

91.2. Dreptul la actiune nu se stinge:

91.2.1. in caz de pierderi partiale sau de avariere a marfii, daca:

91.2.1.1. pierderea sau avarierea marfii a fost constatata inainte ca cel indreptatit sa fi primit marfa, in conformitate cu art. 82;

91.2.1.2. constatarea care trebuia sa fie facuta in conformitate cu art. 75 a fost omisa numai din vina caii ferate;

91.2.2. in caz de reclamatie pentru pagube neaparente, a caror existenta este constatata dupa primirea bagajelor sau a marfii de catre cel indreptatit, daca acesta:

91.2.2.1. cere constatarea, in conformitate cu art. 75, de indata ce a descoperit paguba si cel mai tarziu in 3 zile de la primirea bagajelor sau in 5 zile de la acceptarea marfii;

91.2.2.2. dovedeste, in plus, ca paguba s-a produs in timpul dintre primirea la transport si eliberarea marfii;

91.2.3. in caz de eliberare cu intarziere a bagajelor, daca cel indreptatit, in termen de 21 zile, isi valorifica drepturile;

91.2.4. in caz de depasire a termenului contractului de transport la expeditiile de marfa, daca cel indreptatit, in termen de 60 de zile, si-a valorificat drepturile la una din caile ferate indicate la art. 89.3;

91.2.5. daca cel indreptatit dovedeste ca paguba are drept cauza un dol sau o culpa grava imputabila caii ferate.

91.3. Raspunderea pentru pierderea totala a bagajelor se stinge daca, in timp de 14 zile de la sosirea trenului cu care trebuia sa soseasca bagajele, acestea nu au fost cerute in statia de destinatie, in afara de cazul cand coletul este regasit si poarta indicatiile necesare pentru avizare.

91.4. Daca o parte din bagajele mentionate in recipisa de bagaje lipseste chiar la eliberare, calatorul poate cere, inainte de a le lua in primire pe celelalte, ca pe recipisa calea ferata sa ii ateste acest lucru.

91.5. Daca marfa a fost repredata in conformitate cu art. 84.1, actiunile, in caz de pierdere partiala sau de avariere, izvorate din unul dintre contractele de transport anterioare, se sting ca si cand ar fi vorba de un singur contract.

 

ARTICOLUL 92

Prescriptia actiunii privind expeditiile de calatori si de bagaje

 

92.1. Actiunile pentru daune-interese, intemeiate pe raspunderea caii ferate in caz de moarte si de ranire a calatorilor, se prescriu:

92.1.1. pentru calatori, in 3 ani, calculati din ziua urmatoare celei in care s-a produs accidentul;

92.1.2. pentru ceilalti indreptatiti, in 3 ani, calculati din ziua urmatoare celei in care s-a produs decesul calatorului.

92.2. Celelalte actiuni care izvorasc din contractul de transport sunt prescrise dupa trecerea, unui an.

92.3. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani, daca actiunea este intemeiata pe o paguba rezultata dintr-un act sau dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisa fie cu intentia de a provoca o astfel de paguba, fie avand cunostinta ca ar putea rezulta o astfel de paguba si acceptand producerea ei.

92.4. Presciptia prevazuta la art. 92.2 curge pentru actiunea:

92.4.1. in daune, pentru pierderea totala din a 14-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului prevazut la art. 28.3;

92.4.2. in daune, pentru pierderea partiala, avarierea sau eliberarea cu intarziere din ziua in care a avut loc eliberarea;

92.4.3. privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea, in caz de aplicare incorecta a unui tarif sau de greseala de calcul sau de incasare, din ziua platii sau, daca nu s-a facut plata, din ziua in care plata ar trebui sa fie facuta;

92.4.4. privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte autoritati administrative din ziua cererilor acestor autoritati.

92.5. In toate celelalte cazuri privind transportul calatorilor, din ziua expirarii valabilitatii legitimatiei de calatorie:

92.5.1. ziua indicata ca punct de incepere a prescriptiei nu este niciodata cuprinsa in termen.

92.6. In caz de reclamatie adresata caii ferate in conformitate cu art. 87 RT, insotita de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda pana la rezolvarea reclamatiei, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la inregistrarea reclamatiei.

92.6.1. In ziua in care calea ferata respinge in scris reclamatia, aceasta restituie documentele. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia reincepe sa curga pentru partea de reclamatie care ramane in litigiu.

92.6.2. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum si a restituirii documentelor revine in sarcina partii care invoca acest fapt.

92.6.3. Dupa incetarea suspendarii, prescriptia isi reia cursul, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.

92.6.4. Prescriptia nu se va implini totusi inainte de expirarea unui termen de 6 luni, calculat de la incetarea cauzei de suspendare.

92.7. Reclamatiile ulterioare avand acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

92.8. Actiunea prescrisa nu poate fi exercitata nici chiar pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie.

92.9. Pentru calculul termenelor, ziua acceptarii marfii de cel indreptatit nu se ia in considerare.

92.10. Daca un termen trebuie sa ia sfarsit intr-o sambata ori duminica sau intr-o zi de sarbatoare legala, expirarea lui se prelungeste pana la prima zi lucratoare care urmeaza.

 

ARTICOLUL 93

Prescriptia dreptului de actiune privind expeditiile de marfuri

 

93.1. Dreptul de actiune, izvorat din contractul de transport, se prescrie prin trecerea unui an.

93.2. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani in ceea ce priveste actiunea:

93.2.1. pentru plata unui ramburs incasat de calea ferata de la destinatar;

93.2.2. pentru plata unui rest din pretul unei vanzari efectuate de calea ferata;

93.2.3. intemeiata pe o paguba rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisa, fie cu intentia de a provoca o paguba, fie avand reprezentarea ca ar putea rezulta o astfel de paguba si acceptand producerea ei;

93.2.4. intemeiata pe unul din contractele de transport anterioare repredarii, in cazul prevazut la art. 84.1.

93.3. Prescriptia curge pentru actiunea:

93.3.1. in daune, pentru pierderea totala, din a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului contractului de transport;

93.3.2. in daune, pentru pierderea partiala, avarierea marfii sau depasirea termenului contractului de transport, din ziua in care a avut loc eliberarea marfii;

93.3.3. privind plata sau restituirea tarifelor de transport si accesorii, a altor tarife sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea, in caz de aplicare incorecta a unui tarif sau in caz de greseala de calcul sau de incasare:

93.3.3.1. daca s-a facut plata, din ziua platii;

93.3.3.2. daca nu s-a facut plata, din ziua primirii marfii la transport, daca plata incumba expeditorului, sau din ziua in care destinatarul a retras scrisoarea de trasura, daca plata incumba acestuia;

93.3.3.3. daca este vorba de sume platite in conditiile prevederilor art. 62.3, din ziua in care calea ferata remite contul cheltuielilor; in lipsa acestei remiteri, termenul pentru creantele caii ferate curge incepand din a 30-a zi dupa expirarea termenului contractului de transport;

93.3.4. caii ferate privind restituirea unei sume platite de destinatar in locul expeditorului sau invers si pe care calea ferata trebuie sa o restituie celui indreptatit, din ziua in care a fost facuta cererea de restituire;

93.3.5. referitoare la ramburse, prevazute la art. 64, din a 30-a zi care urmeaza dupa expirarea termenului contractului de transport;

93.3.6. privind plata pretului unei vanzari, din ziua vanzarii;

93.3.7. privind plata unui supliment de tarife reclamat de organele vamale sau de alte autoritati administrative, din ziua cererii acestor autoritati;

93.3.8. in toate celelalte cazuri, din ziua in care dreptul poate fi exercitat.

Ziua indicata ca punct de incepere a prescriptiei nu este niciodata cuprinsa in termen.

93.4. In caz de reclamatie adresata caii ferate in conformitate cu art. 87, insotita de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda pana in ziua in care calea ferata respinge, in scris, reclamatia si restituie documentele (maximum 3 luni). In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia reincepe sa curga pentru partea de reclamatie care ramane in litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum si dovada restituirii documentelor sunt in sarcina partilor care invoca acest fapt.

Reclamatiile ulterioare avand acelasi obiect nu suspenda prescriptia.

93.5. Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici chiar pe cale de cerere reconventionala sau de exceptie.

93.6. In masura in care prezentul Regulament nu dispune altfel, acesta se completeaza cu prevederile in vigoare referitoare la suspendarea si intreruperea prescriptiilor.

 

 

TITLUL V

Raporturile dintre caile ferate

 

 

ARTICOLUL 94

Lichidarea conturilor intre caile ferate

 

94.1. Orice cale ferata care a incasat, fie in statia de primire, la predare, fie la destinatie, tarifele sau celelalte creante care rezulta din contractul de transport trebuie sa plateasca cailor ferate partea care le revine.

Modalitatile de plata se stabilesc prin intelegeri incheiate intre caile ferate.

94.2. Calea ferata de predare este raspunzatoare de tariful de transport si de celelalte tarife pe care nu le-a incasat atunci cand expeditorul le-a luat in sarcina sa.

94.3. Cand calea ferata de destinatie elibereaza marfa fara a incasa tarifele sau alte creante care rezulta din contractul de transport, ea este raspunzatoare de aceste sume.

94.4. In cazul incetarii platilor din partea uneia dintre caile ferate, constatate legal la cererea uneia dintre caile ferate creditoare, consecintele se suporta de toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proportional cu partea lor din tariful de transport.

94.5. Dreptul de actiune in regres impotriva caii ferate, a carei stare de incetare de plati a fost constatata, ramane rezervat.

 

ARTICOLUL 95

Regres in caz de pierdere sau de avariere

 

95.1. Calea ferata care a platit o despagubire pentru pierderea totala sau partiala a marfii ori pentru avarierea ei, in baza Regulamentului, are drept de actiune in regres impotriva cailor ferate care au participat la transport, in conformitate cu urmatoarele dispozitii:

95.1.1. calea ferata care a cauzat paguba este singura raspunzatoare;

95.1.2. cand paguba a fost cauzata din vina mai multor cai ferate, fiecare dintre ele raspunde de paguba pe care a cauzat-o, iar daca distinctia nu este posibila, despagubirea este repartizata intre ele in conformitate cu art. 95.1.3;

95.1.3. daca nu se poate dovedi ca paguba a fost cauzata din vina uneia sau mai multor cai ferate, despagubirea este repartizata intre toate caile ferate care au participat la transport, cu exceptia celor care dovedesc ca paguba nu s-a produs pe liniile lor, repartizarea se face proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

95.2. In caz de insolvabilitate a uneia dintre aceste cai ferate, partea care ii revine si nu este platita de ea este repartizata intre toate celelalte cai ferate care au participat la transport, proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

 

ARTICOLUL 96

Regres in caz de depasire a termenului contractului de transport

 

96.1. Art. 95 se aplica si in caz de despagubire, platita pentru depasirea termenului contractului de transport.

Daca aceasta a fost cauzata de mai multe cai ferate, despagubirea este repartizata intre aceste cai ferate, proportional cu durata intarzierii pe liniile respective.

96.2. Termenele contractului de transport al expeditiilor de marfuri, stabilite prin art. 72, se impart in felul urmator:

96.2.1. cand doua cai ferate au participat la transport:

96.2.1.1. termenul de expediere se imparte in parti egale;

96.2.1.2. termenul de transport se imparte proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor;

96.2.2. cand trei cai ferate sau mai multe au participat la transport:

96.2.2.1. termenul de expediere se imparte in parti egale intre calea ferata de predare si calea ferata de destinatie;

96.2.2.2. termenul de transport se imparte intre toate caile ferate:

96.2.2.2.1. o treime in parti egale;

96.2.2.2.2. restul de doua treimi, proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

96.3. Termenele suplimentare ale expeditiilor de marfuri, la care o cale ferata are dreptul, se atribuie acestei cai ferate.

96.4. Timpul scurs intre predarea marfii catre calea ferata si inceperea termenului de expediere se atribuie exclusiv caii ferate de predare.

96.5. Impartirea de mai sus nu se ia in considerare decat in cazul cand termenul total al contractului de transport nu a fost respectat.

 

ARTICOLUL 97

Procedura actiunii in regres

 

97.1. Valabilitatea platii efectuate de calea ferata care exercita una dintre actiunile in regres prevazute la art. 95 si 96 nu poate fi contestata de calea ferata impotriva careia se exercita actiunea in regres, cand despagubirea a fost stabilita de o autoritate judiciara si cand acestei ultime cai ferate i s-a dat posibilitatea sa intervina in proces. Judecatorul sesizat cu actiunea principala stabileste termenele acordate pentru instiintare si pentru interventie.

97.2. Calea ferata care isi exercita actiunea in regres trebuie sa isi formuleze cererea la una si aceeasi instanta impotriva tuturor cailor ferate cu care nu a cazut de acord, sub sanctiunea de a-si pierde dreptul de regres impotriva acelora pe care nu le-a chemat in judecata.

97.3. Judecatorul trebuie sa hotarasca prin una si aceeasi hotarare asupra tuturor actiunilor in regres cu care este sesizat.

97.4. Caile ferate actionate nu mai pot exercita nici o actiune in regres ulterioara.

97.5. Actiunile in regres nu pot fi introduse in instanta referitor la cererea de despagubire, exercitata de cel indreptatit, potrivit contractului de transport.

 

ARTICOLUL 98

Competenta in materie de actiuni in regres

 

98.1. Instanta de la sediul caii ferate impotriva careia se exercita actiunea in regres este singura competenta pentru toate actiunile in regres.

98.2. Cand actiunea trebuie sa fie intentata impotriva mai multor cai ferate, calea ferata reclamanta are dreptul sa aleaga intre instantele competente, in temeiul art. 98.1, pe aceea careia ii va prezenta cererea sa.

 

ARTICOLUL 99

Intelegeri referitoare la actiunile in regres

 

Caile ferate pot deroga prin intelegeri de la dispozitiile referitoare la actiunile in regres reciproce din acest titlu, cu exceptia celei mentionate la art. 97.5 RT.

 

ARTICOLUL 100

Derogari temporare

 

100.1. Daca situatia economica si financiara a unei cai ferate este de natura sa provoace dificultati grave in ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor titlului V, doua sau mai multe cai ferate pot deroga si pot sa decida, pentru traficul cu calea ferata aflata in dificultate, ca:

100.1.1. transporturile care se expediaza din fiecare dintre aceste cai ferate sa fie obligatoriu francate la predare pana la frontierele cailor ferate aflate in dificultate, dar nu mai departe;

100.1.2. transporturile cu destinatie pentru fiecare dintre aceste cai ferate trebuie sa fie francate de expeditor pana la frontierele cailor ferate in dificultate, dar nu mai departe;

100.1.3. transporturile cu destinatia sau cu expeditia in si din calea ferata in dificultate nu trebuie sa fie grevate de nici un ramburs sau deburs, decat daca acestea sunt admise in limitele unor anumite sume;

100.1.4. expeditorul nu poate modifica contractul de transport in ceea ce priveste calea ferata de destinatie, francarea si rambursul.

100.2. Dispozitiile art. 62, 64, 77 si 78 in traficul cu calea ferata in dificultate pot fi restrictionate.

100.3. Masurile prevazute la art. 100.1 si 100.2 intra in vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de doua zile de la data publicarii lor, conform art. 4.5.

 

TITLUL VI

Alte dispozitii

 

ARTICOLUL 101

Contraventii

 

101.1. Contraventiile prevazute in Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania, savarsite de persoanele fizice si juridice, se stabilesc si se sanctioneaza prin hotarare a Guvernului Romaniei.

1 101.2. Procesele-verbale de contraventii se intocmesc de agentii autorizati de calea ferata, stabiliti prin Normele uniforme privind transporturile.

 

NUT 1 la art. 101.2

Procesele-verbale de contraventii se intocmesc de sefii de statii, controlori de bilete, operatorii programatori, impiegatii de miscare, sefii de tren, sefii de manevra, conductorii de tren, magazinerii, veghetorii de incarcare, sefii depourilor de locomotive, sefii remizelor de locomotive, sefii reviziilor de vagoane, sefii de tura de la reviziile de vagoane, revizorii tehnici de vagoane, sefii sectiilor de intretinere a caii ferate, picherii, maistrii, sefii sectiilor si districtelor de electrificare, centralizare si telecomanda ai caii ferate.

De asemenea, pot incheia procese-verbale de contraventie gardienii feroviari, angajatii caii ferate imputerniciti de aceasta, ofiterii si subofiterii din Politia pentru transporturi feroviare din cadrul Ministerului de Interne, precum si ofiterii si subofiterii din transporturi militare din cadrul Ministerului Apararii Nationale pentru calatorii care utilizeaza documente de transport militare.

 

ARTICOLUL 102

Publicarea Normelor uniforme

 

Calea ferata publica Normele uniforme privind transporturile in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

 

NUT 1 la art. 102

Buletinul Comercial al Caii Ferate se editeaza de Editura Feroviara si se vinde prin agentiile caii ferate. Cei interesati pot face abonamente semestriale sau anuale.

Tfa publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate toate normele, tarifele, dispozitiile si informatiile conform RT, suportand pretul de publicare.

 

ARTICOLUL 103

Dispozitii finale

 

1 Buletinele de mesagerie se vor folosi in continuare pana cand Societatea Nationala de Transport Feroviar de Calatori - laC.F.R. Calatori" - S.A. le va scoate din uz. In aceasta perioada buletinele de mesagerii se considera scrisori de trasura de mesagerie.

 

NUT 1 la art. 103

Buletinele de mesagerie sunt valabile pana la data de 31 decembrie 1999. Pana la aceasta data se vor folosi in paralel cu scrisoarea de trasura pentru mesagerie.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 1 NUT

 

N O R M E T E H N I C E

de transport al marfurilor periculoase

 

Art. 1. - Materiile si obiectele periculoase se transporta pe caile ferate din Romania, cu respectarea prevederilor cuprinse in prezenta anexa.

Art. 2. - La predarea transportului, manipularea, depozitarea, eliberarea materiilor si a obiectelor periculoase si a documentelor de transport, precum si la intocmirea acestora se respecta prevederile din:

2.1. - Anexa I CIM - Regulamentul privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase - RID, care se publica de catre C.F.R. Marfa.

2.2. - De asemenea, se vor respecta prevederile referitoare la: transportul materialelor nucleare si radioactive, transportul armelor si munitiilor si protectia mediului.

Art. 3. - Mijloacele de transport al materiilor si obiectelor periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in RID, precum si in reglementarile tehnice elaborate de organele de supraveghere tehnica din Romania.

Art. 4. - In traficul international se vor respecta reglementarile internationale la care Romania este parte, precum si conventiile si intelegerile cu administratiile de cale ferata la care Ministerul Transporturilor sau C.F.R. Marfa, dupa caz, este parte.

Art. 5. - Doi sau mai multi transportatori feroviari autorizati pot incheia intelegeri care sa deroge de la prevederile art. 1, privind admiterea marfurilor la transport, care vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea C.F.R. Marfa, cu avizul Autoritatii Feroviare Romane - AFER sau al organului tehnic de supraveghere din Romania, dupa caz.

Aceste intelegeri trebuie sa fie publicate de catre C.F.R. Marfa, care este depozitarul acestor intelegeri.

Art. 6. - Marfurile prevazute in RID trebuie sa fie declarate cu denumirea sub care figureaza in aceasta anexa.

Art. 7. - Se percep tarife suplimentare prevazute in tariful caii ferate in caz de inscrieri, in scrisoarea de trasura, incorecte, inexacte incomplete sau imprecise, care au avut ca efect: acceptarea la transport a materiilor excluse de RID, acceptarea la transport a marfurilor pentru care sunt stabilite conditii speciale, prin dispozitii legale, fara indeplinirea acestor dispozitii, precum si nerespectarea conditiilor de siguranta impuse de RID.

Art. 8. - In cazul in care, ca urmare a nerespectarii conditiilor cuprinse in prezenta anexa, ar rezulta pagube pentru calea ferata, pe langa tarifele suplimentare prevazute la art. 7, cei in culpa sunt obligati sa repare si prejudiciile cauzate, indiferent de sanctiunile prevazute de lege.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2 NUT

 

N O R M E T E H N I C E

de incarcare a mijloacelor de transport

 

Art. 1. - Materialele si obiectele se incarca, se asaza si se fixeaza pe si in mijlocul de transport pe caile ferate din Romania potrivit reglementarilor prezentei anexe.

Art. 2. - La predarea materialelor si a obiectelor la transport se respecta reglementarile prevazute in:

2.1. Prescriptii de incarcare - anexa II la Regulamentul pentru folosirea reciproca a vagoanelor de marfa in traficul international (RIV);

2.2. Reglementarile caii ferate privind transportul in vagoane acoperite, containere, pe palete si altele similare, publicate de calea ferata.

Art. 3. - Anexa II la RIV se aplica si in traficul intern si se publica de catre C.F.R. Marfa.

Art. 4. - Doi sau mai multi transportatori feroviari autorizati pot incheia intelegeri care sa deroge de la prevederile art. 3, privind admiterea marfurilor la transport, care vor fi aprobate de Ministerul Transporturilor, la propunerea C.F.R. Marfa, cu avizul Autoritatii Feroviare Romane - AFER.

Aceste intelegeri trebuie sa fie publicate de catre C.F.R. Marfa, care este depozitarul lor.

Art. 5. - Atunci cand in urma nerespectarii masurilor impuse de prezenta anexa, ar rezulta pagube pentru calea ferata, cei in culpa sunt obligati sa repare prejudiciile cauzate, independent de sanctiunile penale prevazute de lege.

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru completarea scrisorii de trasura

 

Art. 1. - Scrisoarea de trasura se foloseste in trafic local la expeditiile de vagoane complete, containere mari (incarcate intr-un singur vagon sau pentru un singur container mare), coletarie si mesagerie.

Art. 2. - Scrisoarea de trasura este formata din 5 file, numerotate astfel:

2.1. fila 1 - exemplarul de serviciu - insoteste transportul pana la statia de destinatie;

2.2. fila 2 - copia - se pastreaza in arhiva statiei de expeditie;

2.3. fila 3 - avizul si adeverirea de primire - insoteste transportul pana la statia de destinatie si se pastreaza in arhiva statiei de destinatie;

2.4. fila 4 - duplicatul - se preda expeditorului dupa incheierea contractului de transport;

2.5. fila 5 - unicatul - insoteste transportul pana la statia de destinatie si se preda destinatarului la eliberarea marfii.

In cazul in care plata transportului se efectueaza centralizat, la scrisoarea de trasura se poate anexa o fila suplimentara.

Art. 3. - Expeditorul va completa partea incadrata cu linii negre groase, iar calea ferata, cealalta parte neincadrata cu linii negre groase.

3.1. Datele din rubricile scrisorii de trasura trebuie sa fie inscrise in limba romana, clar, citet si exact, cu litere de tipar, care nu se pot sterge, si numai in rubrica rezervata fiecareia.

In rubricile in care sunt marcate campuri pentru inscrierea cifrelor (de exemplu: codul, masa, numarul vagonului, pozitia de trafic si altele similare) se inscrie cate o cifra in fiecare camp, incepand de la dreapta spre stanga.

Datele se inscriu prin dactilografiere, tiparire, stampilare sau prin inscriere manuala, utilizandu-se pix cu pasta. In cazul utilizarii masinii de scris sau a pixului, la inscriere se va folosi indigoul pentru inscrierea simultana a datelor pe filele scrisorii de trasura.

In datele inscrise de expeditor nu se admit corecturi sau stersaturi. Datele inscrise pot fi modificate de calea ferata, cu conditia aplicarii stampilei cu data apartinand statiei si cu semnatura agentului care a efectuat modificarea, atunci cand aceste modificari sunt admise prin reglementari sau in situatia in care sunt cauzate de unele greseli produse de agentii caii ferate.

Numarul scrisorii de trasura tiparit pe prima fila va fi reprodus de expeditor si pe celelalte 4 file ale scrisorii de trasura.

3.2. Expeditorul, la completarea rubricilor scrisorii de trasura, trebuie sa respecte prevederile de mai jos:

3.2.1. Statia de destinatie se inscrie cu majuscule, cu denumirea completa, fara prescurtari. In aceasta rubrica trebuie sa fie inscrisa o singura statie de destinatie.

3.2.2. Codul pozitie program se completeaza cu numarul comenzii sau cu numarul pozitiei din programul de transport.

3.2.3. Destinatarul poate fi o singura persoana fizica sau juridica si se completeaza cu denumirea si adresa completa, fara prescurtari. Se vor completa toate datele din formular, inclusiv numarul blocului, scara, etajul, apartamentul, telefonul, telefaxul si telexul.

3.2.4. Codul destinatarului se completeaza, dupa caz, cu codul SIRUES al agentului economic sau cu codul atribuit de calea ferata pentru persoane fizice.

3.2.5. Expeditorul va completa rubrica incadrata in linii groase, conform instructiunilor mentionate la art. 3.2.3. In plus, expeditorul va inscrie data si va semna.

3.2.6. Codul expeditorului se completeaza, dupa caz, cu codul SIRUES al agentului economic sau cu codul atribuit de calea ferata pentru persoane fizice.

3.2.7. La rubrica luambalaj", subrubricile acesteia se completeaza in conformitate cu luLista codurilor de ambalaj" din ultima pagina a acestei anexe, cu numarul de bucati sau colete care fac parte din expeditia respectiva, cu felul ambalajului marfurilor, evitandu-se denumirea generica de colet. Astfel pot fi: saci, baloturi, cutii, lazi, butoaie, legaturi, stelaje, palete, boxpalete, containere si altele similare.

Codul ambalajelor se completeaza conform listei anexate. Pentru marfurile paletizate in coloana lonumar bucati" se inscrie numarul paletelor sau al boxpaletelor predate la transport, iar in coloana locod" se inscrie, dupa caz:

3.2.7.1. in cazul paletelor, in regim de schimb: 72

3.2.7.2. in cazul boxpaletelor, in regim de schimb: 92

3.2.7.3. in cazul paletelor, in regim de restituire: 74

3.2.7.4. in cazul boxpaletelor, in regim de restituire: 94.

3.2.8. Denumirea marfii se completeaza in felul urmator:

3.2.8.1. cu denumirea prevazuta in indexul alfabetic din

Tariful local de marfuri al C.F.R. Marfa;

3.2.8.2. cu denumirea prevazuta in anexa nr. 1 NUT;

3.2.8.3. cu denumirea uzuala din comert pentru celelalte marfuri, in cazul in care completarea nu se face potrivit art. 3.2.8.1 si 3.2.8.2.

In cazul in care spatiul rubricii nu este suficient pentru declararea tuturor marfurilor care compun expeditia, aceasta se face pe o lista specificativa. In acest caz, in rubrica din scrisoarea de trasura se inscrie mentiunea lemarfuri diferite conform listei specificative anexate".

3.2.8.4. La expeditiile de marfuri la care se folosesc materiale de protectie contra caldurii sau frigului (gheata, paie si altele asemenea) expeditorul trebuie sa declare separat marfurile si separat materialele de protectie utilizate.

3.2.8.5. Daca la expeditiile de vagoane se folosesc rechizite de incarcare (musamale, obloane particulare, stanoage), sub denumirea marfurilor trebuie sa se inscrie denumirea rechizitelor sau a dispozitivelor de asigurare utilizate.

3.2.8.6. In cazul paletelor de schimb se va face mentiunea lede schimb", iar in cazul paletelor de restituire se va mentiona lede restituire".

3.2.8.7. In cazul utilizarii containerelor, cu exceptia containerelor mari, se vor mentiona numerele de identificare a acestora si initialele caii ferate pentru cele care sunt proprietatea cailor ferate sau mentiunea leparticular" si, eventual, marcajul, numarul de identificare, pentru cele care sunt proprietatea agentilor economici.

3.2.9. Masa stabilita de expeditor se completeaza in felul urmator:

3.2.9.1. Se inscrie masa expeditiei care se prezinta la transport. Masa expeditiei este masa bruta a marfurilor, coletelor incarcate in stare ambalata in vagon, respectiv masa neta a marfurilor incarcate in vagon in stare neambalata (vrac). In cazul in care expeditia este formata din mai multe feluri de marfa, se va declara masa fiecarui fel de marfa.

3.2.9.2. In cazul in care in vagon se expediaza materialele de protectie contra frigului, caldurii, accesorii de incarcare, fixare si altele asemanatoare apartinand expeditorului, acesta trebuie sa declare daca a inclus in masa marfii si masa materialelor respective.

3.2.9.3. In cazul in care expeditia contine palete (atat in regim de schimb, cat si in regim de restituire), se declara separat masa acestora.

3.2.9.4. In cazul utilizarii containerelor (in afara containerelor mari), se declara masa proprie a containerelor folosite, indiferent daca sunt proprietatea caii ferate ori sunt particulare.

3.2.9.5. Masele stabilite de expeditor in scrisoarea de trasura trebuie sa corespunda cu cele cuprinse in actele de livrare anexate la scrisoarea de trasura care se insumeaza, iar masa totala rezultata se inscrie pe ultimul rand al rubricii. Daca pentru declararea marfurilor se utilizeaza lista specificativa, masa totala mentionata in lista specificativa trebuie sa corespunda cu masa din scrisoarea de trasura.

In cazul in care inscrierea marfurilor in rubricile "numar bucati", lufelul ambalajului", lmdenumirea marfii", lamasa stabilita de expeditor" raman randuri libere, acestea trebuie anulate de expeditor.

3.2.10. Mentiunile de francare care se inscriu sunt: "Francat", cand tarifele se incaseaza de la expeditor, "Transmis", cand tarifele se incaseaza la destinatie.

3.2.11. "Numar accept portuar" se completeaza cu numarul acceptului statiei care deserveste portul de destinatie.

3.2.12. "Vagon sau container mare" se completeaza taindu-se cu o linie cuvantul care nu corespunde mijlocului.de transport folosit (in cazul folosirii vagonului, se taie cuvintele lucontainer mare", si invers).

3.2.13. "Numar" se completeaza prin mentionarea tuturor cifrelor care formeaza numarul mijlocului de transport (vagon sau container mare).

3.2.14. "Seria" se inscrie trecandu-se seria sablonata pe vagon sau pe containerul mare, cu respectarea caracterului literei (majuscule sau litere mici) si a pozitiei acestora.

Pentru vagoanele de cale larga se va indica litera A pentru vagoanele acoperite, D pentru vagoanele descoperite si Z pentru cisterne.

3.2.15. "Tonajul" se completeaza trecandu-se cifra inscrisa pe vagon sau pe containerul mare, care reprezinta limita de incarcare a mijlocului de transport respectiv.

2.3.16. "Volumul" se completeaza avandu-se in vedere inscriptia in metri cubi sablonati pe cutia vagonului sau a containerului mare.

3.2.17. "Suprafata" se completeaza cu numarul de metri patrati sablonati pe cutia vagonului sau a containerului mare.

3.2.18. "Lungimea" se completeaza numai in cazul in care lungimea vagonului este sablonata pe acesta.

3.2.19. "Numar osii" se completeaza cu numarul de osii ale vagonului.

3.2.20. "Tara inscrisa" se completeaza cu tara in kg, sablonata pe vagon sau pe containerul mare.

3.2.21. "Sigilii" aplicate de expeditor se completeaza cu catimea (numarul) si seria sigiliilor aplicate, precum si cu insemnele expeditorului.

3.2.22. "Mentiuni ale expeditorului admise de regulamente, tarife sau conventii" se completeaza cu modul de stabilire a masei marfii, cel de-al doilea element de determinare cantitativa a marfii, numele celui care a stabilit cantitatea de marfa, numarul si felul documentelor insotitoare, anexate de expeditor la scrisoarea de trasura, semnele simarcajele aplicate pe incarcatura vagoanelor descoperite, mijloacele de protectie (prelatele), indicandu-se numarul inscriptionat pe prelata si proprietarul acestora, precum si orice alte mentiuni admise de Regulamentul de transport, conventii si tarife cu privire la transportul in cauza.

3.2.23. "Masa totala", stabilita de expeditor, se completeaza cu masa totala a marfii, incarcata in vagon (cifra trebuie sa corespunda cu totalul stabilit conform art. 3.1.9.5).

Art. 4. - Formularele scrisorilor de trasura si precizarile modului de completare pentru fiecare formular se aproba si se publica de catre C.F.R. Marfa.

 

 

L I S T A C O D U R I L O R D E A M B A L A J E

 

Vagon 1

Lada, ladita 2

Stelaj din lemn 3

Stelaj metalic 4

Container 5

Cufar 6

Valiza din piele 7

Valiza din material plastic 8

Sac din panza 9

Sac din material plastic 10

Tambur, bobina (pentru cablu electric, cablu de otel si altele similare) 11

Sul (carton asfaltat, impletituri de sarma si altele similare) 12

Butelie, recipient (aragaz, oxigen, hidrogen, acid carbonic) 13

Damigeana, balon (pline cu acizi sau cu alte produse) 14

Legatura (maturi, tevi, topoare, fier sau otel laminat si altele similare) 15

Colac (sarma, fier sau otel-beton) 16

Bucata (orice obiecte neambalate) 17

Cos de nuiele 18

Cos din material plastic 19

Pachet (ziare, reviste si altele similare) 20

Toba (carbid, clorura de calciu pulbere sau deseuri de metal) 21

Cutie din carton 22

Cutie din tabla 23

Butoi din lemn 24

Butoi din tabla 25

Butoi din material plastic 26

Butoi din placaj 27

Bidon din tabla 28

Bidon din material plastic 29

Balot (hartie, stofa, tabla si altele similare) 30

Putina 31

Cos din papura 32

Ciubar 33

Alte feluri de ambalaje nedenumite mai sus 34

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

privind conventia-cadru de incarcare-descarcare

 

Art. 1. - Conventia-cadru de incarcare-descarcare se incheie cu clientii cu care calea ferata are relatii stabile de afaceri.

Clientii care au relatii stabile de afaceri cu calea ferata sunt cei cu care se stabileste programarea incarcarilor si care isi desfasoara activitatea de incarcare-descarcare pe liniile industriale proprii sau inchiriate sau la linia publica, atunci cand au terenuri sau magazii inchiriate, expeditionarii care comanda vagoane la incarcare-descarcare, precum si cei stabiliti de calea ferata in alte cazuri.

Art. 2. - Pentru clientii posesori de linii particulare industriale conventia-cadru de incarcare-descarcare se aplica numai pentru perioadele in care aceste linii au avizul de functionare dat de gestionarul infrastructurii.

Art. 3. - Pentru liniile particulare, avizul de functionare se acorda numai cu indeplinirea conditiilor impuse de calea ferata, conditii care se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

Art. 4. - Programul de lucru dintre calea ferata si client se va stabili in functie de programul de lucru al statiei.

Art. 5. - Conventiile-cadru de incarcare-descarcare vor cuprinde, dupa caz, urmatoarele:

5.1. datele de identificare a partilor participante la conventie;

5.2. perioada de valabilitate a conventiei;

5.3. inzestrarea tehnica a liniei particulare;

5.4. programul de lucru dintre calea ferata si client;

5.5. mijloacele de tractiune particulare, folosite in activitatea de manevra, autorizate sa circule pe liniile caii ferate;

5.6. modul de predare-primire a marfurilor si a mijloacelor de transport goale sau incarcate;

5.7. documentele cu care se face predarea-primirea vagoanelor;

5.8. locul de predare-primire a mijloacelor de transport intre calea ferata si client;

5.9. locul de incarcare sau descarcare;

5.10. modul de avizare, intre calea ferata si client, asupra punerii la dispozitie a mijloacelor de transport;

5.11. modul de efectuare a manevrei;

5.12. personalul caii ferate si al clientului, desemnat sa efectueze operatiunile de avizare, predare-primire, constatare si alte operatiuni pentru care executantii trebuie precizati;

5.13. stabilirea capacitatilor de incarcare-descarcare si de depozitare a fronturilor de lucru;

5.14. modul si termenele de decontare si de plata a tarifelor;

5.15. reducerile tarifului orar de utilizare, acordate conform NUT 10 de la art. 73.1 RT, prevazute in tarife;

5.16. programarea incarcarilor;

5.17. modul de comandare a vagoanelor;

5.18. modul de prelungire, reziliere sau de modificare a conventiei;

5.19. alte reglementari de interes comun.

Art. 6. - Daca nu s-a convenit altfel, reglementarile specifice din conventia-cadru de incarcare-descarcare, incheiata intre calea ferata si un client, proprietar de linie industriala, se aplica si pentru alti clienti care obtin acordul scris, potrivit legii, privind utilizarea fronturilor de lucru de la proprietarul liniei industriale.

Acordul scris se incheie conform prescriptiilor caii ferate si se prezinta inaintea incheierii cu calea ferata a conventiei-cadru.

Art. 7. - Conventiile-cadru de incarcare-descarcare trebuie sa respecte prevederile Regulamentului de transport pe caile ferate din Romania, Normele uniforme pentru transportul feroviar si tarifele caii ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transportul marfurilor perisabile

 

Art. 1. - Prin prezentele norme se reglementeaza modul de primire a marfurilor perisabile pe calea ferata.

Art. 2. - Sunt considerate marfuri perisabile si li se aplica prezentele prevederi urmatoarele marfuri: fructele proaspete de orice fel, legumele si zarzavaturile proaspete de orice fel, cartofii timpurii (predati pana la data de 31 august a anului respectiv), carnea si organele de animale in stare proaspata, zvantata, refrigerata sau congelata, mezelurile, pasarile taiate, vanatul, laptele si produsele lactate, cu exceptia branzeturilor sarate si a cascavalului, pestele proaspat si congelat, icrele proaspete, racii, melcii, ouale, berea, margarina, drojdia de bere, plantele vii, gheata.

Art. 3. - Transportul marfurilor perisabile se efectueaza in conditii care sa asigure integritatea lor cantitativa si calitativa. In acest scop, transportul acestor marfuri se executa cu prioritate.

3.1. Expeditorul este obligat sa prezinte la transport marfurile perisabile in bune conditii de calitate, ambalate corespunzator naturii fiecarei marfi, si sa efectueze incarcarea potrivit regulilor tehnice, astfel ca marfurile sa nu sufere pierderi calitative in timpul transportului.

3.2. Calea ferata este obligata sa primeasca marfurile perisabile spre expediere, potrivit programului de transport, la termenele si la orele programate, si sa execute transportul in conditiile si in termenele prevazute de Regulamentul de transport, pentru a evita deprecierea sau alterarea marfurilor perisabile.

Art. 4. - Marfurile perisabile se pot expedia ca:

4.1. expeditii de vagoane;

4.2. expeditii de coletarie;

4.3. expeditii de mesagerie.

Marfurile perisabile admise la transport, pe fel de expeditie, se stabilesc de calea ferata si se publica in tarifele caii ferate.

Art. 5. - Pentru identificarea cu usurinta a expeditiilor de marfuri perisabile fata de celelalte transporturi, expeditorul trebuie sa aplice pe fiecare colet si pe fiecare vagon eticheta "MARFURI PERISABILE", conform anexei nr. 12.5.1 NUT, de asemenea, sa inscrie in rubrica."Mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura, cu culoare rosie, mentiunea leMarfa perisabila".

Art. 6. - Luarea in primire a expeditiilor de coletarie se va face la orele stabilite de statie, cu cel putin 2 ore inainte de plecarea trenului, iar cele de mesagerie, conform punctului 4.4 din anexa nr. 8 NUT. Trenurile cu care se pot expedia expeditiile de coletarie si de mesagerie se afiseaza de calea ferata la avizierul statiei.

Art. 7. - Marfurile perisabile, supuse dispozitiilor de ordin sanitar, fitosanitar si altele asemanatoare, se admit la transport numai daca sunt insotite de certificatele emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, mentionate in scrisoarea de trasura.

Art. 8. - Eliberarea transporturilor Destinatarul este obligat sa ridice, respectiv sa descarce

expeditia fara intarziere.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transportul vietatilor

 

Art. 1. - Vietatile care se transporta pe calea ferata sunt animalele, pasarile si pestii vii, albinele si altele, care sunt stabilite de calea ferata si publicate in tarife.

Art. 2. - Transportul vietatilor pe calea ferata se efectueaza in conditii care sa evite imbolnavirea sau moartea acestora. In acest scop, transportul acestor marfuri se executa cu prioritate si numai in vagoane acoperite sau speciale.

Art. 3. - Expeditorul este obligat sa prezinte la statia de incarcare urmatoarele documente, care conditioneaza incarcarea vietatilor:

3.1. act de adeverire a proprietatii;

3.2. act de adeverire a starii de sanatate;

3.3. certificat sanitar-veterinar de transport.

Art. 4. - Predarea expeditiilor de vagoane incarcate cu vietati se efectueaza numai in cursul zilei cu lumina, care se considera astfel:

4.1. in perioada 22 martie - 21 septembrie, intre orele 6,00 si 20,00;

4.2. in perioada 22 septembrie - 21 martie, intre orele 8,00 si 17,00.

Art. 5. - La imbarcare, expeditorul trebuie sa asigure hrana si apa necesare animalelor pe toata durata transportului.

Art. 6. - Imbarcarea-debarcarea vietatilor se face in prezenta medicului veterinar, care va inscrie, sub semnatura si stampila, in registrul-tip aflat la statie, numarul fiecarui vagon. De asemenea, pe scrisoarea de trasura va mentiona, sub semnatura si stampila, numarul fiecarui certificat sanitar eliberat, faptul ca a sistat la imbarcarea-debarcarea vietatilor si ca au fost respectate conditiile sanitar-veterinare.

Art. 7. - Expeditiile de vietati vor fi insotite, conform anexei nr. 16 NUT.

In acest scop, expeditorul va asigura personal special pe cheltuiala sa. Insotirea nu este necesara pentru animalele vii mici, predate la transport ambalate ca expeditii de mesagerie.

Art. 8. - Calea ferata este obligata sa primeasca vietatile pentru expediere numai in cursul zilei cu lumina si sa execute transportul in conditiile si la termenele prevazute de Regulamentul de transport, pentru a se evita accidentarea sau imbolnavirea animalelor.

Art. 9. - Pentru identificarea cu usurinta a expeditiilor de vietati, expeditorul trebuie sa inscrie cu culoare rosie in rubrica "Mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trasura mentiunea "Atentie, vietati!".

Art. 10. - Pe durata transportului, insotitorilor le sunt opozabile prevederile din legislatia sanitar-veterinara in vigoare, avand obligatia de a respecta si normele de protectia muncii si PSI in vigoare pentru transportul feroviar si prevederile anexei nr. 16 NUT. Statia de expeditie remite expeditorului, pentru fiecare insotitor, o legitimatie de insotitor, completata in forma cuvenita. Daca intervine imbolnavirea sau decesul vietatilor, insotitorii au obligatia sa anunte despre aceasta sefului statiei din prima statie unde trenul are oprire.

Art. 11. - Dupa debarcarea vietatilor in statia de destinatie (care se va face, in mod obligatoriu, in prezenta medicului veterinar), insotitorii vagoanelor au obligatia de a aduna tot gunoiul din vagon si de a inchide usile vagonului.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transportul marfurilor cu gabarit de incarcare depasit si/sau cu masa maxima pe osie sau pe metru liniar depasita

 

CAPITOLUL 1

Definirea transporturilor negabaritice si cu masa pe osie si pe metru liniar depasita

 

Art. 1. - Se considera ca un transport este negabaritic atunci cand conturul geometric transversal limita al gabaritului de incarcare este depasit intr-un punct sau in mai multe puncte din conturul geometric transversal majorat cu sporul in curbe al unui vagon gol sau incarcat, care stationeaza pe o linie de cale ferata amplasata in aliniament si in palier.

Art. 2. - Se mai considera transport negabaritic si urmatoarele cazuri:

2.1. toate incarcaturile a caror lungime depaseste traversa frontala a vagonului sau care sunt asezate intre lonjeroanele vagoanelor de constructie speciala;

2.2. toate incarcaturile care depasesc latimea maxima a platformei vagonului (peste latimea maxima a bridelor si a tepuselor) si daca, la verificarea lor prin masuratori, se constata ca latimile majorate la sporul in curbe cu raza de 250 m depasesc intr-un punct dimensiunile gabaritului caii ferate;

2.3. toate incarcaturile care nu depasesc latimea maxima a platformei vagonului, dar au o inaltime mai mare de 3.500 mm, masurata de la coroana sinei

2.4. cand masa bruta a vehiculului (tara sau tara plus incarcatura) depaseste masa maxima pe osie sau masa maxima pe metru liniar, admisa de linie si pe poduri chiar numai pe o portiune de pe ruta de circulatie a acestui transport sau este depasita capacitatea ori limita maxima de incarcare admisa de vagon, care este sablonata pe acesta.

Art. 3. - Un transport este considerat exceptional, daca, din cauza dimensiunilor lui, a masei sau a naturii lui, in raport cu linia, podurile si cu instalatiile de cale ferata sau cu vagoanele de cale ferata puse la dispozitie, impune conditii speciale de incarcare si de circulatie.

 

CAPITOLUL 2

Conditii de primire la transport

 

Art. 4. - Marfurile negabaritice sau cu tonaj depasit fac parte din categoria celor admise conditionat la transport sau excluse.

Primirea la transport a acestor marfuri se poate face numai pe baza unui acord de principiu prealabil, emis de organele competente ale caii ferate, iar efectuarea transportului, numai pe baza aprobarii de circulatie.

Art. 5. - Solicitarea emiterii acordului de principiu trebuie facuta de catre calea ferata, in baza proiectului de incarcare, intocmit de o unitate de specialitate, pentru marfurile cu o forma deosebita sau/si pe baza unei cereri-tip pentru marfurile negabaritice, a caror forma se incadreaza in prevederile anexei II RIV.

Art. 6. - Unitatile de specialitate care intocmesc proiectul de incarcare sunt publicate de calea ferata in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

Art. 7. - Toate acordurile se comunica solicitantilor.

Art. 8. - In mod exceptional, nu este necesar acordul de principiu, numai pentru parcursul intern, la urmatoarele transporturi negabaritice:

8.1. marfurile sosite din import, daca sunt incarcate, fixate si legate de vagon conform prevederilor din anexa II RIV, iar vagonul corespunde din punct de vedere tehnic;

8.2. marfurile care au lungimea mai mica de 23 m (fara a forma o incarcatura comuna pe doua vagoane), sau contur transversal, ce se incadreaza in alineament si in palier (fara nici o depasire) in conturul gabaritului sporit de vagon O-VM si sunt asezate cu baza mare pe vagon;

8.3. marfurile care nu vor avea tonajul depasit si vor fi incarcate numai pe vagoane de constructie obisnuita care corespund din punct de vedere tehnic, iar asezarea, fixarea si legarea lor de acest vagon se vor face numai cu respectarea tuturor instructiunilor interne pentru transportul feroviar, luandu-se masuri si pentru securitatea lor la circulatia pe linie electrificata;

8.4. vagoanele in stare goala, amenajate pe baza unui proiect intocmit de un institut de specialitate. Institutul de specialitate trebuie sa fie agreat de Ministerul Transporturilor si publicat in Buletinul Comercial al Caii Ferate. In cazul in care proiectul este elaborat de un alt institut, este necesar ca acesta sa fie avizat de un institut de specialitate agreat de Ministerul Transporturilor.

Aceste vagoane trebuie sa aiba dispozitivele de amenajare in buna stare si sa fie fixate pe vagonul respectiv.

Art. 9. - Verificarea si masurarea transporturilor negabaritice se vor face in statii, la lumina zilei, de catre o comisie avand urmatoarea componenta:

9.1. seful statiei sau imputernicitul sau;

9.2. seful reviziei de vagoane sau imputernicitul sau;

9.3. delegatul competent, care reprezinta intreprinderea sau unitatea incarcatoare.

Art. 10. - Cererea de aprobare de circulatie pe ruta din acordul de principiu se va intocmi si semna de catre organul de la infrastructura si transport marfa din cadrul comisiei de verificari si masurare.

Competentele pentru emiterea aprobarii de circulatie sunt aceleasi ca la acordul de principiu.

Art. 11. - Cererile pentru acordul de principiu si aprobarea de circulatie se vor face in conformitate cu instructiunile caii ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transportul de mesagerie

 

ARTICOLUL 1

Marfuri admise la transport ca expeditii de mesagerie

 

1.1. Se admit la transport, ca expeditii de mesagerie, marfurile care se transporta in vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori sau in trenuri de mesagerie, predate cu scrisoare de trasura pentru mesagerie.

1.2. Statiile deschise traficului de mesagerie se stabilesc de calea ferata si se publica in tariful caii ferate.

Se primesc expeditii de mesagerii numai pentru statiile deschise acestui trafic.

1.3. Masa maxima pe colet admisa la transport ca expeditie de mesagerie ordinara este de 60 kg, iar pentru mesageria rapida este de 30 kg.

1.4. Coletele cu masa peste 60 kg, pana la maximum 100 kg de colet, se primesc la transport numai daca:

1.4.1. in statia de expeditie exista mijloace de incarcare.

In cazul in care nu exista astfel de mijloace coletele se pot totusi primi, daca expeditorul le incarca singur in vagonul de bagaje al trenului;

1.4.2. coletele sunt destinate statiei finale a trenului sau unei statii din parcurs in care trenul pentru care au fost primite are oprire de cel putin 5 minute si nu necesita transbordari.

1.5. Coletele cu masa peste 100 kg de colet nu se primesc la transport cu trenurile de calatori decat in cazurile prevazute de tarif. In toate cazurile mentionate mai sus se admite o toleranta in plus de 10%. Calea ferata modifica oricand limitele de masa a coletelor care se primesc la expediere, in raport cu posibilitatile de exploatare.

1.6. Masa maxima admisa la transport ca o expeditie de mesagerie ordinara este de 3.000 kg.

 

ARTICOLUL 2

Felul expeditiilor de mesagerie

 

2.1. Expeditiile de mesagerie pot fi:

2.1.1. mesagerii rapide, care se expediaza cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori de rang superior, respectiv: accelerate, rapide, expresuri si intercity;

2.1.2. mesagerii ordinare, care se expediaza cu vagoanele de bagaje ale trenurilor de calatori de rang inferior, respectiv: personale, curse de persoane si trenuri mixte, precum si cu trenurile de mesagerie.

Expeditorii sunt obligati sa se informeze la personalul statiei despre conditiile care trebuie indeplinite de coletele ce urmeaza a fi transportate cu trenurile de calatori, din punct de vedere al continutului lor, despre trenurile cu care se pot expedia si despre documentele de transport.

2.1.3. Felul expeditiei de mesagerie se solicita de expeditor prin documentul de transport si se tarifeaza diferit, conform tarifului caii ferate.

Tarifele de transport pentru expeditiile de mesagerie se aplica pentru masa totala a expeditiei, inclusiv ambalajele.

 

ARTICOLUL 3

Marfuri excluse de la transport ca expeditii de mesagerii

 

Sunt excluse de la transport ca expeditii de mesagerii marfurile care nu sunt admise pentru transport cu trenurile de calatori.

3.1. Nu sunt admise la transport cu trenurile de calatori:

3.1.1. obiectele care sunt excluse sau conditionat admise la transport cu trenurile de marfa prevazute in normele tehnice de transport al marfurilor periculoase (anexa nr. 1 NUT) cu exceptia:

3.1.1.1. acumulatoarelor pentru telefoane selective si acumulatoarelor de radio incarcate cu lichid, avand masa de minimum 10 kg, bine inchise si ambalate;

3.1.1.2. filmelor de cinema ambalate in recipiente de lemn sau din metal, bine inchise sau in cutii de carton rezistent;

3.1.1.3. filmelor de fotografiat, in ambalajul uzual (pachete sau bobine introduse in cutii de carton rezistent);

3.1.1.4. chibriturilor ambalate in lazi de lemn;

3.1.1.5. altor obiecte prevazute in tariful caii ferate;

3.1.2. articolele al caror transport este oprit prin dispozitii de ordin fiscal, economic sau administrativ sau cele restrictionate, daca nu se indeplinesc conditiile fixate prin dispozitiile de restrictii;

3.1.3. coletele care depasesc limitele de masa stabilite.

De asemenea, nu sunt admise la transport ca expeditii de mesagerie rapida: vietatile, legumele, respectiv zarzavaturile, fructele ambalate in saci, ambalaje de orice fel, marfuri predate in ambalaje fragile.

 

ARTICOLUL 4

 

Predarea marfurilor ca expeditii de mesagerie se face cu respectarea reglementarilor aratate in continuare.

4.1. In statiile cu magazie de mesagerii, expeditorii trebuie sa prezinte marfurile la usa magaziei.

4.2. In statiile care nu au magazie de mesagerie, marfurile trebuie prezentate la locul unde se afla instalat cantarul de primire.

4.3. Expeditiile de mesagerie trebuie predate la transport cu cel putin o ora inainte de plecarea trenului cu care urmeaza sa se expedieze, in cadrul programului de lucru al statiei.

4.4. Transportul expeditiilor de mesagerie cu vietati se face conform anexei nr. 6 NUT.

4.5. Expeditiile de mesagerie cu marfuri perisabile se transporta conform anexei nr. 5 NUT.

4.6. In cazul in care calea ferata a limitat sau a oprit primirea mesageriilor la un anumit tren pe o perioada limitata, din motive impuse de nevoile exploatarii, publicul trebuie avizat prin anunturi afisate la ghiseele caselor de bagaje si de mesagerii.

 

ARTICOLUL 5

Scrisoarea de trasura de mesagerie

 

5.1. Inscrisul doveditor al contractului de transport pentru mesagerii insotite de calator este scrisoarea de trasura de mesagerie cu mentiunea aratata la art. 9 din anexa nr. 6 NUT. Completarea se face potrivit anexei nr. 3 NUT.

Dupa completare se inmaneaza calatorului, care este obligat sa verifice daca cele inscrise in scrisoarea de trasura corespund declaratiei sale. Orice neconcordanta se reclama pe loc, agentul caii ferate fiind obligat sa completeze sau sa intocmeasca alta scrisoare de trasura de mesagerie, dupa caz. Contractul de transport se considera incheiat dupa inmanarea scrisorii de trasura calatorului.

5.2. Documentul de transport pentru mesagerii neinsotite este scrisoarea de trasura de mesagerie care se intocmeste de expeditor.

Formularul se obtine de la statie contra cost.

5.4. Scrisoarea de trasura de mesagerie este un imprimat de vanzare care se compune din 5 parti (file), si anume:

5.4.1. exemplarul de serviciu insoteste transportul pana la statia de destinatie;

5.4.2. copia se pastreaza in statia de expeditie;

5.4.3. avizul si adeverirea de primire insotesc transportul la destinatie. Ele servesc la avizarea destinatarului si la confirmarea de primire a transportului de catre destinatar, iar dupa eliberarea transportului se pastreaza in arhiva statiei;

5.4.4. duplicatul se inmaneaza expeditorului;

5.4.5. unicatul insoteste transportul si se inmaneaza destinatarului.

Toate cele 5 parti se completeaza prin scriere la masina sau cu pixul, prin calchiere cu indigo, de catre expeditor, in partea neincadrata cu linii groase, si de catre calea ferata, in partea incadrata cu linii groase.

5.5. Completarea scrisorii de trasura de mesagerie se face de catre expeditor potrivit anexei nr. 3 NUT.

 

 

 

ARTICOLUL 6

Conditii de primire la transport a expeditiilor de mesagerie

 

6.1. Ambalajul trebuie sa respecte reglementarile mentionate in continuare.

6.1.1. Marfurile prezentate la transport ca expeditii de mesagerie trebuie sa fie ambalate si etichetate de catre expeditor. Marfurile care se predau la transport in ambalajele standardizate trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in STAS.

6.1.2. Ambalajele care nu sunt standardizate trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

6.1.2.1. sa asigure integritatea continutului;

6.1.2.2. sa previna vatamarea persoanelor, a instalatiilor caii ferate sau a altor marfuri;

6.1.2.3. sa permita o manipulare usoara.

6.1.3. Ambalajele care s-ar putea desface din cauza masei sau a dimensiunilor mari trebuie sa fie legate cu banda de otel, sarma sau sfoara, fara noduri, rupturi, suduri.

Marfurile balotate trebuie sa fie bine legate cu franghii sau cu sfoara, fara noduri, si cusute la colturi sau la capete.

Cutiile cu pasari sau cu animale mici vii trebuie sa fie solide si prevazute cu podele de scandura, bine lipite intre ele, si cu pereti imprejur, pentru a nu permite scurgerea.

Cainii trebuie sa aiba botnite. Laditele sau cosurile cu fructe sau cu zarzavaturi trebuie sa fie solide pentru a permite suprapunerea lor.

Lazile cu peste sau cu alte marfuri, transportate cu gheata, trebuie sa fie etanse, pentru a nu permite scurgerea apei.

Butoaiele sau alte ambalaje, care se pot rostogoli, trebuie sa fie asigurate cu pene de lemn pentru a nu se rostogoli.

Articolele admise la transport neambalate trebuie sa fie legate, formand legaturi cat mai mari, respectandu-se insa limitele de masa admise pe colet.

Articolele indivizibile cu mase mici nu se primesc la transport decat ambalate in asa fel incat sa formeze colete.

Coletele trebuie sa fie solid impachetate, in asa fel incat sa se asigure integritatea continutului, sa nu fie posibila avarierea altor transporturi sau sustragerea din continutul coletului fara violarea ambalajului.

In cazul in care ambalajul nu corespunde, agentul caii ferate este obligat sa refuze primirea coletelor.

6.2. La etichetarea expeditiilor de mesagerie se vor respecta urmatoarele prevederi:

6.2.1. La expeditiile de mesagerii, etichetarea coletelor se face numai de expeditori, care trebuie sa aplice pe fiecare colet cate o eticheta, care sa contina toate datele necesare identificarii transportului, si sa inlature etichetele vechi de pe ambalajele care au servit anterior pentru aceste transporturi.

6.2.2. Expeditorul este obligat sa introduca in interiorul coletelor o eticheta interioara, in cazul in care s-ar pierde eticheta de pe colet.

Datele de pe etichete trebuie sa fie scrise clar, durabil, pentru a nu se sterge.

6.2.3. Etichetele de identificare trebuie sa fie confectionate din material rezistent si legate, lipite sau fixate durabil de colet.

Datele respective pot fi scrise si direct pe colet.

6.2.4. Pe coletele care impun un anumit mod de manipulare, pastrare sau transport, pe langa etichetele mentionate mai sus, expeditorul trebuie sa aplice etichetele speciale prevazute in anexa nr. 12.5 NUT, dupa caz.

6.2.5. Expeditorul este obligat sa inlature de pe colete etichetele vechi. Coletele neetichetate sau de pe care nu s-au indepartat etichetele vechi se refuza la transport.

6.3. La cantarirea coletelor se va avea in vedere ca:

6.3.1. operatiunile de cantarire sa se efectueze numai de catre agentii caii ferate;

6.3.2. coletele de mesagerie sa se cantareasca la predare, in mod obligatoriu si gratuit, in prezenta expeditorului.

In cazul expeditiilor de mesagerie cu marcaj STAS, cu masa uniforma, se face numai cantarire prin sondaj.

In cazul in care se constata la cantarele de control diferente de masa in plus, se vor incasa diferentele de tarif in statia de expediere, de la expeditor, iar in restul cazurilor, de la destinatar.

In cazul expeditiilor a caror masa este declarata de expeditor, la care se constata, cu ocazia efectuarii cantaririlor prin sondaj, diferente de masa in plus, se aplica tariful la masa determinata de calea ferata;

6.3.3. recantarirea expeditiilor de mesagerie sa se efectueze in urmatoarele situatii:

6.3.3.1. din oficiu, atunci cand acestea prezinta urme de violare, sustrageri sau scurgeri din continut;

6.3.3.2. la cererea scrisa a destinatarului.

In cazuri de diferente, in plus sau in minus, mai mici de 2%, sau daca coletul prezinta urme de violare, nu se percepe tariful de recantarire.

6.4. Francarea expeditiilor de mesagerie

Expeditiile de mesagerie se primesc la transport cu plata tarifelor in statia de expeditie, respectiv cu ocazia incheierii contractului de transport.

6.5. Retragerea de la transport

Daca se cere in scris retragerea mesageriilor de la transport dupa inscrierea transporturilor in registrul de cantar, se incaseaza tariful de retragere.

 

ARTICOLUL 7

Eliberarea documentelor de transport si a expeditiilor de mesagerii in statia de destinatie

 

7.1. Calea ferata avizeaza destinatarii cu privire la sosirea expeditiilor de mesagerie. Pentru acest serviciu se va incasa tariful de avizare.

7.2. In cazul in care destinatarul declara agentului caii ferate ca refuza sa primeasca expeditia, se va cere ca refuzul sa fie inscris pe avizul si adeverirea de primire cu formula "Refuz primirea expeditiei", destinatarul semnand, stabilindu-se identitatea si calitatea cum s-a aratat mai sus.

Daca destinatarul refuza sa inscrie mentiunea de mai sus, agentul caii ferate preda avizul statiei, care avizeaza recomandat prin posta destinatarul.

7.3. Pentru transporturile ai caror destinatari locuiesc in alta localitate decat cea in care se afla statia de destinatie, avizarea se face prin posta cu telegrama. In acest caz, avizarea se considera facuta dupa 24 de ore de la ora prezentarii telegramei de avizare. Avizarile prin posta se fac in ziua sosirii transporturilor.

Recipisele postale se pastreaza de calea ferata, iar costul lor urmeaza a se incasa de la destinatar.

7.4. Avizarea sosirii expeditiilor de mesagerie se poate face telefonic, pentru agentii economici din localitate sau din alte localitati, care au telefon. Avizarea in acest mod se stabileste printr-o minuta, incheiata anterior intre statia de cale ferata si destinatar.

In acest caz, termenul liber de magazinaj incepe sa curga de la data si ora avizarii telefonice.

7.5. Daca pana la expirarea termenului liber de magazinaj destinatarul nu se prezinta pentru eliberarea expeditiei, va fi reavizat de calea ferata prin telegrama, pe cheltuiala destinatarului.

Dupa expirarea termenului liber de magazinaj se aplica tariful de magazinaj prevazut in tariful caii ferate.

Expeditiile de mesagerie se elibereaza destinatarului sau imputernicitului sau. Acesta va semna avizul si adeverirea de primire si va inscrie datele de identitate. In cazul agentilor economici, acestia se vor prezenta la casa statiei de destinatie cu stampila unitatii destinatare. Agentul economic destinatar va semna si va stampila avizul si adeverirea de primire, ca dovada a primirii marfii fara obiectii. Agentul caii ferate va inmana destinatarului unicatul, precum si anexele la scrisoarea de trasura pentru mesagerie, eventual recipisa postala.

7.6. In cazul in care eliberarea este solicitata de un delegat al intreprinderii sau de o alta persoana fizica decat destinatarul indicat in scrisoarea de trasura de mesagerie, aceasta semneaza de primirea transportului si va fi identificata de agentul caii ferate, notand sub semnatura acesteia numarul buletinului de identitate, organul care l-a emis si datele emiterii.

 

ARTICOLUL 8

Modificarea contractului de transport pentru mesagerie

 

Modificarea contractului de transport pentru mesagerie se face potrivit prevederilor RT si normelor uniforme.

8.1. Daca se cere inapoierea in statia de expeditie, o data cu dispozitia ulterioara expeditorul trebuie sa depuna un depozit provizoriu care sa acopere tarifele de magazinaj, cheltuielile postale care greveaza transportul in statia de destinatie si tarifele de transport pentru inapoiere.

8.2. In cazul intreruperii circulatiei, transportul expeditiilor de mesagerie se efectueaza in continuare conform dispozitiilor date de calea ferata, fara nici un spor de tarif.

 

ARTICOLUL 9

Retragerea expeditiilor de mesagerie

 

9.1. Retragerea expeditiilor de mesagerie se poate cere numai daca expeditia respectiva este inca in statia de expeditie.

9.2. Daca retragerea expeditiilor de mesagerie se cere inainte de inscrierea rezultatului cantaririi in registrul de primire a expeditiilor de mesagerie, expeditiile se pun la dispozitie expeditorului fara a se indeplini nici o forma si fara perceperea vreunui tarif.

9.3. Daca retragerea se cere dupa inscrierea rezultatului cantaririi in registrul de primire a expeditiilor de mesagerii, trebui depusa o cerere scrisa la seful statiei, care aproba retragerea in schimbul platii tarifului de retragere.

9.4. Retragerea ceruta dupa plecarea expeditiei de mesagerii din statia de expeditie se trateaza ca modificare a contractului de transport.

 

ARTICOLUL 10

Expeditii de mesagerie rapida

 

10.1. Sunt considerate expeditii de mesagerie rapida transporturile de colete continand marfuri admise la transport, a caror expediere se solicita sa se efectueze cu vagoanele de bagaje aflate in compunerea trenurilor de rang superior, cu masa maxima pe expeditie de cel mult:

10.1.1. 200 kg/expeditie in relatia directa statie de expeditie - statie finala;

10.1.2. 100 kg/expeditie in relatia:

10.1.2.1. statie de expeditie - statie din parcurs;

10.1.2.2. statie din parcurs - statie din parcurs;

10.1.2.3. statie de expeditie - statie finala cu transbordare.

10.2. Statiile deschise pentru traficul de mesagerie rapida se stabilesc de calea ferata si se publica in tariful caii ferate.

10.3. Expeditiile de mesagerie rapida se primesc la transport in toate statiile, pentru toate statiile deschise la acest trafic, in toate zilele saptamanii in care circula trenurile de rang superior care asigura acest transport.

10.4. Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie rapida este de 24 de ore, in relatia directa, si de 32 de ore, in relatia indirecta.

Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie ordinara este cel prevazut la art. 72 RT.

Termenul contractului de transport pentru expeditiile de mesagerie se calculeaza de la ora de plecare a primului tren care circula, prevazut pentru aceste transporturi, si pana la punerea la dispozitie destinatarului a expeditiei in statia de destinatie.

10.5. Ora punerii transportului la dispozitie destinatarului este:

10.5.1. ora afisarii in statie a sosirii expeditiei de mesagerie pe panoul de avizare al statiei;

10.5.2. ora de sosire a trenului in statia de destinatie, in cazul in care s-a efectuat avizarea destinatarului pana in momentul sosirii trenului;

10.5.3. ora de avizare a destinatarilor, in cazul in care aceasta s-a efectuat dupa sosirea trenului.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9 NUT

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transportul combinat si multimodal

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Transportul marfurilor in mijloace de transport specifice traficului combinat UTI (unitati de transport intermodal) sau in containere mici este admis intre statiile deschise pentru transportul combinat si multimodal.

Statiile deschise pentru transportul combinat si multimodal se publica in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

Transportul marfurilor in UTI sau in containere mici intre alte statii decat cele deschise pentru transportul combinat si multimodal se admite numai cu aprobarea caii ferate.

Art. 2. - UTI sau containerele mici se pun la dispozitie clientului, in urma cererii scrise sau telefonice a acestuia, la locul indicat de acesta.

Art. 3. - Masa marfii incarcate in UTI sau intr-un container mic nu trebuie sa depaseasca valoarea inscrisa pe acesta.

Art. 4. - Marfurile incarcate in UTI sau in containere mici se vor asigura respectandu-se reglementarile mentionate in anexa nr. 2 NUT.

Art. 5. - Pentru UTI sau pentru containerele mici apartinand unei cai ferate se percepe un tarif de utilizare prevazut in tarifele cailor ferate.

Art. 6. - Prestatiile efectuate prin serviciile organizate pentru transportul combinat si multimodal, precum si plata tarifelor de transport pe calea ferata, cand s-a convenit in acest fel, se fac cu "Decont-Chitanta" prezentata in anexa nr. 9.1 NUT.

Art. 7. - Pentru UTI sau pentru containerele mici sosite in stare incarcata se acorda in statia de destinatie un termen liber de magazinaj de 24 de ore.

Termenul liber de magazinaj incepe sa curga de la ora avizarii destinatarului. Pentru neridicarea in termenul liber de magazinaj a UTI sau a containerelor mici incarcate, din

vina beneficiarului, pentru fiecare UTI sau container mic incarcat se percepe tariful de magazinaj prevazut in tarifele caii ferate.

Art. 8. - Tariful orar de utilizare a UTI sau a containerelor mici apartinand unei cai ferate se aplica din momentul plecarii de la punctele organizate pentru transportul combinat si multimodal catre domiciliul clientului, pana la inapoierea acestora la punctele respective.

Art. 9. - Daca, in termen de 30 de zile calculate din ziua care urmeaza zilei punerii la dispozitie expeditorului sau destinatarului, UTI sau containerul mic nu este restituit caii ferate, aceasta poate sa il considere pierdut si sa pretinda plata valorii sale.

Art. 10. - Dupa descarcarea marfurilor din UTI si din containere mici, destinatarul este obligat sa efectueze curatirea acestora.

Calea ferata poate primi UTI sau containere mici necuratate in statiile in care ea efectueaza curatirea acestora, cu perceperea tarifului de curatire. Statiile in care calea ferata efectueaza curatirea UTI si a containerelor mici si tariful de curatire se publica in tariful caii ferate.

Pana la curatirea completa a UTI si a containerelor mici de catre destinatar, in statiile in care calea ferata nu efectueaza curatirea acestora, UTI si containerele mici care apartin caii ferate vor fi supuse tarifului orar de utilizare.

 

CAPITOLUL 2

Normele uniforme pentru transportul combinat si multimodal, pentru unitati de transport intermodal (UTI)

 

Art. 11. - Unitatile de transport intermodal (UTI) cuprind: containere mari, cutii mobile, flaturi, eurocontainere, containere speciale, semiremorci rutiere, cutii amovibile si alte asemenea.

Art. 12. - Fiecare UTI prezentat la transport face obiectul unui singur contract de transport. Cazurile cand se transporta mai multe UTI cu un contract de transport se prevad in tarifele caii ferate.

Art. 13. - Marfurile transportate in vrac in UTI descoperite pot fi marcate cu dungi de vopsea sau de var, cu sipci, sarma sau in alte moduri asemanatoare.

In acest caz, expeditorul va face mentiunea expresa in scrisoarea de trasura in rubrica "Mentiuni ale expeditorului".

Art. 14. - Daca UTI sunt prevazute cu instalatii speciale (instalatii refrigerente, bazine cu apa, mecanisme etc.) expeditorului ii revine sarcina de a asigura el insusi sau de a se ingriji sa fie asigurata functionarea lor. Aceasta obligatie trece asupra destinatarului din momentul in care acesta si-a valorificat drepturile in conditiile reglementarilor caii ferate.

Art. 15. - Dupa eliberarea UTI si in lipsa unor intelegeri speciale, calea ferata nu este obligata sa intervina pentru predarea la transport a UTI gol care se inapoiaza.

Art. 16. - In caz de pierdere a UTI, contravaloarea acestuia se calculeaza potrivit valorii sale de achizitionare in momentul declararii pierderii de catre client sau al expirarea termenului de restituire caii ferate sau conform valorii prevazute in tariful caii ferate, dupa caz.

Art. 17. - Expeditiile de marfuri incarcate in UTI particulare se tarifeaza atat la cursa incarcata, cat si la cursa goala, prin aplicarea de tarife speciale prevazute in tarifele cailor ferate.

Art. 18. - Calea ferata, in functie de capacitatea de depozitare pe platforma terminalului si in baza unei intelegeri, incheiata cu beneficiarii de transport la cererea acestora, poate aproba depozitarea UTI particulare sau inchiriate, incarcate sau goale, cu perceperea tarifului de depozitare, prevazut in tarifele caii ferate.

 

CAPITOLUL 3

Norme uniforme pentru transportul combinat si multimodal in containere mici

 

Art. 19. - Containerele mici sunt mijloace de transport avand o capacitate de 1-3 m 3 .

Art. 20. - Fiecare container mic in parte, prezentat la transport ca expeditie de coletarie, face obiectul unui singur contract de transport. Pot face obiectul unui singur contract de transport maximum 3 containere mici avand acelasi expeditor si acelasi destinatar.

Ca expeditii de vagoane cu containere mici se admit minimum 6 containere mici de vagon. In acest caz, se intocmeste un singur contract de transport pentru toate containerele mici din compunerea expeditiei.

Art. 21. - Dupa eliberarea containerelor mici si in lipsa unor intelegeri speciale, calea ferata nu este obligata sa intervina pentru predarea la transport a containerului mic gol care se inapoiaza.

Art. 22. - In caz de pierdere a containerului mic, contravaloarea acestuia se calculeaza potrivit valorii de inlocuire a containerului mic in momentul declararii pierderii de catre client sau la expirarea termenului prevazut pentru restituirea acestora sau conform valorii prevazute in tariful caii ferate, dupa caz.

 

CAPITOLUL 4

Norme uniforme pentru transportul multimodal cale ferata - naval

 

Art. 23. - Pentru transportul marfurilor cu navele feribot din dotarea caii ferate, pe segmentul maritim, se aplica conventiile internationale de transport feroviar si maritim.

Art. 24. - Documentele de transport utilizate sunt:

24.1. scrisoarea de trasura;

24.2. foaia de conosament.

Art. 25. - Pretul prestatiei de transport se stabileste potrivit tarifelor caii ferate. Tarifele utilizate sunt convenite prin intelegeri internationale: TEA, Tariful International Romano-Turc etc.; in regim feribot, tarifele sunt stabilite de calea ferata, corespunzator pietei navlului pentru transporturile realizate in regim RO-RO sau in regim de nava comerciala.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9.1 NUT

- 0000907

- 0000907

 (Verso pentru ex. I, II, III al anexei 9.1)

- 0000907

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10 NUT

 

 

N O R M E U N I F O R M E

pentru transporturile efectuate cu vagoane particulare

 

Art. 1. - Sunt considerate ca vagoane particulare:

1.1. vagoanele apartinand unor persoane fizice sau juridice, inscrise in parcul unei cai ferate;

1.2. vagoanele apartinand unei cai ferate din Romania, inchiriate cu contract unor persoane fizice sau juridice.

Art. 2. - Expeditiile de marfuri incarcate in vagoane particulare se tarifeaza atat la cursa incarcata, cat si la cursa goala, prin aplicarea de tarife speciale prevazute in tarifele cailor ferate.

Art. 3. - Pentru vagoanele care stationeaza pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat se percep tarife de stationare prevazute in tarifele cailor ferate.

Pentru vagoanele particulare goale sau incarcate, care se incarca-descarca pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, tarifele de stationare se aplica pentru aceeasi perioada pentru care se calculeaza tariful orar de utilizare pentru vagoanele care se incarca sau se descarca la linia publica, prevazuta in normele uniforme de la art. 73 RT.

Art. 4. - In caz de defectare a vagoanelor particulare incarcate se acorda urmatoarele termene libere de stationare:

4.1. pentru vagoanele particulare inscrise in parcul unei cai ferate din Romania - 10 zile calendaristice;

4.2. pentru vagoanele particulare inscrise in parcul unei cai ferate straine - 14 zile calendaristice;

4.3. termenele prevazute mai sus incep sa curga din ziua care urmeaza zilei avizarii defectarii vagonului.

Art. 5. - Tarifele de stationare, calculate pentru vagoanele particulare, atunci cand sunt depasite termenele libere de stationare pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, se percep de la:

5.1. expeditor, pentru stationarea survenita in statia de expeditie;

5.2. destinatar, pentru stationarea survenita in parcurs sau in statia de destinatie.

Art. 6. - Vagonul gol particular, care se trimite pentru transbordarea marfurilor dintr-un vagon particular defect, stationeaza pe liniile exploatate de un transportator feroviar autorizat, fara plata tarifului de stationare, pana la data si ora cand expira termenul liber de stationare a vagonului defect.

Art. 7. - Pentru vagoanele particulare incarcate, ramase defecte si care, in urma avizarii caii ferate, se expediaza la destinatie fara a fi transbordate, nu se aplica tariful de stationare pe liniile statiei unde acestea au ramas defecte.

Art. 8. - Transporturile efectuate cu vagoane particulare se supun prevederilor RT, acordurilor, conventiilor si intelegerilor internationale la care Romania este parte si care sunt prevazute la NUT (3) si NUT (4) de la art. 1 RT.

Art. 9. - Inscrierea in parc a vagoanelor particulare se face pe baza instructiunilor emise de calea ferata inmatriculatoare si publicate in Buletinul Comercial al Caii Ferate.

In vederea inmatricularii, proprietarul vagonului va incheia cu calea ferata un contract de inscriere in parc.

Art. 10. - Vagoanele particulare inscrise in parcul unei cai ferate din Romania pot circula in trafic international, daca sunt indeplinite conditiile prevazute in reglementarile internationale prevazute la NUT (4) si NUT (5) de la art. 1 RT, precum si Regulamentul pentru folosirea reciproca a vagoanelor de marfa in trafic international (RIV) si Regulamentul pentru folosirea reciproca a vagoanelor de calatori, posta si bagaje in trafic international (RIC).

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11 NUT

 

 

C O M A N D A

pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport

 

Art. 1. - Mijloacele de transport se solicita de la calea ferata cu respectarea:

1.1. art. 57 RT, pentru vagoane;

1.2. anexei nr. 9 NUT, pentru unitati de transport intermodal (UTI).

Art. 2. - Punerea la dispozitie a vagoanelor apartinand caii ferate se face ca urmare a solicitarii clientului, cu intocmirea formularului prevazut in anexa nr. 11.1 NUT, completat de acesta, si care se prezinta la statia de expeditie sau la agentia de marfa de care apartine statia de expeditie.

Art. 3. - Formularul loComanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare" (Comanda vagoanelor) se completeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi:

3.1. se intocmeste in doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar ramane la calea ferata si un exemplar se inmaneaza clientului in momentul predarii-primirii vagoanelor;

3.2. se semneaza si se stampileaza de imputernicitul caii ferate si de cel al clientului;

3.3. trenul cu care se solicita expedierea se stabileste de client, de comun acord cu seful de statie sau cu seful agentiei de marfa;

3.4. termenul de predare a vagoanelor la calea ferata se stabileste de seful de statie sau de seful agentiei de marfa.

Art. 4. - Expedierea vagoanelor particulare sau inchiriate de la o cale ferata se face ca urmare a solicitarii clientului, cu intocmirea formularului prevazut in anexa nr. 11.2 NUT, completat de acesta, si care se prezinta la statia de expeditie sau la agentia de marfa de care apartine statia de expeditie.

Art. 5. - Formularul loComanda pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport" se completeaza cu respectarea urmatoarelor prevederi:

5.1. se intocmeste in doua exemplare, prin calchiere cu indigo: un exemplar ramane la calea ferata si un exemplar inmaneaza clientului;

5.2. se semneaza si se stampileaza de calea ferata si de catre client;

5.3. trenul cu care se solicita expedierea se stabileste de client, de comun acord cu seful de statie sau cu seful agentiei de marfa;

5.4. termenul de predare a vagoanelor la calea ferata se stabileste de seful statiei sau de seful agentiei de marfa

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11.1 NUT

 

Statia CF: .................................................... COD SIRUES:

ACCEPT TRANSPORTATOR Nr. ....................... DATA ..../...../.........

 

C O M A N D A Nr.

pentru punerea la dispozitie a vagoanelor pentru incarcare

 

Date de identificare a clientului:

Denumirea clientului: ........................................................................ COD SIRUES:

Adresa clientului: ..............................

Data DEPUNERII comenzii: Data solicitata pentru PUNEREA vagoanelor la dispozitia clientului, pentru incarcare:

ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an

Locul de PREDARE a vagonului catre calea ferata: ................................

Locul de INCARCARE a vagoanelor de catre client: ................................

TRENUL cu care se solicita expedierea: Nr. tren Termenul de PREDARE a vagoanelor la calea ferata:

ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an

 

Tariful de urgenta***) in valoare de: lei,

incasat cu ................................ nr. .................... la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

Felul MARFII: ................................ Poz. tarifara

Mod de prezentare la transport: ................................ Cantitatea TOTALA de marfa: tone

Felul VAGOANELOR solicitate: ............... (litera de serie), .................. (cod) Nr. osii pe vag.

Rechizite solicitate: ................................................................ Nr. TOTAL de vagoane solicitate:

Statia de destinatie: ................................................................ COD SIRUES

Nr. accept portuar: durata de valabilitate a acceptului:

Fel marfa ................................................................ - de la data de (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

Cantitatea de tone din accept - la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

 

GARANTIA: lei

conform art. 57.5 din RT

in litere .............................................

incasata cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

 

GARANTIA*): lei

conform art. 62.3 din RT

in litere .............................................

incasata cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

 

SOLD DEPOZIT: lei

Alte precizari...............................................................................................................................................................

 

SEF STATIE CLIENT

 

(semnatura si stampila) (semnatura si stampila**)

 

 

***) Valoarea garantiei poate fi de minimum valoarea solicitata de statie pentru transporturile din prezenta comanda.

***) In cazul persoanelor fizice se va inscrie seria si numarul buletinului de identitate.

***) Se incaseaza pentru cazurile prevazute la NUT 3 de la art. 57.3. din RT si in cele prevazute in tariful caii ferate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11.2 NUT

 

 

Statia CF: .................................................... COD SIRUES:

ACCEPT TRANSPORTATOR Nr. ....................... DATA ..../...../.........

 

C O M A N D A Nr.

pentru expedierea vagoanelor particulare

 

Date de identificare a clientului:

Denumirea clientului: ........................................................................ COD SIRUES:

Adresa clientului: ..............................

Data DEPUNERII comenzii:

ora / zi / luna / an

Locul de PREDARE a vagonului catre calea ferata: ................................

TRENUL cu care se solicita expedierea: Nr. tren Termenul de PREDARE a vagoanelor la calea ferata:

ora / zi / luna / an ora / zi / luna / an

Felul MARFII: ................................ Poz. tarifara

Mod de prezentare la transport: ................................ Cantitatea TOTALA de marfa: tone

Felul VAGOANELOR: ............... (litera de serie), .................. (cod) Nr. osii pe vag.

Rechizite solicitate: ................................................................ Nr. TOTAL de vagoane:

Statia de destinatie: ................................................................ COD SIRUES

Nr. accept portuar: durata de valabilitate a acceptului:

Fel marfa ................................................................ - de la data de (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

Cantitatea de tone din accept - la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

 

GARANTIA*): lei

conform art. 62.3 din RT

in litere .............................................

incasata cu .............................. nr. ................. la data (zi, luna, an) ½_ _ / _ _ / _ _ _ _½

 

SOLD DEPOZIT: lei

Alte precizari...........................................................................................................................................................................................................................

 

SEF STATIE CLIENT

 

(semnatura si stampila) (semnatura si stampila**)

 

 

**) Se incaseaza pentru cazurile prevazute la NUT 3 de la art. 62.3. din RT si in cele prevazute in tariful caii ferate.

**) In cazul persoanelor fizice se va inscrie seria si numarul buletinului de identitate.

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12 NUT

 

N O R M E  U N I F O R M E

pentru predarea-primirea expeditiilor de marfuri

 

Art. 1. - La predarea-primirea transporturilor se vor respecta Regulamentul de transport pe caile ferate din Romania si Normele uniforme pentru transportul feroviar.

Art. 2. - Anexa cuprinde reglementari de detaliu privind predarea-primirea expeditiilor, respectiv formularele folosite, etichetarea transporturilor si modul de prezentare la transport a marfurilor pentru manipulare mecanizata.

Art. 3. - Expeditiile de vagoane se predau, respectiv se primesc intre clienti si calea ferata folosindu-se urmatoarele formulare:

3.1. Registrul veghetor, prevazut in anexa nr. 12.1.1 NUT, pentru statiile unde predarea-primirea expeditiilor se efectueaza de personal specializat;

3.2. Registrul veghetor, prevazut in anexa nr. 12.1.2 NUT, pentru statiile unde predarea-primirea expeditiilor se efectueaza de acelasi personal care intocmeste si "Evidenta de calcul al tarifului orar de utilizare";

3.3. Lista de predare-primire, prevazuta in anexa nr. 12.2 NUT, pentru clientii cu care s-au incheiat conventii-cadru de incarcare-descarcare, atunci cand in acestea se prevede folosirea lor;

3.4. Aratarea vagoanelor, prevazuta in anexa nr. 12.3 NUT, pentru predarea-primirea trenurilor complete la clienti cu care s-au incheiat conventii-cadru de incarcare-descarcare, atunci cand in acestea se prevede folosirea lor.

Art. 4. - Certificatul de atestare a circulatiei vehiculelor este prevazut in anexa nr. 12.4 NUT.

Art. 5. - Expeditiile se prezinta la transport caii ferate, avand urmatoarele etichete aplicate durabil pe colete, vagoane si unitati de transport intermodal (UTI):

5.1. Etichete de manipulare (anexa nr. 12.5.1 NUT);

5.2. Etichete de pericol (anexa nr. 12.5.2 NUT);

5.3. Etichete privind regimul vamal si de "dezinfectat" (anexa nr. 12.5.3 NUT);

5.4. Etichete de restrictii la manevra (anexa nr. 12.5.4 NUT);

5.5. Etichete de identificare a transporturilor (anexa nr. 12.5.5 NUT).

Art. 6. - Marfurile care se transporta pe calea ferata trebuie sa respecte regulile privind modul de prezentare a marfurilor la transport pe calea ferata, destinate traficului intern si exportului (anexa nr. 12.6 NUT).

Art. 7. - Avizarea catre destinatari se efectueaza prin afisare la statii, pe panouri special amenajate, despre:

7.1. sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor, formular prevazut in anexa nr. 12.7.1 NUT;

7.2. punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru incarcare, formular prevazut in anexa nr. 12.7.2 NUT.

Art. 8. - Modul de completare si de folosire a formularelor este prezentat in "Instructiunile de serviciu pentru transporturile feroviare".

Niciun comentariu: