Consultarea cartii mersul trenurilor de calatori 2009

1. Pentru a consulta mersul trenurilor de călători, respectiv pentru a determina itinerariul dorit, utilizaţi harta schematică a căilor ferate din coperta a II-a şi tabelul staţiilor şi haltelor de pe reţeaua C.F.R. care deservesc traficul de călători (pag. 9 - 17).
2. Cifrele din harta schematică şi cele aflate în dreapta denumirilor staţiilor din indicatorul alfabetic indică numerele tabelelor - orare ale liniilor reţelei C.F.R. pe care circulă trenuri de călători.
3. În fiecare tabel - orar sunt indicate succesiv staţiile şi haltele deschise pentru traficul de călători şi orele de plecare, eventual de sosire, ale tuturor trenurilor care circulă pe linia respectivă.
4. În cazul în care itinerariul stabilit de dv. cuprinde mai multe tabele orare, acestea trebuie consultate succesiv, în ordinea desfăşurării călătoriei.
5. Sensul de mers al trenurilor este indicat în tabelele - orare prin semnele:
È = citeşte de sus în jos şi Ç = citeşte de jos în sus.
6. Orele înscrise în tabelele - orare indică plecările trenurilor din staţiile respective, iar pentru staţiile mai importante sunt indicate atât orele de sosire cât şi orele de plecare ale trenurilor, cazuri în care, în dreptul lor este menţionat: › = sosire şi u = plecare.
7. În tabelele - orare, denumirile staţiilor şi cifrele înscrise în dreptul staţiilor de ramificaţie la stânga lor, indică parcursurile de legătură (corespondenţă) între trenul (trenurile) de sosire şi primul tren de plecare. La aceste staţii, se poate ajunge utilizând trenurile de legătură, care se găsesc în tabelul - orar corespunzător numărului înscris la stânga denumirii staţiei de ramificaţie.
8. Numerele trenurilor intercity, rapide şi accelerate, felul lor, precum şi orele de sosire – plecare ale acestora sunt evidenţiate prin cifre îngroşate.
9. Tabelele - orare în care numărul de trenuri nu a permis înscrierea acestora pe o singură pagină s-au scris pe două sau trei pagini consecutive. Urmărirea orelor de plecare, eventual de sosire a trenurilor în staţiile de cale ferată, în astfel de tabele - orare se va face prin citire succesivă, din două în două sau din trei în trei pagini.
10. Regimul de rezervare a locurilor la trenurile din trafic intern este indicat în tabelele – orare de la 200 – 1000.
11. Trenurile care nu circulă în toate zilele săptămânii, sunt evidenţiate prin cifra , , etc. (semn de trimitere la o nouă explicaţie), sau 1,2,3,4,5,6,7 corespunzătoare zilelor săptămânii.
12. Notele de la finele paginilor tabelelor - orare dau lămuriri asupra parcursurilor trenurilor, precizându-se totodată şi numărul tabelelor - orare în care se regăsesc aceste trenuri.
13. Semnele convenţionale şi abrevierile folosite în mersul trenurilor de calători sunt evidenţiate în tabelul de la pagina 7.
14. Trenuri aparţinând altor operatori feroviari (alţii decât SNTCF „Călători” SA):
- SC „REGIOTRANS” SRL Braşov - numere de trenuri de la 14000 la 14999;
- SERVTRANS INVEST SA Bucureşti - numere de trenuri de la 15001 la 15099;
- SC „REGIONAL” SA Cluj Napoca - numere de trenuri de la 15100 la 15199.

Niciun comentariu: