Conditii de transport marfa pe Calea Ferata Romana

Va prezentam cateva din conditiile de transport pe calea ferata. Pentru mai multe informatii nu ezitati sa contactati personalul Centrelor Comerciale.

Contractul de transport
Se incheie in momentul cand: 
- statia de expeditie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei in conditiile Regulamentului, insotita de scrisoarea de trasura, completata si semnata de catre expeditor; 
- statia de expediere aplica stampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trasura. Data imprimata de masina, instalatia sau dispozitivul respectiv echivaleaza cu stampila statiei. 
Documentul de transport se numeste scrisoare de trasura (in trafic local sau international) si reprezinta dovada scrisa a incheierii contractului de transport. 
Scrisoarea de trasura contine date strict necesare pentru efectuarea in bune conditii a transportului: datele de identificare a expeditorului si a destinatarului, statia de incarcare si cea de destinatie, datele de identificare a marfii (denumire, sortiment, calitate, cantitate, volum, etc), datele de identificare a vagonului in care este incarcata marfa, mentiunea privind modul de efectuare a platii pretului transportului. Expeditorul raspunde de exactitatea indicatiilor si a declaratiilor inscrise, prin grija sa, in scrisoarea de trasura.

Durata de transport 
Termenele contractului de transport pentru vagoane complete incep sa curga de la ora 24 a zilei cand marfa a fost primita la transport si insumeaza: 
a.) termenul de expediere 24 ore; 
b.) termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km de cate 48 ore; 
c.) termen suplimentar de 24 ore, o singura data, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste si invers; liniile principale se publica in tarife; 
Alte prelungiri ale termenului de transport se fac in cazuri exceptionale si se inscriu in scrisoarea de trasura.

Plata prestatiei de transport 
Tarifele de transport si accesorii sunt platite de catre expeditor daca nu exista o conventie contrara intre expeditor si calea ferata. 
Plata catre calea ferata a tarifelor de transport se face: cu ocazia incheierii contractului de transport, odata cu eliberarea marfii sau prin facturarea periodica, atunci cand intre calea ferata si client exista un contract de plata centralizata a tarifelor de transport.

Nota: In cazul intarzierii platii pretului de transport, calea ferata este in drept sa perceapa majorari de intarziere, prevazute in tarife si sa refuze sau sa opreasca transporturile pentru rai platnici.

Raspunderea caii ferate
Calea ferata care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trasura, este raspunzatoare de executarea transportului si de integritatea marfii pe intreg parcursul pana la eliberare. 
Calea ferata este raspunzatoare pentru paguba care rezulta din pierderea totala sau partiala si de avarierea marfii survenita din momentul primirii la transport si pana la eliberare, precum si pentru paguba care rezulta din depasirea termenului contractului de transport. 
In cazul in care coletul sau mijlocul de transport care a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare sau semnele de pe marfurile transportate intr-un mijloc de transport deschis poarta de asemenea urme de violare, se presupune - pana la proba contrara - ca marfurile au fost avariate din vina caii ferate.
Sarcina probei ca avarierea marfii s-a produs in timpul transportului si din vina carausului revine celui care reclama.
Calea ferata este scutita de raspundere daca:
- pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a celui indreptatit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vina a caii ferate, un viciu propriu al marfii (deteriorare anterioara, pierdere demasa sau de calitate si altele similare) sau imprejurari pe care calea ferata nu le putea evita si ale caror urmari nu le putea inlatura;
- se constata diferenta intre cintarul folosit la primirea produselor spre transport si cel folosit la eliberarea acestora catre destinatar, atunci cind lipsa nu este reala sau se datoreaza expeditorului.
Calea ferata este scutita de raspundere si in cazul in care pierderea, avarierea sau depasirea termenului contractului de transport este provocata de riscuri speciale inerente, care se datoreaza:
- cauzelor naturale inerente transportului in vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura;
- lipsei sau defectuozitatii ambalajului pentru marfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masa sau avarii, daca nu sunt ambalate ori sunt prost ambalate;
- operatiunilor de incarcare, efectuate de expeditor, sau de descarcare, executate de destinatar;
- incarcarii defectuoase, in cazul cand aceasta incarcare a fost efectuata de expeditor;
- indeplinirii de catre expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de catre alt mandatar al formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autoritati administrative;
- naturii anumitor marfuri expuse, din cauze inerente acestei naturi, la pierederea totala sau partiala si la avariere, indeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioara si spontana, uscare, imprastiere, scaderea naturala a masei, etc;
- denumirii neregulate, inexacte sau incomplete a obiectelor excluse de la transport sau admise in anumite conditii ori nerespectarii de catre expeditor a masurilor de prevedere prescrise pentru obiectele edmise in anumite conditii;
- transportului care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau intelegerilor incheiate intre expeditor si calea ferata si mentionate in scrisoarea de trasura, trebuie sa fie efectuate cu insotitor daca pierderea sau avarierea rezulta dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa il evite;
- transportului de animale vii sau de pasarii vii.
Calea ferata are aceeasi raspundere ca pentru vehicule deschise fara prelata si atunci cand se transporta in astfel de vehicule marfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transporta in vehicule deschise.
In cazul marfurilor care, datorita naturii lor, sufera in mod obisnuit o pierdere de masa in timpul transportului, calea ferata nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depaseste tolerantele prevazute mai jos:
- 2% din masa pentru marfurile lichide sau predate la transport in stare umeda;
- 1% din masa pentru marfurile uscate.
In caz de pierdere totala sau partiala a marfii, calea ferata trebuie sa plateasc, excluzand alte daune-interese, o despagubire calculata dupa factura, dupa pretul curent al marfii si, in lipsa si a uneia si a celuilalt, dupa pretul marfurilor de aceeasi natura si calitate, la locul si data la care marfa a fost primita la transport. Despagubirea nu poate depasi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa stabilita prin tarif. In afara de aceasta, calea ferata trebuie sa restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume platite de client cu ocazia transportului marfii pierdute.
In toate cazurile in care se deruleaza un contract de transport in trafic local, cel in drept sa solicite despagubiri este obligat sa se supuna unor dispozitii speciale, prevazute in Regulamentul de Transport pe calea ferata.
Se va depune, in mod obligatoriu, o reclamatie administrativa, in scris, in termen de 3 luni de la data:
- eliberarii marfii, in caz de pierdere partiala, avarie sau eliberare cu intarziere a marfii
- platii, sau din ziua cand trebuie facuta plata, in caz de restituire a tarifelor sau de aplicare incorecta a unui tarif.
In cazul expeditiilor de marfa, pentru despagubiri privind pierderea sau avarierea, cand reclamatia este facuta de expeditor, el trebuie sa prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Cand reclamatia este facuta de destinatar, el trebuie sa prezinte unicatul scrisorii de trasura.
Reclamantul este obligat sa depuna, o data cu reclamatia, exemplarul corespunzator din scrisoarea de trasura si celelalte acte doveditoare, pe care le considera necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, in original sau in copii legalizate.
Reclamatiile trebuie sa fie motivate.
In caz de reclamatie adresata caii ferate, insotita de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda pana la rezolvarea reclamatiei, insa cel mai tarziu pana la expirarea unui termen de 3 luni, calculat de la inregistrarea reclamatiei.
in ziua in care calea ferata respinge in scris reclamatia, aceasta restituie documentele. In caz de acceptare partiala a reclamatiei, prescriptia reincepe sa curga pentru partea de reclamatie care ramine in litigiu.

Un comentariu:

marian spunea...

m-ar interesa conditiile tehnice prevazute in contractul de transport
- tipul mijlocului de transport
-starea tehnica a mijlocului de transport
- amenajari speciale
- rute impuse
- situatii limita care pot influenta respectarea contractelor
Va rog respectuos sa mi furnizati aceste informatii