CUM TREBUIE PROCEDAT PENTRU A PUTEA EFECTUA UN TRANSPORT DE MARFURI PE CALEA FERATA

Pentru a putea efectua un transport pe calea ferata trebuie sa parcurgeti urmatoarele etape:

 • Verificati daca statiile de cale ferata de expeditie si de destinatie sunt deschise traficului de marfuri, utilizind Indicatorul Kilometric, care va poate fi oferit spre consultare sau cumparare, prin statiile de cale ferata sau centrele comerciale.

ATENTIE! 
NU toate statiile de cale ferata sunt deschise traficului de marfuri si deasemenea nu in toate statiile se pot derula transporturi internationale.

 • Consultati programul de lucru al statiilor de cale ferata de unde doriti sa expediati transportul.

Expeditiile de marfuri se predau caii ferate in zilele si orele de serviciu afisate la statiile de cale ferata si la centrele comerciale de marfa.

 • Stabiliti numarul de vagoane pe care il doriti, tipul vagonului, data cind doriti vagonul si depuneti comanda la sediul statiei de expeditie sau la centrul comercial de marfa caruia aceasta ii este arondata.

Pentru comanda utilizati formularele tipizate puse la dispozitie de calea ferata prin statii si centrele comerciale de marfa.

Comanda pentru punerea la dispozitie a vagoanelor, trebuie depusa cu minim 5 zile inainte de data cind doriti vagonul la incarcare.

ATENTIE ! 
Calea ferata poate percepe tarife de urgenta, in cazul in care se solicita mijloacele de transport pentru incarcarea expeditiilor in interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.

La comandarea mijloacelor de transport, pentru fiecare vagon solicitat se va depune o garantie conform tarifelor caii ferate, garantie care se restituie odata cu incheierea contractului de transport.

ATENTIE! 
In cazul in care vagoanele puse la dispozitia dumneavoastra conform comenzii nu mai sunt acceptate la incarcare sau se returneaza goale garantia depusa nu se mai restituie.

Odata cu depunerea comenzii sau cel mai tirziu la punerea mijloacelor de transport la dispozitie, trebuie stabilit impreuna cu calea ferata, trenul cu care se va indruma expeditia dumneavoastra utilizind orarele trenurilor de marfa.

Calea ferata garanteaza expedierea transporturilor cu trenul ales, raspunzind de executarea termenului de executare al contractului de transport conform Regulamentului de Transport pe Caile Ferate din Romania.

In cazul in care transportul dumneavoastra nu a fost expediat cu trenul solicitat si s-a depasit termenul de executare al contractului de transport, puteti solicita despagubiri in conditiile legii.

ATENTIE! 
In cazul in care vagoanele nu se predau statiei de expeditie la termenele mentionate in comanda, se plateste tariful orar de utilizare pentru mijloacele de transport care compun expeditia pina la urmatorul tren cu care poate fi expediat transportul.

In cazul clientilor cu care calea ferata are relatii stabile de afaceri, se pot incheia conventii sau contracte prin care se stabilesc conditiile specifice de lucru, iar pentru clientii cu care s-au incheiat astfel de intelegeri nu se mai percep garantii la depunerea comenzii.

Prin conventii sau contracte puteti stabili impreuna cu specialistii CFR Marfa cele mai avantajoase variante pentru:

 • stabilirea prestatiilor pe care urmeaza sa le efectueze calea ferata
 • programarea transporturilor si comandarea mijloacelor de transport in vederea incarcarii;
 • necesarul de mijloace de transport adaptat marfurilor si cantitatilor pe care doriti sa le transportati;
 • stabilirea trenurilor cu care se expediaza transporturile dumneavoastra;
 • stabilirea modalitatilor de avizare;
 • stabilirea modalitatilor de plata;
 • manevrarea transporturilor la / si de la fronturile de incarcare descarcare;
 • orice alte prestatii solicitate de dumneavoastra in limita resurselor pe care CFR Marfa le are la dispozitie
Pentru incheierea conventiilor sau contractelor va puteti adresa centrelor comerciale de marfa care va vor pune la dispozitie formularistica necesara si va vor acorda asistenta in vederea incheierii acestor conventii.

Niciun comentariu: