Reactivii pentru determinarea grupelor sanguine sau a factorilor sanguini.

 Reactivii clasificaţi aici sunt utilizaţi în mod direct în determinarea grupelor sanguine sau a factorilor sanguini. Sunt seruri de origine animală sau umană, ori extracte vegetale din seminţe sau alte părţi ale plantelor (fitaglutinine). Aceşti reactivi sunt utilizaţi, după caz, la determinarea grupelor sanguine după caracteristicile corpusculilor sanguini sau după cele ale serului sanguin. Pot include în afara principiului sau principiilor active, adaosuri adecvate pentru intensificarea activităţii lor şi pentru menţinerea stabilităţii lor (antiseptice, antibiotice etc.).

A.  Sunt consideraţi reactivi pentru determinarea grupelor sau factorilor sanguini după caracteristicile corpusculilor sanguini:

1°) Preparatele destinate determinării grupelor A, B, O şi AB, a subgrupelor A1 şi A2, ca şi a factorului H.

2°) Preparatele destinate  determinării grupelor M, N, S şi P ca şi a altor grupe cum sunt grupele Lu, K şi Le.

3°) Preparatele destinate determinării factorului Rhesus şi a subgrupelor CW, F, V, etc.

4°) Preparatele destinate determinării grupelor sanguine ale animalelor.

B.  Sunt consideraţi reactivi pentru determinarea caracteristicilor serului sanguin preparatele destinate  determinării:

1°) caracteristicilor sistemelor Gm, Km etc.;

2°) grupelor de seruri Gc, Ag etc.

C.    Este considerat de asemenea ca reactiv în această poziţie, serul antiglobulin uman (ser Coomb) utilizat în anumite tehnici de determinare a grupelor sanguine.

   Serurile brute şi alte produse semifinite, care nu prezintă calităţile unui reactiv decât după ce sunt supuse unui tratament suplimentar, sunt clasate în poziţia corespunzătoare naturii lor.

 

D.  Reactivii pentru determinarea proprietăţilor ALU (antigeni de leucocite umane) cuprinşi în această poziţie trebuie să fie direct aplicabili. Este vorba de seruri de origine umană sau animală. Aceşti reactivi reacţionează cu limfocitele sanguine periferice ale subiectului testat pentru determinarea antigenelor ALU. Antigenele ALU ale subiectului testat pot fi determinate pe baza tipului de reacţie al diferitelor seruri de tetstare. În afara principiilor active, reactivii conţin aditivi pentru stabilizare şi conservare.

Aceşti reactivi includ:

a)     Preparatele pentru determinarea antigenelor ALU A, B şi C.

b)    Preparatele pentru determinarea antigenelor ALU DR.

c)     Preparatele pentru determinarea antigenelor ALU D.

d)    Reactivii finiţi pentru determinarea antigenelor ALU A, B şi C care conţin o gamă de diferite antiseruri ALU (de exemplu plăci de încercare).

e)     Reactivii finiţi pentru determinarea antigenelor de locus al ALU DR (de exemplu plăci de încercare).

Niciun comentariu: