Tarife existente la Sc Electrica Transilvania Nord pt consumatorii casnici

Consumatorii casnici pot opta pentru unul din cele 7 tipuri de tarife existente :

1. Tariful social (CS), de la 1 noiembrie 2005, acest tarif se aplică doar consumatorilor care au un venit/membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie. Tariful trebuie solicitat în scris la Oficiile Comerciale şi odata cu cererea, care trebuie să fie vizată la primăria din localitate, se depune o declaraţie de venit, pe proprie raspundere.(formularele se găsesc la Oficiile Comerciale). Consumul de energie electrică din perioada de facturare se calculează diferit în 3 tranşe astfel: 
- Tranşa I -  este de 2 kWh/zi, 
- Tranşa II-a - cantitatea corespunzătoare este de 1kWh/zi (suplimentar faţă de tranşa I), 
- Tranşa a III-a - cantitatea este nelimitată dar pretul pe kWh este mult mai mare. 
Acest tarif este avantajos pentru un consum de până la 95 kWh/lună, după care devine dezavantajos datorită numărului mare de kWh plătiţi cu tarif majorat.

2. Tariful monom fără rezervare (CD)  recomandat celor care nu pot beneficia de tarif social şi au consumuri foarte mici până la 40 kWh/lună sau nu locuiesc permanent la locul de consum facturat. Acest tarif mai este recomandat pentru case de vacanţă, garaje, etc.

3. Tariful monom cu rezervare (CR), este recomandat clienţilor cu un consum mai mare de 45 kWh/lună. Conţine două elemente care apar distinct pe factură: 
rezervarea în sumă fixă pe zi (contravaloarea costurilor fixe induse în sistem de   consumator) 
contravaloarea energiei consumate.

4. Tarif monom diferenţiat pe două zone orare (CR2) este recomandat consumatorilor care îşi pot „deplasa” consumul de energie electrică noaptea şi la sfârşit de săptămână, în proporţie de peste 65%. Necesită contor special, electronic, care se montează la solicitarea tarifului.

5. Tarif monom diferenţiat pe trei zone orare (CR3) este o variantă mai complexă a tarifului anterior, cuprinzând trei zone de timp.

6. Tariful monom cu consum inclus (CI) este o variantă a tarifului monom cu rezervare, doar că aceasta se numeşte abonament şi include şi 1kWh/zi in preţ. Se recomandă celor care au un consum permanent si mai mare de 40 kWh/lună.

7. Tarif monom pe tranşe de puteri (CTP) are următoarea structura : 
abonament (lei/zi),diferenţiat pe tranşe de puteri contractate; 
preţ pentru energia electrică consumată (lei/kWh)
Necesită montarea unui bloc de măsură special, care se face pe cheltuiala consumatorului.

Recomandare!
Înainte de a opta pentru unul din tipurile de tarif este indicat să  faceţi o analiză a consumului propriu, pe lună, pe zi sau chiar pe ore (dacă doriţi să alegeţi unul din tarifele diferenţiate , pentru a putea decide care tip de tarif ar fi avantajos.

Schimbarea tipului de tarif se poate face în următoarele condiţii:

  1. o singură dată în cursul unui an(12 luni), de la această condiţie se exclude optarea pentru tercerea sau renunţarea la tariful social care poate fi făcută oricând;
  2. la apariţia unui nou tarif;
  3. la dispariţia tipului de tarif la care aţi fost  facturat până la acea dată.

Tipurile de tarife şi valoarea acestora sunt stabilite  de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE – şi publicate în Monitorul Oficial.

Neachitarea facturii în termen de 30 de zile* de la data scadenţei, înscrise în factură, atrage majorări de întârziere, calculate începând cu prima zi după scadenţă (a 16–a zi ) până inclusiv în ziua plăţii.

Cota majorărilor de întârziere este de 0,1%

Începând cu a 60-a zi* de la data emiterii facturii, Electrica este în drept să întrerupă furnizarea energiei electrice, cu un preaviz de 5 zile* .
Reluarea furnizării se va face în termen de 24 de ore de la: achitarea integrală a contravalorii consumului de energie electrică , a majorărilor de întârziere şi a cheltuielilor ocazionate de întrerupere şi realimentare.

*zi calendaristică

Niciun comentariu: