FACILITATI DE CALATORIE OFERITE DE CFR CALATORI

§             Călătoria copiilor

Copiii până la vârsta de 5 ani împliniţi, pentru care nu se cere loc separat, se transportă gratuit, fără legitimaţie de călătorie.

Copiii cu vârste cuprinse între 5 şi 10 ani împliniţi, precum şi copiii până la vârsta de 5 ani pentru care se cere loc separat, beneficiază de o reducere de 50% din tariful de transport tren de persoane şi din tariful suplimentului de tren accelerat, rapid şi intercity clasa 1 sau clasa a 2-a. La trenurile cu regim de rezervare se plăteşte tariful integral al tichetului de rezervare.

Pentru copiii până la 10 ani împliniţi, pentru care nu se cere pat separat, nu se plăteşte suplimentul de pat. Se admite un singur copil de fiecare pat cu însoţitor.

Pentru doi copii până la 10 ani împliniţi, care ocupă împreună un pat, se plăteşte tariful unui singur supliment de pat.

În toate cazurile însoţitorii copiilor sunt obligaţi să facă dovada vârstei acestora. 

§             Călătoria în grup a copiilor sau elevilor

          Pentru grupurile formate din cel puţin 20 de copii sau elevi - inclusiv personalul didactic însoţitor, organizate prin inspectoratele şcolare, se acordă o reducere de 50% a  tarifului de transport la tren de persoane şi a suplimentului de tren accelerat, rapid, la clasa a 2-a.

Reducerile de grup se aprobă de către şefii agenţiilor de voiaj ale căii ferate sau şefii staţiilor, la cererea scrisă a şcolilor şi grădiniţelor. 

§             Călătoria în grup a adulţilor

Pentru grupurile de turişti de cel puţin 30 de persoane  se acordă o reducere de 25% din tariful la tren de persoane clasa 1 sau clasa a 2-a.

Pentru fiecare călător se emite un bilet de control al cărui tarif se încasează cu biletul de călătorie în grup.

Biletele pentru călătoria de înapoiere pot fi emise cu plecare din altă staţie decât cea de destinaţie şi pe altă rută decât cea utilizată la ducere.

Pentru călătoria cu trenurile de rang superior se încasează integral diferenţele tarifare pentru fiecare membru al grupului.

În cazul în care pe unele secţiuni călătoria se face cu alte mijloace de transport sau pe jos, tariful se calculează numai pe parcursul efectuat cu trenul.                                                           

§             Cartea VSD-

Călătoria pe calea ferată se poate efectua cu legitimaţia de călătorie “Cartea VSD”, legitimaţie care oferă reduceri din tariful de transport.

Cartea VSD (vineri, sâmbătă, duminică) este o legitimaţie de călătorie nominală, valabilă timp de o lună pe distanţe de până la 1000 km. Cartea VSD dă dreptul la efectuarea, în cursul fiecărui sfârşit de săptămână ( începând cu ora 0,00 a zilei de vineri şi până la ora 12,00 a zilei de luni ) din perioada de valabilitate, a câte unei călătorii dus-întors pe relaţii la alegerea călătorului, cu următoarele reduceri:.

·          60% reducere pentru călătoria cu tren persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a pentru tineri sub 26 ani

·          50% reducere pentru călătoria cu tren persoane, clasa 1 sau clasa a 2-a

·          35% reducere pentru călătoria cu tren accelerat, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral

·          30% reducere pentru călătoria cu tren rapid, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral

·          25% reducere pentru călătoria cu tren intercity, clasa 1 sau clasa a 2-a, tariful tichetului de rezervare fiind achitat integral

Pentru legitimaţiile de călătorie eliberate tinerilor până la 26 de ani împliniţi se ia în consideraţie vârsta din prima zi de valabilitate a legitimaţiei de călătorie. În cazul elevilor şi studenţilor, legitimaţiile de călătorie carte VSD se pot elibera pe baza cardurilor “EURO 26”, a carnetelor de elev, student sau legitimaţiilor de student, acte cu care aceştia se vor legitima în tren. Dovada vârstei se face în tren, cu prezentarea unui act cu poză şi CNP, respectiv actele prezentate pentru elevi şi studenţi.

Dacă ultima zi de vineri coincide cu ultima zi  a perioadei de valabilitate, legitimaţia rămâne valabilă şi în ziua de sâmbătă şi duminică a sfârşitului de săptămână respectiv.

Cartea VSD se poate procura de la orice staţie sau agenţie de voiaj CFR din ţară.

§             Bilet de călătorie DUS – ÎNTORS

Biletul dus-întors este valabil 20 de zile şi oferă următoarele reduceri:

-         pentru adulţi: reducere de 10% din tariful preţ întreg la călătoria cu trenul personal, accelerat, rapid şi IC, clasa 1 sau clasa a 2-a;

-         pentru copiii în vârstă de până la 10 ani împliniţi la data efectuării călătoriei: reducere de 50% din tariful preţ întreg la călătoria cu trenul personal, accelerat, rapid, intercity, clasa 1 sau clasa a 2-a

Biletul dus-întors nu dă dreptul la diferenţă de rută, călătoria de întoarcere efectuându-se obligatoriu pe ruta de ducere. Sunt valabile pe o alta ruta numai in cazul in care noua ruta se incadreaza in aceeasi zona kilometrica tarifara cu ruta pentru care au fost eliberate sau intr-o zona kilometrica inferioara.

Biletul dus-întors dă dreptul la o călătorie dus-întors până la distanţa de 1000 km şi este valabil la înapoiere cu un tren care soseşte în staţia iniţială, fără viza staţiei de înapoiere dacă trenul şi data de înapoiere au fost stabilite la procurarea legitimaţiei de călătorie. În cazul în care la emiterea biletului nu s-a stabilit trenul şi data călătoriei de întoarcere, pentru efectuarea călătoriei de intors este obligatorie aplicarea vizei staţiei la întoarcere.

Tariful tichetului de rezervare se încasează separat şi nu este inclus în tariful pentru călătoria dus-întors. 

§     Biletul de călătorie în circuit dă dreptul oricărui călător sau unui grup de maxim 6 persoane să facă o excursie pe un circuit ales după dorinţă pe reţeaua CFR. Acesta este valabil 2 luni de la data începerii călătoriei şi dă dreptul la un număr nelimitat de întreruperi cu durata nelimitată în cadrul termenului de valabilitate, cu obligaţia de a se efectua cel puţin 3 întreruperi de minimum 24 de ore.

Biletul poate fi utilizat şi la un tren de rang superior celui pentru care a fost emis dar numai cu plata suplimentelor de tren şi a tichetelor de rezevare a locurilor, pentru toate persoanele înscrise pe bilet.

§        Biletul de călătorie în grup se emite pentru transportul unui grup de călători (minim 6 persoane) cu trenuri în circulaţie sau în vagoane respectiv trenuri special comandate. Este valabil o lună de zile de la data începerii călătoriei şi dă dreptul la un număr nelimitat de întreruperi cu durata nelimitată în cadrul termenului de valabilitate.

·             OFERTĂ COMERCIALĂ PENTRU GRUPURI MICI  SAU  FAMILIE

Pentru călătoria în grupuri  mici sau în familie, pentru 2 până la 5 persoane, călătorii  pot beneficia  de oferta comercială « MINIGRUP 2-5 », care acordă următoarele reduceri :

v    Pentru grupuri de doi adulţi se acordă o reducere de 10%

v    Pentru grupuri de trei  adulţi se acordă o reducere de 15%

v    Pentru grupuri de patru adulţi se acordă o reducere de 20%

v    Pentru grupuri de cinci adulţi se acordă o reducere de 25%

   Reducerile se vor acorda din tariful întreg al unei legitimaţii de călătorie( fără tichet de rezervare) valabilă la rangul trenului la care se doreşte călătoria.

   Dacă din grup fac parte şi copii/adolescenţi cu vârste de până la 18 ani, doi copii se consideră un adult.

          Această ofertă nu se aplică simultan cu alte facilităţi sau reduceri stabilite.

  Oferta « Minigrup 2-5 » se poate elibera si grupurilor formate numai din copii-adolescenti, nefiind obligatorie prezenta unei persoane adulte in componenta grupului.

    ! Legitimaţile de călătorie ”minigrup 2-5” se emit :

·            NUMAI cu anticipaţie de cel puţin o zi faţă de data plecării trenului

·            pentru toate trenurile, exceptând cele care circulă în zilele de vineri şi duminică. 

·      FARĂ LIMITĂ !  LEGITIMAŢIA : „CARTEA DE CĂLĂTORIE”

Orice persoană care doreşte să călătorească cu trenurile CFR Călători poate solicita legitimaţia „Carte de Călătorie”.

Cartea de Călătorie se eliberează:

          - pentru societăţi comerciale

          - pentru persoane fizice

pe o perioadă de 6 sau 12 luni, la clasa a 2-a, pe orice relaţie, la orice rang de tren.

Pentru călătoria cu trenurile de rang superior nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare .

Dacă se doreşte călătoria cu loc rezervat la trenurile cu regim de rezervare a locurilor se va procura tichetul de rezervare cu achitarea tarifului integral.

Relaţii pentru comenzi la telefon 021/3190312 sau  021/ 3199528, 3199529, 3199565 / interior 122745.

·      ABONAMENTUL

Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie care dau dreptul la mai multe călătorii într-o anumită perioadă de timp.

Abonamentele se eliberează  de toate staţiile şi  agenţiile de voiaj ale căii ferate.

 Abonamentele pot fi eliberate în orice zi a lunii  cu anticipaţie de 30 zile pentru abonamentele eliberate electronic şi de 10 zile pentru abonamentele eliberate manual. 

Valabilitatea abonamentelor

        Abonamentele pe calea ferată sunt legitimaţii de călătorie cu număr nelimitat de călătorii şi se emit pentru trenuri de persoane, accelerate, rapide sau intercity, conform solicitării la clasa a 2-a, pe zone kilometrice tarifare până la 300 km. La trenurile de persoane se emit şi abonamente valabile la clasa 1 şi pe toate liniile CFR.

        Valabilitatea poate începe, la solicitare, în  orice zi şi expiră la ora 24,00 a zilei înscrise pe abonament. Dacă trenul cu care se călătoreşte în ultima zi de valabilitate este întârziat, călătoria se poate efectua după ora 24,00, în ziua următoare, până la staţia în care, după mersul trenurilor, trenul are sosire înainte de ora 24,00.

        Abonamentele sunt legitimaţii de călătorie nominale şi sunt valabile în tren numai cu actul de identitate sau cu legitimaţia / carnet de elev  sau student care dă dreptul la reducere cu viza de valabilitate pe anul şcolar / universitar în curs. Orice neconcordanţă se va trata conform reglementărilor în vigoare.

        La trenurile accelerate, rapide sau intercity nu este obligatorie procurarea tichetului de rezervare.

        Ocuparea locurilor la trenurile accelerate sau rapide se poate face cu achitarea tichetului de rezervare. Abonamentele de călătorie eliberate pentru trenurile IC nu dau dreptul la rezervarea locurilor, călătorii ocupând locurile libere din tren.

        Pentru călătoria cu tren de rang superior sau la clasă superioară, celui/celei pentru care este valabil abonamentul, este obligatorie achitarea integrală a diferenţelor tarifare, respectiv a tichetului de rezervare, după caz.

Tipuri de abonamente 

·       Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii, tren personal, se emit la clasa 1 şi a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·          Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii, tren accelerat, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·    Abonamentele saptamanale cu număr nelimitat de călătorii, tren accelerat, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km

·      Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii, tren rapid, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·      Abonamentele saptamanale cu număr nelimitat de călătorii, tren rapid, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·      Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii, tren intercity, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·      Abonamentele saptamanale cu număr nelimitat de călătorii, tren intercity, se emit la a 2-a, până  la distanţă de 300 km.            

·       Abonamentele lunare cu număr nelimitat de călătorii pentru elevi şi studenţi, la  trenuri personale, se  emit   numai  la  clasa 2-a, până  la distanţă de 300 km.

·     Abonamentele nenominale, lunare cu număr nelimitat de călătorii, toate liniile CF, tren personal, se emit la clasa 1 şi la clasa a 2-a, fiind valabile orice distanţă.

·     Abonamentele săptămânale cu număr nelimitat de călătorii, la trenuri personale, se emit numai la clasa a 2-a, până  la distanţă de 300 km.

Niciun comentariu: