Referat Powerpoint

Chestiuni preliminarii

POWER POINT este o aplicaţie ce permite crearea de pagini electronice unite în cadrul unui singur fişier nume.PPT ce poate să conţină :

- pagini (SLIDE-uri) de prezentare;

- efectuarea, pe paginile de prezentare, de adnotări invizibile pentru public;

- modificarea paginilor unei prezentări existente;

- adăugarea de pagini noi sau introducerea de texte, imagini CLIPART, diagrame EXCEL, tabele WORD sau alte obiecte;

- inserarea de imagini artistice, utilizând o gamă largă de instrumente de desenare din POWER POINT;

- efecte sonore şi animaţie, efecte speciale (tranziţii de la o pagină la alta, texte ce apar din toate direcţile, etc.).

Planificarea prezentării

Programul POWER POINT oferă trei metode de prezentare:

- prezentarea compusă din pagini electronice;

- utilizarea foliilor de retroproiector;

- utilizarea de diapozitive.

Există trei modalităţi de construire a unei prezentări:

2.1. Utilizarea instrumentului AUTOCONTENT WIZARD

2.2. Lucrul în modul de afişare OUTLINE

2.3. Lucrul în modul de afişare SLIDE

2.1. Pentru a lansa programul AUTOCONTENT WIZARD se alege NEW OFFICE DOCUMENT din meniul START sau START A NEW DOCUMENT din bara de scurtături OFFICE. Se alege pagina PRESENTATIONS din casta de dialog NEW. Lansarea instrumentului se face prin dublu clic pe AUTOCONTENT WIZARD care deschide următoarele ecrane:

Ecranul 1 urează bun venit, se efectuează clic pe NEXT.

Ecranul 2 cere informaţii de identificare pentru prima pagină (numele autorului, subiectul prezentării), se efectuează clic pe NEXT.

Ecranul 3 cere selectarea tipului prezentării; sunt şase opţiuni încorporate şi un buton OTHER (altele); se conturează aspectul prezentării - culori, fundaluri, fonturi.

Ecranul 4 cere precizarea stilului utilizat pentru prezentare şi a duratei prezentării

Ecranul 5 permite selectarea tipului de prezentare: folii alb-negru, folii color, prezentări pe ecran sau diapozitive, tipărirea de pliante destinate publicului.

În ecranul 6 se efectuează clic pe FINISH şi pe ecran va apărea prezentarea proiectată.

Pentru a trece de la o pagină la alta se utilizează NEXT SLIDE (pagina următoare) şi PREVIOUS SLIDE (pagina precedentă).

Se pot lega sau încapsula diagrame Excel sau realizate cu MicroSoft Graph şi tabele realizate în Word.

Vizualizarea paginilor se poate face în patru moduri:

- Modul de afişare SLIDE (pagină) permite editarea, adăugarea ştergerea paginilor şi vizualizarea imediată a efectului acestor modificări;

- Modul de afişare OUTLINE (ansamblu) permite concentrarea atenţiei asupra conţinutului prezentării, făcând abstracţie de obiectele grafice;

- Modul de afişare SLIDE SORTER (sortarea paginilor) permite vizualizarea la un moment dat a tuturor paginilor  unei prezentări, în scopul alegerii paginilor ce vor constitui în final prezentarea;

- Modul de afişare NOTES PAGES ( pagini cu note) permite efectuarea unor adnotări pe paginile prezentării sau elaborarea unor pliante destinate auditoriului, conţinând informaţii mai detaliate decât cele afişate într-o pagină.

 

Fereastra aplicaţie şi fereastra document a mediului POWER POINT

 

Lansarea aplicaţiei deschide o fereastră aplicaţie (a POWER POINT-ului) şi o fereastră document (a unei prezentări în cadrul POWER POINT-ului) cu următoarea compunere.

 

Proiectarea unei prezentări

 

Aplicaţia “POWER POINT” permite crearea de prezentări conţinând informaţii de sinteză, sub formă de text, diagrame, picturi, grafice referitoare la temă.

Prezentarea este un fişier compus din SLIDE-uri (pagini) succesive.

Pentru construirea slide-urilor se poate alege o schemă cu ajutorul instrumentului AUTO LAYOUTS.

Se alege o machetă din variantele propuse prin selectarea din bar-meniul superior a opţiunii INSERT şi apoi NEW SLIDE. Exisă o varietate de machete: unele cu casete text plasate în diferite poziţii, altele cu locuri definite pentru grafică sau alte obiecte. Programul permite optimizarea ulterioară a poziţiilor acestora în funcţie de dorinţa designer-ului.

Aplicaţia oferă posibilitatea modificării aspectului prezentării: formatul, culorile, tipul de trecere dintr-o imagine în alta, alt LAYOUT, alt decor, altă înfăţişare, prin selectarea din meniul superior a opţiunii FORMAT şi PRESENTATION TEMPLATE, sau direct cu butonul TEMPLATE. Tipurile de TEMPLATE-uri (peste 100) sunt propuse în două mari categorii: alb-negru şi color, aflate într-un director POWER POINT TEMPLATE. Mai mult: orice prezentare construită poate fi salvată şi utilizată apoi ca TEMPLATE.

După crearea SLIDE-urilor, formate din mai multe pagini, există posibilitatea definirii succesiunii, a duratei de afişare a unei imagini,  a ordinii etc.

Crearea unei prezentări

La intrarea in POWER POINT se deschide o casetă de dialog ce conţine următoarele opţiuni:

- Auto Content Wizard: un Wizard (magician) este un program ce asistă crearea prezentării, ajutându-vă la  organizarea prezentării conform unor scheme propuse, consacrate;

- Pick a Look Wizard: determină aspectul prezentării;

- Template: ajută la  alegerea decorului, TEMPLATE -ul dorit;

- Blank Presentation: începe prin a deschide o foaie (SLIDE) albă cu toate valorile de schemă color, fonturi şi alte elemente de design implicite, ce vor fi eventual  redefinite ulterior.

- Open an Existing Presentation: deschide o prezentare salvată deja, sub forma nume.PPT, pentru modificări.

Puteţi deschide chiar din timpul lucrului cu POWER POINT o nouă prezentare cu FILE şi NEW din meniul superior, ce vă dă posibilitatea de a folosi formatul prezentării curente.

Puteţi deschide mai multe prezentări în acelaşi timp. Cea curentă, la care lucraţi se află denumită în partea de sus a ferestrei, celelalte sunt în listă şi se pot activa utilizând opţiunea WINDOW din bar-meniul superior.

Salvarea unei prezentări

Prezentările elaborate sunt salvate în mod curent sau interactiv la închiderea unei prezentări sau la părăsirea aplicaţiei curente.

Nu pot fi salvate decât fişierele active.

Prezentările, implicit, pot fi salvate ca fişiere nume.PPT sau ca fişiere pictures: Windows metafile  *.WMF - astfel ele pot fi exportate în WORD sau alte aplicaţii, precum Scrapbook file (Macintosh).

Pentru a salva şi fonturile existente pe calculator, în scopul  exportării fişierului şi pe alte calculatoare ce nu le conţin, utilizăm opţiunea saving a prezentation with embedded fonts.

La prima salvare apare caseta File Name în care este tastat numele fisierului.

Pentru a salva prezentarea  pe un alt disc, pe alt director sau sub un alt nume se utilizează opţiunea SAVE AS. 

Căutarea unei prezentări

1. Din FILE menu alegeţi OPEN

    Apare  caseta "Open dialog box"

2. Alegeţi butonul FIND FILE

    Apare caseta de căutare "Search dialog box"

3. În caseta FILE NAME tastaţi numele fişierului pe care îl căutaţi.

Închiderea unei prezentări

1. - Din FILE menu alegeţi CLOSE sau

    - Click cu mouse-ul pe butonul cu x din dreapta sus a ferestrei prezentării, sau                 - CTRL + F4.

Dacă aţi făcut modificări, POWER POINT întreabă dacă doriţi să le salvaţi.

2. Apăsaţi (click):

°       YES pentru a salva,

°       No pentru a închide fişierul fără a salva ultimele modificări,

°       CANCEL pentru a renunţa la închidere.

Introducere Summary information

Puteţi introduce şi reţine informaţii sumare în caseta de dialog SUMMARY INFO, astfel încât să se înregistreze subiectul şi alte informaţii care să ajute la regăsirea prezentării.

1. Din FILE menu alegeţi SUMMARY INFO.

2. Introduceţi informaţia în caseta de dialog cu acelaşi nume:

       - numele prezentării;

       - subiectul, un rezumat al prezentării;

       - autorul;

       - în KEYWORDS tastaţi cuvintele pe care le asociaţi prezentării pentru a vă ajuta ulterior la găsire (FIND), titluri, etc.

       - comentarii pe care le simţiţi apropiate de subiectul prezentării.

3. Alegeţi OK.

Crearea unei prezentări implicite (Default)

Când creaţi o prezentare ce include setări şi stiluri pe care să le utilizaţi permanent, o puteţi salva drept implicită, astfel încât să aveţi acces la ea ori de câte ori alegeţi Blank Presentation.

1. Deschideţi prezentarea pe care doriţi să o definiţi ca implicită.

2. Din FILE menu alegeţi SAVE AS, în directorul POWER POINT.

3. La numele fişierului tastaţi DEFAULT.PPT.

4. Alegeţi OK.

Acum prezentarea dvs. este noua prezentare implicită.

Niciun comentariu: