XP - Administrarea accesului la registry în funcţie de contul de utilizator

În multe familii, membrii acesteia împart acelaşi calculator. Ca utilizator principal şi ca administrator, vreţi să vă asiguraţi că ceilalţi utilizatori nu vor face schimbări în registry.Specificaţi la nivel de utilizator cărui utilizator îi va fi refuzat accesul la registry. Windows XP: Selectaţi în partea stângă a structurii „HKEY_USERS” şi deschideţi „File/Load Hive”. În dialog, navigaţi la „C:\Documents and Settings” – directoarele diferitelor profiluri de utili zator sunt listate aici. În directorul dorit, selectaţi „ntuser.dat” şi clic pe „Open”. În dialogul următor, introduceţi numele utilizator ca nume în „Key name” – vă ajută la identificare în structura arborescentă. Aveţi acum acces la setările specifice contului. Navigaţi sub numele de utilizatorla „Software/Microsoft/Windows/Current Version/Policies” şi deschideţi cheia „System”. Dacă aceasta nu este disponibilă, creaţi-o cu „Edit/New/Key”. Marcaţi-o şi creaţi intrarea „DisableRegistryTools” din tipul de date „REG_DWORD”. Setaţi „Value” la „1”. Din nou, în stânga structurii arborescente, selectaţi directorul principal al profilului utilizator şi clic pe „File/Delete structure”. Răspundeţi cu „Yes” la întrebarea de securitate. De acum încolo, Windows va bloca încercările de acces la „Registry” ale respectivului utilizator.

Niciun comentariu: