Referat -Programe de navigare prin Internet

În această lucrare se vor introduce facilităţile oferite de programele uzuale de navigare pe Internet, cu protocolul HTTP (hyper text transfer protocol). Acest protocol este utilizat în WWW (World Wide Web) pentru a face legătura între calculatoare în vederea transmisiei informaţiei programate în limbaj HTML (Hyper Text Markup Language). Acest limbaj realizează o codare a informaţiei grafice printr-o descriere sub formă de text, utilizând anumite instrucţiuni.

Programele care pot reface forma grafică a informaţiei respective se numesc programe de navigare pe Internet sau Browser-e (engleză: to browse – a răsfoi, a scotoci prin biblioteci). La momentul actual cele mai răspândite programe pentru platformele Windows (95/98, NT, 2000) sunt Internet Explorer produs de firma Microsoft şi Netscape Navigator. Răspândirea acestor programe se datorează în primul rând faptului că acoperă aproape toate necesităţile legate de navigarea pe Internet, dar de asemenea şi faptului că sunt oferite gratuit de către producători. Internet Explorer este instalat în acelaşi timp cu sistemul de operare, putând fi chiar integrat în acesta, iar Netscape Navigator se găseşte pe Internet şi pe multe din CD-urile incluse în revistele de informatică. Aceste lucruri fac să devină puţin probabilă dezvoltarea unor noi programe de navigare.

În ceea ce urmează ne vom referi la aceste două programe, şi anume la ultimele variante apărute: Internet Explorer 5.0 şi Netscape Navigator 4.7. Chiar dacă în laborator se vor folosi variante anterioare (3) din motive de resurse necesare pentru o rulare comodă, configurarea şi utilizarea sunt în mare parte aceleaşi, modificările ţinând mai mult de posibilitatea programelor mai noi de recunoaştere a unor informaţii în formate mai diverse, cu accentul pus pe redarea informaţiilor multimedia (filme, sunete, etc.) şi a îmbunătăţirii interacţiunii cu utilizatorul (scripturi Java).

1. Introducere

Indiferent de programul de navigare folosit, principiul utilizării Internet-ului va fi acelaşi. Pentru aflarea informaţiilor necesare se pleacă de la o anumită locaţie (pagină) urmând ca apoi, trecând de la pagină la pagină (răsfoire!) se ajunge la alte locaţii în căutarea datelor necesare. Ca indicator al faptului că o porţiune de document conţine o trimitere (link) la o altă pagină, cursorul de pe ecran ia forma unei mâini . Trimiterile se pot face de la imagini sau text, caz în care se afişează un text sugestiv despre pagina la care se face trimiterea, cu o culoare diferită (de obicei albastru) şi subliniat. O trimitere care a fost deja accesată va fi reprezentată cu o altă culoare (violet).

Informaţiile în limbaj HTML sunt oferite de servere, identificate pe Internet printr-un număr numit IP (Internet Protocol). Acesta are forma unei succesiuni de patru numere întregi cuprinse între 0 şi 255, de exemplu: 193.226.26.110. Acest număr identifică în mod unic un calculator oriunde în reţeaua Internet. Deoarece această codificare este potrivită pentru calculatoare dar mai puţin pentru utilizatorii umani s-a introdus o posibilitate de redenumire a serverului, de obicei denumirea fiind sugestivă pentru calculatorul respectiv: www.tuiasi.ro, www.ti.com, www.microsoft.com, etc. Pentru utilizarea cu succes a acestor denumiri este necesară configurarea corectă a reţelei în Windows, în protocolul TCP/IP esenţială fiind identificarea unui DNS (Domain Name Server). Acesta este un calculator care găseşte codul numeric corespunzător unei denumiri indicate de utilizator, prin memorarea locală a anumitor coduri sau prin conlucrarea cu alte DNS-uri conectate la Internet.

Codificarea literară a numelor serverelor respectă în general anumite reguli:

a) prefixul, prezent de obicei, va specifica tipul serverului respectiv: www – server de Internet (protocol HTTP, fişiere în limbaj HTML), ftp – server de fişiere (Protocol FTP – File Transfer Protocol, fişiere binare oarecare).

b) partea principală a numelui serverului este în general sugestivă pentru informaţiile care pot fi găsite pe acel server. De obicei se indică numele firmei sau organizaţiei care susţine serverul respectiv, sau o prescurtare a acesteia.

c) sufixul numelui fişierului indică de obicei ţara în care se găseşte serverul respectiv: (“.ro” – România, “.fr” – Franţa, “.de” – Germania, “.uk” – Marea Britanie, “.ch” – Elveţia, “.ru”- Rusia, “.tw” – Taiwan etc). Deoarece Internet-ul a apărut mai întâi (anii 1970) în Statele Unite, şi nu se punea problema existenţei unei reţele internaţionale, codificările serverelor din această ţară sugerează tipul organizaţiei care susţine serverul respectiv: “.com” – comercial, “.edu” – instituţie de învăţământ, “.gov” guvernamental, “.org” alte organizaţii.

Toate aceste reguli sunt opţionale dar cunoaşterea lor poate fi de ajutor când se doreşte aflarea unor informaţii de la o anume firmă sau organizaţie. Astfel dacă se doresc informaţii despre microprocesoarele produse de firma Intel, se poate încerca o denumire de tipul www.intel.com. Informaţii de la NASA se pot căuta la www.nasa.org , etc.

Informaţiile de pe Internet vor putea fi accesate dacă se cunoaşte locaţia la care se găsesc datele dorite (din cataloage, reviste etc.), sau avansând din pagină în pagină, până se ajunge la locaţia dorită.

În continuare se vor prezenta programele uzuale de navigare pe Internet.

Observaţie: Se reaminteşte faptul că este absolut necesară cunoaşterea limbii engleze pentru o utilizarea a Internet-ului cu performanţe maxime.

Prezentarea butoanelor din bara de meniuri a browserului Internet Explorer

a) "Back" – Face trimiterea la pagina vizitată anterior. Această comandă este utilă în momentul în care de la o anumită pagină se doreşte accesarea mai multor trimiteri. Avantajul comenzii este că reîncărcarea paginii anterioare se face mult mai rapid, programele de navigare având posibilitatea de a realiza pe disc o arhivă de pagini (cele mai recent încărcate). Dacă o pagină dorită se găseşte în această arhivă (cache – engl.) programul verifică doar dacă în pagina aflată la pe Internet au survenit modificări, şi dacă nu, o încarcă de pe discul local, mai rapid.

b) "Forward" – După o întoarcere folosind “Back” se poate ajunge la pagina care a fost deja văzută cu această comandă. Toate programele de navigare pe Internet ţin o evidenţă a “istoriei” adică o succesiune cronologică de pagini vizitate. Acest lucru duce la creşterea vitezei de lucru deoarece se întâlneşte uzual situaţia în care se accesează mai multe informaţii plecând de la o aceeaşi pagină de start. Tandemul de comenzi Back/Forward permite străbaterea rapidă a listei istorice.

c) "Reload"(NN)/"Refresh"(IE) – Determină reîncărcarea imediată a paginii curente. Această comandă este utilă dacă pagina a fost afişată cu erori sau dacă transmisia s-a întrerupt la un moment dat. O alternativă (experienţa indică faptul că este mai rapidă) este utilizarea barei de adrese, deoarece acest lucru permite utilizarea informaţiei din cache.

d) "Home" – Permite accesul rapid la o pagină pe care utilizatorul o setează ca fiind pagina de la care porneşte de obicei navigarea pe Internet. La instalarea programelor, aceste pagini sunt pagini de Internet ale producătorilor (Netscape/Microsoft).

e) "Search" – Se realizează trimiterea la o pagină de pe server-ul producătorilor de la care se poate realiza o căutare a informaţiilor pe Internet (vezi lucrarea 4).

f) "Print" – Porneşte dialogul pentru tipărirea la imprimantă a informaţiei afişate pe ecran.

g) "Stop" – Opreşte imediat încărcarea paginii.

h) "Bookmarks"(NN)/"Favorites(IE)" – Accesează o bază de date locală controlată de utilizator în care se memorează adresele locaţiilor de Internet considerate importante. Cu comanda “Add” se poate adăuga o adresă acestei liste, adresa putând fi accesată mai târziu mult mai uşor.

Bara de butoane a celor două programe conţine o porţiune care poate fi controlată de utilizator, în acestă bară putând fi afişate ca butoane trimiteri spre anumite pagini considerate importante (utilizate mai des).

Instalare PHP 5.1.4

Obţinem binarele interpretorului: PHP 5.1.4 zip package (aproximativ 8,9 MB) precum şi colecţia de extensii pentru acesta, Collection of PECL modules for PHP 5.1.4 (aproximativ 2,2 MB)

Dezarhivăm conţinutul arhivei php-5.1.4-Win32.zip în directorul c:\php\ iar conţinutul arhivei pecl-5.1.4-Win32.zip în directorul c:\php\ext\, proaspăt creat anterior

Urmatorul pas este copierea fisierelor c:\php\php5apache2.dll, c:\php\dev\php5ts.lib si c:\php\php5ts.dll in directoarele c:\windows, c:\windows\system si c:\windows\system32. Recomand si copierea fisierelor din c:\php\ext in directoarele mentionate anterior.

În continuare, creăm fişierul de iniţializare al PHP-ului. Astfel, copiem fişierul php.ini-recommmended în directorul c:\windows\php.ini, urmând ca pe viitor să editezi acest fişier pentru a activa/dezactiva/modifica diverse opţiuni ale PHP-ului.

Acestea fiind zise, am terminat cu instalarea PHP-ului. Acum trebuie să modificam fişierul de configurare al serverului Apache, pentru ca acesta să ştie să servească scripturile PHP. Deschide fisierul C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\conf\httpd.conf cu un editor text (Notepad, de exemplu) şi modifică astfel ("..." reprezinta rânduri pe care le poţi ignora):

ServerRoot "C:/Program Files/Apache Software Foundation/Apache2.2"
...
LoadModule php5_module "c:/php/php5apache2.dll"
...
DocumentRoot "C:/calea/catre/fisierele/siteurilor/tale"
...
...
DirectoryIndex index.php index.html
...
....
AddType application/x-httpd-php .php
...

Acestea fiind zise, restartează sistemul şi gata, ai un server web sub Windows, la tine în calculator.

Ca să verifici dacă totul e în regulă, creează un fişier test.php în directorul C:/calea/catre/fisierele/siteurilor/tale

phpinfo();
?>

şi accesează în browser http://localhost/test.php sau http://127.0.0.1/test.php

Asta este tot.

NOTA: în cazul în care la pornirea Apache-ului primeşti un mesaj de eroare de genul: Could not load c:/php/php5apache2.dll atunci urmează paşii următori:

1. descarcă arhiva php5apache2.zip şi extrage fişierul din interior în directorul unde ai instalat PHP-ul, suprascriind-ul pe cel existent

2. descarcă arhiva httpd.zip şi extrage fişierul din interior în directorul unde ai instalat Apache-ul, mai exact în directorul C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache2.2\bin, suprascriind-ul pe cel existent

3. instaleaza Visual C++ 2005 Redistributable Package (daca ai deja instalat framework-ul .NET 2, sari peste acest pas)

Paşii aceştia funcţioneaza doar pentru PHP 5.1.x şi Apache 2.2 !

Instalare MySQL 5.0.22

Obţinem binarele serverului: Windows (x86) 5.0.22 (aproximativ 36,7 MB)

Deschide arhiva (implicit, Windows-ul ştie să deschidă arhive .zip) şi, ca de obicei, dublu-click pe executabilul din interior (Setup.exe) (Dacă în sistem există deja instalată o versiune mai veche de MySQL, dezinstaleaz-o. De notat este că după dezinstalare, fişierele bazelor de date create cu versiunea veche se pastreaza (C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 5.0\data) şi se vor putea refolosi în noua versiune.).

În continuare Next, iar apoi alegem Typical la tipul instalării şi Next din nou.

Mai departe, ne este prezentat rezumatul instalării. Apasăm Install

Următoarea fereastră ne îndrumă să creeam un cont gratuit la MySQL.com dar vom alege Skip Sign-up deoarece crearea acestui cont nu face obiectul acestui tutorial. Apăsam Next

Mergând mai departe, ne este prezentată o fereastră în care este prezentă o bifa cu

Configure the MySQL Server now

O bifăm şi apăsăm Finish, pentru a continua cu configurarea serverului MySQL.

Se va deschide utilitarul de configurare al serverului, în care apăsăm Next, în următoarea fereastră bifăm Standard Configuration şi, bineânţeles, Next.

În continuare, bifăm Install As Windows Service pentru ca serverul să se instaleze ca serviciu şi să pornească de fiecare dată când porneşte Windowsul. Apăsăm Next

Ne sunt prezentate două câmpuri, în ambele introducem aceeaşi parolă, a userului root. Parola o vom folosi ulterior pentru a ne conecta la serverul MySQL. Apăsăm Next

Următoarea fereastră ne prezintă paşii ce vor fi executaţi pentru configurarea serverului. Apăsăm Execute iar apoi Finish

Instalare Apache 2.2.2

Mai întâi vom obţine binarele serverului: apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.msi (aproximativ 4,2 MB)

După ce am descărcat kit-ul, începem instalarea, executând dublu-clik pe executabil (dacă în sistem exista deja o versiune mai veche a serverului, o dezinstalăm în prealabil).

Urmează Next apoi citim (eventual şi suntem de acord cu) termenii şi condiţiile după care Next din nou.

Citim şi instrucţiunile de folosire şi iar Next

Am ajuns la informaţiile despre server, unde completăm astfel:

Network Domain (e.g. somenet.com):
localhost

Server Name (e.g. www.somenet.com):
localhost

Administrator's Email Address (e.g. webmaster@somenet.com):
tu@domeniu.ro

iar mai jos, în aceeaşi fereastră, bifăm

for All Users, on Port 80, as a Service -- Recommended

Astfel, serverul Apache se va instala ca serviciu, va porni automat odată cu Windows-ul şi va fi disponibil pentru toţi utilizatorii sistemului.

În continuare Next. Ne întreabă de tipul instalării, bifam Typical şi apăsăm Next (love Windows :) ). În continuare, suntem informaţi că Apache se va instala în C:\Program Files\Apache Software Foundation\Apache 2.2\. Totul e ok şi aici, îi dam Next şi Install

Ok, installerul şi-a făcut treaba, apăsam Finish şi am terminat cu instalarea serverului Apache în Windows (voi reveni mai tarziu, în acest tutorial, asupra configurării acestuia). Dacă totul a decurs în regulă, vei observa că a apărut o iconiţă nouă în System Tray (în dreapta jos, unde este şi ceasul).

Pernik Bulgaria

Design casa in Elvetia

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16

Mersul trenurilor pe ruta Bucuresti Nord -Ploiesti Sud si retur

Bucuresti Nord – Ploiesti Sud

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

P

5009

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

05:10
06:31

01:21

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

551

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

06:00
06:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

R

382

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

06:25
07:14

00:49

59

Clasa 2

Pret ...

A

1655

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

07:01
07:43

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

P

5021

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

07:45
09:06

01:21

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

555

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

09:00
09:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

1535

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

10:30
11:22

00:52

59

Clasa 2

Pret ...

R

751

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

11:00
11:42

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

R

661

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

12:00
12:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

1675

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

12:30
13:12

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Nu circula

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

P

5005

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

13:08
14:22

01:14

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

R

651

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

14:00
14:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

IC

557

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

15:00
15:42

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

IC

575

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

15:40
16:22

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1661

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

16:10
16:52

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

P

5013

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

16:50
18:08

01:18

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

553

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

17:00
17:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

1539

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

18:39
19:31

00:52

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1553

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

19:30
20:14

00:44

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1653

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

21:02
21:45

00:43

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Cuseta 6 Cuseta 4

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

A

11661

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

22:00
22:41

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2

Nu circula

Pret ...

P

5023

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

22:30
23:55

01:25

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

R

663

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

23:00
23:42

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Cuseta 6 Bar Cuseta 4

Pret ...

A

11651

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

23:15
23:56

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2

Nu circula

Pret ...

R

753

Bucuresti Nord
Ploiesti Sud

Ple
Sos

23:40
00:21

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1

Ploiesti Sud –Bucuresti Nord

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

R

664

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

05:34
06:17

00:43

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Cuseta 6 Bar Cuseta 4

Pret ...

R

756

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

05:41
06:25

00:44

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1

Pret ...

P

5032

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

05:53
06:53

01:00

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1532

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

06:10
07:20

01:10

62

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

P

3012

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

06:35
07:55

01:20

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1654

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

07:02
07:46

00:44

59

Clasa 1 Clasa 2 Dormit 1 Cuseta 6 Cuseta 4

Pret ...

A

1554

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

08:18
09:05

00:47

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

558

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

09:18
10:00

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

R

876

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

10:21
11:02

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

552

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

11:06
11:47

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

A

1536

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

11:44
12:47

01:03

62

Clasa 2

Pret ...

A

1662

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

12:15
12:58

00:43

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

R

652

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

14:09
14:52

00:43

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

1676

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

15:05
15:49

00:44

59

Clasa 1 Clasa 2

Nu circula

Pret ...

R

383

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

18:39
19:30

00:51

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

IC

556

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

19:05
19:46

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

R

758

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

19:48
20:31

00:43

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

A

1656

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

20:17
20:59

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret ...

R

662

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

20:59
21:41

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

11652

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

21:40
22:22

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2

Pret

Rang

Tren

Statia

Ora

Durata

Distanta

Servicii

Restrictii

Pret ...

IC

554

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

22:32
23:13

00:41

59

Clasa 1 Clasa 2 Bar

Pret ...

A

11662

Ploiesti Sud
Bucuresti Nord

Ple
Sos

23:06
23:48

00:42

59

Clasa 1 Clasa 2