Conversia unei partitii din FAT 32 in NTFS in Microsoft Windows XP Professional

Pentru a converti o partitie FAT catre una NTFS , urmati pasii de mai jos :

Apasati pe Start -> All Programs -> Accesories -> Command Prompt
sau
Apasati pe Start -> Run... -> cmd
La Command Prompt scrieti : CONVERT [numelepartitiei] :/FS:NTFS

Convert.exe va incerca sa converteze partitia aleasa in NTFS .

Niciun comentariu: