Prezentarea butoanelor din bara de meniuri a browserului Internet Explorer

a) "Back" – Face trimiterea la pagina vizitată anterior. Această comandă este utilă în momentul în care de la o anumită pagină se doreşte accesarea mai multor trimiteri. Avantajul comenzii este că reîncărcarea paginii anterioare se face mult mai rapid, programele de navigare având posibilitatea de a realiza pe disc o arhivă de pagini (cele mai recent încărcate). Dacă o pagină dorită se găseşte în această arhivă (cache – engl.) programul verifică doar dacă în pagina aflată la pe Internet au survenit modificări, şi dacă nu, o încarcă de pe discul local, mai rapid.

b) "Forward" – După o întoarcere folosind “Back” se poate ajunge la pagina care a fost deja văzută cu această comandă. Toate programele de navigare pe Internet ţin o evidenţă a “istoriei” adică o succesiune cronologică de pagini vizitate. Acest lucru duce la creşterea vitezei de lucru deoarece se întâlneşte uzual situaţia în care se accesează mai multe informaţii plecând de la o aceeaşi pagină de start. Tandemul de comenzi Back/Forward permite străbaterea rapidă a listei istorice.

c) "Reload"(NN)/"Refresh"(IE) – Determină reîncărcarea imediată a paginii curente. Această comandă este utilă dacă pagina a fost afişată cu erori sau dacă transmisia s-a întrerupt la un moment dat. O alternativă (experienţa indică faptul că este mai rapidă) este utilizarea barei de adrese, deoarece acest lucru permite utilizarea informaţiei din cache.

d) "Home" – Permite accesul rapid la o pagină pe care utilizatorul o setează ca fiind pagina de la care porneşte de obicei navigarea pe Internet. La instalarea programelor, aceste pagini sunt pagini de Internet ale producătorilor (Netscape/Microsoft).

e) "Search" – Se realizează trimiterea la o pagină de pe server-ul producătorilor de la care se poate realiza o căutare a informaţiilor pe Internet (vezi lucrarea 4).

f) "Print" – Porneşte dialogul pentru tipărirea la imprimantă a informaţiei afişate pe ecran.

g) "Stop" – Opreşte imediat încărcarea paginii.

h) "Bookmarks"(NN)/"Favorites(IE)" – Accesează o bază de date locală controlată de utilizator în care se memorează adresele locaţiilor de Internet considerate importante. Cu comanda “Add” se poate adăuga o adresă acestei liste, adresa putând fi accesată mai târziu mult mai uşor.

Bara de butoane a celor două programe conţine o porţiune care poate fi controlată de utilizator, în acestă bară putând fi afişate ca butoane trimiteri spre anumite pagini considerate importante (utilizate mai des).

Niciun comentariu: