Trasee R.A.T.B

Traseu Autobuze

100 Republica S.A, Sos. Industriilor, Dr. Intre Tarlale, I.C.M.E.Poarta 4
101 FAUR - Poarta Bd. 1 Decembrie 191 Str. Postavarului, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Sos. Mihai Bravu, Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica
102 Bd. Basarabia, Bd. Nicolae Grigorescu, Bd. Camil Ressu, Str. Fizicienilor, Bd. Energeticienilor, Calea Vitan, Sos. Vitan Barzesti, Str. Turnu Magurele, Sos. Giurgiului
103 Republica S.A, Sos. Industriilor, Drumul intre Tarlale, I.C.M.E. Poarta
104 Stadionul National, Str. Vatra Luminoasa, Sos. Mihai Bravu, Piata Hurmuzachi, Bd. Decebal, Bd. Unirii, Bd. I. C. Bratianu, Splaiul Independentei, Pod Opera, Piata Operei
105 Bd. Expozitiei, Str. Av. Popisteanu, Bd. Ion Mihalache, Calea Grivitei, Piata Garii de Nord, Bd. Dinicu Golescu, Str. Orhideelor, Bd. G-ral Vasile Milea, Drumul Taberei, Str. Brasov, Str. Raul Doamnei
106 Lujerului, I. Maniu, Dezrobirii, Uverturii, Apusului, Ghirlandei, Margelelor, Paralutelor, Tufanelelor, Str. Catinei, Piscul Crasani, Cart. Rosu
112 C.F.R. Constanta, Pipera, Aerogarii, Ion Ionescu de la Brad, Straulesti, Baiculesti, Str. Jiului, Bucurestii Noi, Laminorului, Mezes
116 Sf. Vineri, Unirii, Calea Serban Voda, Sos. Oltenitei, Bd. C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Sos. Giurgiului, Gara Progresul
117 Bacau, Sos. Salaj, str. Nasaud, Sos. Odoarei,Bd. G. Cosbuc, Bd. Regina Maria, Aleea III, Bd. Unirii, Mircea Voda, Bd. C. Coposu, P-ta Sf. Vineri
122 Bd. Ghencea, Str. Brasov, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Eroilor, Stirbei Voda, Rosetti, Bd. N. Balcescu, Pta 21 Dec 1989
123 Gara de Nord, Witting, Calea Plevnei, Pod Cotroceni, Splaiul Independentei, P-ta Unirii, Calea Vitan, C.E.T. Sud Vitan
124 P-ta Operei, Eroii Sanitari, Pod Eroilor, Splaiul Independentei,Aleea II, I. C. Bratianu, P-ta Unirii, Blaga, Calea Vitan, Fundatia Aisteda
125 Bd. Al. Obregia, Turnu Magurele, Sos. Berceni, Sos. Centura, REMAT, S.C. SILFLOR-MOVE
126 Bd. Ghencea, Str. Brasov, Bd. 1 Mai, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Drumul Sarii, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Calea Victoriei, Str. Dem Dobrescu, Bd. N. Balcescu, Bd. Gh. Magheru, Piata Romana
131 P-ta Romana, Bd. Magheru, Bd. Dacia, Calea Dorobanti, Sos. Kiseleff, Sos. Nordului, Ficusului, Bd. Aerogarii, Aeroport Baneasa
133 Gara Basarab, Orhideelor, Plevnei, M. Vulcanescu, Baldovin, Gara de Nord, Cal. Grivitei, Bd. Dacia, Foisorul de Foc, Str. Nerva Traian, Splaiul Unirii, Cal Vacaresti, Tineretului
135 C.F.R. Constanta, Barbu Vacarescu, Sos. Pipera, Calea Floreasca, Polona, Dacia, Bd. Carol I, Sos. Mihai Bravu, Calea Vitan, CET Sud Bucuresti
136 C.E.T. Vest, Valea Cascadelor, I. Maniu, Sos. Pandurilor, Calea 13 Septembrie, Bd. Libertatii, Bd. Natiunile Unite, Str. B. P. Hasdeu, Splaiul Independentei, Pod Izvor
137 Carrefour, Centura, Sos. Buc/Pitesti, I. Maniu, Moinesti, Timisoara, Eroilor, Stirbei, Rosetti, N. Balcescu, P-ta 21 Decembrie 1989
139 Zetarilor, Calea Ferentari, Bachus, Amurgului, Margeanului, Drumul Sarii, Vasile Milea, Bd. I. Maniu, P-ta Leul
141 Zetarilor, Ferentari, Pieptanari, Sos. Oltenitei, C. Brancoveanu, Turnu Magurele, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan
143 Bucur Obor, Sos. Colentina, Doamna Ghica, Heliade intre Vii, Cozia, Baicului
148 Baneasa S.A., Sos. Erou I. Nicolae, Aleea Privighetorilor, Sos. Buc./Ploiesti, Sos.Kiseleff, P-ta Presei Libere
150 V. Ialomitei, V.Oltului, Timisoara, Bd. I. Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Sos. Centura, Rudeni, Sos. Chitilei, Comuna Chitila post control
162 Cart. 16 Februarie, Dr. Sabareni, Magazii, Dr. Sabareni, Giulesti, Constructori, Crangasi, Saidac, Mehadia, Constructori, Cart. 16 Februarie
163 Cart. 16 Februarie, Giulesti, Cart. Sarbi, Cal. Giulesti, Constructorilor, Crangasi, Saidac, Mehadiei, Constructori, Cart. 16 Februarie
168 Piata Romana, Bd. Dacia, Mircea Vulcanescu, Str. D. Golescu, Stirbei Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Valea Argesului
173 Eroii Revolutiei, Cutitul de Argint, Dr.Istrate, Rahova, Sebastian, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, Str. Brasov, Valea Argesului
178 Complex Comercial, Str. Apusului, Bd. Uverturii, Sos. Cringasi, Cal. Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Stirbei Voda, Maior Campineanu, Sala Palatului
181 Bd. Camil Ressu, Ramnicul Valcea, Bd. Ramnicul Sarat, Calea Vitan, I.N.M.B.
182 Gara de Nord, Bd. Duca, Cuza, Titulescu, Dorobanti, Lacul Tei, Teiul Doamnei, Sos. Colentina, Institutul Oncologic
205 Biotera, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Kiseleff, Campina, Bd. 1 Mai, Calea Buzesti, Str. Polizu, Calea Grivitei, Gara de Nord
220 Parc Rahova, Rahova, Ferentari, Sos. Salaj, Prelungirea Ferentari, Zetarilor, Luica, Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan
221 Ghencea, Brasov, Valea Ialomitei, Valea Oltului, Bd. Timisoara, Cet Vest Militari
226 Pta. Romana, Bd. Dacia, M. Vulcanescu, D. Golescu, Stirbei, Bagdasar, Panduri, 13 Septembrie, Ispirescu, Buzoieni, Cap. Preda, Pta. Rahova
232 Alex. Obregia, Turnu Magurele, Sos. Berceni, Oltenitei,Cutitul de Argint,Istrate, Viilor, Fabrica de Chibrituri, Bd. Marasesti, Bd. D. Cantemir, Bd. I.C. Bratianu, Str. Halelor, P-ta Unirii
236 P-ta Operei, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Prof. Dr. Ghe. Marinescu, Sos. Cotroceni, Bd. Iuliu Maniu, Pasaj Bucuresti-Pitesti, Carrefour
241 Turnu Magurele Prelungirea Metalurgiei, I.M.G.B. Vulcan
242 Piata Sudului, Bd. Al. Obregia, Prelungirea Metalurgiei, Piata de Gros - In weekend circula doar sambata
246 R.A.T.B. Titan, Th. Palady, Drumul intre Tarlale, Sos. Garii Catelu, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.
253 Spitalul Fundeni, Sportului, Colentina, Fundeni, Morarilor, Patrascanu, Brancusi, Grigorescu, L. Rebreanu, Barajul Dunarii
261 Piata Presei Libere, Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Ficusului, Aerogarii, Ion Ion de la Brad, Straulesti, Str. Gh. Stefan, Jandarmeriei
268 Valea Argesului, Drumul Taberei, Bd. Eroilor, Str. Stirbei Voda, Rosetti, N. Balcescu, Piata 21 Decembrie 1989
282 Gara Basarab, Gara de Nord, Grivita, Titulescu, Mihalache, Dorobanti, Vacarescu, Lac Tei, Doamna Ghica, Colentina, Bacila, Sos. Fundeni
300 Bd. N. Balcescu, Bd. Magheru, Lascar Catargiu, Bd. Ion Mihalache, Clabucet
301 Piata Romana, Calea Dorobantilor, Aviatorilor, Caramfil, Aerogarii, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Aleea Privighetorilor, Baneasa S.A.
304 Piata Presei Libere, Bd. Marasti, Sos. Bucuresti-Ploiesti, Odaii, Sos. Bucuresti-Targoviste, Bd. Bucurestii Noi, Laromet S.A.
311 FAUR Poarta 4, Postavarului, N. Grigorescu, Baba Novac, Sos. M. Bravu, Bd. Carol I, P-ta Rosetti
312 Bd. Al. Obregia,Turnu Magurele, E. Racovita, Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. Cantemir, I.C.Bratianu, Halelor, AL.III, P-ta Unirii
313 Turnu Magurele, Al. Obregia, Calea Vacaresti, Bd. Tineretului, Bd. D. Cantemir, Bd. Unirii, Bd. M. Voda, Sf. Vineri
323 Zetarilor, Calea Ferentari, Toporasi, Sos. Giurgiului, Calea Serban Voda, Lanariei, Pod Timpuri Noi
330 Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Sos. Iancului, Sos. Mihai Bravu, Calea Dorobantilor, Piata Charles de Gaules, Bd. Maresal C. Prezan, Arcul de Triumf, Str. Alex. Constantinescu, Bd. Marasti, Piata Presei Libere
331 Damaroaia, Natatiei, Jiului, Bd. Poligrafiei, Sos. Kiseleff, C. Prezan, Calea Dorobanti, Piata Lahovari, Enescu, Pta Romana
335 Barajul Dunarii, Bd. Chisinau, Iancului, M. Bravu, Calea Dorobanti, Kiseleff, Piata Presei Libere, Aerogarii, Aero Baneasa
336 Complex Comercial, Bd. I. Maniu, Sos. Cotroceni, Splaiul Independentei, N. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti
368 Piata Romana, Str. Luterana, Gral. Budisteanu, M. Vulcanescu, Berzei, S. Voda, Bd. Eroilor, Drumul Taberei, Brasov, Platforma Valea Oltului
381 P-ta Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, Bd. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Bd. I.C. Bratianu, Bd. Dimitrie Cantemir, Bd. Tineretului, Calea Vacaresti, Str. Nitu Vasile, Str. Resita, P-ta Resita
385 Platf. Valea Oltului Bd. Ghencea, Str. Brasov, T. Vladimirescu, 13 Septembrie, Izvor, Bd. Natiunile Unite, Bd. Libertatii, Splaiul Independentei, Piata Unirii, Sf. Vineri
601 Campus Regie, Splaiul Independentei, Bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti
644 Cart. 16 Februarie, Calea Giulesti, Sos. Orhideelor, Bd. D. Golescu, Gara Basarab
645 P-ta Clabucet, Cal.Grivitei, Bd.Bucurestii Noi, Sos.Chitilei, Mezes
682 Lacul Tei, D-na Ghica, Colentina, Sos.Andronache, Str.Peris, Str.Cornisei, Andronache

Traseu Troleibuze

61 Master S.A., Bd. Iuliu Maniu, Cotroceni, Dr. Marinescu, Eroii Sanitari, Bd. Kogalniceanu, P-ta Rosetti 62 Lic. Ind. Transporturi, Bd. Iuliu Maniu, Cotroceni, M. Vulcanescu, Gara de Nord
65 Dridu, Str. Pajurei, Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Str. Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi
66 Spitalul Fundeni, str. Sportului, sos. Colentina, Bucur Obor, Calea Mosilor, Bd. Carol I, Universitate, Bd. Regina Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan
69 Valea Argesului, Str. Sibiu, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor Sanitari, bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Bd. Carol I, Ferdinand, Str.Baicului
70 Bd. Basarabia,L. Patrascanu, Baba Novac, Bd. Carol I, Universitate, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan
71 Valea Argesului, Drumul Taberei, Compozitorilor, Sos. Cotroceni, Mircea Vulcanescu, Gara de Nord
73 Turnu Magurele (cart. Berceni), Bd. Alexandru Obregia, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului
74 Bd. Alexandru Obregia (cart. Berceni), Str. Turnu Magurele, Str. Emil Racovita, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului
76 P-ta Resita (cart. Berceni), Str. Resita, Str. Izvorul Rece, Str. Serg Nitu Vasile, Piata Sudului
85 Str.Baicului, Bd.Garii Obor, Bd.Ferdinand, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta,Cal.Plevnei, Mircea Vulcanescu, Gara de Nord
86 Basarabia, Baba Novac, Dristor,Delea Veche, Popa Nan, Foisorul de Foc, Bd. Dacia, Piata Romana, Occidentului, Grivita, Bucurestii Noi, Cartier Pajura
91 Valea Ialomitei, Drumul Taberei, Eroii Sanitari, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti
92 Barajul Dunarii, L. Rebreanu, Nicolae Grigorescu, str. Dristor, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan
93 Valea Ialomitei, Drumul Taberei, G-ral V. Milea, Sos. Cotroceni, M. Vulcanescu, Str. Garii de Nord, Gara de Nord
96 Dep.Alexandria, Sos Alexandriei,Antiaeriana, Dr. Rainer, Eroilor, Splaiul Independentei, M.Vulcanescu, Gara de Nord
97 Straulesti, Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi

Traseu Tramvaie

1 Cart.Colentina, sos. Colentina, str. Ziduri Mosi, Halele Obor, bd. Ferdinand, sos. Mihai Bravu, Cal. Vacaresti, sos. Oltenitei, ROMPRIM S.A.
5 Sos. Bucuresti-Ploiesti, str. Barbu Vacarescu, str. Tunari, V. Lascar, Mosilor, P-ta Sf. Gheorghe
7 C.F.R. Progresul, Sos. Giurgiului, Sos. Oltenitei, Sura Mare
11 Romprim, Oltenitei, Sos. Giurgiului, C.F.R. Progresul
14 Granitul S.A., Sos. Pantelimon, Ziduri Mosi, Str. Reinvierii, Str. Lizeanu, Stefan cel Mare, Bucur Obor
15 Cimit. Serban Voda, Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, M. Bravu, Camil Ressu, Th.Pallady, Complex Ratb Titan
16 Republica S.A., Bd. Basarabia, Cal. Calarasilor, Bd. C. Coposu, Sf. Vineri, V. Lascar, Lizeanu, Lacul Tei, Platf. Pipera
17 Soseaua Giurgiului, Sos. Oltenitei, Cal. Vacaresti, Sos. Mihai Bravu, Lizeanu, Bd. Lacul Tei, Lacul Tei
19 Complex Ratb Titan, Th.Pallady, 1 Dec.1918, C. Ressu, Cal. Vitan, O. Goga, Nerva Traian, Serban Voda, Oltenitei, Sura Mare
20 Laromet, Bd. Bucurestii Noi, Bd. Ion Mihalache, Str. Berzei, Calea Plevnei
21 Pasaj Colentina, Sos. Colentina, Calea Mosilor, P-ta Sf. Gheorghe
23 Str. Zetarilor, Str. Anghel Alexandru, Sos. Giurgiului, Serban Voda, Nerva Traian, O. Goga, Cal.Dudesti, Camil Ressu, L. Rebreanu, Faur S.A Poarta 4
24 Cartier Damaroaia, Gloriei, Bd Bucurestii Noi, Bd. I.Mihalache, Buzesti, Bd. Al. Cuza, Bd. Duca, Gara de Nord
27 Ratb Titan, Th.Pallady, Camil Ressu, M. Bravu, Cal. Vacaresti, Sos. Oltenitei, Cimit. Serban Voda
32 Depoul Alexandria, Sos. Alexandriei, Calea Rahovei, Bd.Regina Maria, P-ta Unirii
33 Granitul S.A., Sos. Pamtelimon, Sos. Iancului, Pache Protopopescu, Str. Traian, Horei
34 Gara de Nord, Stefan cel Mare,Sos. Mihai Bravu, Calea Vacaresti, Sos. Oltenitei, Romprim
35 Dep. Militari, Bd. Preciziei, Str. Valea Cascadelor, Bd. Timisoara, Bd. G-ral. Vasile Milea, Sos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Vasile Parvan
36 Republica S.A., Bd. Chisinau, Sos. Pantelimon, Str. Ziduri Mosi, Sos. Colentina, Str. Reinvierii, Maica Domnului, Platf. Ind. Pipera
40 Compex Ratb Titan, Bd. 1 Decembrie 1918, Bd. Basarabia, Calea Calarasilor, Bd. Corneliu Coposu, Sf. Vineri, Piata Sf. Gheorghe
41 Bd. Ghencea, Str. Brasov, Sos. Crangasi, Str. Turda, Bd. Maresal Alexandru Averescu, Bd. Marasti, Pta Presei
42 Piata Presei Libere, Bd. Expozitiei, Str. Putul lui Craciun, Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Str. Berzei, Calea Plevnei, Vasile Parvan
46 Gara de Nord, Bd.Titulescu, Sos. Stefan cel Mare, Sos. Mihai Bravu, Sos. Iancului, Sos. Pantelimon, Granitul S.A.
47 Cet Vest Militari, Bd. Timisoara, Bd. V. Milea, Sos. Orhideelor, Gara Basarab
51 Razoare, Sos. Progresului, Viilor, Sos. Giurgiulu

Linie Expres

783 Aeroportul Henri Coanda (fost Otopeni), Sos. Bucuresti-Ploiesti, P-ta Presei Libere, Sos. Kiseleff, P-ta Victoriei, Bd. Lascar Catargiu, P-ta Romana, Bd. G-ral Gh. Magheru, Bd. Nicolae Balcescu, Piata Unirii

Niciun comentariu: