Completarea Scrisorii de trasura CIM in traficul CIM-SMGS

A. TRAFICUL CIM – SMGS

Notã : La completarea scrisorii de trãsurã CIM, statiile expeditoare ale întreprinderilor feroviare participante la traficul CIM vor respecta prevederile din Ghidul scrisorii de trãsurã CIM (GLV – CIM) si, în plus, vor tine cont de urmãtoarele :

  1. În cãsuta 4 „Destinatar (nume, adresã, tarã) se va înscrie „seful statiei”, acesta fiind seful de statie marfã care deserveste statia de reexpediere românã.
  1. În cãsuta 7 „Declaratii ale expeditorului”, sub codul 16 se vor înscrie mentiunile :

- „De reexpediat la ...” (denumirea statiei de destinatie finalã si numele transportatorului care deserveste locul de livrare final),

- „Destinatar final ...” (numele si adresa destinatarului final),

- „Plata tarifelor de tranzit prin … (numele transportatorului SMGS) efectuatã de … (numele plãtitorului de tranzit si codul sãu)”,

- „Acordul nr. … (numãrul acordului încheiat între expeditor si plãtitorul de tarife)”..

Observatii :

a) Pentru expeditiile cu destinatia R.P.D. Coreeanã, expeditorul trebuie sã indice, de asemenea, codul statiei si al transportatorului.

b) În traficul cu Republica Popularã Chinezã, Republica Democraticã Popularã Coreeanã si Republica Socialistã Vietnam, sunt admisi ca plãtitori de tarife numai tranzitarii care au încheiat cu transportatorii SMGS o conventie referitoare la plata tarifelor.

  1. În cãsuta 10 „Locul de livrare” se înscriu denumirea statiei CFR de frontierã de ieSire din România în care se face reexpedierea Si cuvântul „România”.
  1. În cãsuta 12 „Codul statiei care deserveSte locul de livrare“ se înscrie codul international al statiei de reexpediere.
  1. În cãsuta 20 „Plata tarifelor” se bifeazã cu un x primul pãtrat Si se completeazã mentiunea „Franco tarife de transport” cu „inclusiv …. (toate tarifele accesorii) pânã la …..” (se indicã denumirea statiei CFR de ieSire din România prevãzutã la cãsuta 50 „Itinerarii”).

În cazul utilizãrii codurilor Incoterms se va înscrie codul „DAF Franco frontierã (…… loc convenit)”. Locul convenit fiind statia de reexpediere.

  1. În cãsuta 21 "Denumirea mãrfii" :

a) Pentru mãrfurile transportate în vagoane descoperite neacoperite cu prelate sau acoperite cu prelate nesigilate se va indica, de asemenea, numãrul de colete, când acesta nu este mai mare de 100 sau mentiunea "marfã în vrac", atunci când numãrul de colete este mai mare de 100.

b) Pentru mãrfurile periculoase se vor indica, în plus fatã de denumirea din RID, denumirea conform capitolului IV a dispozitiilor generale din anexa 2 la SMGS, numãrul de identificare a pericolului, numãrul ONU Si denumirea mãrfii, clasa, numãrul continuu, indicatia "Anexa 2 SMGS", numerele marcajelor de pericol (etichete de pericol) Si semnificatia etichetelor de pericol (cu toate literele). Dupã caz, aceste indicatii trebuie solicitate destinatarului mãrfii din tara de destinatie finalã,

c) În cazul mãrfurilor transportate în vagoane sau containere sigilate de cãtre expeditor se vor indica denumirea sigiliilor, numãrul Si câtimea acestora,

d) Pentru mãrfurile supuse RID care utilizeazã linia de feribot Sassnitz – Mukran–Klaipeda, a se vedea dispozitiile particulare aplicabile, de pe site-ului Internet al OTIF (www.otif.org),

e) Pentru mãrfurile perisabile care nu sunt încãrcate în vagoane frigorifice sau cu temperaturã dirijatã, se va indica mentiunea conform punctului 4.1.3.

Niciun comentariu: