Modalitatea de completare a datelor in programul Raportare FNUASS

----------------------------------------------------------------

1. Adaugare / Selectare unitate:
Program --> Selecteaza utilizatorul:
Adaugare unitate
Selectare unitate

----------------------------------------------------------------

1. stabilire parametri de lucru (an lucru, luna lucru, salariul minim pe economie):
Program --> Optiuni

----------------------------------------------------------------

2. Adaugare / modificare asigurati
Liste Asigurati / Coasigurati --> Asigurati --> ...

OBS.: asiguratii se pot prelua din:
fisier text cu structura urmatoare: cnp,nume,prenume,cat,casa,ang,pl,0,0,0,0,cui_sau_cnp_anterior
fisier dbf conform legii (anexa 1a)

----------------------------------------------------------------

3. Adaugare / modificare coasigurati
Liste Asigurati / Coasigurati --> Coasigurati --> ...

OBS.: coasiguratii se pot prelua din:
fisier text cu structura urmatoare: cnp,cnpc,numec,prenumec,tipc
fisier dbf conform legii (anexa 1b)

----------------------------------------------------------------

4. Initializare luna
Contributii --> Initializare luna

----------------------------------------------------------------

5. Introducere contributii asigurati
Contributii --> Introducere contributii asigurati

OBS.: contributiile se pot prelua din:
fisier text cu structura urmatoare: cnp,nume,prenume,cat,casa,ang,pl,0,sdl,0,svl,cui_sau_cnp_anterior
fisier dbf conform legii (anexa 1a)

----------------------------------------------------------------

6. Introducere contributii angajator
Contributii --> Introducere contributii angajator

----------------------------------------------------------------

7. Introducere declaratie 0.75% / 0.85% si concedii medicale
Contributii --> Introducere concedii si indemnizatii

OBS.: contributiile se pot prelua din:
fisier dbf conform legii (anexa 2)

----------------------------------------------------------------

8. Tiparire formulare
Tiparire --> contributii asigurati
Tiparire --> intrari iesiri angajati
Tiparire --> lista coasigurati
Tiparire --> obligatii de plata ale angajatorului
Tiparire --> declaratie pentru concedii si indemnizatii

----------------------------------------------------------------

9. Salvare date pe disketa
Program --> Salvare date contributii angajator + contributii asigurati
Program --> Salvare date concedii si indemnizatii

----------------------------------------------------------------

Niciun comentariu: