Verificare profesională periodică a personalului care desfăşoară, pe proprie răspundere activităţi specifice transportului feroviar

Nr.

crt.

Programul de verificare profesională periodică

Periodicitatea

- ani -

1

Acar

4

2

Revizor ace

3

3

Frânar

5

4

Păzitor barieră

5

5

Manevrant vagoane

4

6

Şef manevră

3

7

Şef tren

3

8

Conductor tren

4

9

Conductor vagon dormit şi cuşetă

4

10

Magaziner tranzit

3

11

Magaziner comercial

3

12

Impiegat de mişcare

2

13

Şef tură mişcare

2

14

Şef staţie

2

15

Şef staţie adjunct

2

16

Şef staţie rezervă

2

17

Şef staţie din activitatea operatorilor de transport feroviar

2

18

Şef staţie adjunct din activitatea operatorilor de transport feroviar

2

19

Şef staţie rezervă din activitatea operatorilor de transport feroviar

2

20

Şef tură regulator M

2

21

Operator circulaţie M din regulator de trafic

2

Nr.

crt.

Programul de verificare profesională periodică

Periodicitatea

- ani -

22

Dispecer circulaţie M

2

23

Responsabil SC din activitatea furnizorilor feroviari şi a deţinătorilor de linii ferate industriale

2

24

Şef district linii

2

25

Şef district poduri

2

26

Şef district exploatare utilaje

2

27

Picher

2

28

Şef echipă întreţinere lucrări artă

4

29

Şef echipă întreţinere cale

4

30

Revizor cale

4

31

Revizor puncte periculoase

4

32

Revizor cale şi puncte periculoase

4

33

Maistru linii – în activitatea de construcţii CF

3

34

Maistru artă – în activitatea de construcţii CF

3

35

Maistru lucrări artă

3

36

Maistru sudura căii

3

37

Conducător tren ajutor

3

38

Conducător tren macara

3

39

Macaragiu tren ajutor

4

40

Macaragiu tren intervenţie

4

41

Maşinist lucrări cale şi L.A.

5

42

Sudor întreţinere cale şi aparate de cale

5

43

Dispecer energetic feroviar

2

44

Dispecer energetic feroviar şef

2

45

Şef district SCB

2

46

Şef district LC

2

Nr.

crt.

Programul de verificare profesională periodică

Periodicitatea

- ani -

47

Şef district TTR

2

48

Electromecanic SCB

2

49

Electromecanic IFTE – întreţinere LC

2

50

Electromecanic TTR

3

51

Montator I – SCB

3

52

Montator I – IFTE

3

53

Montator I – TTR

3

54

Revizor tehnic vagoane

2

55

Mecanic locomotivă şi automotor

2

56

Mecanic ajutor locomotivă şi automotor

3

57

Mecanic drezină pantograf

3

58

Mecanic maşini grele de cale

3

59

Mecanic ajutor maşini grele de cale

4

60

Mecanic maşini grele sudura căii

3

61

Mecanic ajutor maşini grele sudura căii

4

Notă:

În cazuri bine justificate periodicitatea poate fi modificată cu aprobarea Consiliului de Conducere al CENAFER şi avizul AFER.

Niciun comentariu: