Atributiile Inspectorului de personal la CFR

Atributii de serviciu:

- Se prezinta la serviciu in stare normala conform graficului de lucru stabilit de seful de unitate

- Gestioneaza carnetele de munca ale salariatilor statiei

- Se ingrijeste de procurarea carnetelor de munca pentru toti angajatii si completeaza aceste carnete pe baza dosarelor personale intocmite

- Opereaza in carnetele de munca schimbarile intervenite in activitatea salariatilor – profesionale si de salarizare

- Tine evidenta carnetelor de munca nominal si numeric, operand intrarile si iesirele in registrul “Evidenta nominala”

- Completeaza si pastreaza fisele de evidenta a personalului angajat

- Intocmeste decizii de sanctionare si noteaza in registrul de evidenta a abaterilor

- Intocmeste dosarele de pensionare tuturor salariatilor ce indeplinesc conditia de vechime sau alte cazuri si le prezinta la Directia Judeteana a Muncii si Protectiei Sociale

- Intocmeste planificarea examinarilor medicale si psihologice anuale si pastreaza o stricta evidenta a personalului ce concura la siguranta circulatieiprivind efectuarea acestor examinari la datele planificate si sesizeaza conducerea statiei de neregulile ivite

- Intocmeste planificarea concediilor de odihna a tuturor salariatilor si urmareste modul de uzare

- Calculeaza sporurile de vechime in munca a salariatilor si transmite lunar la serviciul financiar schimbarile intervenite

- Pastreaza si tine evidenta fiselor si a calificativelor acordate annual salariatilor

- Intocmeste lunar si inainteaza Agentiei Zonale Teritoriale situatiile miscarilor de personal, a detasarilor, precum si a stadiilor utilizarii concediului de odihna

- Intocmeste actele aditionale la contractul colectiv de munca in fiecare an cu ocazia negocierilor, urmarind incadrarea personalului correct in noile clase de salarizare, precum si celelalte sporuri ce I se cuvin conform CCM

- Pastreaza arhiva de personal a salariatilor pensionati sau transferati in alte unitati

- Se ingrijeste ca tot personalul sa aiba in ordine si la zi dosarele personale, cazierele juridice si garantiile materiale instituite

- Isi insuseste, respecta si executa intocmai si la timp reglementarile stabilite prin PTE, instructii de serviciu, ordine si dispozitii privind operatiile ce se executa la locul de munca conform proceselor de munca stabilite

- Respecta cu strictete programul de munca, disciplina de serviciu si foloseste integral timpul de lucru pentru realizarea sarcinilor de lucru

- Isi insuseste si respecta normele de protectia muncii si PSI

- Se deplaseaza in incinta unitatii numai in interes de serviciu si numai pe drumurile de acces

- Participa la executia oricaror lucrari si luarea masurilor cerute de nevoile statiei in situatii deosebite

- Executa si alte lucrari ordonate de conducerea statiei

- Are obligatia de a preintampina orice degradare a mediului, orice eveniment in acest sens trebuie adus la cunostinta sefului de unitate precum si la organele Agentiei de Protectia Mediului

Niciun comentariu: