Atributiile magazinerului comercial la CFR

1. Executa serviciul de tura 12/24, conform graficului intocmit.

2. Participa la analize la intrarea la serviciu si la sedintele de scoala a personalului, instructajele practice de serviciu, precum si la instructajele de NPM si PSI.

3. Efectueaza examenul medico-psihologic la datele programate, ramanand direct raspunzator de neefectuarea acestuia.

4. Executa serviciul respectand in totalitate prevederile de instructii, ordine si PTE, in depline conditii de siguranta a circulatiei NPM si PSI.

5. Face predarea-primirea serviciului in scris si in fapt.

6. In timpul serviciului poarta obligatoriu uniforma de serviciu si echipamentul de protectie (bluza reflectorizanta) precum si echipamentul impotriva intemperiilor si a timpului nefavorabil (incaltaminte adecvata, pelerine de ploaie, etc.) bine stranse pe corp, pentru evitarea accidentarii in timpul deplasarii printer vagoane.

7. Dupa luarea in primire a serviciului, intocmeste pe teren, scrierea liniilordin grupa, mentionand situatia fiecarui vagon, prezentand sefului de statie si IDM de serviciu, cate un exemplar.

8. La sosirea trenului asteapta la marca de siguranta a liniei de primire, oprirea trenului si ridica de la mecanicul locomotivei pachetul de documente, verificand integritatea sigiliului.

9. Intocmeste pe teren scrierea trenului, verificand aratarea trenului, verifica dupa documente starea si numarul sigiliilor aplcate, starea si numarul prelatelor, face mentiuni daca sunt eventuale scurgeri din continut sau daca marfa este deplasata.

10. Trateaza toate neregulile constatate conform ordinelor de zi, reglementarilor in vigoare, intocmind Raport de Eveniment.

11. Inscrie vagoanele incarcate ce au document in registrul special infiintat, dand pozitii de sosire in ordine crescatoare cu nr. 1 la inceputul fiecarei linii, pe care le trece pe documentul de transport sip e aratarea trenului la sosire, pe care o semneaza de luare in primire, dupa care o inmaneaza magazinerului de la biroul Tranzit Special.

12. Intocmeste desfacerea trenului pe care face mentiuni cu creion rosu, asupra vagoanelor straine, cu marfuri periculoase (explozibile, incendiabile, clor, acizi) .

13. Aplica pe documentele de transport stampile cu data si ora sosirii trenului dupa care le preda casierului cu condica de lucru.

14. La vagoanele acoperite cu prelate va inscrie pe randul imediat urmator sub numarul vagonului, numarul prelatei, staria de domiciliu a acesteia si starea ei.

15. La prezentarea delegatiilor societatilor beneficiare le va pretinde aplicarea semnaturii si a stampilei in registrul de urmarire a incarcarii-descarcarii pentru confirmarea luarii la cunostinta a datelor inscrise.

16. Urmareste datele de incarcare – descarcare a vagoanelor fara a face modificari sau stersaturi neinstructionale.

17. Pentru celelalte zone ale statiei, va intocmi lista de predare-primire pe care o va preda impreuna cu pachetul de documente sub semnatura sefului de manevra ce insoteste convoiul respective.

18. Face avizarea destinatarilor pentru transporturile inregistrate in registrul urmariri incarcari-descarcari (veghetor)pretinzandu-se aplicarea stampilei si a semnaturii, pentru confirmarea datelor inscrise.

19. Dupa terminarea atributiilor legate de sosirea trenului, efectuarea operatiunilor legate de expedierea trenurilor.

Expedierea trenului

- Face scrierea trenului pe teren, completand “Aratarea Vagoanelor” cu toate datele cerute de formular

- In functie de starea vagonului si a tonajului acestuia, manipuleaza manerul schimbatorului de regim, pentru calculul correct al masei franate a trenului

- Raspunde ca vagoanele din compunerea trenului sa fie insotite de documente de transport sau foi de vagon go lcf. Ord. 139/1992

- Urmareste marfa din vagoane sa fie incarcata si asigurata conform prevederilor din Anexa “RIV si Instructia 328”

- Prezinta aratarea vagoanelor trenului la IDM, impreuna cu pachetul de documente legat si sigilat

- La vagoanele pentru export verifica existenta formularului bun export si a celorlalte acte insotitoare specificate pe documentele de transport (acestea circula neconditionat in plic sau in punga de plastic)

- Face avizarea catre IDM despre vagoanele cu nereguli comerciale ce nu pot fi solutionate pe loc sau cu marfa deplasata, fapt ce poate produce accidente de circulatie

- Face mentiuni pe aratarea vagoanelor sip e manseta documentului de transport cu creion colorat, despre existenta in tren a vagoanelor incarcate cu marfuri periculoase, gabarit deposit, subliniind numarul vagonului

- Verifica daca tonajul inscris pe documentul de transport corespunde cu tonajul inscris pe peretele vagonului si in caz de depasire a tonajului face avizarea IDM, pentru scoaterea neconditionata a vagonului din tren.

- Executa si alte sarcini de serviciu precum: cantarirea vagonului, scoaterea vagonului, a prelatelor, etc.

- Pastreaza curatenia la locul de munca si participa la activitatile ce se organizeaza in statie pentru curatenie

Niciun comentariu: