BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Norme metodologice – extras din legea nr. 72/1996

In perioada de elaborare si executie a bugetului de venituri si cheltuieli, regiile autonome, societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital de stat, institutiile nationale de cercetare, precum si toti agentii economici cu capital privat vor utilize formularele de bugete de venituri si cheltuieli ce se intocmesc annual conform metodelor stabilite de Ministerul de Finante.

Agentii economici in elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli pot utilize formularele specifice proprii ori solicitate de autoritatile administratiei publice centrale sau locale si sunt aprobate de organelle prevazute in actele normative in vigoare.

In cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli de catre Guvern, annual Ministerul de Finante va elibera si va transmite autoritatilor administratiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieli. Bugetul de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome, societati nationale, institutelor nationale de cercetare – dezvoltare, precum si a societatilor comerciale cu capital de stat, care au aceasta prevedere in actul constitutive, vor fi trimise organelor care le avizeaza si vor fi aprobate de catre Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat.

Agentii economici definiti potrivit prezentelor norme metodologice sunt obligate sa intocmeasca annual bugetul de venituri si cheltuieli, cu desfacere pe trimestre, compus din urmatoarele formulare:

01 – Bugetul activitatii generale

02 – Bugetul activitatii de trezorerie, respectiv determinarea cash-flow

03 – Imprumutul garantat de stat

04 – Principalii indicatori economico-financiari

In cadrul Sucursalei Marfa Bucuresti, conform Regulamentului de Organizare si Functionare, compartimentul Analiza – Costuri se ocupa si cu:

- intocmirea si propunerea spre aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli

- analizeaza si fundamenteaza propunerile de venituri si prestatii de transport detaliate pe clienti

- initiaza deconturile prin compensare

- analizeaza evolutia dinamica a cheltuielilor pe feluri de elemente, comparative cu programul inscris in Bugetul de venituri si cheltuieli

Niciun comentariu: