Centrul Comercial Vanzari filiala Ploiesti

Centrul Comercial de Marfa Ploiesti este in subordinea Sucursalei Marfa Bucuresti.

Obiectul muncii este incheierea de contracte de transport pe calea ferata cu diferiti clienti, atat personae fizice cat si personae juridice.

Contractele ce se pot incheia pot fi:

- contracte de reduceri tarifare si/sau plata centralizata

- contracte prestari servicii

- contracte inchirieri

Contractele de plata centralizata si reduceri tarifare nu se incheie cu societatile care inregistreaza datorii catre CFR Marfa, indiferent de natura lor, pana la lichidarea acestor datorii.

Astfel contractarile se incheie separat pentru fiecare trafic in parte si anume:

- trafic local

- trafic import-export intre statiile CFR si statiile Cf fluviale sau maritime

- trafic de import-export via terra

- trafic de transit

- trafic de import-export viaterra si transit

Contractele care trateaza si traficul de transit se incheie numai la nivel central

Contractele de trafic local de import-export intre statiile CFR si statiile Cf fluviale sau maritime de import- export viaterra se pot incheia astfel:

- la nivel central de catre Serviciul Central Vanzari

- la nivelul sucursalei pe raza caruia isi are sediul clientul de contract

- incheierea contractelor de plata centralizata si reducere tarifara cu clienti care nu au sediul pe raza sucursalei se face numai cu aprobarea Directorului General al CFR Marfa

Reducerile tarifare se aplica pentru:

- expeditii de vagoane cu gabarit deposit care au sarcina pe osie depasita care necesita conditii speciale de circulatie

- expeditii de marfuri in vagoane transport

- expeditii de vagoane goale sau inchiriate

- transporturile militare de orice fel

Contractele de inchirieri se realizeaza intre SNTFM Sucursala Bucuresti in calitate de proprietar a utilajelor ce urmeaza a fi inchiriate si societatile care solicita inchirierea mijloacelor respective in calitate de chirias.

Durata contractului si tariful de inchiriere sunt specificate in clauzele contractului.

Tariful de inchiriere poate fi in lei sau valuta si poate fi platit in avans pe toata perioada sau pe fiecare luna.

Pentru intarzierea platii se vor percepe majorari de intarziere a platii conform “Tarifului intern de marfuri” calculate de la data scadentei si pana la achitarea integrala a sumei restante.

La incheierea contractului de inchiriere se intocmeste process verbal de predare – primire intre proprietar si chirias in care se specifica starea vagonului, date despre inchiriere. Subanchiriera vagoanelor este interzisa.

Circulatia vagoanelor inchiriate pe liniile CFR, atat in stare goala cat si incarcata se va face pe baza scrisorilor de trasura.

SNTFM CFR Marfa raspunde de respectarea termenului de executare a contractului de transport conform “Tarifului Intern de Marfuri”

Pentru nerespectarea obligatiilor contractuale contractul poate fi reziliat. Eventualele litigii pot fi solutionate pe cale amiabila sau in instanta.

Niciun comentariu: