Clasificarea convectoarelor

· După mărimea acestora, respectiv puterea termică:

- Convector LB, GLC 20 – 2,5 kW;

- Convector LB, LBA, GLC, GLE, GLV 30 – 3,5 kW;

- Convector LB 40 - 4,5 kW

- Convector LB, LBA, GLC, GLE, GLV 50 – 5,8 kW.

· După combustibilul utilizat în procesul de ardere :

Toate aparatele fac parte din :

Categoria II2H3B/P - aparat proiectat pentru utilizarea gazelor din două familii (G20 şi G30)

· După modul de evacuare a gazelor de ardere :

a. Varianta cu racordare la parapet – simbol “P”

Aceste aparate fac parte din :

Grupa C11 - Aparat la care circuitul arderii (alimentarea cu aer, camera de ardere, schimbătorul de căldură şi evacuarea gazelor de ardere ) este separat etanş faţă de camera în care funcţionează acesta (C), este proiectat pentru conectarea la un racord orizontal care, în acelaşi timp, asigură aspiraţia aerului de ardere din exterior şi realizează dispersia în exterior a gazelor de ardere, cele două orificii fiind sub aceleaşi condiţii de vânt (C1), tirajul realizându-se natural (C11)

b. Varianta cu racordare la coş – simbol “K”

Aceste aparate fac parte din :

Grupa B11BS - Aparat destinat conectării la un coş care evacuează produsele de ardere în

afara camerei în care se află aparatul, prin intermediul unei piese de rupere de presiune, prin tiraj natural, iar aerul de ardere este aspirat din cameră. Aparatul este prevăzut cu un dispozitiv de siguranţă împotriva refulării gazelor de ardere în cameră, în condiţii de tiraj anormal.

· După felul vizualizării flăcării arzătorului principal:

- Varianta LB, GLC – cu vizualizarea flăcării doar printr-un vizor special, amplasat în zona arzătorului “pilot”;

- Varianta LBA, GLE, GLV – cu vizualizarea flăcării pe toată lungimea acesteia, printr-un geam special şi corespunzător amplasat pe partea frontală a schimbătorului, respectiv a carcasei.Aceste variante constructive au doar un pur caracter estetic.


Niciun comentariu: