Documentele de transport pentru expeditiile de marfuri la CFR

Primirea la transport pe calea ferata a expeditiilor de marfuri, vagoane si coletarie se face numai daca predatorul prezinta la statia de predare scrisoarea de trasura.

Scrisoarea de trasura se compune din 5 parti si anume:

- Exemplar de serviciu

- Unicat

- Aviz si evidenta de primire

- Duplicat

- Copie

Exemplarul de serviciu, unicatul, avizul si adeverinta de primire trebuie sa insoteasca transportul pana la statia de destinatie.

Duplicatul se inmaneaza predatorului de catre casierul statiei de predare, dupa incheierea contractului de transport.

Copia scrisorii de trasura ramane in arhiva statiei de predare.

In statia de destinatie, unicatul se elibreaza destinatarului, iar avizul si adeverinta de primire se pastreaza in arhiva statiei de destinatie.

Pentru expeditiile de vagoane se foloseste scrisoarea de trasura Model I din colectia modelelor de imprimare, iar pentru expeditiile de coletarie scrisoarea de trasura Model 2.

Pentru transportul de marfuri intre unitatile CFR se foloseste scrisoarea de trasura Regie.

Pentru grupurile de vagoane incarcate cu acelasi fel de marfa predate in traficlocal de un singur predator pentru un singur destinatar se folosesc scrisori de trasura Model 4.

Pentru transportul expeditiilor de marfuri in traffic international SMGS, se foloseste scrisoarea de trasura SMGS de mica sau mare viteza. Scrisorile de trasura SMGS de mica sau mare viteza se compun din cate 2 parti: unicat si duplicat. Duplicatul se elibereaza predatorului de catre casierul statiei de predare dupa incheierea contractului de transport, iar unicatul insoteste transportul pana la destinatie.

Pentru transportul expeditiilor de marfuri in traffic international CIM, se foloseste scrisoarea de trasura CIM de mica sau mare viteza. Scrisoarea de trasura CIM se compune din 5 parti:

- scrisoarea de trasura

- foaia de expeditie

- avizul si adeverinta de primire

- duplicatul

- matca (copia)

Scrisoarea de trasura, foaia de expeditie, avizul si adeverinta de primire insotesc transportul pana la statia de destinatie.

Duplicatul se elibereaza predatorului.

Matca ramane in arhiva statiei de predare, cand expeditia in cauza este predate de personae fizice sau de ambasade.

Niciun comentariu: