Terminologie it -explicatii

Termen

Explicaţie

8P8C

8 Position 8 Contact - priză şi conector UTP, este de fapt conector şi priză RJ45

Ad Hoc

Un mod de interconectare a echipamentelor de reţea fără fir, care nu necesită echipamente specializate pentru interconectare

ADSL

Asymmetric digital subscriber line, este o tehnologie de comunicaţie de date, care face posibil transmisii de date mai rapide prin linii telefonice publice, ca modemul obişnuit

Armatură

cilindru de sticlă

Atenuarea

reprezintă pierderea în putere a semnalului electric, pe măsură ce aceasta parcurge cablul.

BNC (British Naval Connector)

Tip de conector folosit pentru cabluri thinnet coaxiale folosite în reţelistică

Bridge

este un echipament folosit pentru a filtra traficul de reţea intre segmentele unui LAN

Broadband

o tehnică utilizată în transmisia şi recepţia semnalelor multiple care utilizează mai multe frecvenţe pe un singur cablu, de exemplu internet şi telefonie pe acelaşi cablu

Cable modem (Modem de cablu)

Modulator – demodulator, face conversia între două forme de semnale, este folosit în reţele de televiziune prin cablu

CAT x

CAT (2,3,4…) categorie de certificare a cablurilor torsadate

CMTS (cable modem termination system)

Echipament digital care ţine legătura cu modemul de cablu şi se găseşte în centrul de comunicaţii cablu TV

Coliziune

Fenomenul de ciocnire a pachetelor în reţele ethernet

Conector BNC bară

conectează doua segmente de cablu coaxial subţire

Conector BNC-T

cuplează placa de reţea din calculator la cablul de reţea

Conector de cablu BNC

Conector care este sertizat la cele două capete ale cablului coaxial

Convertoare media

Convertesc semnalele între două medii de transmisie ex. fibră optică şi UTP

Cross-over cable

cablul inversor – firele sunt inversate faţă de cablul direct, este utilizat în reţele locale pentru interconectarea echipamentelor de reţea

dBi

directivity by efficiency – unitatea de măsură a câştigului unei antene fără fir

DDNS

Dynamic Host Configuration Protocol - Serviciul care oferă posibilitatea de a asocia pentru o adresă IP dinamică un nume de gazdă şi un nume domeniu

Diafonia (Crosstalk)

este un cuplaj magnetic neintenţionat dintre conductoare aflate la o distanţă relativă foarte mică.

Driver

Software, care face posibilă comunicarea plăcii de reţea cu sistemul de calcul

DSL

Digital subscriber line – tehnologie care face posibil comunicaţii digitale prin liniile obişnuite de telefonie publică

DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer)

Echipament digital care ţine legătura cu modemul ADSL şi se găseşte în centrul de comunicaţii telefonice

Echipament multifuncţional

Echipament de reţea, care incorporează funcţiile mai multor echipamente de reţea

Efectul de anulare (cancellation effect)

se produce când cele doua fire se află unul lângă celelalt, torsadate, şi câmpurile magnetice se anulează reciproc. Fără această proprietate, reţeaua ar fi foarte lentă din cauza interferenţelor cauzate de câmpurile magnetice.

EIA/TIA

Electronic Industries Association / Telecommunications Industries Association – asociaţie de standardizare

EMI

Electro - Magnetic Interference (Interferenţă Electro - Magnetică). Prin interferenţă se înţelege fenomenul de suprapunere a unor unde coerente

Frecvenţă

este măsura numărului de repetări ale unui fenomen periodic în unitatea de timp. În Sistemul Internaţional unitatea pentru frecvenţă este numită hertz şi este simbolizată prin Hz

FTP

Folied Twisted Pair – cablu torsadat în folie, cablu folosit în reţelistică

Full-duplex

permite datelor să circule în direcţii inverse în acelaşi timp

Half-duplex

permite datelor să circule intr-o singură direcţie

Hub

Echipament de reţea, folosit pentru interconectarea altor echipamente de reţea

impedanţă

Mărime electrică egală cu câtul dintre valoarea efectivă a tensiunii electrice aplicate unui anumit circuit si valoarea efectivă a intensităţii curentului electric absorbit de circuit.

Infrastructure

Un mod de interconectare a echipamentelor de reţea fără fir, care necesită echipamente specializate pentru interconectare

Interferenţa

este întâlnirea undelor (sonore, luminoase, electromagnetice etc.) coerente, în urma căreia unele slăbesc sau se distrug, iar altele se intensifică.

LED

light-emitting diode, o diodă semiconductoare care comportă ca o sursă de lumină

MAC

Media Access Control address – secvenţă numerică formată din 6 grupuri de câte 2 cifre hexadecimale (în baza 16) de tipul 00-0A-E4-A6-78-FB, pentru scopuri de identificare a echipamentelor în reţea

MDI / MDI-X

Medium dependent interface / Medium dependent interface crossover - tehnologia care face posibilă autoconfigurarea porturilor pe un echipament de reţea privind folosirea diferitelor tipuri de cabluri patch

Modelul OSI

OSI, este o structură de comunicare ierarhică foarte des folosită pentru a reprezenta o reţea. OSI este un standard al Organizaţiei internaţionale de standardizare, emis în 1984.

Modem

Modulator – demodulator, face conversia între două forme de semnale, analog şi digital

NAT

Network Address Translation – serviciu care traduce adresele ip folosite în reţele locale în adrese ip publice

Ohm

Unitatea de măsură a rezistenţei electrice

OSI

Open Systems Interconnection – organizaţie internaţională de standardizare

Patchcord

denumirea universală a cablurilor pentru interconectarea echipamentelor de reţea

PDA

personal digital assistant – un calculator mic, portabil care încape într-un buzunar

Placa de reţea

Dispozitiv care face posibil comunicaţia între calculator şi reţea

Port consolă

O interfată care se găseşte în unele echipamente de reţea prin intermediul căruia se face posibilă configurarea echipamentului folosindu-se un laptop sau un desktop şi un program gen Hyperterminal.

Port Forwarding

Translatarea permanentă a unui port pe routerul reţelei către o adresă IP şi un port din reţeaua privată

PPPoE

point-to-point protocol over Ethernet - este un protocol de reţea pentru încapsularea cadrelor PPP (Point to Point Protocol) în cadre Ethernet.

Punchdown tool (Crone tool)

se foloseşte pentru fixarea (fixarea) firelor torsadate în priza RJ-45 şi patch panel

Repetor

Un repetor permite transportul semnalului pe o distanţă mai mare

Residental Gateway

modem inteligent, care poate partaja serviciul ADSL cu mai multe calculatoare sau cu o reţea întreagă

Reţea de calculatoare (Network)

Calculatoare legagte între ele prin cabluri şi dispositive speciale

RFI

Radio – Frequency Interference (Interferenţe de radiofrecvenţă). Prin interferenţă se înţelege fenomenul de suprapunere a unor unde coerente

RJ-11

Conector şi priză folosit în telefonie analogică şi digitală

RJ-45

Conector şi priză folosită pentru cabluri torsadate

Rollover cable

Cablu consolă - este folosit pentru conectarea unui calculator cu portul consolă a unui router

ROM

Read-Only memory – memorie al cărei conţinut nu poate fi modificat şi care se păstrează chiar dacă memoria nu este alimentat cu energie electrică

Router (Ruter)

Echipament de reţea, folosit pentru interconectarea a două reţele locale

Segmentare

Mărirea numărului de domenii de coliziune

Sloturile de expansiune

Punct de conectare pentru cartel de expansiune în placa de bază a calculatorului

SPI Firewall

Stateful Packet Inspection Firewall – serviciu care oferă protecţie reţelelor locale, împotriva atacurilor provenite dinspre internet

SSID

Security Set Identifier – identificatorul unui reţele fără fir

STP

Shielded Twisted Pair – cablu torsadat ecranat, cablu folosit în reţelistică

Straight-through cable

cablul direct - este cel mai des utilizat tip de cablu în reţele locale pentru interconectarea echipamentelor de reţea

Switch

Echipament de reţea, folosit pentru regenerarea semnalului slab sau distorsionat în cablul de reţea

Terminator BNC

se foloseşte la fiecare capăt al magistralei pentru a absorbi semnalele parazite

Thicknet sau 10BASE5

Cablu coaxial gros care a fost folosit in reţelistică

Thinnet 10Base2

Cablu coaxial subţire, care a fost folosit în reţelistică

UTP

Unshielded Twisted Pair – cablu torsadat neecranat, cablu folosit în reţelistică

VPN

Virtual Private Network - o modalitate de stabilire a unor comunicaţii securizate prin intermediul unui reţele nesigure ca internetul

WEP

Wired Equivalent Privacy – algoritm de securizare a comunicaţiei în reţele fără fir

Wireless

Fără fir, comunicaţie prin intermediul undelor magnetice, undelor radio

Wireless access point

Punct de acces fără fir – echipament de reţea prin intermediul căruia este posibil conectarea echipamentelor fără fir la reţea

Wireless Channel

Frecvenţă de operare a unui reţele fără fir

WPA

Wi-Fi Protected Access – protocol pentru securizarea comunicaţiei în reţele fără fir

Niciun comentariu: