33 coduri de erori in Microsoft Windows 98 ( Second Edition)

Codul 1

This device is not configured correctly. (Code 1)

To update the drivers for this device, click Update Driver. If that doesn't work, see your hardware documentation for more information.


Butonul Solution: Update Driver

Acest cod înseamnă că sistemul nu a avut ocazia să configureze dispozitivul. Pentru a rezolva problema, urmaţi instrucţiunile din caseta Device Status. În plus, este posibil ca această problemă să poată fi rezolvată prin eliminarea dispozitivului din Device Manager, apoi prin executarea expertului Add New Hardware din Control Panel.

Codul 2

În funcţie de dispozitivul care prezintă probleme, este posibil să vedeţi unul din aceste două mesaje. Acest cod înseamnă că încărcătorul de dispozitive (DevLoader) nu a încărcat un dispozitiv. Dacă acest dispozitiv este unul de tip Root Bus DevLoader (de exemplu ISAPNP, PCI sau BIOS), se va afişa următorul mesaj:

Windows could not load the driver for this device because the computer is reporting two bus types. (Code 2)

Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.


unde este ISAPNP, PCI, BIOS, EISA sau ACPI.

Butonul Solution: None

Când dispozitivul nu este unul de tip Root Bus DevLoader, se va afişa următorul mesaj:

The device loader(s) for this device could not load the device driver. (Code 2)

To fix this, click Update Driver to update the device driver.


unde este DevLoader, cum ar fi FLOP, ESDI, SCSI etc.

Butonul Solution: Update Driver

Pe lângă aplicarea soluţiei recomandate, mai încercaţi şi eliminarea dispozitivului din Device Manager, apoi executarea expertului Add New Hardware.

Codul 3

The driver for this device may be bad, or your system may be running low on memory or other resources. (Code 3)

To update the drivers for this device, click Update Driver. To check your computer's memory and system resources, right-click My Computer on your desktop, click Properties, and then click the Performance tab.Butonul Solution: Update Driver

Ca alternativă, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 4

This device is not working properly because one of its drivers may be bad, or your registry may be bad. (Code 4)

To Update the drivers for this device, click Update Driver. If that doesn't work, run Scanregw.exe (click Start, click Run, type Scanregw.exe, and then click OK) to check your registry.Butonul Solution: Update Driver

Acest cod arată că este posibil ca fişierul .inf al acestui dispozitiv să fie incorect sau ca registry-ul să fie deteriorat. Acest cod de eroare se afişează dacă fişierul .inf specifică un câmp care ar trebui să fie text, dar în schimb este binar.

Pe lângă aplicarea sugestiilor recomandate, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă acest cod de eroare continuă să apară, contactaţi producătorul de hardware pentru a obţine un fişier .inf actualizat.

Codul 5

The driver for this device requested a resource that Windows does not know how to handle. (Code 5)

To fix this, click Update Driver to update the driver for this device.Butonul Solution: Update Driver

Acest cod arată existenţa unei erori de dispozitiv, cauzată de lipsa unui arbitrator. Dacă un dispozitiv solicită un tip de resursă pentru care nu există arbitrator, atunci primiţi acest cod de eroare.

Pentru a rezolva această problemă, actualizaţi driverul după cum este sugerat sau utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 6

Another device is using the resources this device needs. (Code 6)

To fix this, shut down your computer, turn it off, and then change the resources for this device. When you have finished, start Device Manager and change the resource settings for this deviceButonul Solution: Hardware Troubleshooter

Acest cod înseamnă că există un conflict între acest dispozitiv şi un alt dispozitiv.

Codul 7

Textul mesajului care este afişat pentru această eroare este specific driverului sau enumeratorului. Dacă driverul nu oferă informaţii despre cauza eşecului, se afişează următorul mesaj:

The drivers for this device need to be reinstalled. (Code 7)

To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.


Butonul Solution: Reinstall Driver

Acest cod înseamnă că nu se poate efectua o configurare pentru acest dispozitiv.

Dacă dispozitivul funcţionează corect, nu este nevoie să efectuaţi alţi paşi pentru a corecta codul. Dacă dispozitivul nu funcţionează corect, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware Control Panel. În cazul în care continuaţi să primiţi acest cod de eroare şi dispozitivul nu funcţionează corect, consultaţi producătorul hardware-ului pentru un driver actualizat.

Codul 8

Pentru acest cod de eroare se pot afişa câteva mesaje de eroare diferite. Acest cod înseamnă că nu s-a găsit încărcătorul de dispozitive (DevLoader) pentru un dispozitiv. De exemplu, fişierul .inf al dispozitivului poate face referire la un fişier lipsă sau nevalid.

Acest cod de eroare include următoarele situaţii de eroare:

Un încărcător de dispozitive (DevLoader) de sistem face parte din Vmm32.vxd şi începe, de obicei, cu un asterisc (*). Dacă DevLoader este un DevLoader de sistem, se afişează următorul text

This device is not working properly because Windows cannot load the file that loads the drivers for the device. (Code 8)

To fix this problem, run Windows Setup again using your Windows CD-ROM.

unde este încărcătorul DevLoader de sistem care nu a fost găsit.

Butonul Solution: None

Dacă aceasta nu este un DevLoader de sistem şi DevLoader nu a fost găsit (fişierul lipseşte), se afişează următorul text

This device is not working properly because Windows cannot find the file that loads the drivers for the device. (Code 8)

To fix this problem, click Reinstall Device to reinstall this device.

unde este încărcătorul DevLoader lipsă.

Butonul Solution: Reinstall Driver

Dacă acesta nu este un DevLoader de sistem şi se găseşte pe disc (fişierul există), se afişează următorul text:

This device is not working properly because the file that loads the drivers for this device is bad. (Code 8)

To fix this problem, click Update Driver to update the drivers for this device."

unde este numele DevLoader.

Butonul Solution: Update Driver

Dacă intrarea DevLoader este o cheie software care lipseşte a acestui dispozitiv sau un şir vid, se afişează următorul text:

Device failure: Try changing the driver for this device. If that doesn't work, see your hardware documentation. (Code 8)"

Butonul Solution: Update Driver

În cele mai multe cazuri, soluţia este să se reinstaleze sau să se actualizeze driverul. Ca alternativă, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă acest cod de eroare continuă să apară, contactaţi producătorul hardware-ului pentru a obţine drivere actualizate.

Dacă acel DevLoader cu problemă este unul de sistem, se recomandă să se reinstaleze Windows, deoarece acest driver este cuprins în fişierul Vmm32.vxd.

Codul 9

Textul pentru acest cod de eroare variază, în funcţie de enumerarea sau nu a dispozitivului ca BIOS/ACPI. Dacă acesta este un dispozitiv enumerat BIOS sau ACPI, se afişează următorul text:

This device is not working properly because the BIOS in your computer is reporting the resources for the device incorrectly. (Code 9)

Contact your computer manufacturer to get an updated BIOS for your computer.


Butonul Solution: None

Dacă acesta nu este un dispozitiv enumerat BIOS sau ACPI (cum ar fi un adaptor de completare sau un dispozitiv care a fost conectat la computer), se afişează următorul text:

This device is not working properly because the BIOS in the device is reporting the resources for the device incorrectly. (Code 9)

Contact the device manufacturer to get an updated BIOS for your device.


Butonul Solution: None

Acest cod înseamnă că informaţiile din registry pentru acest dispozitiv nu sunt valide.

Această eroare se poate rezolva utilizând Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executând instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă acest cod de eroare continuă să apară, contactaţi producătorul de hardware pentru a obţine setările de registry corecte sau driverele actualizate.

Codul 10

Dacă în cheia hardware a dispozitivului există o valoare „FailReasonString”, acel şir se va afişa ca mesaj de eroare. Driverul sau enumeratorul plasează acolo valoarea şir de caractere din registry. Dacă nu există „FailReasonString” în cheia hardware, se va afişa acest mesaj generic de eroare.

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 10)

Try upgrading the device drivers for this device.


Butonul Solution: Update Driver

Pentru a rezolva acest cod de eroare, asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat corect la computer. De exemplu, asiguraţi-vă că toate cablurile sunt complet conectate şi că plăcile adaptoare sunt aşezate corect. Urmaţi butonul de soluţie sugerat şi actualizaţi driverul dispozitivului. Poate fi posibil să se elimine dispozitivul, apoi să fie detectat din nou utilizând expertul Add New Hardware.

Codul 11

Windows stopped responding while attempting to start this device, and therefore will never attempt to start this device again. (Code 11)

For more information, look up ASD in Windows Help.

Try upgrading the device drivers for this device.Butonul Solution: Update Driver

Pentru a rezolva această eroare, executaţi utilitarul Automatic Skip Driver din instrumentul System Information. Dacă problema persistă, contactaţi producătorul de hardware pentru a obţine drivere actualizate.

Codul 12

This device cannot find any free resources to use. (Code 12)

If you want to use this device, you must disable another device that is using the resources this device needs. To do this, click Hardware Troubleshooter and follow the instructions in the wizard.unde este un tip de resursă (IRQ, DMA, Memorie sau I/O).

Butonul Solution: Hardware Troubleshooter

Acest cod înseamnă că unul dintre arbitratorii de resurse s-a defectat. Aceasta se poate întâmpla dacă dispozitivul este configurabil prin software şi nu dispune în mod curent de o resursă (dacă sistemul nu mai are resurse). De exemplu, toate întreruperile sunt utilizate sau dispozitivul solicită o resursă care este utilizată în mod curent de alt dispozitiv care nu va elibera resursa.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi instrucţiunile din Hardware Troubleshooter. În plus, vedeţi subiectul „Troubleshooting Conflicting Hardware” din ajutorul Windows 95 sau consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:

ID ARTICOL: 133240 (http://support.microsoft.com/kb/133240/RO/) (articolul poate să fie în limba engleză)
TITLU: Depanarea conflictelor de dispozitive cu Device Manager

Codul 13

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 13)

To have Windows detect whether this device is present or not, click Detect Hardware.Butonul Solution: Detect Hardware

Acest cod arată că driverul dispozitivului nu a găsit hardware-ul.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, urmaţi soluţia recomandată. Ca alternativă, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 14

This device cannot work properly until you restart your computer. (Code 14)

To restart your computer now, click Restart Computer.Butonul Solution: Restart Computer

Pentru a rezolva acest cod de eroare, închideţi Wndows, închideţi computerul, apoi reporniţi computerul.

Codul 15

This device is causing a resource conflict. (Code 15)

To resolve the conflict, click Hardware Troubleshooter and follow the instructions in the wizard.Butonul Solution: Hardware Troubleshooter

Acest cod înseamnă că resursele dispozitivului sunt în conflict cu resursele unui alt dispozitiv, cauza probabilă fiind re-enumerarea.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi instrucţiunile din Hardware Troubleshooter. În plus, vedeţi subiectul „Troubleshooting Conflicting Hardware” din ajutorul Windows 95 sau consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:

ID ARTICOL: 133240 (http://support.microsoft.com/kb/133240/RO/) (articolul poate să fie în limba engleză)
TITLU: Depanarea conflictelor de dispozitive cu Device Manager

Codul 16

Windows could not identify all the resources this device uses. (Code 16)

To specify additional resources for this device, click the Resources tab and fill in the missing settings. Check your hardware documentation to find out what settings to use.Butonul Solution: None

Acest cod înseamnă că dispozitivul nu a fost detectat complet. Dacă un dispozitiv nu este detectat complet, se poate să nu se înregistreze toate resursele sale.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, faceţi clic pe fila Resurse în Device Manager pentru a introduce manual setările.

Codul 17

The driver information file is telling this child device to use a resource that the parent device does not have or recognize. (Code 17)

To fix this, click Update Driver to update the drivers for this device.unde este fişierul .inf al dispozitivului.

Butonul Solution: Update Driver

Acest cod înseamnă că hardware-ul este un dispozitiv cu funcţii multiple şi că fişierul .inf al dispozitivului furnizează informaţii nevalide despre cum se împart resursele dispozitivului către dispozitivele fiu.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă acest cod de eroare continuă să apară, contactaţi producătorul de hardware pentru a obţine un fişier .inf actualizat.

Codul 18

The drivers for this device need to be reinstalled. (Code 18)

To reinstall the drivers for this device, click Reinstall Driver.Buton Solution: Reinstall Driver

Acest cod înseamnă că s-a produs o eroare şi că dispozitivul trebuie reinstalat.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi soluţia recomandată. Dacă aceasta nu funcţionează, eliminaţi dispozitivul din Device Manager, apoi executaţi expertul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 19

Your registry may be bad. (Code 19)

To check your registry, click Check Registry. If the registry is bad, Windows will restart your system and go back to a previous registry that is good.Buton Solution: Check Registry

Acest cod înseamnă că registry-ul a returnat un rezultat necunoscut.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi soluţia recomandată, care va executa Scanreg.exe. Dacă aceasta nu se rezolvă problema, tastaţi „scanreg/restore" (fără ghilimele) la un prompt de comandă. În final, eliminaţi dispozitivul din Device Manager şi redetectaţi-l utilizând instrumentul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 20

Windows could not load one of the drivers for this device. (Code 20)

To fix this, click Update Driver to update the drivers for this device.Buton Solution: Update Driver

Acest cod înseamnă că VxD Loader (Vxdldr) a returnat un rezultat necunoscut. De exemplu, este posibil să fie o nepotrivire de versiuni între driverul de dispozitiv şi sistemul de operare.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi soluţia recomandată. Dacă aceasta nu funcţionează, eliminaţi dispozitivul din Device Manager, apoi executaţi expertul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 21

Windows is removing this device. (Code 21)

Close this dialog box, and then wait a few seconds. If this problem continues, restart your computer.Buton Solution: Restart Computer

Acest cod înseamnă că dispozitivul are o problemă ce poate fi rezolvată prin repornirea computerului.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, închideţi Windows, opriţi computerul, apoi reporniţi computerul.

(Codul 22)

Textul afişat pentru această eroare diferă în funcţie de circumstanţe.

Dacă dispozitivul este dezactivat pentru că l-aţi dezactivat utilizând Device Manager, se afişează următorul text:

This device is disabled. (Code 22)

Click Enable Device to enable this device.

Buton Solution: Enable Device

Dacă dispozitivul nu este pornit, se afişează următorul text:

This device is not started. (Code 22)

Click Start Device to start this device.


Buton Solution: Start Device

Dacă dispozitivul este dezactivat de către un driver sau un program, se afişează următorul text:

This device is disabled. (Code 22)

You can't enable this device because it has been disabled by a Windows driver.

Buton Solution: None

Acest cod înseamnă că dispozitivul este dezactivat sau că nu a pornit.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, urmaţi soluţia recomandată. Pentru al treilea caz, eliminaţi dispozitivul din Device Manager, apoi detectaţi-l din nou utilizând instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă problema persistă, încercaţi o pornire minimală pentru a exclude interferenţele software. Dacă eroarea persistă, contactaţi producătorul hardware-ului.

Codul 23

Textul afişat pentru acest cod de eroare diferă în funcţie de circumstanţe.

Dacă acest dispozitiv este o placă video secundară şi placa video primară a fost găsită, se afişează următorul text:

This display adapter is functioning correctly. (Code 23)

The problem is with the main display adapter. To view the properties for the main display adapter, click Properties."

Buton Solution: Properties

Dacă acest dispozitiv este o placă video secundară şi placa video primară nu poate fi găsită, se afişează următorul text:

This display adapter is functioning correctly. (Code 23)

The problem is with the main display adapter. Fix the main display adapter, and then this display adapter will work.

Buton Solution: None

Dacă dispozitivul nu este o placă video, se afişează următorul text:

The loaders for this device cannot load the required drivers. (Code 23)

To update the device drivers, click Update Driver.

Buton Solution: Update Driver

Acest cod înseamnă că încărcătorul de dispozitive a întârziat pornirea unui dispozitiv, apoi nu a informat Windows atunci când a fost pregătit să pornească dispozitivul.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, verificaţi setările pentru placa video principală în Proprietăţi de afişare. Încercaţi să eliminaţi plăcile video primară şi secundară din Device Manager, apoi să reporniţi pentru a permite Windows să efectueze din nou enumerarea acestor dispozitive. Verificaţi că driverele sunt cele curente şi că sunt instalate corect.

Pentru alte dispozitive decât plăci video, urmaţi soluţia recomandată. Dacă aceasta nu funcţionează, eliminaţi dispozitivul din Device Manager, apoi utilizaţi expertul Add New Hardware din Control Panel.

Codul 24

Textul afişat pentru acest cod de eroare diferă în funcţie de tipul dispozitivului (moştenire sau Plug and Play).

Dacă dispozitivul este unul moştenit (detectat în rădăcină), se afişează textul următor:

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 24)

To have Windows detect whether this device is present or not, click Detect Hardware.

Buton Solution: Detect Hardware

Dacă dispozitivul este Plug and Play, se afişează următorul text:

This device is either not present, not working properly, or does not have all the drivers installed. (Code 24)

Try upgrading the device drivers for this device.

Buton Solution: Update Drivers

Acest cod înseamnă că dispozitivul nu s-a găsit (de exemplu, lipseşte sau nu funcţionează corect).

Pentru a rezolva acest cod de eroare, urmaţi soluţiile recomandate. Dacă dispozitivul tot nu funcţionează, asiguraţi-vă că dispozitivul este conectat corect la computer. De exemplu, asiguraţi-vă că toate cablurile sunt instalate corect sau că plăcile adaptoare sunt aşezate corect în sloturile lor.

Codul 25

Windows is in the process of setting up this device. (Code 25)

To complete the setup, click Restart Computer to restart you computer.Buton Solution: Restart Computer

Această problemă apare de regulă doar pe parcursul primei sau a celei de a doua încărcări, după ce programul de instalare Windows copiază toate fişierele. Astfel, dacă se identifică acest cod, instalarea este probabil incompletă.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi soluţia recomandată. Poate fi necesară reinstalarea Windows dacă problema nu se rezolvă prin repornire.

Codul 26

Windows is in the process of setting up this device. (Code 26)

To complete the setup, click Restart Computer to restart you computer.Buton Solution: Restart Computer

Acest cod înseamnă că un dispozitiv nu s-a încărcat. Poate exista o problemă în driverul dispozitivului sau este posibil să nu se fi instalat toate driverele.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, urmaţi soluţia recomandată. Dacă nu funcţionează, utilizaţi Device Manager pentru eliminarea dispozitivului, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă acest cod de eroare continuă să apară, contactaţi fabricantul hardware-ului sau Biblioteca software Microsoft pentru un driver actualizat.

Codul 27

Windows can't specify the resources for this device. (Code 27)

Click the Resources tab, and then select the basic configuration for the resources this device uses. To see which resources this device uses, see the documentation for this device.Buton Solution: None

Acest cod înseamnă că porţiunea din registry ce descrie resursele posibile pentru un dispozitiv nu conţine intrări valide. De exemplu, dispozitivul este marcat ca fiind configurabil, dar informaţia de configurare din fişierul .ini este setată ca fiind codată hardware.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, utilizaţi Device Manager pentru a elimina dispozitivul, apoi executaţi instrumentul Add New Hardware din Control Panel. Dacă dispozitivul continuă să nu funcţioneze, consultaţi fabricantul hardware-ului pentru drivere actualizate sau asistenţă.

Codul 28

The drivers for this device are not installed (Code 28).

To reinstall the drivers for this device, click Reinstall DriverButon Solution: Reinstall Driver

Acest cod înseamnă că dispozitivul nu a fost instalat complet.

Pentru a rezolva această problemă, urmaţi soluţia recomandată. Dacă aceasta nu funcţionează, încercaţi să eliminaţi dispozitivul din Device Manager şi să utilizaţi expertul Add New Hardware din Control Panel pentru a-l detecta din nou. Dacă eroarea persistă, este posibil să fie necesară obţinerea de drivere actualizate.

Codul 29

This device is disabled because the BIOS for the device did not give it any resources. (Code 29)

You must enable the device in the BIOS. See your hardware documentation for details, or contact your computer manufacturer to get an updated BIOS.Buton Solution: None

Acest cod înseamnă că dispozitivul a fost dezactivat pentru că nu funcţionează corect şi nu poate funcţiona corect în Windows. Acest cod poate apare şi dacă dispozitivul este dezactivat în BIOS în mod intenţionat.

Există posibilitatea de a rezolva acest cod de eroare prin activarea sau dezactivarea dispozitivului în setările CMOS ale computerului. Windows nu poate suprascrie această setare. Contactaţi producătorul computerului pentru asistenţă privind utilizarea programului de configurare al CMOS.

Codul 30

This device is using an Interrupt Request (IRQ) resource that is in use by another device and cannot be shared. You must change the conflicting setting or remove the real-mode driver causing the conflict. (Code 30)"Buton Solution: None

Acest cod înseamnă că un IRQ nu poate fi partajat. Aceasta se poate produce când un controler PCI/EISA SCSI partajează un IRQ care este utilizat şi de către un driver de dispozitiv în mod real pe care Windows nu îl poate modifica.

Pentru a rezolva acest cod de eroare, eliminaţi driverul în mod real care utilizează acelaşi IRQ ca dispozitivul. Este posibil ca driverul în mod real să se încarce în fişierul Config.sys sau Autoexec.bat.

Codul 31 (nou în Windows 98)

This device is not working properly because is not working properly. (Code 31)

To view the properties for and see why it is not working, click Properties."unde este dispozitivul dependent ce trebuie remediat pentru ca acest dispozitiv să funcţioneze corect.

Buton Solution: Properties

Acest cod apare când un dispozitiv este dependent altul pentru a funcţiona corect. Aceasta nu include dispozitivele care sunt enumerate de către dispozitivul părinte.

Butonul Properties afişează proprietăţile pentru celălalt dispozitiv. Mai mult decât probabil celălalt dispozitiv va prezenta de asemenea unul din codurile de eroare din Device Manager. Urmaţi toate soluţiile recomandate. Dacă dispozitivele tot nu funcţionează, eliminaţi-le din Device Manager şi utilizaţi expertul Add New Hardware pentru a le detecta din nou. În final, consultaţi producătorul hardware-ului pentru a obţine drivere actualizate.

Codul 32 (nou în Windows 98)

Windows cannot install the drivers for this device because it cannot access the drive or network location that has the setup files on it. (Code 32)

To fix this problem, click Restart Computer to restart your computer. If that doesn't work copy all the setup files onto your local hard disk, and run setup from there.Buton Solution: Restart Computer

Acest cod arată că discul de instalare sau CD-ROM-ul nu au fost disponibile pentru a instala driverele. De exemplu, unitatea CD-ROM sau conexiunea la reţea nu sunt disponibile. Această eroare apare de regulă pe parcursul primei sau a celei de a doua reporniri, după ce s-au încărcat toate fişierele în timpul instalării.

Pentru a rezolva această problemă, încercaţi mai întâi să reporniţi după cum s-a sugerat. Dacă astfel nu se rezolvă problema, determinaţi de ce discul de instalare sau unitatea CD-ROM nu sunt disponibile. De regulă, aceste dispozitive au la rândul lor coduri în Device Manager (cum ar fi controlerul CD-ROM sau adaptorul de reţea). Înainte să rezolvaţi acest conflict, rezolvaţi problema şi obţineţi acces la discul de instalare sau la CD-ROM.

Codul 33 (nou în Windows 98)

Mesajul text afişat pentru această eroare este specific driverului sau enumeratorului. Dacă driverul nu oferă informaţii despre cauza nefuncţionării, se afişează următorul mesaj:

This device isn't responding to its driver. (Code 33)

For more information, contact your hardware vendor."


Buton Solution: None
Acest cod este afişat de regulă la o defecţiune hardware.

Cum se depanează codurile de eroare

Pentru informaţii privind modul de depanare a codurilor de eroare, consultaţi subiectul „Hardware Conflict Troubleshooter” în Ajutorul Windows sau vizualizaţi următorul articol în Baza de cunoştinţe Microsoft:

133240 (http://support.microsoft.com/kb/133240/RO/) Depanarea conflictelor de dispozitive cu Device Manager (articolul poate să fie în limba engleză)

Pentru a vizualiza subiectul „Hardware Conflict Troubleshooter” din Ajutorul Windows, faceţi clic pe Start, pe Help, tastaţi hardware conflict troubleshooter în fila Search, apăsaţi ENTER, apoi faceţi dublu clic pe subiectul hardware conflict troubleshooter.

Niciun comentariu: