Cazuri în care se admite scoaterea din funcţiune a instalaţiilor de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenului

Art. 1. - (1) Instalaţiile de siguranţă şi vigilenţă instalate pe locomotivă trebuie să asigure frânarea automată a trenului atunci când mecanicul de locomotivă nu-şi manifestă vigilenţa în conducerea trenului.

(2) Instalaţiile de control automat al vitezei trenului instalate pe locomotivă trebuie să asigure:

a) controlul vitezei trenului, punctual sau continuu, conform tipului instalaţiei;

b) frânarea automată a trenului, dacă în punctul şi/sau momentul controlat, viteza trenului este mai mare decât cea stabilită ca limită pentru situaţia respectivă;

c) controlul vitezei şi frânarea automată a trenului, în cazul nerespectării indicaţiilor semnalelor fixe sau a semnalelor mobile care ordonă oprirea sau reducerea vitezei.

(3) Scoaterea din funcţie a instalaţiilor de siguranţă şi vigilenţă, precum şi a instalaţiilor de control automat al vitezei trenului, este permisă în următoarele cazuri:

a) la locomotivele care circulă în stare de serviciu inactive în corpul trenului, inclusiv la trenurile formate numai din locomotive în stare de serviciu, când în cabina de conducere se află alt agent în afara mecanicului de locomotivă;

b) la locomotivele de multiplă tracţiune când acestea sunt conduse de la un singur post;

c) când instalaţia produce în mod repetat descărcarea conductei generale de frână a trenului în staţionare;

d) când instalaţia produce în mod repetat frânarea trenului, deşi a fost manipulată corespunzător;

e) când după o frânare a trenului produsă de instalaţia respectivă, indiferent de motiv, nu se mai poate alimenta conducta generală de frână a trenului;

f) când siguranţele automate pentru protecţia circuitelor electrice ale instalaţilor respective intră în acţiune în mod repetat, sau când după intrarea în acţiune a respectivelor siguranţe automate acestea nu se mai pot rearma.

(4) Prin frânări repetate se înţelege:

a) mai mult de două frânări ale trenului produse de instalaţia de siguranţă şi vigilenţă într-un interval de timp de 10 minute deşi a fost manipulată corespunzător;

b) mai mult de două frânări ale trenului produse de instalaţia de control al vitezei în situaţii asemănătoare celei de la lit. a), deşi s-au respectat vitezele de control şi instalaţia a fost manipulată corespunzător, de exemplu când instalaţia produce frânarea trenului la trecerea pe lângă un semnal care ordonă reducerea vitezei deşi mecanicul manipulează butonul „Atenţie”, iar viteza trenului este în limitele stabilite pentru felul trenului respectiv.

Art. 2. - (1) Scoaterea din funcţie a instalaţiilor de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenurilor se face prin manipularea corespunzătoare a tuturor aparatelor prevăzute în reglementările specifice fiecărui tip de instalaţie în parte.

(2) Este interzisă scoaterea din funcţie a sistemului pneumatic de descărcare a conductei generale de frână, astfel încât, deşi instalaţiile de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenurilor comandă frânarea trenului, descărcarea conductei generale de frână a trenului să fie împiedicată.

Art. 3. - (1) În toate cazurile în care este necesară scoaterea din funcţiune a instalaţiilor de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenurilor, mecanicul de locomotivă va înscrie sub semnătură în carnetul de bord al locomotivei menţiunea: „scos din funcţie instalaţia..... din cauza......../data...., ora..., minutul..., locul....”.

(2) După dispariţia cauzelor care au impus scoaterea din funcţie a instalaţiilor de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenurilor, în caietul de bord al locomotivei se va înscrie sub semnătură menţiunea „ pus în funcţie instalaţia......../data...., ora..., minutul..., locul....”.

Art. 4. - (1) În toate situaţiile în care remorcarea unui tren, circulaţia izolată şi manevra vehiculelor feroviare se face cu o locomotivă la care una din instalaţiile de siguranţă, vigilenţă şi control al vitezei trenurilor este scoasă din funcţie, în cabina de conducere a locomotivei trebuie să se afle, în afara mecanicului de locomotivă, încă un agent instruit pentru luarea tuturor măsurilor în cazul în care mecanicul îşi pierde capacitatea de conducere.

Niciun comentariu: