Comenzi uzuale in Autocad

Comenzile pot fi introduse la aparitia prompterului "Command:". Pentru repetarea ultimei comenzi, se va apasa Enter. Se pot introduce puncte sau coordonate in oricare din modurile:

Absolut: x,y
Relativ: @deltax,deltay
Polar: @dist

Pentru comenzile care accepta puncte 3D, se pot include coordonate in format absolut sau relativ:

Absolut: x,y,z
Relativ: @deltax,deltay,deltaz

Daca omiteti coordonata Z, se utilizeaza elevatia curenta.

Filtre: .X,.Y,.Z,.XY,.YZ,.X - cand la o cerere de coordonate se da o astfel de combinatie, apare prompterul "of". Prin acesta ni se solicita introducerea unui element geometric de tip punct, de la care AutoCAD sa-si ia coordonatele ce urmeaza dupa punct (de ex. la .XZ va prelua coordonatele X si Z ale punctului selectat). Odata furnizat punctul care ofera aceste informatii, ni se va prezenta cererea "need a" sau "need ab", unde a si b sunt una dintre literele x,y sau z, mai exact acele litere care au lipsit din indicarea filtrului.

Selectarea obiectelor: ("Select objects:")
(punct) = Un obiect
M = Mai multe obiecte
L = Ultimul obiect
W = Obiectele continute in intregime in fereastra specificata
C = Obiectele care trec prin fereastra
A = Adauga obiectele urmatoare
R = Elimina (din multimea de selectie) obiectele urmatoare
U = Elimina ultimul obiect
(începând cu Release 11 au fost introduse si alte optiuni).

Daca multimea selectata va satisface, apasati Enter.

APERTURE

"APERTURE" inseamna "deschidere". Se asteapta introducerea marimii patratelului selector in modul OSNAP, in pixeli.

Sintaxa: APERTURE
Object snap target height (1-50 pixels)
: (numar)

Puteti opta intre a introduce o valoare (cuprinsa intre 1 si 50 pixeli) si a apasa pur si simplu Enter, in cazul in care ati vrut doar sa vedeti care este setarea "aperture" curenta, fara a o modifica. Cu cat latura patratelului este mai mica, punctul este localizat mai repede (mai usor pentru calculator, mai greu pentru operator). Valoarea este pastrata in variabila de sistem "APERTURE".

ARC

Comanda ARC serveste la trasarea arcelor de cerc. Iata variantele de introducere a arcului:

- trei puncte de pe arc
- punctul de inceput, centrul, punctul final
- punctul de inceput, centrul, marimea arcului in grade
- punctul de inceput, centrul, lungimea coardei
- punctul de inceput, punctul final, raza
- punctul de inceput, punctul final, marimea arcului in grade
- punctul de inceput, punctul final, directia de trasare
- continuarea liniei sau arcului precedent

Format 3 puncte: ARC Center/: (punct)
Center/End/
: (punct)
End point: (punct)

Optiuni: A = unghiul inclus intre laturile (radiale) care marginesc arcul
D = directia unghiulara masurata in sens trigonometric de la punctul de start
L = lungimea coardei
C = punctul din centrul arcului
E = punctul de sfarsit al arcului
R = raza
Pentru a continua linia sau arcul precedent, raspundeti la primul prompter cu Enter (vezi variabila LASTANGLE).
O dreapta nu este recunoscuta ca un arc cu raza infinita, deci trei puncte coliniare nu vor fi acceptate pentru definirea arcului.

AREA

Cu comanda AREA se pot calcula ariile si perimetrele unor spatii inchise.

Sintaxa: AREA /Entity/ Add/ Subtract: (primul punct)
(ADD mode) Next point: (urmatorul punct)
(ADD mode) Next point: (urmatorul punct)
(ADD mode) Next point: ...Enter pt. a incheia introducerea pct.
Area = nnnn Perimeter = nnnn
Total area = nnnn
/Entity/Subtract: ...Enter pt. abandonarea comenzii.

Comanda incepe in modul "add". Optiunile sunt:

Add - Trece in modul "add" (adaugare).
Subtract - Trece in modul "subtract" (extragere).
Entity - Compune aria din cercurile sau poliliniile selectate.
Enter - Paraseste comanda.

Valoarea ariei este pastrata in variabila de sistem AREA, iar perimetrul in variabila PERIMETER. Conturul este inchis automat - nu trebuie introdus primul punct si la sfarsit.

ARRAY

Comanda ARRAY permite multiplicarea unor entitati selectate , dupa un "tablou" dreptunghiular sau circular (polar).

Sintaxa: ARRAY Select objects: (Selectati entitatile de multiplicat)
Rectangular/Polar array (R/P):

Pentru tablou rectangular introduceti numarul de randuri, numarul de coloane, distanta dintre randuri si distanta dintre coloane. Distantele intre randuri/coloane pot fi introduse cu semn. Daca semnul e pozitiv, atunci dezvoltarea se face in sensul axelor, iar daca e negativ, in sens invers.
Pentru un ARRAY polar (circular), trebuie sa indicati centrul tabloului circular, apoi numarul de articole, apoi unghiul de acoperit si in final optati pentru rotirea obiectelor.

ATTDEF

Folosind comanda ATTDEF (ATTribute DEFine) puteti crea atribute. Ele trebuie sa primeasca un nume ("tag") si contin una sau mai multe particularitati, exprimate textual sau numeric, ce insotesc (eventual) un bloc. Ele pot fi utilizate si independent, in afara conceptului de bloc (sunt entitati de sine statatoare).
Atributele pot avea una sau mai multe dintre caracteristicile (modurile) bivalente (exprimate prin "Y"=DA si "N"=NU): Invisible, Constant, Verify si Preset, unde:

Invisible - exista, dar nu e afisat.
Constant - toate aparitiile atributului au aceeasi valoare.
Verify - emite un prompter suplimentar pt. confirmarea valorii date.
Preset - nu cere valoare la inserarea blocului.

Sintaxa: ATTDEF Attribute modes -- Invisible:N Constant:N Verify:N Preset:N
Enter (ICVP) to change, RETURN when done:
Attribute tag: (up to 31 chars; letters, digits, $, -, _)
Attribute prompt:
Default attribute value:
Start point or Align/Center/Fit/Middle/Right/Style:
Height
:
Rotation angle
:

Putem crea pe ecran un "tag" (un text) asociat atributului ce se defineste (ca o eticheta), care sa poata fi selectat apoi ca facand parte dintre entitatile unui bloc, impreuna cu entitatile geometrice care-l vor constitui.

ATTDISP

Comanda ATTDISP (ATTribute DISPlay) controleaza vizibilitatea atributelor. Le facem vizibile atunci cand dorim ca valoarea lor curenta sa apara in desen.

Sintaxa: ATTDISP Normal/ON/OFF :

Normal - atributele vizibile se vad, cele invizibile nu
On - toate atributele se vad
Off - Nu se vede nici un atribut

ATTEDIT

Comanda ATTEDIT (ATTribute EDIT) permite editarea atributelor, adica modificarea lor. Atat individual, cat si global, pot fi alese selectiv atributele de editat, selectia facandu-se dupa tag-uri, nume de bloc sau vizibilitate.

Sintaxa: ATTEDIT Edit Attributes one by one? (N = global)
Block name specification <*>:
Attribute tag specification <*>:
Attribute value specification <*>:

Ultimul atribut selectat este primul editat (atributul editat este marcat cu X).
Apare prompterul:

Value/ Position/ Height/ Angle/ Style/ Layer/ Color/ Next
:

ATTEXT

Pentru a extrage atributele blocurilor care se afla la un moment dat intr-un desen se foloseste comanda ATTEXT (de la "ATTribute EXTraction").

Sintaxa: ATTEXT CDF, SDF, or DXF attribute extract (or Entities)? :

Daca raspundeti cu "CDF", "SDF", "DXF", se extrag inregistrari pentru toate blocurile din desen. Optiunea "E" va cere (cu "Select objects") indicarea entitatilor pentru care sa fie scoase informatiile din baza de date, dupa care va afisa linia:

CDF, SDF or DXF Attribute extract? :

Formatele de extractie sunt:

CDF - Comma Delimited Format - delimitarea campurilor prin virgule
SDF - Fixed-field format - delimitarea prin spatii
DXF - Drawing interchange format - format DXF

AUDIT

Comanda AUDIT determina validitatea fisierului ".DWG".

Sintaxa: AUDIT
Fix any errors detected?
:
0 Blocks audited
Pass 1 0 entities audited
Pass 2 0 entities audited
Total errors found 0 fixed 0

Aceasta comanda este disponibila numai incepand cu AutoCAD Release 11. Incepand cu aceasta versiune, fisierele "DWG" contin informatii redundante, folosite de comanda AUDIT pentru repararea fisierelor defecte. Raspunsul "Y" determina corectarea erorilor gasite; "N" determina afisarea erorilor, fara corectare. Raspunsul comenzii (raportul) este salvat pe disc intr-un fisier cu numele desenului si extensia ".ADT".

AXIS

Comanda AXIS serveste la trasarea unor axe gradate care ajuta la identificarea de pozitii pe ecran.

Sintaxa: AXIS Tick spacing(X) or ON/OFF/Snap/Aspect :

Optiuni:
- o valoare numerica = spatiul dintre marcaje; daca se adauga un "X", atunci valoarea reprezinta factorul cu care se inmulteste distanta Snap.
- ON = activarea axelor
- OFF = dezactivarea axelor
- S = preluarea spatiului intre marcaje de la Snap
- A = posibilitatea alegerii de spatii diferite pe orizontala fata de verticala (Aspect).

BLIPMODE

Pune markerul in modul blip (palpaie) sau il scoate de acolo.

Sintaxa: BLIPMODE ON/OFF :

Nu sunt afectate desenele (baza de date).

BLOCK

Orice ansamblu de entitati poate fi constituit intr-un bloc... Pentru a vedea direct cum e chestia, creati cateva entitati (linii, arce, etc.) si dati comanda BLOCK, urmand traseul:

BLOCK Block name (or ?): (numele blocului)
Insertion base point: (indicati un punct)
Select objects: (selectati entitatile create)

Punctul indicat se va asocia obiectului, servind ca punct de inserare al blocului la viitoarele sale inserari.Dupa ce ati terminat de selectat entitatile, apasati Enter. Entitatile selectate dispar de pe ecran! Ele formeaza "blocul". Pentru a le restaura, folositi comanda OOPS. Daca la comanda BLOCK raspundeti cu "?" (la prima intrebare), ecranul trece in mod text si se listeaza toate blocurile deja definite.

BREAK

Comanda BREAK permite sectionarea unei entitati in alte doua entitati de acelasi tip.

Sintaxa: BREAK Select object: (selectati un obiect)
Enter first point: (punct)
Enter second point: (punct)

Dupa selectarea unei linii (continue), prin indicarea unui al doilea punct segmentul dintre ele dispare. Precizia indicarii este destul de redusa. Daca doriti sa sectionati entitatea incepand dintr-un punct exact (de exemplu intersectia cu alta entitate), selectati-o unde va vine mai bine, dupa care continuati astfel:

Enter second point (or F for first point): F
Enter first point: (indicaii punctul exact)
Enter second point: (al doilea punct).

CANCEL

Apasand combinatia de taste Ctrl-C, se abandoneaza executia comenzii curente.

Sintaxa: Ctrl-C.

CHAMFER

Comanda CHAMFER permite realizarea de tesituri, trasand o linie care reteaza coltul format de doua entitati la distante prestabilite.

Sintaxa: CHAMFER Polyline/Distances/

D - Introduceti, pe rand, distantele la care sa se faca tesirea
P - Teseste intreaga polilinie

Daca raspundeti cu D, apare dialogul:

Enter first chamfer distance <0.0000>: (prima dist. de tesire)
Enter second chamfer distance
: (a doua dist. de tesire)

Acum reluati comanda CHAMFER.

CHANGE

Comanda CHANGE serveste la modificarea caracteristicilor unei (unor) entitati deja existente in desen.

Sintaxa: CHANGE Select objects: (select)
Properties/
:

In continuare, Change Point se noteaza CP.

Line - Capatul liniei este mutat prin CP in punctul indicat. (Atentie la ORTHO !)
Circle - Raza se schimba astfel incat punctul indicat sa fie pe circumferinta.
Block - Se schimba punctul de insertie. Trebuie specificat noul unghi.
Text - Se schimba punctul de start, stilul, inaltimea, unghiul, si textul.
Attribute Definition - Ca la text, in plus se schimba definitia atributului.

Optiunea "Properties" a comenzii CHANGE permite schimbarea uneia sau mai multor proprietati ale entitatilor selectate. Aceste proprietati pot fi:

- layer (strat)
- color (culoare)
- linetype (tipul liniei)
- elevation (ADE-3) (elevatie = coordonata Z)
- thickness (ADE-3) (grosime)

Sintaxa: CHANGE Selects objects: (select)
Properties/
: P
Change what property (Color/Elev/LAyer/LType/Thickness)?

Se introduce litera mare (sau literele mari) din numele proprietatii ce trebuie schimbata.

CHPROP

Ca si comanda CHANGE fara optiunea Change Point. Schimba proprietatile unei entitati.

CIRCLE

Comanda CIRCLE este folosita pentru trasarea de cercuri.

Sintaxa: CIRCLE 3P/2P/TTR/

: (punctul de centru)
Diameter/: (valoarea razei)

Daca se incepe prin introducerea unui punct, acesta este considerat centru si apare cererea "Diameter/:"
Se poate raspunde cu un numar (considerat raza) sau cu litera D, care va produce textul "Diameter:" asteptandu-se un numar (considerat diametru). In ambele cazuri raspunsul numeric duce la trasarea cercului precizat.
Daca la primele optiuni nu se da un punct, ci se alege optiunea 3P, atunci apare "First point:" si se asteapta un prim punct de pe circumferinta viitorului cerc. Odata introdus, se cer al doilea si al treilea punct care vor defini cercul.Daca se alege optiunea 2P, sunt cerute doua puncte diametral opuse care vor defini cercul dorit. Daca, in sfarsit, se alege TTR, atunci in zona de dialog apare: "Enter Tangent spec:", iar pe ecran va apare colimatorul pe care este centrat un patratel "selector". Este ceruta astfel selectarea unui obiect la care sa fie dus tangent cercul. Cand am cuprins in interiorul patratelului macar un singur pixel al obiectului tangent apasam Enter. Va apare "Enter second Tangent spec:", fiind asteptat al doilea obiect de tangenta. Dupa selectarea acestuia, apare textul "Radius:", asteptandu-se raza cercului, dupa care acesta este trasat efectiv.

COLOR

Paleta disponibila este:

1 - Red (rosu), 2 - Yellow (galben), 3 - Green (verde), 4 - Cyan (bleu),
5 - Blue (albastru), 6 - Magenta (violet), 7 - White (alb)

Daca doriti sa schimbati culoarea (cea implicita este returnata intre paranteze), introduceti numele (in engleza) sau numarul din lista de mai sus.

Sintaxa: COLOR New entity color :

COORDINATES

In linia de sus a ecranului sunt afisate coordonatele curente ale cursorului. Apasand tasta F6 sau combinatia Ctrl-D, vor ramane afisate ultimele valori (din momentul apasarii tastei), fara sa mai fie actualizate la deplasarea cursorului. Apasand din nou F6, se revine la afisarea dinamica a coordonatelor.

Sintaxa: Ctrl-D (sau F6)
(sau )

COPY

Aceasta comanda serveste la multiplicarea unei portiuni din desen, prin copierea ei succesiva in alte zone ale desenului.

Sintaxa: COPY Select objects: (select)
/Multiple:
Second point of displacement:

Daca facem o singura copie, raspundem simplu, indicand un punct. Acesta va fi asociat din punct de vedere pozitional entitatilor selectate, in vederea precizarii locului unde se va face copierea. Daca dorim sa facem mai multe copii, raspundem prin "M". In cazul copierii simple urmeaza sa introducem punctul care va corespunde in copie punctului precizat anterior. In cazul copierii multiple, abia acum se va cere punctul de baza al deplasarii, urmat de cel de-al doilea punct. Cererea celui de-al doilea punct se repeta pana la apasarea lui Enter, adaugandu-se cate o copie in fiecare punct precizat.

DBLIST

Dati aceasta comanda (DBLIST) daca doriti sa vedeti formele canonice ale tuturor entitatilor aflate curent in baza de date a AutoCAD-ului.

Sintaxa: DBLIST

Daca lista este lunga, puteti intrerupe afisarea ei cu CTRL-S. Cu CTRL-C se abandoneaza afisarea. Cu CTRL-P, se tipareste lista.

DDATTE

Aceasta comanda a fost introdusa (ca toate comenzile care au prefixul "DD") incepand cu Release 11. DDATTE este prescurtarea de la Dynamic Dialog ATTribute Editor, deci comanda DDATTE permite editarea atributelor folosind ferestre de dialog.

Sintaxa: DDATTE
Select block:

DDEDIT

DDEDIT inseamna Dynamic Dialog EDITor, deci foloseste tot ferestrele de dialog (ca DDATTE). DDEDIT permite editarea unei linii de text. Astfel se pot modifica texte (entitati de tip "TEXT" sau "ATTDEF"), fara a mai fi nevoie sa le rescriem in intregime.

Sintaxa: DDEDIT

Niciun comentariu: