Dezvoltarea Certificării si Autorizării Siguranţei - Date Numerice

E.1. Certificate de Siguranţa conforme cu Directiva 2001/14/CE

Numărul Certificatelor de Siguranţa emise în conformitate cu Directiva 2001/14/CE, organizata de Operatorii Feroviari, fiind licenţiate/autorizate în anul 2006

În propriul stat membru

27

În alt stat membru

Nu au fost cazuri

E.2. Certificate de Siguranţa conforme cu Directiva 2001/49/CE

Nou

înnoite / Amendate

Reînnoite

E.2.1. Numărul de Certificate de Siguranţa valabile din Partea A organizat de operatorii feroviari, fiind înregistrate in anul 2006

În propriul stat membru

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

În alt stat membru

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Nou

înnoite / Amendate

Reînnoite

E.2.2. Numărul de Certificate de Siguranţa valabile din Partea B organizat de operatorii feroviari, fiind înregistrate in anul 2006

În propriul stat membru

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

În alt stat membru

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

A

R

P

E.2.3. Numărul cererilor pentru Certificate de Siguranţa din Partea A trimise de operatorii feroviari, fiind înregistrate în anul 2006

În propriul stat membru

Certificate noi

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate înnoite/amendate

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate reînnoite

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

În alt stat membru

Certificate noi

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate înnoite/amendate

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate reînnoite

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

A

R

P

E.2.4. Numărul cererilor pentru Certificatele de Siguranţa Partea B trimise de operatorii feroviari, fiind înregistrate in anul 2006

În propriul stat membru

Certificate noi

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate înnoite/amendate

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate reînnoite

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

În alt stat membru

Certificate noi

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate înnoite/amendate

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

Certificate reînnoite

Nu(*)

Nu(*)

Nu(*)

A = Cerere acceptata, certificatul fiind deja emis

R = Cereri respinse, nefiind emis nici un certificat

P = Cazul este in aşteptare, nefiind emis încă nici un certificat

E.2.5. Lista ţărilor unde operatorii de transport care au aplicat pentru un Certificat de Siguranţa, Partea B în propriul stat membru au obţinut Certificatul de Siguranţă, Partea A

Nu au fost cazuri

E.3. Autorizaţii de siguranţa conforme cu Directiva 2004/49/CE

Nou

Înnoite/

Amendate

Reînnoite

E.3.1. Numărul Autorizaţiilor de Siguranţa valabile deţinute de Managerii de Infrastructura, fiind înregistrate in anul 2006 în propriul stat membru

Nu(**)

Nu(**)

Nu(**)

A

R

P

E.3.2. Numărul cererilor pentru Autorizaţii de Siguranţa trimise de Managerii de Infrastructura, fiind înregistrate in anul 2006 in propriul Stat Membru

Autorizaţii noi

Nu(**)

Nu(**)

Nu(**)

Autorizaţii înnoite/amendate

Nu(**)

Nu(**)

Nu(**)

Autorizaţii reînnoite

Nu(**)

Nu(**)

Nu(**)

A = Aplicaţie acceptata, autorizaţia fiind deja emisa

R = Aplicaţii respinse, nefiind emisa nici o autorizaţie

P = Cazul este in aşteptare, nefiind emisa încă nici o autorizaţie

E.4. Aspecte procedurale - Certificate de Siguranţa, Partea A

Nou

Înnoita/

Amendata

Reînnoita

Între timp, după primirea tuturor informaţiilor necesare între primirea unei cereri şi eliberarea unui Certificat de Siguranţă, Partea A în anul 2006 în vederea deţinerii acestora de către operatorii feroviari

O licenţa eliberata de propriul stat membru

(*)

(*)

(*)

O licenţă eliberată de alt stat membru

(*)

(*)

(*)

E.5. Aspecte procedurale - Certificate de Siguranţa, Partea B

Nou

Înnoita/

Amendata

Reînnoita

Intre timp, după primirea tuturor informaţiilor necesare intre primirea unei cereri si eliberarea unui Certificat de Siguranţa, Partea B in anul 2006 in vederea deţinerii acestora de către Operatorii Feroviari

O licenţă eliberată de propriul stat membru

(*)

(*)

(*)

0 licenţă eliberată de alt stat membru

(*)

(*)

(*)

(*) În anul 2006 nu s-au acordat Certificate de Siguranţă conform Directivei 2004/49/CE. S-au acordat Certificate de Siguranţă conform Directivei 2001/14/CE în baza Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 343/2003 din 19/09/2003 privind aprobarea normelor pentru acordarea licenţei de transport feroviar si a certificatului de siguranţă, in vederea efectuării serviciilor de transport feroviar public si/sau in interes propriu pe căile ferate din România, precum si pentru acordarea autorizaţiei si certificatului de operare pentru manevra agenţilor economici care efectuează numai operaţiuni de manevră feroviară (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 688 din 01/10/2003).

(**) În anul 2006 nu s-au acordat Autorizaţii de Siguranţă. În anul 2007 s-a elaborat proiectul de Ordin de Ministru privind acordarea autorizaţiilor de siguranţă, care se găseşte în circuitul de avizare al Ministerului Transporturilor.

Niciun comentariu: