ELEMENTE DE CALCUL ECONOMIC.

Consumurile specifice ale materiilor prime, MP, au fost stabilite în cadrul calculului reţetei şi sunt prezentate în Tabelul 3.2.

Consumurile specifice ale utilităţilor, U, au rezultat atât în urma bilanţurilor termice, cât şi din caracteristicile utilajelor.

Cheltuielile pentru transport şi aprovizionare, CTA, reprezintă o parte, KTA, din suma cheltuielilor cu materiile prime, CMP, şi a cheltuielilor cu materialele auxiliare, CMA.

CTA=KTA(CMP+CMA).

Structura schemei de personal ce conţine numărul de muncitori direct productivi, MDP, de muncitori indirect productivi, MIP şi de personal tehnic, economic,de altă specilitate, administrativ, TESA, şi salariul acestora sunt prezentate în Tabelul 9.1.

Personal

Număr

Salariu mediu lunar, mil.lei

MDP

10

1,5

MIP

6

2

TESA

4

5

Tabelul 9.1. Salarizarea personalului.

Salariile directe,SD, se calculează astfel:

NMDP-număr de muncitori direct productivi;

SMDP-salariul mediu lunar al muncitorilor direct productivi;

C-capacitatea de producţie, în t/an.

SD=.

TSD-taxe aferente salariilor muncitorilor direct productivi.

TSD=KSD×SD.

Salariul personalului de secţie, SS, se calculează în mod asemănător în funcţie de numărul de TESA şi MIP şi de salariul lor mediu lunar:

SS= .

TSS-taxe aferente salariilor personalului de secţie.

TSS=KSS×SS.

CSS-cheltuieli comune ale secţiei.

CSS=A+IR+SS+TSS+PM.

A-amortizarea mijloacelor fixe;

IR-întreţinere şi reparaţie mijloace fixe;

PM-cheltuieli cu protecţia muncii.

Pentru calculul amortizărilor se consideră durata de viaţă a instalaţiei de 25 ani, iar valoarea fiecărui utilaj este prezentată în Tabelul 9.2.

Nr.crt.

Poziţie montaj

Denumire

Nr. bucăţi

Valoare, mil. lei

1

1,2,5,6

Vană cu agitare şi manta

4

1000/4000

2

3

Omogenizator

1

2000

3

4

Pasteurizator cu plăci

1

6000

4

7

Freezer

2

3000/6000

Tabelul 9.2. Costul de achiziţionare al utilajelor.

IR=KIR×A;

PM=KPM×SD

CGI-cheltuieli generale ale întreprinderii.

CGI=KCGI(U+SD+TSD).

Toate aceste calcule, precum şi structura procentuală a costului sunt prezentate în Tabelul 9.3.


Nr.

crt.

Articole de

calculaţie

UM

Consumuri

specifice,

UM/t

Preţuri unitare,

lei/UM

Cheltuieli unitare,

lei/t

Structura procen

tuală, %

1.

MP

Lapte praf

Kg

159

42000

6678000

Dextroză

Kg

52,3

9000

470700

Zahăr

Kg

112,8

7500

846000

Grăsimi

Kg

51,3

25000

1282500

E/S

Kg

5,1

150000

765000

Arome

Kg

1

350000

350000

Colorant

kg

2×10-5

450000

9

Total 1.

10392209

40,5

2.

MA

Caserolă

Buc

2000

3200

6400000

Cutie carton

Buc

200

3500

700000

Scotch

Buc

50

6000

300000

Mat. igienizare

Kg

5

10000

50000

Total 2.

7450000

29,1

3.

CTA

%

1784221

7

4.

U

Energie el.

Kwh

250

700

175000

Apă

M3

50

3800

190000

Total 4.

365000

1,5

5.

SD

900000

3,5

6.

TSD

432000

1,7

7.

CSS

A

400000

IR

240000

SS

1920000

TSS

921600

PM

90000

Total 7.

3571600

14

8.

CGI

678800

2,6

TOTAL

25572830

100

Tabelul 9.3. Calculul costului unitar al produsului.

Având în vedere că dintr-o tonă de îngheţată se porţionează şi se ambalează la caserole de 0,5 kg 2000 de bucăţi se obţine costul unitar pe caserolă în valoare de 12787 lei.

Figura 9.1. Structura procentuală a costului.

Din reprezentarea grafică de mai sus se observă că cea mai mare pondere a costului este reprezentată de cheltuielile materiale directe, formate din MP, MA, CTA, U, cu aproximativ 87%.Dintre aceste cheltuieli, MP constituie aproape jumătate.

Înlocuirea materiilor prime cu altele mai ieftine ar fi o soluţie de reducere a costului unitar, dar această acţiune ar avea repercursiuni dintre cele mai importante asupra calităţii produsului finit. De aceea, mai indicat ar fi găsirea unor modalităţi de a reduce consumurile specifice atât printr-o mai mare grijă pentru diminuarea pierderilor în procesul de fabricare propriu-zis, cât şi minimalizarea pierderilor la ambalare şi la manipulările ulterioare.

Sursa:Curs ASE Bucuresti

Niciun comentariu: