Explicatia meniului din Turbo Bascal

Meniul FILE:

Meniul COMPILE:

OPEN

deschide un fişier existent.

PRIMARY FILE

indica fişierul principal, pentru cazul când programul este compus din mai multe fişiere.

NEW

deschide un fişier nou

SAVE

salvează fişierul.

SAVE AS

salvează fişierul in loc nou şi / sau cu nume nou.

DESTINATION

precizează daca programele compilate se vor păstra si pe disc sau numai in memoria interna.

SAVE ALL

salvează toate fişierule deschise.

CHANGE DIR

schimbă directoriul curent.

PRINT

permite imprimarea documentelor.

COMPILE, BUILD

compileaza si creeaza programe obiect, build se foloseşte in cazul când programul este compus din mai multe fişiere.

GET INFO …

afişează memoria ocupata de anumite parţi ale programului compilat.

DOS SHELL

deschide fereastra user screen care permite lucrul in dos.

MAKE

se foloseşte ca si build dar cu diferenţa că compilează fişierele in care sau făcut modificări.

EXIT

ieşire din mediul Turbo Pascal.

Meniul EDIT:

UNDO

întoarce cu o operaţie înapoi.

Meniul DEBUG:

REDO

anulează comanda undo.

TOGGLE BREAKPOINT, BREAKPOINT

plasează si lichidează puncte de întrerupere.

SHOW CLIPBOARD

deschide fereastra clipboard.

EVALUATE/

MODIFY

se utilizează în timp ce execută programul este întrerupta pentru a constata valoarea unei expresii sau pentru a preciza noua valoare cu care va continua execuţia programului.

RESTORE LINE

reface ultima linie.

CUT

taie porţiunea de text selectata.

COPY

copie porţiunea de text selectata.

PASTE

plasează textul tăiat sau copiat din memorie in locul indicat.

CLEAR

şterge blocul marcat.

WATCHES

urmărirea execuţiei.

FIND

căuta o porţiune de text(indicata) in fişier.

REPLACE

executa căutarea si înlocuirea textului.

Meniul OPTIONS

SEARCH AGAIN

executa căutarea conform ultimului parametru de căutare.

COMPILER

stabileşte opţiunile de creare cod maşina

MEMORY SIZES

setează dimensiunea pentru stivă şi heap.

GO TO LINE NUMBER

deplasează cursorul la începutul unei linii, precizând numărul ei.

LINKER

indica spaţiul de memorie care pate sa-l utilizeze editorul de legaturi.

FIND PROCEDURE

permite in timpul depanării unui program sa vizualizam zona programului sursa in care apare declaraţia unei proceduri sau a unei funcţii.

DIRECTORIES

ENVIRONEMENT

indica directoriul implicit.

setează condiţii de lucru pentru editor.

FIND ERROR

cere deplasarea cursorului pe poziţia care a condus la producerea unei erori.

Meniul WINDOW:

Meniul RUN:

SIZE/MOVE

stabileşte dimensiunea si locul ferestrei de lucru.

RUN

executa programul.

TRACE INFO, STEP OVER

utilizând aceste comenzi succesiv, se solicita execuţia acestui program pas cu pas.

ZOOM

TITLE, CASCADE

modifica dimensiunea ferestrei active.

modifica modul de afişare a ferestrelor.

GO TO CURSOR

executa programul până la primul punct de întrerupere sau până la rândul unde se afla cursorul.

NEXT, PREVIOS

deschide ferestrele următoare, precedente.

PROGRAM RESET

se foloseşte când programul a fost parţial executat si dorim sa-l executam de la început.

CLOSE

închide fereastra activa.

PARAMETER

se utilizează pentru a scrie parametri ce vor fi citite, la execuţia programului.

Meniul HELP:

CONTENTS

căutare după context.

PROCEDURE and FUNCTIONS

lămurirea procedurilor si funcţiilor.

REZERVED WORDS

cuvinte rezervate.

STANDARD UNITS

iunituri standarde.

TURBO PASCAL LANGUAGE

limbajul turbo pascal.

ERROR MESSAGES

mesajele de eroare.

Niciun comentariu: