Marcaje turistice judetul Maramures

cod

Puncte pe traseu

Marcaj

Durata

(ore)

Lungime

(km)

Diferenţa de nivel cumulată (m)

Observaţii

4.1

Seini - Dl. Cetăţii - Vf. Comşa

triunghi albastru

2-3

6

+500;-50

4.2

Seini - V. Seinel - Poiana Comşa

triunghi roşu

2½-3

5

+480

4.3

Baia Mare (Parc) - culmea Morgău -Şaua Trei Stejari - Vf. Pleştioara

cruce albastră

4-4 ½

11

+850;-240

4.4

Baia Mare (Parc) - Piatra Virgină -Vf. Pleştioara

triunghi albastru

3-4

7

+980;-200

4.5

Baia Mare (Parc) - V. Usturoi - Vf. Pleştioara

Bandă roşie

2 ½ -3

8

+580

se va modifica în cruce roşie

4.6

Baia Mare (Parc) - Dl. Florilor - Vf. Pleştioara

bandă galbenă

3-3 ½

9

+570

4.7

Baia Mare (Parc) - Dl. Florilor - Vf. Strâmba - Piatra Şoimilor

bandă albastră

2½-3

8

+500

4.8

Baia Mare (Parc) - str. Minerilor - V. Vicleanul Mare - Lacul Bodi -Piatra Şoimului

triunghi albastru

3-4

8

+610;-150

va fi înlocuit cu traseul 4.42

4.9

baraj Firiza - V. Romană - Şa Văratici - Vf. Pleştioara

triunghi roşu

2-2½

7,5

+430

4.10

Blidari - V. Crivei - Poiana Soci

triunghi roşu

2½ -3

6

+600

continuă în afara judeţului

4.11

Blidari - Piatra Bulzului

bandă albastră

1½-2

2,5

+550;-50

4.12

Limpedea (Ferneziu) - Groapa Chiuzbăii - Platoul Ignişului - canton silvic Izvoare - Vf. Breze

triunghi roşu

7-8

17

+1300;

-300

4.13

Vf. Igniş - Pasul Gutâi - Creasta Cocoşului

bandă roşie

6-7

18

+800;-750

4.13A

Dl. Comorii - Vf. Pietroasa - Izv. Ţiganului

bandă roşie

3-3½

8

+460;

-300

continuă spre Luna Şes, jud. Satu Mare

4.13C

Creasta Cocoşului - Vf. Gutin - Pasul Neteda

bandă roşie

2-3

7

-310

4.14

Borcutul Chiuzbăii - Vf. Igniş

punct albastru

4

+800

4.15

cabana Izvoare (Poiana Soarelui) - Vf. Igniş

bandă albastră

1½-2

5

+300

4.16

cabana Izvoare (Poiana Soarelui) -Şaua Iezuri

triunghi albastru

1½-2

5

+200

4.17

canton silvic Izvoare - V. Runcului -Cheile Tătarului

punct roşu

2½-3

8,5

-150

4.18

Baia Sprie - V. Borcutului - Şaua Poca - Chiuzbaia - Groape

punct galben

3-4

7

+500;-300

4.19

Baia Sprie (flotaţie) - Lacul Mogoşa

bandă roşie

2

4,5

+320

se va modifica în cruce roşie

4.20

Baia Sprie (flotaţie) - cantonul I -Drumul Măriuţii - Poiana Boului

bandă albastră

3-3½

7

+610

4.21

Valea Neagră - cantonul silvic Izvoare

punct albastru

2½-3

11

+400

se va dezafecta

4.22

cabana Mogoşa - complex turistic Şuior - Poiana Boului

triunghi roşu

2-2½

3

+200;-50

4.23

cabana Mogoşa - Vf. Mogoşa

triunghi albastru

2-3

3

+540

se va remarca pe alt traseu

4.24

cabana Mogoşa - cantonul I

triunghi galben

¾-1

1,5

+80;-120

se va dezafecta

4.25

Cavnic - V. Berbinciorii - La Căsuţă (Mogoşa)

bandă albastră

2-2½

4

+490;-100

4.26

Masa de Piatră - Cascada Sărita Gutâiului - Platoul Gutâi

punct galben

1-1½

1

+200

4.27

Cavnic - V. Şuiorului - Poiana Mlejniţa - sub Secătura - platoul Gutâiului

triunghi roşu

2½ -3

10

+600;-160

4.28

Cavnic - V. Gutinului - Poiana Mlejniţa - Creasta Cocoşului - V. Hopşia - Mara

cruce albastră

5½-6

16

+630;-850

4.29

Ocna Şugatag - Hoteni - Breb - Tăul Morărenilor - Tăurile Chendroii

cruce roşie

6-7

18

+600;-50

4.30

Sighetul Marmaţiei (podul de lemn) - Grădina Morii - Dl. Solovan -cabana Agriş - Strunga Ţiganului

cruce roşie

6-8

16

+900;-50

4.31

Iapa - cabana Agriş

cruce albastră

2-3

7

+500

4.32

sud Iapa - Izv. Urda - Piatra Goală

cruce galbenă

1½-2

4

+450

4.33

cabana Agriş - Cascada Strungi

punct roşu

5

+170

se va modifica în triunghi albastru

4.34

Strunga Ţiganului - V. Brazilor - cab. Pleşca

bandă roşie

2½ -3

10

-430

se va schimba în cruce roşie

4.35

Nistru - sub Vf. Galbena - Poiana Băiţenilor - V. Pietrarului - Băiţa

cruce roşie

1½-2

6

+160;

-310

va continua spre V. Borcutului prin Târgul Cioarelor -Tăul lui Pocol

4.36

Şa Lăpuşna (Nistru) - Tăul Serjii - V. Limpedea - V. Deluţ - culmea Paltinul

bandă galbenă

3-4

9

+310; -60

4.37

Băiţa - Poiana Băiţenilor - Lacul Nistru

punct albastru

2½-3

7

+250;

-150

4.38

Gura Ulmoasei - gura V. Colbului -Poiana Paltinu Mare - Vf. Ţiganu

triunghi galben

4-5

12

+900

4.39

Gura V. Cireşului - Vf. Paltinu - Vf. Pietroasa

triunghi roşu

2½-3

6,5

+730

4.40

Câmpulung la Tisa - Poiana Pripor -Cornul Şarampăului - cabana Agriş

triunghi albastru

7-9

17

+900;

-250

4.41

Vadu Izei - V. Şugău - Piatra Tisei

triunghi albastru

3½-4

10,5

+530

va fi continuat până la Cascada Strungi

4.42

Parc - strada Fierăstrului - strada Minerilor - strada Griviţa - V. Vicleanul Mare - Lacul Bodi - Vf. Strâmba - Piatra Şoimului

triunghi roşu

3-4

9

+610

4.43

Poiana Mesteacănului (Ilba) - Şaua Sălhij - Dl. Comorii

punct roşu

3½-4

11

+600;

-360

4.44

Poiana lui Dumitru - Tăul lui Dumitru

cruce roşie

¾-1

2,5

-200

4.45

baraj Firiza - Poiana Văratici - V. Usturoi (cabana II)

punct albastru

2-2 ½

6,5

+250;

-230

4.46

Şişeşti - Pleşa - Custura - Lacul Bodi

triunghi roşu

2½-3

8,5

+500;

-170

4.47

Deseşti - Iezerul Mare - cabana Pleşca

triunghi roşu

4-5

14

+680;

-270

4.48

Deseşti - V. Crivini - Şaua Prislop -Izvoare

triunghi albastru

4-5

13

+660;

-170

4.49

Lomaş (Băiţa) - V. Limpedea - Şa obârşie V. Limpedea

triunghi albastru

2-3

8

+480

Nistru

4.50

Nistru - V. Mintoasă - Dl. Comorii -Piatra Tisei - cabana Vijdeluc

punct albastru

3-4

9

+570;

-200

4.51

Hărniceşti - Iezerul Mare

triunghi albastru

3-4

7

+580

4.52

Mara - V. Brazilor

cruce roşie

5

14

+600

4.53

Dăneşti - Defileul Bulzului

trunghi albastru

1

2

+80

4.54

centru Baia Sprie - Lacul Albastru -Dl. Minei - Borcut - V. Borcutului -microraion Vest

cruce roşie

5,5

+240;

-260

4.55

Baia Sprie (str. Săsar) - mina Baia Sprie - Lacul Albastru

cruce albastră

1

2

+150; -30

4.56

Baia Sprie (strada Avram Iancu) -Capolnă - traseul 4.56

cruce galbenă

1

1,5

+170

4.57

Lacul Albastru - V. Borcutului (galeria Boul)

cruce galbenă

¼

0,5

-80

4.58

Usturoi (cabana II) - Poiana Mărului - în traseele 4.6 şi 4.7

punct galben

2,5

+150

4.59

Usturoi (cabana II) - în traseele 4.6 şi 4.7

triunghi roşu

2

6,5

+60; -40

4.60

V. Usturoi - în traseele 4.6 şi 4.7

punct roşu

1

1,5

+200

4.61

Plantaţia Mona - Poiana Silai (în traseele 4.6 şi 4.7)

cruce roşie

½

0,5

+120

4.62

Plantaţia Mona - ramificarea traseelor 4.6 şi 4.7

triunghi galben

1

2

+250

4.63

Şaua Dia - Poiana Văratici

punct galben

¼

0,5

-40

4.1 Cetatea Seini - monument istoric, Pădurea cu pini Comja - monument al naturii

4.2 Zona de agrement (în construcţie) Lacul Seinel, Plantaţia cu pini Comja - monument al naturii

4.3 Peştera Tolvaj Denes, traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.4 Piatra Virgină, traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.5 Traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.6 Traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.7 Piatra Şoimului, traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.8 Piatra Şoimului, traseul străbate situl natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.9 Izv. mineral Matei

4.10 Piatra Cruţii

4.11 Piatra Bulzului

4.12 Coloanele andezitice de la Limpedea - monument al naturii geologic, Rezervaţia fosiliferă Chiuzbaia, stânca Biserica lui Sârâdon

4.13 Stâncile Săcădaş, stânca Săritura Pintii, Masa de Piatră, Creasta Cocoşului - monument al naturii. Traseul străbate situl Natura 2000 Gutâi - Creasta Cocoşului

4.13A Stâncile din Vârfurile Pietroasa şi Ţiganul

4.13C Stâncile Apostolii, traseul străbate situl Natura 2000 Gutâi - Creasta Cocoşului

4.14 Izvorul mineral Chiuzbaia, Piatra Dracului

4.15

4.16 Mlaştina Vlăşinescu - monument al naturii botanic

4.17 Cheile Tătarului - monument al naturii hidrogeologic, traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.18 Izv. mineral din V. Borcutului, Tăul Cherciului

4.19 Lacul Mogoşa

4.20 Drumul Măriuţii (Maria Tereza), Fântâna cu galbeni

4.21

4.22 Lacul Mogoşa

4.23 Lacul Mogoşa, Izvorul Zânelor

4.24

4.25

4.26 Masa de Piatră, Cascada Sărita Gutâiului

4.27 Stâncile din Vf. Secătura, traseul străbate situl natura 2000 Gutâi - Creasta Cocoşului

4.28 Creasta Cocoşului - monument al naturii, traseu străbate situl Natura 2000 Gutâi - Creasta Cocoşului

4.29 Tăurile de la Hoteni - arie naturală protejată prin hotărâre de Consiliu Local, Lacul Morărenilor -monument al naturii, Tăurile Chendroaiei - arie naturală protejată prin hotărâre de Consiliu Local, traseul străbate situl Natura 2000 Gutâi - Creasta Cocoşului

4.30 Peştera din Dl. Solovan - monument al naturii speologic, abruptul stâncos Cornul Şarampoului, mlaştina La Ler, traseul străbate situl Natura 2000 Valea Izei şi Dl. Solovan

4.31

4.32 Izvorul Urda, Piatra Goală

4.33 Cascada Strungi

4.34 Traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.35

4.36

4.37 Lacul Nistru

4.38 Stâncile din Vf. Ţiganul

4.39 Stâncile din Vf. Pietroasa

4.40 Izv. mineral Benko, Cascada Ciuroi, abruptul stâncos Cornul Şarampoului

4.41 Izv. mineral Şugău, Piatra Tisei, traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.42 Piatra Şoimului, traseul străbate situl Natura 2000 Arboretele de castan comestibil de la Baia Mare

4.43 Filonul de ametist şi calcedonie din Faţa Mare

4.44 Tăul lui Dumitru - monument al naturii botanic, traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.45

4.46 Formaţiunea geologică andezitică Custura

4.47 Iezerul Mare - monument al naturii botanic, traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.48 Traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.49

4.50 Piatra Tisei

4.51 Iezerul Mare - monument al naturii botanic, traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.52 Traseul străbate situl Natura 2000 Igniş

4.53 Defileul dacitic V. Bulzului

4.54 Lacul Albastru - monument al naturii hidrogeologic, excavaţiile miniere medievale Kukuc şi Leppen, izv. mineral V. Borcutului

4.55 Lacul Albastru - monument al naturii hidrogeologic

4.56

4.57 Lacul Albastru - monument al naturii hidrogeologic, excavaţia minieră medievală Crăpătura Zorilor

Autor:Dumitru Iştvan (Clubul de Speologie Montana Baia Bare)

Niciun comentariu: