Mic dictionar expresii roman-englez

A

acid sulfuric de culoare închisă – brown oil vitriol

acţionat de un dispozitiv unic – operated single

acţionat mecanic – operated mechanically

adjustor de înăltime a scaunului – chair height adjuster

aer preîncălzitorair pre–heater

aldehidă benzoicăartificial almond oil

alil seneval – artificial mustared oil

ambreiaj cu mai multe discuri în baia de ulei – disc in oil clutch

amortizor hydraulic – hydraulic damper/hydraulic shock absorber

ancore cabluri – wireline anchor

apă sărată – sea water

aparat cu alimentare de la reţea – power pack

arbore orizontal – horizontal shaft

arbore vertical – vertical shaft

autocisternă pentru alimentare -oil delivery truck

ansambluri de conducte -oil pipe assemblies

apă uleioasă -oily water

amestec aer–gaz -air–gas mixing

aparate pentru măsurarea ionizării gazului -gas ionisation meters

alimentat cu gaz -gas powered

arderea gazului -gas ignition

arzătoare de gaz -gas burners

absorbţia gazului -gas absorption

B

bazin perforat – perforated bowl

bazine de stocare a gazului gas storage vessel

bloc de joncţiune şi de racord în formă de T – tee and junction block

benzen -carbon oil

bază pentru distilarea ţiţeiului -crude oil still

bucşă cu ungere automată -oil (ing) bush (ing)

burghiu elicoidal cu canale de ungere.-oil hole drill, coolant–hole twist drill

baril de petrol -oil barrel

benzină pentru spălătorie chimică, ulei de emulsionat -cleansing oil

baie de ulei, colector de ulei, radiator de ulei -oil pan, oil sump, oil bath

C

cu conţinut de ulei -containing oil

colector de petrol -oil sump

conducte de petrol -oil pipeline

colector de ţiţei -crude oil collector

conductă de ţiţei-crude oil line

cisternă (vagon)-oil car

canal de ungere -oil duct, oil groove, oil run

conducte de petrol -oil line

calcul al rezervelor de ţiţei – computation of oil reserves

cap de erupţie – christmas tree

cap de spălare – circulation head

capete încasetare – casing head

cazan de vapori – steam boiler

claviatură de intrare amestec – inlet blending manifold

cleme hidraulice – hydraulic clamp

cocs de petrol – carbon residue of oil

complet oţelit – all steel

componentă arzător – burner component

compoziţia fracţionară a ţiţeiului, compoziţia ţiţeiului pe – break–up of crude oil

fracţiuni

condensatoare apă la schimbătoare de căldură – heat exchangers water condenser

conducte de ancorare – anchoring line

cuplă de exploatare – acting couble

cazan cu aprindere pe bază de gaz -gas fired boilers

combustibil -fuel gas

creştere în densitate a gazului -gas expansion

capete de circulaţie -circulation heads

D

deşeuri petroliere -oil waste

dicloretilenă -dutch oil

deflector de ulei -oil catcher, oil deflector

duză -oil nipple

debit de gaze – gas flow

disjunctor în ulei – bulk–oil circuit breaker

disjunctor de ulei – dead–tank oil circuit breaker

dispozitiv de îndreptare a ţevilor – pipe straightener

descărcare de gaz -gas discharge

E

extracţie/producţie de ţiţei -crude oil production

etanşare cu ulei -oil seal, oil joint

echipament de carotaj – coring equipment, wireline logging equipment

echipament de cimentare – cementing equipment

echipament de curăţare a rezervoarelor de petrol – oil tank cleaning equipment

echipament de filtrare la instalaţie de alchilare – filtration equipment alkylation plant

echipament de laborator – laboratory equipment

echipament de stingere a focului – fire–fighting equipment

echipament de ventilaţie a rezervoarelor de stocare a petrolului – oil storage tanks

venting equipment

echipament pentru controlul manual la distanţă – equipment for remote manual controls

echipament petrolier hydraulic – oil hydraulic equipment

echipament şi instalaţie de încărcare a petrolului – oil loading plant and equipment

economizor pentru gaz – gas economizer

exploatare prin destinderea elastică a ţiţeiului – expansion oil recovery

echipament de extracţie a gazului -gas extraction equipment

F

filtru de ulei, epurator de ulei -oil cleaner, oil filter, oil purifier

filtru de aer umezit cu ulei -oil moistend air filter

filtre petroliere -oil filters

filtru de ulei centrifug – centrifugal oil cleaner

filtre de exploatare pentru echipament – acting filters for oil hydraulic equipment

petrolier hidraulic

flux axial – axial flow

focos pentru păcură – heavy–fuel furnace

G

garnitură pentru echipament petrolier hydraulic – fittings for oil hydraulic equipment

generator acetilenă – acetylene gas generator

gaz foarte pur -high purity gas

gaz inert -inert gas

gaz inert tip MIG -inert gas (MIG

gaz inert tip TIG -inert gas (TIG)

gaz lichefiat -liquefied gas

gaz natural lichefiat -liquefied natural gas

gaz petrolier lichefiat -liquid petroleum gas (LPG)

gaz metan -methane gas

gaz nobil -noble gas

gaz propan -propane gas

gaz de sonda -petroleum gas

gaz toxic -toxic gas

gaz rezidual -waste gas

gaz cloric -chlorine gas

gaz butan -butane gas

gaz de combustie -combustion gas

gaze corozive -corrosive gases

gaze dizolvate -dissolved gases

gaze de eşapament -exhaust gas

gaz compact -gas tight

gazometru -gas meters

generatoare de gaz -gas generators

I

industria metalurgică – metallurgic industry

industria siderurgică – metal processing industry

instalaţii de colectare – gathering installations

instalaţii de colectare la gura sondei – well mouth gathering installations

instalaţii de intervenţie la sondă – work over rigs

instalaţie de recuperare a vaporilor din – vapour recovery plant from oil storage tanks

rezervoarele de stocare a petrolului

instalaţie de stocare a petrolului lichid – liquid petroleum bulk storage installation

izdiocianat de etil, etil seneval – ethyl–mustard oil

izotiocianat de alil -allyl mustard oil

instalaţii de foraj -oil rigs

instalaţie de distilare a petrolului -oil distillation plant

industrie extractivă de ţiţei -crude oil industry

instalaţie de gazificare -gasification plant

industria de gaz -gas industry

instalaţie de fracţionare a gazului -gas fractionation plant

instalaţie de absorbţie a gazului -gas absorption plant

Î

încălzitor de ţiţei -crude oil heater

încălzire cu ţiţei combustibil -fuel oil heating

încărcare a petrolului -oil loading

înveliş gazos -gas blanketing

L

lichid pentru răcire şi ungere, unsoare de foraj-cutting oil

lichid de frână -oil break

lichid de forare/manevrare cu colmatare – drilling fluid/mud handling

limpezirea uleiului – break–down of oil

linie de contact gaze–ţiţei în zăcământ – gas oil contact, gas oil surface

lucrări în domeniul gazelor-gasworks

M

motorină -diesel–gas

magnat al petrolului -an oil king

manometru de ulei -oil indicator, oil pressure gaunge

macara de manevră pentru controlul maselor rotative – travelling blocks rotary tables

solids control

maşină de lipit – soldering machine

maşină de sudură – welding machine

motor cu motorină, motor cu combustibil greu – heavy–oil engine

O

oleină, acid oleic -red oil

P

pompă de ţiţei -crude oil pump

petrolier -oil carrier

petrolier -oil tanker

petrol lampant -astral oil

polimerizarea uleiului -badying at oil

petrol brut, ţiţei, combustibil greu -crude oil

parcuri de ţiţei -crude oil parks

petrol spumos -frothy oil

peliculă de ulei -oil film

periuţă de ungere cu fitiluri -oil pod

produse petroliere albe -light oils

producţia petrolului lubrificat -lubricating oil production

pompe de petrol -oil pumps

process de separare a petrolului -oil separating

petrol rezidual -residual oil

platformă de petrol şi gaze naturale -oil and gas platform

pastă de cărbuni – mixture of coal and oil

pompă de noroi de foraj – slush pump

pompă de ulei navală – cargo oil pump

pompe de gaze petroliere – pumps for petroleum gases

procedeu de flotaţie la care se foloseşte ulei – bulk–oil flotation

produs petrolier decolorat, ulei de albit/decolorant – bleached oil

prospecţiune a zăcămintelor de ţiţei – exploration for oil

process de epurare a gazului -gas scrubbing

R

rafinărie petrolieră -petroleum refinery

reziduri petroliere grele, păcură -black oil

racord de umplere cu ulei -oil connection

răcire a uleiului hidraulic -hydraulic oil cooling

răcirea petrolului lubrificat -lubricating oil cooling

rafinărie -oil refinery

rezervor de petrol -oil tank

rezervoare de depozitare -oil storage tanks

reducere a presiunii aerului – air pressure reducing

regiune petrolieră epuizată – depleted oil hield

reglare a presiunii gazului – gas pressure regulating

rezervă de apă – water supply

rezervoare pentru combustibil petrolier fuel tanks oil

rezistent la abraziune – abrasion resistant

rezistent la coroziune – corrosion resistant

rezistent la explozie – explosion–proof

rezultate variable – variable output

regulator de gaz -gas economizers

regenerarea gazului -gas regeneration

S

separator vapori petrol -steam-oil separators

strat de separaţie la cops -crossing oil

scufundat în ulei -oil immersed

solvent petrolier -cutter oil

sticlă de nivel pentru ulei -oil gaunge glass

staţii pentru distribuţia carburanţilor -oil product storage facilities

segment de ungere -oil screoper

sorb de ulei -oil sucker

sondă de ţiţei -oil well

salicilat de metal – artificial oil of wintergreen

sapă de foraj – drill bit

separator de gaz prin lichefiere – gas separator by liquefaction

separator de ulei pentru aburul de emisie – exhaust–steam oil separator

separatoare la ieşire – demisters at the outlet

separator intern ulei–apă – down–hole oil–water separator

servicii de control pentru operaţiunile în larg – control services for offshore

servicii de mentenanţă prin forjarea metalului – metal forging maintenance service

seturi de pompe automate – pumping sets-automatic

seturi de pompe centrifuge strâns cuplate – pumping sets–close–coupled centrifugal

seturi de pompe cuplate direct – pumping sets–direct–coupled

seturi de pompe portabile – pumping sets–portable

sisteme de forare sonice – sonic drilling system

sistem de încălzire centrală – central heating system

sistem de recuperare a vaporilor – vapors recovery system

sistem electronic de cântărire – electronic weight system

sondă adâncă – deep well

sondă de mică adâncime – shallow well

sondă de petrol epuizată – exhausted oil well

spălare cu ţiţei, circulaţia ţiţeiului – circulation with crude oil

spălare de gaze (epurator de gaze) – gas washing (scrubber)

staţii electrice – power units

stingător – flame arrester

separator ulei – apă - water separator

senzori de gaz -gas sensors

scurgere de gaz -gas leak

spălare gazoasa (epurator)-gas washing (scrubber)

Ş

şantiere cu prăjini de forare – sucker rods sites

T

teren petrolier -oil field

tanc petrolier -oil ship

tijă de nivel de ulei – dip rod, oil level dip stick

transformatoare electrice – electric transformers

troliu/instalaţie de foraj – drilling rig

turn de răcire – cooling tower

turbine de gaz -gas turbine

Ţ

ţei emulsionat, ţiţei murdar -cur oil

ţiţei mat/fără gaze dizolvate -dead oil

ţiţei dezemulsionat -deemulsified oil

ţiţei/ulei deparafinat -dewaxed oil

ţiţei deshidratat -dry oil

ţiţei primar -mother oil

ţiţei brut -raw oil

ţiţei, cremă de pământ -rock oil

ţiţei, petrol -stone oil

ţiţei extras din platou continental -tidelands oil

ţiţei combustibil -fuel oil

ţiţei aromaticaromatic baze crude oil

ţiţei asfaltos – asphalt–base crude oil

ţiţei reţinut în canale capilare – capillary–hold oil

U

ulei absorbant -absorbant oil

ulei vegetal, sulfonat, ulei de alizarină -alizarin oil

ulei etalon -alpha oil – ulei etalon

ulei compaundat -bleanded oil – ulei compaundat

ulei albastru -blue oil

ulei polimerizat -badied oil

ulei fenolic -carbolic oil

ulei de cilindru -cylinder oil

ulei de amortizare -damper oil

ulei distilat -distilled oil

ulei aditivat -doped oil

ulei de diko-diko oil

ulei de dill -dill oil

ulei de angrenaje, valvolină -gear oil

ulei pentru motor -motor oil

ulei multigrad -multi–grad oil

ulei, petrol, ţiţei, produs petrolier, vopsea de ulei, a unge, a lubrefia -oil

ulei de hontuit -oil for honing

ulei din sistem bituminous -shale oil

ulei de turbină -turbine oil

ulei ars -wasted oil, used oil

ulei volatil -essential oil

ulei hidraulic -hydraulic oil

ulei dezasfaltat – asphalt–free oil

ulei de cărbunare – carburetting oil

ulei de transformator – electrical/insulating oil

ulei mineral lubrifiant – mineral lubrificating oil

ulei pentru ungerea preselor de cărămizi – brick oil

unelte pentru reparaţii – repair tool

unităţi de diluţie a fumului – flue dilution unit

V

vapori de ulei -oil mist

vâscozităţi, consistenţa uleiului – body of oil

W

water separator – separator ulei – apă

Z

zăcământ de petrol -oil field

Niciun comentariu: