Regulamentul (CE) NR. 2151/2003 al Comisiei din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European

Acest Regulament prescurtat in limbajul de specialitate CPV, l-am publicat deoarece este necesar Birourilor de Aprovizionare din societatile feroviare de transport, pt achizitia de bunuri si servicii prin BRM(Bursa Romana de Marfuri)
Niciun comentariu: