Norton Commander

Norton Commander este o unealtă care încearcă să facă DOS-ul mai prietenos. NC (NortonCommander) este un program care, folosind meniuri, încearcă să ofere o interfaţă mai intuitivă, lăsându-vă libertatea de a folosi şi linia de comandă, oricând doriţi acest lucru. NC va executa aceleaşi comenzi ca şi DOS-ul, şi va adăuga, în plus, unele noi.

Conventii folosite

Un meniu este un dreptunghi afişat pe ecran, cu unele caracteristici: conţine o listă de comenzi sau valori; dintre acestea trebuie să selectaţi una, pentru a realiza o anume acţiune.

Atunci când voi spune "fişierul curent" mă voi referi la fişierul pe care se află cursorul şi comanda executată se aplică acestuia. De asemeni când voi spune "directorul curent" sau "fereastra curentă", mă voi referi la directorul sau fereasta în care se află cursorul. De asemeni, o acţiune cum ar fi, de exemplu, copierea sau mutarea, se poate aplica unui grup de fişiere. Acestea se pot selecta fie unul câte unul, cu tasta INSERT, fie se poate da un criteriu de selectie (*.exe înseamnă toate fişierele executabile din acel director) apăsând tasta "+" din dreapta tastaturii, acolo unde sunt grupate cifrele. Tasta "" din acelaşi grup de taste deselectează un grup de fişiere, după un criteriu, iar tasta "*" inversează selecţia curentă. Puteţi, de asemeni, să treceţi cu cursorul dintr-o fereastră în cealaltă cu ajutorul tastei "TAB".

Lansarea programului

Pentru a lansa programul trebuie să executaţi fişierul nc.exe. Pentru aceasta trebuie să tastaţi următoarele:

c:\> cd ncnc.exe

unde c:\ este numele discului iar nc este numele directorului în care se află programul. Deşi numele este de obicei nc el poate să fie şi norton,nc5 , sau orice altceva, aşa că trebuie să ştiţi dinainte. De asemenea, discul poate să fie şi el altul decât C:\.
nc.exe este numele fişierului executabil. O altă metodă de a lansa Norton Commander este să îl faceţi să ruleze atunci când porniţi calculatorul. Aceasta se face în felul următor: editaţi c:\autoexec.bat şi adăugaţi după ultima linie a sa textul următor:

c:\nc\nc.exe

Principalele comenzi

Comenzile pot fi executate apăsând combinaţii de taste sau activând meniurile programului. Privind ecranul veţi observa că în partea de jos apare o bară. Această bară se numeşte bar meniul inferior şi afişează tastele care trebuie apăsate şi ce comandă execută.

Prin cifrele 1...10 se indică tastele functionale, care se află de obicei în partea de sus a tastaturii. Iată în continuare tastele pe care le puteţi apăsa şi ce face fiecare:

- F1 afişează o fereastră de help;

- F2 afişează o fereastră în care puteţi defini comenzi sau succesiuni de comenzi. Dupa ce a apărut fereastra respectivă mai puteţi executa următoarele comenzi:

-F6 adăugaţi o nouă înregistrare;

-F4 modificaţi o înregistrare deja existentă.

-F2 salvaţi modificarile.

-F8 ştergeţi o înregistrare.

-F10 renuntaţi la acest meniu.

- F3 vă permite să vizualizaţi continutul unui fişier. Dacă în acest moment apăsaţi F7 puteţi căuta un şir de caractere în fişierul pe care îl vizualizaţi.

- F4 editaţi fişierul pe care se află cursorul. Dintre comenzile pe care le puteţi executa în aceasta fereastră de editare iată-le pe cele mai des folosite:

-F2 salvaţi ceea ce aţi scris.

-F4 înlocuiţi un şir de caractere cu altul de la poziţia cursorului până la sfârşit.

-F7 căutaţi un şir de caractere în textul dumneavoastră de la poziţia cursorului până la sfârşit.

-F8 şterge linia pe care se află cursorul.

-F9 tipăreşte la imprimanta textul pe care îl editaţi.

-F10 părăsiţi editorul.

-SHIFT+F2 salvaţi textul şi indicaţi numele său.

-SHIFT+F4 înlocuiţi un şir de caractere cu altul de la începutul textului până la cursor.

-SHIFT+F7 căutaţi un şir de caractere de la începutul textului până la cursor.

-SHIFT+F10 salvaţi textul şi părăsiţi editorul.

-ALT+F3 introduce ora şi data.

-ALT+F4 repetă ultima înlocuire.

-ALT+F5 adaugă un fişier în text.

-F5 copie un fişier dintr-un director în altul.
Calea care apare, şi care indică unde va fi copiat fişierul, este cea a directorului afişat în cealaltă fereastră. Puteţi să modificaţi această cale aşa cum doriţi.

-F6 mută un fişier dintr-un director în altul. Referitor la calea care apare în fereastră se fac aceleaşi menţiuni ca şi la copiere

-F7 creează un subdirector al directorului curent.

-F8 şterge fişierul/directorul curent.

-F9 deschide bar-meniul superior. De acesta ne vom ocupa însă mai târziu.

-F10 părăsiţi programul.

Iată comenzile pe care le puteţi executa apăsând concomitent tastele CTRL şi una din tastele funcţionale:

-CTRL+F1 face să dispară/apară fereastra din stânga.

-CTRL+F2 face să dispară/apară fereastra din dreapta.

-CTRL+F3 sortează fişierele în ordinea alfabetică a numelor lor;

-CTRL+F4 sortează fişierele în ordinea alfabetică a extensiilor lor;

-CTRL+F5 sortează fişierele după timpul la care au fost create;

-CTRL+F6 sortează fişierele după dimensiunea lor;

-CTRL+F7 elimină orice criteriu de sortare;

-CTRL+F9 printează fişierul curent;

-CTRL+F10 "sparge" un fişier în mai multe părţi a căror dimensiune o puteţi specifica (Foarte util cand doriti copierea pe disketa a unui fisier de dimensiuni mai mari decât 1.4M).

De asemeni mai există un set de comenzi pe care le puteţi executa apăsând concomitent tasta ALT şi una din tastele funcţionale:

-ALT+F1 deschide o fereastră care vă premite să alegeţi discul pe care doriţi să lucraţi în continuare în fereasta din stânga.

-ALT+F2 acelaşi lucru ca şi ALT+F1, dar valabil pentru fereastra din dreapta.

-ALT+F5 comprimă fişierul curent în format "zip"

-ALT+F6 decomprimă un fişier comprimat în format "zip".

-ALT+F7 caută un fişier în directorul curent şi în subdirectoarele acestuia.
Ca şi în
DOS, puteţi folosi "jockerii" * şi ?.

-ALT+F8 deschide o fereastră care conţine ultimele comenzi pe care le-aţi executat.

-ALT+F9 schimbă numărul de linii pe care sunt afişate informaţiile din ferestre. Dacă parăsiţi programul, ecranul va păstra aceeaşi rezoluţie.

-ALT+F10 afişează o structură ramificată, asemănătoare unui arbore a discului curent.

Bar-meniul superior

Aşa cum am mai spus, acest meniu se activează cu tasta F9. Bar-meniul superior conţine cinci meniuri derulante: Left, Files, Disk, Commnads, Right.

Meniurile Left şi Right sunt identice.

Unul dintre ele (Left) se aplică ferestrei din stânga, iar celalalt (Right) se aplică ferestrei din dreapta. Primele patru opţiuni se referă la informaţia care este afişată în ferestre. "Brief" afişează doar numele fişierelor, "Full" afişează numele, dimensiunea, data şi ora la care au fost create fişierele, “Info” prezintă informaţii despre discul şi directorul curent, iar "Tree" afişează o structură arborescentă a directoarelor şi subdirectoarelor. Opţiunea "Link" stabileşte o legătură prin unul din porturile calculatorului. Următoarele opţiuni se referă la modul de sortare a fişierelor, pe care le-am discutat deja.

Opţiunile din meniul "Files"

Acestea sunt aceleaşi cu cele executate prin apăsarea tastelor F1F8, la care se adaugă comenzile care selectează/deselectează fişiere şi opţiunea "File attributes". Aceasta vă permite să shimbaţi atributele fişierului curent astfel încât acesta să devină accesibil numai pentru citire, să fie ascuns, arhivă sau fişier sistem.

În meniul “Disk” aveţi opţiuni legate de folosirea dischetei.

Astfel, puteţi să copiaţi, formataţi sau denumiţi o dischetă.

Meniul “Commands”

Acest meniu aduce câteva opţiuni noi, pe care nu le puteţi folosi în DOS. Una dintre ele este opţiunea Terminal Emulation. Aceasta deschide o fereastră cu ajutorul căreia puteţi să vă conectaţi la un alt calculator, cu ajutorul modemului (daca bineînţeles aveţi unul instalat). Opţiunea Extension file edit vă dă posibilitatea să lansaţi un program atunci cănd apăsaţi ENTER pe un fişier cu extensia menţionată în acest meniu. Apasând F6 aveţi posibilitatea să adăugaţi o nouă asiciere. De exemplu, puteţi asocia extensia .gif cu un program de vizualizare, astfel încât ori de câte ori apăsaţi ENTER pe un astfel de fişier, se lansează acel program. Alte opţiuni pe care le aveţi la dispoziţie sunt:

F2 salvaţi asocierile;

F4 editaţi o asociere deja existentă;

F8 ştergeţi o asociere;

F10 ieşiţi din meniu.

Opţiunea Editors... este asemătoare cu cea dinainte, cu deosebirea că această opţiune vă permite să adăugaţi o asociere între un tip de fişiere şi un editor.

Scenarii posibile

Iată o parte din operaţiile pe care puteţi să le executaţi cu ajutorul Norton Commander-ului.

Cum sa...

...copiez un fisier?

Pentru a copia un fişier procedaţi în felul urmator:

poziţionaţi cursorul, într-una din ferestre, pe fişierul pe care doriţi să-l copiaţi;

apăsaţi TAB pentru a trece în cealaltă fereastră;

poziţionaţi cursorul undeva în directorul-destinaţie;

treceţi din nou în cealaltă fereastră apăsând TAB;

apăsaţi F5 şi apoi confirmaţi copierea.

…copiez mai multe fisiere aflate in acelasi director

poziţionaţi cursorul, într-una din ferestre, pe fişierul pe care doriţi să-l copiaţi;

apăsaţi Insert pentru a selecta fişierul dorit. Acesta ar trebui să apară scris cu galben;

repetaţi procedura pentru toate fişierele pe care doriţi să le copiaţi;

apăsaţi TAB pentru a trece în cealaltă fereastră;

poziţionaţi cursorul undeva în directorul-destinaţie;

treceţi din nou în cealaltă fereastră apăsând TAB;

apăsaţi F5 şi apoi confirmaţi copierea.

…mut un fisier sau un gup de fisiere aflate in acelasi director

Pentru a muta un fişier sau mai multe, repetaţi paşii de la capitolul CUM SA COPIEZ UN FIŞIER respectiv CUM SA …COPIEZ MAI MULTE FIŞIERE AFLATE ÎN ACELAŞI DIRECTOR, dar în loc să apăsaţi tasta F5 apăsaţi tasta F6.

…redenumesc un fisier sau un director

Poziţionaţi cursorul pe fişierul/directorul pe care doriţi să-l redenumiţi, apăsaţi F7 şi tastaţi numele nou.

…sterg un fisier sau un director

Poziţionaţi cursorul pe fişierul/directorul pe care doriţi să-l ştergeţi şi apăsaţi F8. Dacă doriţi să ştergeţi un director şi acesta nu este gol va trebui să confirmaţi acţiunea.

…sterg un grup de fisiere

Selectaţi fişierele pe care doriţi să le ştergeţi cu ajutorul tastei Insert, apasaţi F8, apoi confirmaţi acţiunea.

…găsesc un fişier

Pentru a găsi un fişier, ţineţi apăsată tasta ALT şi apăsaţi tasta F7. Acum tastaţi numele fişierului şi apăsaţi Enter. Dacă nu ştiţi exact cum se cheamă fişierul, puteţi folosi fie caracterul "?", care înlocuieşte orice alt caracter (inclusiv spaţiul), fie "*" care înlocuieşte orice grup de caractere.

Exemplu:

ma??.exe
poate să fie fişierul map.exe sau mapa.exe
map.* poate fi orice fişier cu numele map şi orice extensie.

…fac un director nou

Poziţionaţi cursorul în directorul în care doriţi să creaţi un subdirector nou şi apăsaţi tasta F7.

…editez un fisier

Poziţionaţi cursorul pe fişierul pe care doriţi să-l editaţi şi apăsaţi pe F4. Pe bar-meniul inferior apar tastele pe care le puteţi folosi în acest moment: F2 pentru a vă salva munca, SHIFT+F2 pentru a salva fişierul sub un alt nume, F10 pentru a părasi editarea fără a salva, SHIFT+F10 pentru a salva şi a părăsi editarea.

…tiparesc un fisier la imprimanta

Poziţionaţi cursorul pe fişierul pe care doriţi să-l tipăriţi şi apăsaţi CTRL+F9, apoi confirmaţi acţiunea

Niciun comentariu: