Referat Windows 98

Suprafaţa de lucru [DESKTOP]

Ecranul calculatorului este considerat de către win.95 ca fiind o suprafată de lucru,un spatiu în care obiectele existente pot fi mutate şterse sau se pot aduce altele noi.

Elementele principale ale ecranului sunt:

A]. bara de tascuri,My Computer şi Recicle Bin.Bara de tascuri conţine butonul Start,care permite lansarea rapidă în execuţie a unor programe şi deschiderea rapida a documantelor utilizate mai recent.

B]. meniul sau ce contine butonul Start .

Opţiunile din acest meniu sunt:

1] Schut Down[sut daun]:permite oprirea mediului win.98.Selectarea acestei optiuni are ca efect afişarea unei ferestre de dialog în care i se cere utilizatorului să precizeze care este modul sau scopul pentru care doreşte să oprească sistemul win.98.

2] Optiunea Run:permite lansarea în executie sau deschiderea unui fisier.

3] Optiunea Help: are ca efect lansarea in execuţie a unui program care ne ajuta să navigăm prin mediul win98.

Deci este o optiune de ajutor.

4] Optiunea find permite utilizatorului să caute anumite fişiere sau dosare.Cautarea se face dupa mai multe criterii.

5] Optiunea Settings se foloseşte pentru a lansa in executie unele aplicatii care sunt utile la setarea unor optiuni ale sistemului.Submeniul corespunzător permite lansarea rapida in executie a aplicatiei Control Panel ,deshiderea fişierului Printers şi personalizarea barei de tascuri şi meniului Start.

6] Optiunea documents conţine lista ultimelor 15 documente accesate.

Notiuni de folder

Optiunea my computer

-ne arată conţinutul calculatorului,discurile şi obţiuni de setare a calculatorului.

Mutarea şi copierea fisierelor în Win 98

Copierea in Win 98 se realizează prin selectarea fişierului care trebuie copiat şi apoi mutarea lui sau suprapunerea lui pe fişierul în care trebuie să copiem.

Un alt mod de copiere este acesta:

Selectăm fişierele pe care vrem să le copiem,efectuăm un clic cu butonul din dreapta al mouseului pe unul din fişierele selectate.Ne va apărea o căsuta de dialog din care alegem comanda Copy.În locul unde vrem să copiem fişierele efectuăm un clic cu butonul din dreapta al mouseului.Din căsuta de dialog care va apărea selectam comanda Paste.

Noţiuni despre tastatură

Tastatura este alcătuita din:

1]Taste functionale[F1-F10]

2]Taste cu litere

3]Taste de pozitionare şi editare

4]Taste numerice

5]Taste speciale ale calculatorului

Tasta Caps Look:-este tasta care dacă este activată determină scrierea cu caractere mari de tipar.Când această tastă este activată se aprinde un led care ne confirmă dacă tasta este activată sau dezactivată.

Tasta Tab:-este o tastă care ne ajută să poziţionăm cursorul,să trecem dintr-un loc în altul sau dintr-un fisier în altul.

Tasta Schift:are efect opus tastei Caps Look.

Tasta Esc:-are rol de a ne ajuta să ieşim din program.

Tasta Print Scren:-are efect în cazul în care vrem să tipărim un program la imprimantă.

Tasta Delete:-este tasta de ştergere.

Stergerea si restabilirea fisierelor si Dosarelor

-Pentru a şterge fişierele nefolositoare putem utiliza atât facilitatea My Computer,cât şi Winexplorer.Puteţi trage fişierele pe RecicleBin de pe suprafaţa de lucru Win sau puteţi deschide meniul file si selectaţi comanda Delete.În ambele cazuri fişierele sunt stocate în Recicle Bin până când veţi hotărâ că nu mai aveţi nevoie de ele şi veţi goli Recicle Bin.Pentru a şterge fişierele din Win Explorer avem mai multe obtiuni.Se poate executa clic cu butonul din dreapta al mouseului pe un fişier selectat şi apoi să executaţi clic pe comanda Delete sau să deschideţi meniul File şi să selectaţi comanda Delete.Alt mod de ştergere a fişierelor constă în tragerea oricărui fişier dintre cele selectate pe pictograma Recicle Bin de pe suprafaţa de lucru şi apoi eliberaţi butonul mouseului.Indiferent de metoda de ştergere,pe care o alegeţi va fi afişată o casetă de dialog care vă va cere să confirmaţi sau să infirmaţi comanda.Dacă sânteţi sigur că fişierul selectat trebuie şters apăsaţi pe butonul YES.

Crearea unui fisier(Folder)

Pentru a crea un folder,facem un clic cu butonul din dreapta al mouseului pe un loc liber.Ne va apărea o fereastră de dialog.Acolo alegem obţiunea Nev si din ea obţiunea Folder.

Stergerea unui fisier

Pentru a sterge un fisier ,il selectam si apasam tasta Delete aflat pe tastaturaO alta modalitate de a sterge un fişier se realizeaza prin apasarea klick dreapta pe icoana fisierului si apoi selectarea obţiunii Delete.

Restabilirea fisierelor sterse accidental

Ori de câte ori ştergeţi un fişier sau un dosar.Acesta rămâne stocat în Recicle Bin până când hotărâţi să goliţi coşul.Pentru a afişa cuprinsul facilităţii Recicle Bin executaţi dublu clic pe pictograma articolelor pe care le-aţi şters.Pentru a restabili unul sau mai multe articole în poziţia lor iniţială,se selectează fişierele,apoi deschideţi meniul file si selectaţi Restore.Fişierele sunt mutate din Recicle Bin în dosarele lor originale.

Selectarea fisierelor si dosarelor

Cel mai simplu mod de selectare a unui grup de fişiere sau dosare învecinate constă în tragerea unei casete în jurul lor,adică mutaţi cursorul mouseului pe primul fişier din stânga sus pe care vreţi să-l selectaţi şi menţineţi apăsat butonul stâng al mouseului în timp ce deplasaţi cursorul mouseului în jos şi spre dreapta.În timp ce trageţi vor fi evidenţiate toate articolele din interiorul casetei.Pentru a selecta elemente care nu sunt învecinate executaţi clic pe primul element pe care vreţi să-l selectaţi şi apoi menţineţi apăsată tasta CTRL în timp ce executaţi clic cu butonul din stânga al mausului pe alte elemente.Alt mod de-a selecta un grup de elemente învecinate constă în executarea unui clic pe primul element pe care doriţi să-l selectaţi,şi apoi să ţineţi apăsată tasta SCHIFT în timp ce executaţi clic pe ultimul element care trebuie selectat.Pentru a selecta toate elementele din listă deschideţi meniul Edit şi selectăm comanda Select al sau mai puteti folosi combinatia de taste : CTRL+A.

Utilizarea unui program de protectie A ecranului

Scren saver este un program care protejează şi prelungeşte viaţa monitorului. Pentru a alege un astfel de program apăsăm cu butonul din dreapta al mouselui.Pe ecran,selectăm proprertis,apoi apăsăm butonul Scren Saver.

Selectăm obţiunea dorită din casuţa Scren Saver,apoi selectăm timpul dupa care să intre Scren Saverul din casuţa Wait şi apăsăm butonul OK.

Economisirea timpului cu ajutorul Scurtaturilor

Scurtăturile sunt pictograme care indică anumite programe sau documente.Atunci când se execută dublu clic pe pictogramă se lansează programul de care avem nevoie,sau se deschide fişierul respectiv.Sunt 2 posibilităţi de a adăuga scurtături[pe suprafaţa de lucru sau altundeva].

1]Cel mai simplu mod constă în tragerea unei pictograme din My Computer sau Win.explorer pe suprafaţa de lucru.

2]A doua variantă:-executaţi un clic cu butonul din dreapta al mouselui, selectăm comanda New,apoi selectăm comanda Shortcut,şi apoi urmărim instrucţiunile afişate pe ecran pentru a termina operaţiunea.

3]Un alt mod de a crea o scurtătură este:

deschidem My computer,deschidem discul C.

-alegem fişierul sau directorul căruia vrem să-i facem scurtătură,executăm clic cu butonul din dreapta al mouselui pe el şi apoi selectăm comanda create shortcut.

Win realizează o copie pentru pictograma selectată şi o poziţionează în aceaşi fereastră care conţine pictograma originală.Trageţi pictograma scurtatură pe suprafaţa de lucru pentru a o muta acolo.Putem să aranjăm scurtăturile pe suprafaţa de lucru executând clic cu butonul din dreapta al mouselui pe o zonă liberă a suprafeţei de lucru şi selectăm comanda Arrange Icons sau Line up Icons pentru a le alinea.

4]Un alt mod şi mai rapid de a crea o scurtătură pe suprafaţa de lucru este menţinerea apăsată a tastei CTRL în timp ce trageţi programa originală din My Computer sau Win.Explorer pe suprafaţa de lucru.

Instalarea programelor noi

Pentru a instala programe noi utilizăm aplicaţia Control Panel din Win. Această casetă de dialog este cea pentru instalarea programelor.Executăm dublu clic pe fişierul Add\Remove Program.Executăm clic pe butonul Install pentru a începe instalarea.Se va cere să introduceţi prima dischetă sau primul CD-Rom care stochează programul într-una din unităţile de disc.După aceea executăm clic pe butonul Neixt.

Modificarea caracteristicilor unui Obiect

Procedura de modificare a caracteristicilor unui obiect este destul de simplă.Executaţi clic cu butonul din dreapta al mouseului pentru a parcurge meniul de scurtătură,apoi executaţi clic pe Properties.Astfel va fi afişată o casetă de dialog care vă va permite să modificaţi caracteristicile obiectului.

Această casetă de dialog variază în funcţie de obiectul pe care l-aţi selectat.Apoi introduceţi datele şi executaţi clic pe OK.

Utilizarea programelor Windows 98 SE Încorporate

Word Pad:este un program de procesare de texte.Aceasta vă permite să creaţi un stil pentru textul d-v.pentru a arăta mai atrăgător.

Fax:-este un program care transferă calculatorul dumneavoastră,echipat cu un fax modem într-un aparat fax.Puteţi astfel primii faxuri si trimite documente pe care le scrieţi la Alt fax.

Backup:este un program utilitar care copiază fişierele pe disc şi astfel unitatea de disc este in siguranţă.Acest program copiază fişierele pe disc,le comprimă şi le poziţionează pe o bandă de rezervă.Dacă se întâmplă ceva cu fişierele putem utiliza această aplicaţie pentru a le restabili înapoi pe disc.

Disc Defragmenter:rearanjează fragmentele fiecărui fişier,şi astfel unitatea de disc nu mai este nevoită să le caute peste tot.Acest program determină creşterea vitezei de lucru a unităţii de disc şi a calculatorului.

Scan Disk:-caută fragmentele de fişier rătăcite pe disc şi zonele proaste de pe disc.Vă poate ajuta să recuperaţi datele pierdute,să reparaţi unitatea de disc sau dischetele şi să reduceţi pierderile viitoare de date împiedicând mediul Win să stocheze date pe zonele defecte de pe disc.

Drive Space:comprimă fişierele pe disc,astfel ocupând mai puţin spaţiu şi decomprimă automatic fişierele atunci când aveţi nevoie de ele.

Multimedia:-este alcătuită din din mai multe programe care controlează placa de sunet şi unitatea de discuri CD-ROM.

CD-Player vă permite să ascultaţi CD-uri audio.

Media player:-derulează pelicule computerizate şi înregistrări audio.

Sound Recorder:vă permite să conectaţi un microfon la placa de sunet şi să înregistraţi.

Volume Control:-vă permite să reglaţi volumul plăcii dv. de sunet sau al aparatului.

Mutarea şi aranjarea ferestrelor în Win 98

Putem aranja manual toate ferestrele deschise trăgându-le în locul dorit sau Win9le poate aranja automat.Pentru a muta manual o fereastră tragem de bara de derulare.Pentru aranjarea automată se poate alege unul din următoarele tipuri de aranjament:

-Cascade(cascadă):-una peste alta într-un mod tip cascadă,se pot vedea barele de titlu ale tuturor ferestrelor.

Tile Horizontally(aranjează pe orizontală)-una lângă alta pe suprafeţe egale

Tile Vertically(aranjează pe verticală):alăturate pe verticală pe suprafeţe egale

Minimize All Windows(micşorează toate ferestrele):-toate ferestrele sunt transformate în pictograme

Undo Minimize All:-este operaţia inversă a operaţiei Minimize Al Windows.

Aranjarea automată de către Win95 se realizează poziţionând cursorul pe o porţiune liberă a barei de tascuri şi executând clic cu butonul din meniul de acces rapid care apare se selectează aranjamentul dorit.

Derularea unei ferestre(scrole a Win)

Când o fereastră de program sau document conţine mai multe date decât pot fi afişate în fereastră,barele de defilare apar dealungul marginii din dreapta şi de jos a ferestrei.

Caseta de derulare este o zonă gri în interiorul bare de derulare şi indică poziţia relativă în cadrul ferestrei.

Aranjarea pictogramelor:Iniţial pictogramele după suprafaţa de lucru a lui Win.95,sunt automat plasate într-un rând dealungul marginii din stânga a acestuia.La fel ca în cazul ferestrelor avem posibilitatea să mutăm pictogramele pe suprafaţa de lucru.Deasemenea Win.95 aranjează automat pictogramele după următoarele aranjamente:

-by Name(după nume):-În ordine alfabetică

-by Tipe(după tip):-mai întâi programele apoi documentele

-by Size(după mărime).-de la cea mai mică la cea mai mare

-by Date(după dată):-mai întâi sunt trecute fişierele cele mai recente

-Auto Arange(aranjare automată):

Pentru mutarea unei pictograme poziţionăm cursorul mouseului pe ea,ţinem apăsat butonul stâng şi mutăm pictograma unde dorim apoi eliberăm butonul.Dacă dorim aranjarea pictogramelor de către mediul Win.executăm clic cu butonul din dreapta pe suprafaţa de lucru,după care apare un meniu de acces rapid.Pentru a alinea pur şi simplu pictogramele selectăm comanda Line up icons(alinierea pictogramelor).Pentru a aranja pictogramele selectăm comanda arange icons şi apoi selectăm tipul dorit.
Combinaţii de taste utile în Timpul lucrului

1.ESC:-închiderea unui meniu fără a face selecţie

2.ALT+F4:-ieşirea din Win

3.CTRL+ESC:afişarea menielui Start

4.ALT+TAB:-comutarea între ferestre

5.TAB:-deplasarea prin sistemele unei casete de dialog

6.SCHIFT+TAB:-deplasarea înapoi prin sistemele unei casete de dialog

7.ALT+literăsubliniată:selectarea din caseta de dialog a elementului cu litera corespunzătoare subliniată.

8.SCHIFT+F10:-vizualizarea meniului de acces rapid a elementului selectat.

9.ALT+F10:-micsoreaza fereastra curenta

10.ALT+ENTER:-echivalentul unui click dreapta+selectarea obtiunii Proprieties

11.CTRL+A:-Selecteaza toate icoanele dintr-o fereastra deschisa

12.CTRL+C:-Copy(copiaza)

13CTRL+V:-Paste(lipeste)

14CTRL+X:-Move(muta)

Niciun comentariu: