Declaratie traseu de deplasare salariati SNTFM CFR MARFA SA

DeclaratieSubsemnatul ……………………………salariat in cadrul unitatii ……………., posesor B I / CI seria….. nr……. ……., domiciliat in……………………………………………………………………...
declar pe proprie raspundere ca traseul normal de deplasare de la domiciliu la locul de munca si invers il parcurg cu urmatoarele mijloace :
a) pe jos
b) cu trenul…………………………..
c) cu autobuzul nr……………………
d) cu tramvaiul………………………..
e) cu troleibuzul………………………..
f) cu metroul
g) cu autoturismul personal
h) cu alte mijloace si anume…………………….
Durata normala de parcurgere a distantei de la domiciliul la locul de munca si invers este de………. minute.
Ma oblig ca , in cazul in care se produc modificari in traseul normal de deplasare, sa ma prezint din proprie initiativa la conducatorul direct al locului de munca pentru reactualizarea acestei declaratii.
Data……………………… Semnatura…………………….

Niciun comentariu: