Actul folosit pt Avizarea destinatarului privind eliberarea/livrarea marfii (Anexa 1.8)

Anexa 1.8
la Anexa I
SUCURSALA CFR Marfă __Bucuresti___                                                                                                                                                                        
Staţia ___Targoviste__________________ (*)

AVIZAREA
destinatarului privind eliberarea (livrarea) mărfii


Nr. crt.

Data si ora avizării expediţiei
Câtimea vagoanelor
Numărul vagonului
Denumirea  mărfii
Data şi ora comunicată a punerii vagoanelor la dispoziţia destinatarului în staţia de destinaţie
Agentul CFR Marfă

Numele şi prenumele
Semnătura
Data
ora
Data
Ora
0
Niciun comentariu: