Descrierea atributelor pe care le au grupurile in Active Directory in Windows Server 2008

Grupurile de securitate sau grupurile de distribuţie, sunt caracterizate de un domeniu de aplicare care identifică modul în care acestea sunt aplicate în domeniul copac sau pădure.Există trei domenii de grup: universal, la nivel mondial, domeniu şi locale.

Grupuri universal (de tip - 2147483640)
Grupurile Universal pot include alte grupuri şi conturile din orice domeniu în domeniu copac sau pădure şi pot fi atribuite permisiunile în orice domeniu în domeniu copac sau pădure.

Grupuri Global (tip - 2147483646) 
Grupurile Global pot include alte grupuri şi conturi numai din domeniul în care grupul este definită şi pot fi atribuite permisiunile în orice domeniu în pădure.

Domeniu Grupurilor Locale (tip - 2147483644)
grupuri locale de domeniu pot include alte grupuri şi pot fi atribuite permisiuni doar în cadrul unui domeniu.

Funcţionalitate Domeniul de aplicare
Atunci când domeniul este setată la Windows 2000 native sau Windows Server 2003, membrii grupurilor universal pot include conturi, grupuri la nivel mondial, şi grupuri universale din orice domeniu.
Grupurile Global pot include conturi şi grupuri la nivel mondial din acelaşi domeniu. domeniul de aplicare Domeniu locale pot include conturi, grupuri la nivel mondial, şi grupuri universale din orice domeniu, precum şi grupuri locale ale domeniului din acelasi domeniu.

Grupurile pot fi adăugate la alte grupuri şi drepturi de acces în orice domeniu. Grupurile pot fi adăugate la alte grupuri de domeniu local şi permisiunile atribuite numai în acelaşi domeniu.

Grupurile pot fi transformate în domeniul de aplicare domeniu locale, la domeniul de aplicare la nivel mondial, atâta timp cât nu există alte grupuri universal în calitate de membri. Grupurile pot fi convertite la domeniul de aplicare universală, atât timp cât grupul nu este un membru de orice alt grup cu domeniul de aplicare la nivel mondial.Grupurile pot fi convertite la domeniul de aplicare universală, atât timp cât grupul nu are în calitate de membru de un alt grup cu domeniul de aplicare domeniu locale.

Când nivelul de domeniu este setată la Windows mixte, grupuri de securitate universale nu poate fi creat. Grupurile Global pot include conturi din acelasi domeniu. grupuri locale de domeniu pot include conturi şi grupuri la nivel mondial din orice domeniu.

Domeniul de aplicare domeniu locale utilizare
Grupuri cu domeniul de aplicare domeniu locale a vă ajuta să defini şi a gestiona accesul la resurse în cadrul unui singur domeniu. 

Global Domeniul de aplicare Utilizarea
Utilizarea grupurilor cu anvergura globala, pentru a gestiona obiecte director care necesită întreţinere de zi cu zi, cum ar fi conturi de utilizator şi computer, deoarece grupurile cu anvergura globala, nu sunt replicate în afara domeniului lor.

Universal Domeniul de aplicare Utilizarea
Utilizarea grupurilor cu întindere universală şi de a consolida grupuri care domenii span. Adăugaţi conturile grupurilor cu domeniul de aplicare la nivel mondial şi cuib aceste grupuri în cadrul grupurilor având în domeniul de aplicare universal. Orice modificare de membru în grupuri având în domeniul de aplicare la nivel mondial nu afectează grupurile cu domeniul de aplicare universală.
Grupuri cu întindere universală şi nu ar trebui să fie schimbat frecvent, deoarece orice modificări ale acestor adeziunea la un grup cauza tuturor membrilor grupului de a fi reproduse la fiecare catalog global în pădure.

Schimbarea Domeniul de aplicare Group
Global la universal . Acest lucru este permis doar în cazul în care grupul pe care doriţi să o schimbare nu este membru al unui alt grup domeniului de aplicare la nivel mondial.
universal Domeniu locale . Acest lucru este permis doar în cazul în care grupul pe care doriţi să îl modificaţi nu are un alt grup local de domeniu în calitate de membru.
Universal la nivel global . Acest lucru este permis doar în cazul în care grupul pe care doriţi să îl modificaţi nu are alt grup universal ca un membru.
Universal la domeniu locale . Fără restricţii pentru această operaţiune.


Domeniul de aplicare grup
Grup pot include ca membri
Grup pot fi atribuite permisiunile în

Domeniu locale
Conturi de utilizator din orice domeniu
grupuri Global din orice domeniu
grupuri de Universal din orice domeniu
Domeniu locale grupuri, ci numai din acelaşi domeniu ca domeniul mama "locale grup"
permisiunile membre pot fi atribuite numai în cadrul aceluiaşi domeniu ca domeniul mama "locale grup"

Global


Conturi de utilizator din acelaşi domeniu ca Global Group mamă
grupuri Global din acelaşi domeniu ca grupul mamă la nivel mondial
permisiunile membre pot fi atribuite în orice domeniu

Universal

Conturi de utilizator din orice domeniu din pădure în care acest grup Universal reşedinţa
grupuri Global din orice domeniu din pădure în care acest grup Universal isi are reşedinţa
grupuri de Universal din orice domeniu din pădure în care acest grup Universal isi are    reşedinţa
Orice domeniu în pădure

Niciun comentariu: