REGULAMENTE, INSTRUCTII, ORDINE ŞI DISPOZIŢII PRIVIND ACTIVITATEA DE EXPLOATARE LOCOMOTIVE MARFĂ


Nr.
crt.
Numărul ordinului şi emitentul
Conţinutul ordinului
1
Program de măsuri SC
2 
Privind restructurarea şi eficientizarea sistemului SC
3
Privind înfiinţarea AFER
4 
Pentru sancţionarea unor fapte contravenţionale de transport feroviar şi cu metroul
5
Privind îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei
6
Măsuri privind tratarea consumului de băuturi alcoolice
7
Măsuri de îmbunătăţirea SC
8
Primirea trenului în staţie şi oprirea manevrei
9
Măsuri de rentabilizarea activităţii de exploatare
10
Măsuri de întărirea ordinii şi disciplinei şi creşterea
eficienţei activităţii
11
Privind interzicerea fumatului în birouri, etc.
12.
Măsuri de îmbunătăţirea activităţii la SNTFM
13
Metodologia întocmirii dosarelor de cercetare
14.
Ordin de serviciu
15.
Avizarea evenimentelor
16
Serviciul continuu maxim admis pe locomotivă
17
PRECIZĂRI cu privire la aplicarea Dispoziţiei Nr.35/1996 în legătură cu serviciul continuu maxim admis pe locomotivă
18
Instrucţiuni privind completarea foii de parcurs
19
Instrucţiuni privind completarea foii de parcurs impuse de numerotarea trenurilor
20
Interzicerea transporturilor pe locomotivă a bagajelor, coletelor sau plicurilor de la persoane particulare
21
Completare la Dispoziţia 101/2/3281/97
22
Privind programarea trenurilor de marfă
23
Privind analizarea întârzierii trenurilor
24
Instrucţiuni de serviciu privind activitatea RCT-urilor
25
Semnalizarea trenurilor cu discuri reflectorizante
26
Preîntâmpinarea introducerii apei în instalaţia de aer şi frână
27
Măsuri privind desfăşurarea activităţii pe timp de iarnă
28
Exploatarea LE în dublă sau multiplă tracţiune în zonele neutre
29
Circulaţia LE în multiplă tracţiune
30
Exploatarea LE în condiţii nefavorabile (temperaturi scăzute, vânt puternic, gheaţă, chiciură)
31
Circulaţia trenurilor pe secţii cu pante mari
32
Protocol privind colaborarea unităţilor de transporturi cu unităţile din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor
33
Tonajele ce pot fi remorcate de trenuri
34
Circulaţia trenurilor cu vagoane cu frână automată nemoderabilă la slăbire
35
Circulaţia trenurilor cu vagoane de marfă defecte
36
Circulaţia trenurilor de marfă SZD
37
Menţinerea pe loc a trenurilor SZD
38
Efectuarea probelor de frână în staţiile de vârf de pantă la trenurile de marfă
39
Îndrumător de prevenirea ruperilor de tren
40
Mod de procedare în cazul ruperii trenului
41
Completare la Ordinul 190/1968 privind efectuarea probelor de frână în staţiile vârf de pantă
42
Verificarea continuităţii conductei generale cu bila de 18 mm
43
Întreţinerea şi exploatarea Instalaţiei INDUSI - DSV
44
Tratarea cazurilor de frânări de urgenţă
45
Program de îmbunătăţirea funcţionării inductorilor din cale
46
Tratarea defectărilor DSV - INDUSI
47
Citirea şi ridicarea benzilor de vitezometru
48
Condiţii tehnice de exploatare pentru osiile LE
49
Folosirea frânei automate la LE
50
Locurile de scurgere a apei din instalaţia de aer şi frână
51
Obligaţiile personalului de locomotivă, revizori, şefi tură şi meseriaşi pe procesul tehnologic
52
Revizia şi verificarea bateriilor de acumulatori
53
Verificarea cotei QR
54
Completarea carnetului de bord
55
Reglementări privind pregătirea locomotivelor pentru efectuarea serviciului pe timp de iarnă
56
Măsuri privind întreţinerea şi repararea bateriilor de acumulatori în depouri
57
Verificarea presiunii uleiului la MD la LDE
58
Presiuni de ulei la MD la LDE şi LDHC
59
Verificarea osiilor pe procesul tehnologic şi la reviziile planificate
60
Reglementări privind modul de urmărire a bandajelor experimentale tip Balş
61
Reglementări privind modul de urmărire a bandajelor experimentale tip Balş
62
Măsuri pentru reducerea consumului de motorină, energie electrică şi lubrifianţi
63
Măsuri de îmbunătăţirea activităţii pe linie de gestiune de combustibil
64
Măsuri privind îmbunătăţirea activităţii în ramura T
65
Măsuri pentru o mai bună utilizare a locomotivelor, gospodărirea şi gestionarea judicioasă a motorinei şi energiei electrice
66
Măsuri privind reducerea consumului de motorină şi energie electrică
67
Măsuri privind gestiunea magaziei de materiale
68
Măsuri privind reducerea consumurilor de motorină, energie electrică şi lubrifianţi
69
Măsuri privind reducerea consumurilor de motorină, energie electrică şi lubrifianţi
70
Măsuri privind gospodărirea motorinei
71
Exploatarea, revizia şi alimentarea locomotivei de manevră
72
Modul de efectuarea reviziilor în sala maşinilor la LE
73
Îndrumător de prevenirea incendiilor
74
Măsuri ce se impun pentru eliminarea începuturilor de incendiu la LDE
75
Completare la Ordinul 17RL/1/1988
76
Îmbunătăţirea activităţii de PM şi PSI
77
Aplicarea legii 90/1996
78
Măsuri de utilizare eficientă a traselor de circulaţie
79
Măsuri după evenimentele: Hărman, Ciulniţa, Galaţi - raport de eveniment locomotive.
80
Urmărire RAC la locomotivei electrice
81
Plan măsuri siguranţa circulaţiei tracţiune
82
Reglementări privind conducerea simplificată
83
Modificări la 17 RL/1/88 în conducere simplificată
84
Mod de procedare la defectarea staţiei RTF
85
Reglementări M-T în conducerea simplificată
86
Mod de aplicare a Ordinul 310/1/441/98
87
Măsuri pentru generalizarea conducerii simplificate
88
Program privind autorizarea mecanicilor în conducere simplificată
89
Instruirea - autorizarea prin şcoala personalului
90
Modificări la dispoziţia 1/75/1996
91
Modificări la Dispoziţia 1/75/1996
92
Modificări la dispoziţia 1/75/1996
93
Modificări la dispoziţia 1/75/1996
94
Modificarea ordinului 299/1977 şi aprobarea componenţei Consiliului de disciplină
95
Componenţa comisiilor de examinare a personalului agenţilor economici
96
Privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control din cadrul „CFR Marfă”  S.A.
97
Îndrumătorul activităţii mecanicilor instructori
98
Citirea benzilor de vitezometru de către instructori
99
Măsuri privind manipularea macazelor
100
Măsuri privind manipularea macazelor în depou
101
Manipularea macazelor
102
Stagii pentru ingineri şi mod de autorizare
103
Examinarea personalului de locomotivă la CFU
104
Măsuri privind SP şi analizele SC
105
Examinarea medicală şi psihologică
106
Criterii de aplicare a articolului 35 litera c şi articolul 42 punct 1 literele a şi b din Decretul 360/1976 (Statutul Disciplinar)
107
Răspuns - curs mecanici locomotivă uzinali – Uzina 23 August
108
Precizări pentru aplicarea R1/75/1996
109
Reglementări pentru autorizarea mecanicilor de locomotivă aparţinând altor operatori
110
Reglementări pentru autorizarea mecanicilor de locomotivă
111
Precizări privind aplicarea OMLPTL 716/2001 la CFR Marfă
112
Aplicarea ordinului 2.1.e/229/2000 la mecanici ajutori
113
Privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de urmărire a consumurilor de combustibil de la locomotivele din parcul CFR – MARFĂ
114
Măsuri de îmbunătăţire a S.C.
115
Măsuri de îmbunătăţire a S.C.
116
Metodologia de efectuare a procesului tehnologic
117

Completarea Instrucţiei de semnalizare nr.4 cu
„Semnalizarea luminoasă cu trepte multiple de viteză ”
118.     
INSTRUCŢIA pentru exploatarea mijloacelor de intervenţie
119.     
INSTRUCŢIUNI pentru preîntâmpinarea şi combaterea înzăpezirilor la calea ferată
120
INSTRUCŢIUNI pentru preîntâmpinarea şi combaterea inundaţiilor şi apărarea contra gheţurilor
121.     
INSTRUCŢIUNI pentru circulaţia maşinilor şi utilajelor pentru construcţia şi întreţinerea căii şi a liniei de contact
122.     
INSTRUCŢIUNI privind utilizarea exploatarea trenurilor de intervenţii pentru restabilirea liniilor, podurilor şi terasamentelor
123.       
INSTRUCŢIUNI privind utilizarea mijloacelor de intervenţie la linia de contact
124.       
INSTRUCŢIA privind utilizarea eficientă a instalaţiilor de radiotelefoane, întreţinere, depanarea operativă şi repararea acestora

Niciun comentariu: