Rolurile sistemului Windows Server 2008

În Windows Server 2008 s-a introdus noţiunea de rol pentru a desemna anumite servicii pe care un server le îndeplineşte într-o reţea. Există 16 roluri pentru un server:

* Active Directory Certificate Services
* Active Directory Domain Services
* Active Directory Federation Services
* Active Directory Lightweight Directory Services
* Active Directory Rights Management Services
* Application Server
* DHCP Server
* DNS Server
* Fax Server
* File Services
* Network Policy and Acces Services
* Print Services
* Terminal Services
* UDDI Services
* Web Server (IIS)
* Windows Deployment Services
Instalarea/configurarea unui rol pentru server se realizează cu ajutorul unui asistent de configurare. Asistentul de configurare se accesează din meniul :
• Start
• Administrative Tools
• Server Manager.

Niciun comentariu: