Experimente virtuale de fizica - merita vizualizate

·         Efectul forţelor de rezistenţă la înaintare în cazul unui pendul elastic virtual – modificând valorile parametrilor se observă regimurile de oscilaţie ale pendulului
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/damped/d.htm      
·         Mişcarea oscilatorie a unui pendul graivitaţional – pot fi modificate valorile parametrilor şi vizualizate dependenţele în timp ale elongaţiei, vitezei, acceleraţiei, forţei de revenire a pendulului în poziţia de echilibru, energia acestuia
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/pendulum_ro.htm                                  
·         Mişcarea oscilatorie a unui pendul elastic
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/resonance_ro.htm
·         Compunerea oscilaţiilor perpendiculare - setaţi valori ale frecvenţelor celor doi oscilatori pentru a vizualiza traiectoria pendulului material legat de ei
http://www.muellerr.ch/programming/lissa/lissa.html
·         Oscilaţiile forţate ale unui pendul elastic – se poate vizualiza dependenţa de timp a elongaţiei sale, dependenţa amplitudinii sale şi a defazajului în funcţie de pulsaţie
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/resonance_ro.htm
·         Mişcarea oscilatorie în cazul a două pendule cuplate prin intermediul unui resort elastic – modificând valorile iniţiale ale amplitudinilor celor două pendule se observă dependenţa de timp a elongaţiei pentru fiecare dintre ele
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/cpendula_ro.htm
·         Formarea noului front de undă conform principiului lui Huygens în cazul reflexiei şi refracţiei undelor
http://www.walter-fendt.de/ph11e/huygenspr.htm
·         Interferenţa a două unde sferice - poate fi investigat efectul lungimii de undă şi al distanţei dintre sursele de oscilaţie
http://www.walter-fendt.de/ph11e/interference.htm
·         Unde staţionare transversale produse în coardă cu capătul liber sau fixat
      http://www.walter-fendt.de/ph14e/stwaverefl.htm
·         Unde staţionare longitudinale produse într-un tub care conţine o coloană de aer şi care poate avea un capăt liber sau sau ambele capete libere
      http://www.walter-fendt.de/ph14e/stlwaves.htm
·         Difracţia undelor sonore
http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/diffract.htm
·         Fenomene - descrierea oscilaţiilor şi undelor
http://www.acoustics.salford.ac.uk/feschools/waves/shm.htm
·         Comportamentul rezistorului, bobinei şi condensatorului în curentul alternativ
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/accircuit_ro.htm
·         Comportamentul circuitului oscilant - simularea permite modificarea valorilor capacităţii, ale inductanţei şi respectiv rezistenţei electrice
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/osccirc_ro.htm
·         Unda electromagnetică plană, liniar polarizată
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/emwave_ro.htm
·         Franjele de interferenţă obţinute pe un dispozitiv Young virtual – se poate modifica dimensiunea fantelor, distanţa dintre planul fantelor şi ecran, lungimea de undă a luminii utilizate
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/doubleslit_ro.htm
·         Franjele de difracţie obţinute pe o fantă virtuală – se poate modifica dimensiunea fantei, distanţa dintre planul fantei şi ecran, lungimea de undă a luminii utilizate
http://www.walter-fendt.de/ph14ro/singleslit_ro.htm
·         Fenomenul de difracţie a luminii – se poate modifica dimensiunea fantei,  lungimea de undă a luminii utilizate, dimensiunea reţelelor utilizate
http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/diffraction/basicdiffraction/index.html
·         Generarea atractorului Lorenz pornind de la un moment iniţial
http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/chaos_new/Lorenz.html
http://brain.cc.kogakuin.ac.jp/~kanamaru/Chaos/e/Lorenz/
·         Atractori stranii
http://ccrma-www.stanford.edu/~stilti/images/chaotic_attractors/poly.html

Niciun comentariu: