Modernizarea subsistemelor feroviare conform HG 877/2010

Modernizare — orice lucrare de modificare majoră a unui subsistem sau a unei părți a subsistemului care îmbunătățește performanțele generale ale subsistemului [7];

N O T Ă:
Prin lucrări de modernizare, principalii parametri și principalele performanțe ale unui subsistem feroviar sau ale unei părți a unui subsistem feroviar se modifică și se aduc la nivelul celor prevăzute în ultimele reglementări tehnice în vigoare

            - parametrii principali (specifici) :
            - forta de tractiune/tonaje remorcate, viteza de circulatie, consumuri de energie pentru vehicule motoare;
            - capacitate de transport, viteza de circulatie pentru vehicule remorcate.

            - performante principale :
            - bilant/randament energetic (consumuri de combustibil si energie electrica);
            - interfata om/mașină (personal de bord si personal de intretinere) ;
            - protectia mediului inconjurator (zgomot si emisii de noxe) ;
            - costuri de întreținere/operarereînnoire — orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părți a unui subsistem care nu modifică performanțele generale ale subsistemului [7];

N O T Ă:
Prin lucrări de reînnoire, parametrii și performanțele unui subsistem feroviar sau ale unei părți a unui subsistem feroviar se aduc la nivelul celor prevăzute în proiectul inițial.

subsistem feroviar — rezultatul împărțirii sistemului feroviar existent [7];

N O T A 1:
Subsistemele feroviare pentru care trebuie formulate cerințe esențiale sunt de natură structurală (infrastructură, energie, comandă control și semnalizare, exploatare și gestiune a
traficului, material rulant) sau de natură funcțională (întreținere, aplicații telematice pentru serviciul de călători și serviciile de marfă);

N O T A 2:
Aplicațiile telematice pentru serviciul de călători cuprind:
sistemele de informare a călătorilor înainte și în timpul călătoriei, sistemele de rezervare a locurilor, sistemele de plată, gestionarea bagajelor și gestiunea corespondenței.

Aplicațiile telematice pentru serviciul de marfă cuprind:
sistemele de informare-urmărire în timp real a mărfurilor și trenurilor, sistemele de triere și de alocare, sistemele de rezervare, de plată și de facturare, gestiunea corespondențelor;

Listă de subsisteme
În sensul prezentei directive (DIRECTIVA 2008/57/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate), sistemul feroviar poate fi împărțit în următoarele subsisteme, fie:
(a) zone structurale:
— infrastructură;
— energie;
— control-comandă și semnalizare;
— material rulant, fie
(b) zone funcționale:
— gestionarea și operarea traficului;
— întreținere;
— aplicații telematice pentru serviciile de călători și transport de marfă.

[7] Hotărârea Guvernului nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 28 septembrie 2010.

Niciun comentariu: