Test grila examen Inspector SSM martie 2012

1.    Comitetul de  sanatate si securitate in munca (CSSM) este constituit din:

a.     Angajator sau reprezentantul sau legal
b.    Reprezentanti ai angajatorului cu atributii de SSM
c.     Medicul de medicina muncii
d.    Reprezentanti ai lucratorilor cu raspunderi specific in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor

2.    Materialele igienico sanitare si alimentele de protectie se acorda:

a.     Obligatoriu si gratuit  salariatilor de catre angajator la recomandarea medicului de medicina muncii
b.    Redus cu 50 % gratuitate din pret
c.     Nu se acorda

3.    Care sunt principalele probleme care se exprima in cadrul instruirii la locul de munca?

a.     Informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specific locului de munca si/sau postului de lucru
b.    Prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postului de lucru
c.     Masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor ,stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor .
d.    Prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatile specifice locului de munca si/sau postului de lucru.
e.     Demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura  si exercitii practice privind utilizarea EIP a mijloacelor de alarmare ,interventie ,evacuare si de prim ajutor.

4.    Care este scopul examenului medical la angajare?

a.     De a descoperi orice afectiune care ii poate impiedica activitatea noului angajat

5.    Care sunt principalele masuri organizatorice de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale?
a.       Examenul medical periodic
b.      Instruirea personalului si examenului psihologic acolo unde este cazul
c.       Organizarea activitatilor si a locului de munca
d.      Propaganda in domeniul ssm

6.    Care este continutul instruirii introductive generale?

a.       Legea 319 /2006
b.      Consecinte ale necunoasterii legislatiei SSM
c.       Se prezinta riscurile de accidentare si imbolnavire profesionale specific unitatii.
d.      Notiuni de acordare a primului ajutor in cadrul instructajului introductive general

7.    Organizarea muncii reprezinta:

a.     Modalitatea de concepere a sarcinilor de munca si de repartizare a acestora intre executanti astfel incat sa asigure realizarea procesului de munca in conditii de productivitate si de securitate.
b.    Un ansamblu de activitati ,masuri,tehnici si mijloace pentru mentinerea capacitatii de munca la nivelul cat mai ridicat pe toata durata schimbului.

8.    Care sunt masurile de prevenire  a accidentelor de munca si a bolilor profesionale?

a.     Masuri organizatorice care au in vedere executantul si sarcina de lucru
b.    Masuri tehnice referitoare la mijloacele de productie si la mediul de munca
c.     Masuri igienico – sanitare
d.    Masuri de alta natura

9.    Normele care reglementeaza modul de aplicare a masurilor de SSM in Romania sunt:

a.     Codul muncii
b.    Constitutia Romaniei
c.     Legea 319/2006
d.    Standardele de SSM
e.     Legea pensiei
f.      Norme metodologige de aplicare  a legii 319/2006

10.         Obligatia de a asigura securitatea si sanatatea in munca revine:

a.     CSSM(Consiliului de Sanatate si Securitate in Munca)
b.    Angajatorului
c.     Consiliului de administratie

11. Ce este boala profesionala?

a.     Afectiunea care apare datorita exercitarii unei:meserii;profesii, datorita  actiunii agentilor nocivi fizici, chimici, biologici specifici locului de munca sau suprasolicitarii diferitelor organe si sisteme ale organismului in timpul procesului de munca.

12.         Enumerati masuri si mijloace de protectie colectiva?

a.     Masuri si mijloace de prevenire a electrocutarii
b.    Masuri si mijloace de combatere a riscurilor mecanice
c.     Masuri si mijloace de combatere a noxelor chimice si imbunatatire a microclimei
d.    Masuri si mijloace de de combatere a zgomotului si a vibratiei.
e.     Masuri si mijloace de prevenire a iradierii angajatilor

13.         Principiile generale ale legii 319/2006?

a.     Prevenirea si diminuarea riscurilor
b.    Securitatea angajatilor (integritatea lor profesionala)
c.     Sanatatea angajatilor
d.    Consultarea, participarea angajatilor la luarea deciziei de securitatesi sanatate in munca

14.         Instruirea periodica se efectueaza suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

a.     Cand un lucrator a lipsit peste 30 zile lucratoare.
b.    Cand au aparut modificari ale prevederilor SSM privind activitati specifice locului de munca sau/si postului de lucru sau ale instructiilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei de noi riscuri in unitate;
c.     La reluarea activitatii dupa un accident de munca
d.    La executarea unor lucrari speciale;
e.     La introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent
f.      La modificarea tehnologiilor existente sau a procedurilor de lucru ;
g.     La introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor noi proceduri de lucru.

15.         Scopul instruirii periodice este:

a.   Reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul SSM

16.         Ce reprezinta protectia colectiva  ca masura tehnica de prevenire a accidentelor de munca si a bolilor profesionale?

Un ansamblu de metode si ijloace tehnice prin care se previne sau se diminueaza actiunea factorilor de risc asupra executantilor.

17. Cum este definita protectia individuala?

Totalitatea mijloacelor individuale de protectie cu care este dotat lucratorul in timpul lucrului

18.         In ce consta echipamentul impotriva caderilor de la inaltime?

a.     Utilizarea de catre lucratori a unor tipuri de century alcatuite din chingi cu fibre textile.
b.    Utilizarea unor centuri la care sunt atasate o franghie rezistenta de cca 5 m lungime
c.     Utilizarea unor centuri cu aplicatii din piele la care sunt prinse curele de legare si belciuge.

19.         Cum se clasifica mijloacele individuale de protectie?

a.     In functie de partea organismului pe care o protejeaza
b.    Dupa natura factorului de risc impotriva caruia este protejat lucratorul
c.     Dupa principiul de protectie care sta la baza realizarii lor
d.    Dupa natura operatiei pe care o executa purtatorul

Niciun comentariu: