Cronologia

Cronologia este ştiinţa care se ocupă cu datarea evenimetelor istorice şi izvoarelor istorice .tabilind ordinea cronologică a evenimetelro , putem observa succesiunea lor sau dacă au avut locîn aceeaşi perioadă de timp.
Pentru a măsura timpul , oamenii au învăţat să observe succesiunea zilelor şi nopţilor, succesiunea anotimpurilor şi au inventat diferite instrumente .
Calendarul
Pentru a măsura şi a consemna trecerea timpului, au fost inventate diferite tipuri de calendare. Nu toate popoarele au măsurat timpul în acelaşi fel .Una dintre deosebiri o constituie momentul din care se începea numărătoarea anilor . Astfel vechii greci aveau ca reper Olimpiadele. Potrivit tradiţiei, primele Jocuri Olimpice au avut loc în anul 776î.Hr. Romanii începeau numărătoarea anilor din momentul fondării oraşului Roma (753 î.Hr.)
Geografia istorică studiază alături de cartografie, modul în care oamenii au descoperit şi au reprezentat , în documente cartografice , spaţiul istoric. De asemenea, ea studiază extinderea teritorială a statelor lumii, zonele de locuire ale diferitelor popoare, plasarea în spaţiu a evenimentelor istorice.
 Orientul Antic
 În Orientul antic a apărut pentru prima dată scrierea. Cei care o folosesc cred că aceasta le+a fost transmisă de către zei. Apariţia statului şi dezvoltarea comerţului au contribuit la inventarea scrierii . Negustării trebuie să ţină socoteala mărfurilor vândute sau cumpărate , funcţionarii ţin socoteala impozitelor şi obligaţiilor omenilor de rând şi înregistrează mărfurilor intrate în hambarele regelui.Preoţii consemnează legendele şi miturile , rugăciunile şi ritualurile religioase , iar judecătorii impart dreptatea după legi scrise. Cei care ştiu să scrie nu au la dispoziţie hârtie , astfel că ei folosesc fie mici tablet de lut moale (lăsate apoi să se usuce la soare), fie plăcuţe de lemn (ca India), fie fâşii de mătase (în China) sai fâşii de paprus (în Egipt) .Textele cele mai importante , legi sau texte religioase, sunt cioplite în piatră.

Aparitia Alfabetului
Primele scrieri au apărut în Sumer şi Egipt sub forma unor şiruri de desene sau de linii şi puncte. Ele erau scrise de la drepta la stânga sau de sus în jos. Mai târziu, simbolurile au fost simplificate , apărând scrierea cuneiformă (în Sumer, Babilon şi Asiria) şi cea hieroglifică( în Egipt). Către mileniul I î.Hr. fenicienii, care împânziseră Marea Mediterană cu corăbiile lor, au înlocuit semnele care redau un sunet. Astfel a apărut alfabetul.

Scrierea hieroglifică este o operă de artă. Şirurile de animale , de păsări, de oameni şi obiecte de tot felul, colorate viu , reprezentau ăn templele şi mormintele egiptene o pictură cu caracter decorativ. Scribul egiptean este , în acelaşi timp, şi un artist.
Scribul şi uneltele de scris  
Scribul este funcţionarul care notează ceea ce i se porunceşte, pe diverse suporturi (tabliţe de argilă sau de lemn , suluri de papirus), cu ajutorul unui mic cuţitaş, a unui vârf de trestie sau a unei pensule.
,,Scribii egipteni stăteau de obicei cu picioarele încrucişate ...şi ţineau sulul de papirus pe genunchi cu mâna stângă. Se scria de la dreapta la stângă.Sulurile de papirus se păstrau în dulapurile de lemn sau ăn vase de argilă. Lungimea unui sul de papirus putea ajunge până la 20 de metri .....Papirusul era scump şi de aceea nu rareori se rădea textul de pe un papirus vechi, ca să se poată scrie un alt text deasupra ...Pensula umedă se înmuia în cerneală uscată. Planşeta, pensula ţi vasul (pentru umezirea pensulelor) erau legate printr-un şnur. Cerneala neagră se pregătea din negru de fum , cea roşie din ocru. Pensulele se făceau din tulpinele unei plante de tipul trestiei...,,

Niciun comentariu: